อัพเดท เกี่ยวอาชีพ :
คุโนะอิชิ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 1 อัพเลเวลคุโนะอิชิ
รับรางวัลมากมาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 2 สะสมเหรียญตรา
ผู้ลอบสังหาร 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เ ง า แ ห่ ง ค ว า ม ลุ่ ม ห ล ง
คุโนะอิชิ เป็นอาชีพประเภทนักลอบสังหาร
ที่ใช้วิชาดาบ, ศิลปะการต่อสู้, และวิชานินจุทสึ
อาชีพนี้ มีการเคลื่อนไหวที่ว่องไวและคล่องตัว
ชำนาญในด้านการใช้ระเบิดควัน เพื่อปกปิดร่องรอย
เวลาเผชิญหน้ากับศัตรู จะหาจังหวะหลบหลีก
และพุ่งเข้าโต้ตอบศัตรูอย่างรุนแรงด้วยความเร็วสูง
คุโนะอิชิ เป็นอาชีพที่มีระดับการควบคุมค่อนข้างยาก
เพราะต้องเลือกใช้ทักษะที่มากมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
Copyright ⓒ Pearl Abyss Corp. All rights reserved.