Black Desert | PEARL ABYSS

อัพเดทเซิร์ฟเวอร์ - ซีซั่น อัพเดทเซิร์ฟเวอร์ - ซีซั่น

ซัมเมอร์นี้จะลุกเป็นไฟ!
เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อการเติบโตโดยเฉพาะ!

รางวัล

เครื่องประดับพิเศษ
คาโพเทียระดับ V

แลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส
สูงสุดระดับ IV

กล่องของขวัญ
จบการศึกษา

บัตรผ่าน
ซีซั่น

แหวน/ต่างหู
ทูบัลล่าระดับ V

อุปกรณ์
ทูบัลล่า

แนวทางการเติบโต แนวทางการเติบโต

เส้นทางที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา

สร้างตัวละครซีซั่น

ตามเควสหลัก
ไปพร้อมกับภูตดำ

อัศวินทูบัลล่า ผู้บัญชาบาเลนเซีย!

เข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น เพื่อรับรางวัลที่ดีกว่าเดิม

หากมีบัตรภูตดำ
จะมีโอกาสได้รับรางวัลภารกิจท้าทายมากขึ้น

รางวัลสำเร็จเควส 40 วันของพุคาร์: เครื่องประดับพิเศษคาโพเทีย ระดับเบญจ

เริ่มต้นการเติบโตอย่างจริงจัง!

แนะนำเกี่ยวกับตัวละครซีซั่น

 • เฉพาะตัวละครซีซั่นเท่านั้น

  ภารกิจท้าทายซีซั่นฤดูร้อน

  รับรางวัลซีซั่น
  ทุกครั้งที่ประทับตรา

 • การเดินทางของข้า

  เควสหลัก

  รับไอเทมเพื่อการเติบโต
  และเปิดเผยเรื่องราวต่างๆ
  พร้อมแผนที่มากมาย

 • เพื่อนร่วมทางของตัวละครซีซั่น

  NPC พุคาร์

  พบกับเควส 40 วันของพุคาร์
  รับวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์
  และค่าประสบการณ์ทักษะจำนวนมาก

ปลุกพลังและสืบทอดพลังตัวละคร

แข็งแกร่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ทูบัลล่า
อุปกรณ์ทูบัลล่า คือ อุปกรณ์เฉพาะเพื่อตัวละครซีซั่นเท่านั้น
 • มีอัตราการเสริมประสิทธิภาพสำเร็จสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไป!
 • เสริมประสิทธิภาพด้วยวัตถุดิบพิเศษ!
 • แม้จะสิ้นสุดซีซั่น อุปกรณ์ก็ยังใช้ได้!
 • สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์บอสได้หลังจบการศึกษา!
ไปยังพื้นที่ล่าที่แนะนำ

ของขวัญบรรลุเลเวล 60

แหวนทูบัลล่า
ระดับเบญจ

ของขวัญบรรลุเลเวล 61

ต่างหูทูบัลล่า
ระดับเบญจ

เริ่มต้นการเดินทางใหม่

เมื่อซีซั่นฤดูร้อนสิ้นสุดลง
ตัวละครซีซั่นจะจบการศึกษาจากเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นและออกผจญภัยต่อที่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจบการศึกษา

 • ย้ายอุปกรณ์กับตัวละครไปยังเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป
 • รับกล่องของขวัญจบการศึกษา
 • รับของขวัญลับ, เครื่องประดับพิเศษคาโพเทีย ระดับเบญจ ที่พุคาร์เตรียมให้
 • แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัลล่าเป็นอุปกรณ์บอส (ใช้ใบสำเร็จการศึกษา)