ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] <PRE-SEASON> สนามรบแห่งเงา : เดิมพันชีวิต เพื่อเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
Black Desert 2019-01-24 16:00

The MMORPG Black Desertสวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน ทีมงานขอขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนระบบใหม่ 'Battle Royale : สนามรบแห่งเงา' ในช่วง Early Access เราจะมีการดำเนิน Pre-Season ก่อนการเปิดตัว ‘Battle Royale : สนามรบแห่งเงา’ อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
กำหนดการ Pre-Season 

● วันที่ 24 มกราคม 2562 ~ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

● สนามรบแห่งเงาสามารถใช้งานได้ในเวลาดังต่อไปนี้

    - จันทร์ ~ ศุกร์ : เวลา 19:00 ~ 01:00 น.

    - เสาร์ ~ อาทิตย์ : เวลา 13:00 ~ 01:00 น.※ วันสิ้นสุด Pre-Season อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยทีมงานจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ทางการ

※ ระบบ Battle Royale : สนามรบแห่งเงา มีกำหนดการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ หลังหมดช่วงเวลา Early Access และ Pre-Season
 เนื้อหาที่จะดำเนินการเกี่ยวกับสนามรบแห่งเงาก่อนเริ่ม Pre-Season มีดังต่อไปนี้ 1. รีเซตประวัติการเข้าร่วมสนามรบแห่งเงา- อันดับ, จำนวนการล่า, คะแนนที่สะสม ฯลฯ จะถูกรีเซตทั้งหมด- ประวัติการเข้าร่วมสนามรบแห่งเงา ก่อนรอบ Pre-Season จะถูกเพิ่มให้นักผจญภัยสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง 2. รางวัลเข้าร่วม- รางวัลเข้าร่วมจะถูกจัดส่งให้กับนักผจญภัยทุกท่านที่เข้าร่วมสนามรบแห่งเงาก่อนรอบ Pre-Season- ผู้ที่เกี่ยวข้อง : นักผจญภัยทุกท่านที่เข้าร่วมสนามรบแห่งเงาก่อนรอบ Pre-Season 1 ครั้ง หรือมากกว่า- รางวัล : [กิจกรรม] พรของคามาซิลฟ์ (7 วัน)※ รางวัลเข้าร่วม จะถูกจัดส่งไปยังกล่องจดหมาย (กดปุ่ม B) ในภายหลัง เมื่อรอบ Pre-Season เริ่มต้นขึ้น วิธีการคำนวณคะแนนจะถูกปรับเปลี่ยน และนักผจญภัยจะสามารถตรวจสอบอันดับสนามรบแห่งเงา ● เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม1. เพิ่มการตรวจสอบอันดับในสนามรบแห่งเงา- ท่านสามารถตรวจสอบอันดับสนามรบแห่งเงาได้ที่เมนูภายในเกม- ท่านสามารถตรวจสอบ อันดับที่ 1~100 ของการแข่งขันประเภทเดี่ยว / ทีมได้ที่รายการอันดับในสนามรบแห่งเงา- อันดับในสนามรบแห่งเงาจะปรากฏขึ้นเมื่อดำเนินการแข่งขันเกิน 30 ครั้ง- ข้อมูลของตารางอันดับจะถูกอัพเดททุก 5~10 นาที 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณคะแนน- การคำนวณคะแนนของสนามรบแห่งเงาจะมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้
<อันดับคะแนน>

- อันดับ 1 : 1,000 คะแนน

- อันดับ 2 : 200 คะแนน

- อันดับ 3 : 100 คะแนน

- อันดับ 4 : 50 คะแนน

- อันดับ 5 : 25 คะแนน<คะแนนการเอาชีวิตรอด>

- ท่านสามารถได้รับคะแนนเพิ่มเติม หากเอาชีวิตรอดเกิน 5 นาที โดยคะแนนจะถูกคำนวณเพิ่มตามระยะเวลาที่เอาชีวิตรอด

- ท่านจะไม่สามารถรับคะแนนได้ หากเอาชีวิตรอดได้ไม่ถึง 5 นาที<คะแนนการกำจัดคู่แข่ง>

- 10 คะแนน ต่อ คู่แข่ง 1 ท่าน
 ● รางวัลรอบ Pre-Season- ไอเทมรางวัลจะถูกจัดส่งตามอันดับคะแนนสะสม หลังสิ้นสุดรอบ Pre-Season
- อันดับ 1-10 : พรของคามาซิลฟ์ (15 วัน) - 2 อัน + [กิจกรรม] กล่องชาคาทูล้ำค่า - 3 อัน

- อันดับ 11-50 : ห่อสารพัดประโยชน์ (15 วัน) - 1 อัน + [กิจกรรม] กล่องชาคาทูล้ำค่า - 2 อัน

- อันดับ 51-100 : กล่องเครื่องประดับระดับสูง 1 - 1 อัน + [กิจกรรม] กล่องน้ำยาวิเศษระดับสูง - 10 อัน

- อันดับ 101-200 : กล่องเครื่องประดับระดับสูง 1 - 1 อัน
※ สามารถรับรางวัลตามอันดับที่ได้ในสนามรบแห่งเงา ยกตัวอย่างเช่น นักผจญภัยที่ได้อันดับที่ 1 จะได้รับรางวัลทั้งหมดตามที่กำหนด 
※ ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ชนะและเรียกคืนรางวัล หากพบว่าเป็นบัญชีที่ถูกระงับ เนื่องจากกระทำการละเมิดเงื่อนไขและนโยบายภายในเกม ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักผจญภัยจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วม ‘สนามรบแห่งเงา’ รอบ Pre-Season นอกจากนี้เราจะเปิดรับความคิดเห็นของนักผจญภัยทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงให้ระบบนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ขอบคุณค่ะ


top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี