ระยะเวลากิจกรรม : 8 มิถุนายน เวลา 13:00 น. ~ 26 มิถุนายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์