sub visual

Client Download

ข่าวสาร

GM Note

จงรวมพลัง! ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน

  • 2018.10.24 10:00
  • / by Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

 

มีลม็อก โอฟิน เวิลด์บอสและกิลด์บอสตัวใหม่ปรากฏตัวแล้ว! มันคืออาวุธโบราณที่คอยปกป้องวิหารมีลม็อก

มาเรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานและรูปแบบการโจมตีก่อนจะมุ่งหน้าไปปราบภัยคุกคามนี้กันเลย

 

https://lh6.googleusercontent.com/tLloEbN2FWSlW8HU3EtFwIwj8J_Ah1N90x2o-wK_CL5EDBjV6K87eXljx8LRJvoUEZqJa_DedjsP15xSP3g5BC5WfSiIoPoFeT3RddZSD8SSjUKXCO5u9dQsh9ZAdLAmu2_bWubI

 

  ต่อสู้กับโอฟินได้ที่ไหน?

  

การตามหามีลม็อก โอฟินมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน

วิธีแรก ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน/คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์จะปรากฏตัวในฐานะบอสกิลด์ผ่านทางเควสซ้ำ "[กวาดล้างบอส] คนเฝ้ายามแห่งซากปรักหักพังมีลม็อก"

 

วิธีที่สอง "ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน" จะปรากฏตัวในฐานะเวิลด์บอส

โอฟินจะปรากฏตัวพร้อมกับเสียงโหยหวนและข้อความแจ้งเตือนเช่นเดียวกับเวิลด์บอสตัวอื่นๆ

 

https://lh3.googleusercontent.com/AK4jOGqghFQazEf9xDlR4ZahvApqwU7WrmK98WmXdqBpQ7whao7CYlJpYPD75V1NDtyjUV9RsVj4CQW3yZj_aaEFAz2Ts11VrSZ37FnJZ17rQ4V4Ep72X96PZ-uhOhI2ckYnQoZN

 

ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินจะปรากฏตัวเป็นเวลา 30 นาทีหลังจากที่ข้อความข้างต้นปรากฏขึ้น

https://lh4.googleusercontent.com/2rdBNPgA1KuP3IpzwOxfqT0bKwaqrKFGw2Rf0jqHy5hcWa7ieAQSazuGi8D69fT8sXIMWkujgI2ku8oxGfV_avqOr00UOT_3MKWjbfdPAAUYUEbgSXtyxgYdbGYEXA3dwpZcdUpe


 

เตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน!

เวิลด์บอสใหม่อย่างผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินแท้จริงแล้วก็คือ "คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์" ที่ขี่ "ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน" อยู่

 

มีลม็อก โอฟินมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลาย แตกต่างจากเวิลด์บอสตัวอื่น ดังนั้น การวางแผนก่อนเริ่มการต่อสู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายหลักของท่านจะอยู่ที่การทำลายคนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์ ซึ่งนั่งอยู่บนผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน อย่างไรก็ตาม ขณะที่คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์ขี่ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน ด้านนอกจะมีโล่คอยปกป้องมันไว้

 

https://lh3.googleusercontent.com/MqGXCYwuD-btJNUTDcPqVj83GbCnjSuoX0MpZhbKTBqgkLNc-eQfoKfoYu4TL7PLsaJA9VZmQIhG0wDN0gqPXpIZb3pvyAXbGLqBP6bLnC_7PQ3UI_CCmwSAPWB4WFeTz75I5xuI

ขณะที่คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์ขี่ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน ด้านนอกจะมีโล่คอยปกป้องมันไว้

 

ต่อไปนี้คือข้อควรรู้ก่อนการมุ่งหน้าไปสู้กับผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน

 

ลักษณะพิเศษของผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน

1. เมื่อรากของผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินถูกทำลาย คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์จะออกมาข้างนอกครู่หนึ่ง (เมื่อค่า HP อยู่ที่ 70%/30% จึงจะกลับเข้าไปอีกครั้ง)

2. เมื่อรากของโอฟิน 2 อันขึ้นไปถูกทำลาย แหล่งกำเนิดเกราะป้องกันจะหายไป (แต่หากอยู่ในสภาพปลุกพลัง พลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย)

3. "ทำลายมีลม็อก โอฟิน" และ "คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์" จะตายลงพร้อมกัน

4. หากต่อสู้กับผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินนานเกิน 15 นาที โอฟินจะคลั่งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการปราบ "ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน" ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี

 

