ไปยังหน้าหลัก ไม่แสดงหน้านี้อีก 1 วัน
40% off all packages go to Lahn Update page

ประเภทการโจมตี
ระยะใกล้
อาวุธทั่วไป
[อาวุธหลัก] ลูกตุ้มขวาน
[อาวุธเสริม] กระบี่
อาวุธปลุกพลัง
ดาบคู่
อาวุธลึกลับของชาวตะวันตก ที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งอย่าง
"รัน" ที่หลงในเล่ห์กลของกังฉินได้กลายเป็นเจ้าของอาวุธนั้นในที่สุด.