รันสามารถควบคุมอาวุธสองชิ้นได้อย่างอิสระ
อาวุธของรัน มีปลายด้านหนึ่งเป็นกระบี่ ปลายอีกด้านเป็นลูกตุ้มขวาน เชื่อมต่อกันด้วยเชือกผ้า
เธอสามารถจู่โจมศัตรูอย่างคล่องแคล่วด้วยวิชาดาบและการเคลื่อนไหวที่ปราดเปรียว
อีกทั้งยังสามารถโจมตีเป็นวงกว้างด้วยการกวัดแกว่งลูกตู้มและผสมผสานกับการโจมตีรูปแบบต่างๆ

รูปแบบการต่อสู้
ระยะประชิด
อาวุธประจำตัว
[อาวุธหลัก] ลูกตุ้มขวาน
[อาวุธเสริม] กระบี่

พุ่งเข้าหาศัตรูตรงหน้า
ด้วยการเคลื่อนไหวที่ปราดเปรียว

พัดศัตรูให้ลอยขึ้น พร้อมกวัดแกว่งลูกตุ้มขวานและโจมตีศัตรู
สร้างความเสียหายที่รุนแรงด้วยทักษะอันเป็นเอกลักษณ์

กระโดดขึ้นด้วยวิชาตัวเบา
เปลี่ยนทิศทางบนอากาศตามต้องการ

เตะลูกตุ้มขวาน
โจมตีศัตรูให้ล้มลง

หมุนตัวด้วยความเร็วสูงแล้วขว้างลูกตุ้มไปยังจุดที่ศัตรูยืนอยู่
ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นจะล้มลง
ในจังหวะนั้น รัน สามารถใช้ทักษะดึงศัตรูเข้ามาหรือผลักดันออกไป

Copyright ⓒ Pearl Abyss Corp. All rights reserved.