1 - ทำลาย 2 ราก

 

1. ทำลายราก 1 อันเพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมาข้างนอก

2. โจมตีโอฟิน เทดด์จนกว่าค่า HP ของมันจะอยู่ที่ 70% จากนั้นมันจะกลับเข้าไปในโอฟินอีกครั้ง

3. ทำลายรากอื่นอีก 1 อันเพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมานอกโอฟินอีกครั้ง

4. โจมตีโอฟิน เทดด์จนกว่าค่า HP ของมันจะอยู่ที่ 30% จากนั้นมันจะกลับเข้าไปในโอฟินอีกครั้ง

5. เมื่อราก 2 อันซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดโล่ถูกทำลาย โล่จะถูกทำลายไปด้วย จากนั้นจึงกำจัดโอฟิน เทดด์

 

2 - ทำลาย 3 ราก

 

1. ทำลายราก 1 อันเพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมาข้างนอก

2. โจมตีโอฟิน เทดด์จนกว่าค่า HP ของมันจะอยู่ที่ 70% จากนั้นมันจะกลับเข้าไปในโอฟินอีกครั้ง

3. ทำลายรากอื่นอีก 1 อันเพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมานอกโอฟินอีกครั้ง

4. โจมตีโอฟิน เทดด์จนกว่าค่า HP ของมันจะอยู่ที่ 30% จากนั้นมันจะกลับเข้าไปในโอฟินอีกครั้ง

5. ทำลายรากอื่นอีก 1 อัน นอกเหนือจากรากที่ทำลายไปแล้ว เพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมานอกโอฟินอีกครั้ง

6. กำจัดโอฟิน เทดด์

 

3 - ทำลาย 1 ราก

 

1. ทำลายราก 1 อันเพื่อให้โอฟิน เทดด์ออกมาข้างนอก

2. ก่อนที่ค่า HP ของโอฟิน เทดด์จะลดมาอยู่ที่ 70% ให้ใช้ปืนดาบศิลาโจมตีไปที่เขตมนตราของตำแหน่งที่โอฟิน เทดด์นั่งอยู่ตอนอยู่ในร่างของโอฟินเพื่อทำลาย

* เมื่อทำลายเขตมนตราแล้ว โอฟิน เทดด์จะไม่สามารถกลับเข้าไปในโอฟินได้อีก

3. กำจัดโอฟิน เทดด์

 

ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินมีทักษะที่หลากหลาย อีกทั้งแต่ละทักษะก็รุนแรงร้ายกาจ ดังนั้น ก่อนจะใช้ทักษะใดๆ ท่านจึงควรรู้แจ้งก่อนว่าทักษะเหล่านั้นเป็นอย่างไร ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร ซึ่งนั่นจะช่วยให้ท่านมีชีวิตรอด

 

รูปแบบการโจมตีของมีลม็อก โอฟิน

โจมตีกวาดด้านหน้า

นี่คือการโจมตีพื้นฐานของมีลม็อก โอฟิน โดยมันจะยกรากของมันขึ้นและโจมตีไปยังพื้นที่ด้านหน้า

 

 

แก๊สพิษ

มีลม็อก โอฟินจะยกร่างขึ้นเล็กน้อยและปล่อยแก๊สพิษออกมา ระวังแก๊สพิษของมันให้ดีเพราะสามารถสร้างความเสียหายให้ท่านเป็นอย่างมาก

https://lh5.googleusercontent.com/O64LeJKBlfXIR_HkmZZ1nic3NnxNViza9SCrJm_N_ep_QuuqjKOwFtX1giC3M_PLcmz4lxUMXiR63Xdh1zfOTBjh37HOIBqiGJk-vH5riPthhXwfP5YfWLMiLxWGFx6eDRX17pPy

 

แผ่นดินสั่นสะเทือน

มีลม็อก โอฟินจะยกร่างกายขึ้นและกระแทกลงบนพื้นดินอย่างรุนแรงเพื่อสร้างคลื่นกระแทกออกมาโจมตี

 

ระเบิดพื้นดิน

มีลม็อก โอฟินจะยกร่างของมันขึ้นและกระแทกลงบนพื้นดินทำให้เกิดระเบิดบนพื้นดินซึ่งจะมีเปลวไฟปะทุขึ้นมา

 

หอกแห่งแสง

คนเฝ้ายามโอฟิน เทดด์จะเทเลพอร์ตออกมาจากเขตมนตราและปรากฏตัวเหนือโอฟินก่อนจะปาหอกแห่งแสงลงมาใส่ศัตรู

https://lh3.googleusercontent.com/0b4IC1Ug9r_dq4ASxYGz6nQGXV_V_Qbxsav8WuSbYbxW1sjWRWdNBmql34Nm5rGDxG8cP5V9yIKvHdP7VXuQWXaimhFRm5L5tvvJQctZfcshqQbCLgCAFxzrtpptOu2dGdra2At8

 

ก้อนเรืองแสง

โอฟิน เทดด์ จะเทเลพอร์ตออกมาจากเขตมนตราและปรากฏตัวเหนือโอฟินก่อนจะปาก้อนเรืองแสงใส่ศัตรู

 

ดาวตกจู่โจม

มีลม็อก โอฟินจะเคลื่อนย้ายร่างกายขึ้นลงและเรียกฝนดาวตกเพื่อโจมตีศัตรู ให้เคลื่อนที่เข้าไปใกล้มันและหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ให้ดี

https://lh6.googleusercontent.com/_dK-m11YSWgk-_j38J1mwUlOQ6NPq4k0HLTpySz9ykjTtK4xMFomMcfQA625pfXePSeMNbQN2BNFz33zBCWF0MSI4horfhjJSl6VT4oZumarg83IHlKxTXoF9GuGizQum0Y3tM1X

 

รูปแบบการโจมตีของผู้เฝ้ายาม โอฟิน เทดด์

 

สร้างร่างแยก

โอฟิน เทดด์จะมีร่างกายสีเหลืองทอง และจะสร้างร่างแยกของตัวเอง 2 ร่างที่มีร่างกายสีเงิน โดยร่างแยกจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี

 

เทเลพอร์ต

โอฟิน เทดด์สามารถเทเลพอร์ตหรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมาก

 

โจมตีด้วยกำปั้น

นี่คือการโจมตีพื้นฐานของโอฟิน เทดด์ โดยมันจะใช้กำปั้นโจมตีใส่นักผจญภัย

 

กระทืบอย่างหนักหน่วง

โอฟิน เทดด์จะกระโดดขึ้นและกระทืบลงมาบนพื้นดินเพื่อสร้างความเสียหายแก่นักผจญภัยที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ

 

หอกแห่งแสง

โอฟิน เทดด์จะขว้างหอกแสงที่สามารถระเบิดได้อย่างรุนแรงเมื่อหอกปักลงบนพื้นดิน

ระเบิดพลัง

คนเฝ้ายามโอฟิน เทดด์จะชาร์จพลังไว้ในร่างแล้วระเบิดออกมา จากนั้นจะเกิดเป็นลมฝุ่นพัดกระจายใกล้ๆ กับร่างของคนเฝ้ายามโอฟิน เทดด์ และจะเกิดความเสียหายในบริเวณนั้น ดังนั้นท่านควรอยู่ให้ห่างจากมัน

 

https://lh4.googleusercontent.com/I0iSXCNupZvBMPixnCPqDrL9_z7fkFGOfLHKqyIX8v060cjxVBn7O1Zs5IfDPf0sWhxGjaxjHtNQIHQqhCWpmAkCgikY_2j0KHhVbq_EBuZwT4uBBVAeoEyE3sYW-NgUj-JrNK-6

 

ท่านควรเตรียมตัวให้ดีอยู่เสมอก่อนที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับบอส โดยท่านสามารถรับความรู้เกี่ยวกับผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินได้จากการสะสมคะแนนมิตรภาพและพูดคุยกับ NPC แอนเบลิฟ ที่ต้นไม้เก่าแก่แห่งปัญญาในเขตคามาซิลเวีย

 

https://lh4.googleusercontent.com/MnJS06dYS4pEBxp1U1BuMIwdb_kGCplqAbjHn10P-bFwR8JRpLsu-ygaQuUiiHB9bx8aPhqY6AbDTjoeV42cFomiwnzDSMTkSfsaLdqRkzlkuOl3dFgGYc0SaptpxAimg_eTwzbu

ท่านสามารถพบกับ <นักบุญคามาซิลฟ์> แอนเบลิฟ ได้ที่ยอดของต้นไม้เก่าแก่แห่งปัญญา การพูดคุยกับแอนเบลิฟท่านจะต้องมีความรู้ "บันทึกการผจญภัยปากทางคามาซิลเวีย I" อย่างน้อย 7 อันขึ้นไป

 

ไอเทมบอสใหม่ - อาวุธแสงของโอฟิน เทดด์

 

ท่านมีโอกาสในการดรอปไอเทมจากผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินมากที่สุดทั้งหมด 3 ครั้ง 3 วิธี

 

วิธีแรก ท่านจะต้องปราบ "คนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์" จึงจะสามารถรับรางวัลได้

 

วิธีที่สอง เป็นหนึ่งในนักผจญภัยจำนวน 30 ท่านแรกที่โจมตีรากของผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินได้สำเร็จ

 

วิธีที่สาม เป็นหนึ่งในนักผจญภัยจำนวน 30 ท่านแรกที่โจมตีแหล่งกำเนิดโล่ของโอฟินได้สำเร็จ

 

นักผจญภัย 30 อันดับแรกจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมเป็นรางวัล ยิ่งท่านมีส่วนร่วมในการโจมตีมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีโอกาสรับไอเทมมากเท่านั้น

 

รางวัลสุดพิเศษจากการปราบ "ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน" ก็คือ "กล่องอาวุธแสงของโอฟิน" เมื่อเปิดกล่องนี้ ท่านจะได้รับ "อาวุธแสงของโอฟิน เทดด์"

 

https://lh4.googleusercontent.com/UHHkl0c1vHueOHCD_L6KpsSkI6pIpjE5l9Py4pNsvG15hjnkjam_IwTG1UQpAujc5NxxIUlL2q3p2mGqhEIDKpgiVAyBUNbp4kXjvyveyuzoSbLm3w6NPNVw9qb6PDlV4eJuRHsU

 

อาวุธแสงของโอฟิน เทดด์นั้น คืออาวุธบอสเช่นเดียวกับอาวุธคจาคาร์ เมื่อเทียบกันแล้ว อาวุธแสงของโอฟิน เทดด์จะมีค่าความแม่นยำที่ต่ำกว่า แต่ค่าพลังโจมตีสูงกว่า และแม้ว่าท่านจะได้รับผลความสามารถของค่าความเร็วในการโจมตี/ค่าความเร็วในการร่ายเวทน้อยกว่า 1 ระดับ แต่มีข้อดีคือท่านจะได้รับความสามารถในการคริติคอลถึงระดับ 2 ในขณะที่อาวุธคจาคาร์ได้แค่ระดับ 1

 

https://lh6.googleusercontent.com/ifYw_Vj3-FYSHcvCC-hlGBs1PYOTVjjd4q7Qqgt4Evut0UWf-wGqcLBL_M4lKQTKr-xUjZ3wWYoo9WGcXR0lqQrdOOH8ZK-JQhmqMur3OnAi2EhGUaKPnX3LnhTm69Qkcvqs4omY

 

ไอเทมดรอปที่สำคัญของคนเฝ้ายาม โอฟิน เทดด์/ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน

กล่องอาวุธแสงของโอฟิน, เข็มขัดบัลทาราแห่งแสง, กล่องอัญมณีเวทมนตร์ดำจิน(โคเบลลินุส), กล่องอัญมณีเวทมนตร์ดำวอน(โคเบลลินุส), กล่องอัญมณีเวทมนตร์ดำเบน(โคเบลลินุส), กล่องอัญมณีเวทมนตร์ดำ(โคเบลลินุส), ป่าแห่งความโกรธ, เกราะเลโมเรีย, หินดำ(อาวุธ), หินดำ(เกราะป้องกัน) และอื่นๆ

 

ไอเทมที่สามารถรับได้เมื่อทำลายรากของผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินสำเร็จ

ไม้เลื้อยของโอฟิน, ชิ้นส่วนแสงของโอฟิน เทดด์

 

ไอเทมที่สามารถรับได้เมื่อทำลายเขตมนตราของผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินสำเร็จ

กล่องอาวุธแสงของโอฟิน เทดด์, เข็มขัดบัลทาราแห่งแสง, อัญมณีเวทมนตร์จิน - โคเบลลินุส, อัญมณีเวทมนตร์เบน-โคเบลลินุส, อัญมณีเวทมนตร์วอน-โคเบลลินุส, อัญมณีเวทมนตร์ดำ - โคเบลลินุส, อัญมณีเวทมนตร์โบราณ - โคเบลลินุส, หินวิญญาณแห่งการทำลาย, ลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์, สะเก็ดหินต้นไม้วิญญาณ, หินดำ (อาวุธ), หินดำ (เกราะป้องกัน), ชิ้นส่วนต้นไม้กลายพันธุ์ ป่าแห่งความโกรธ, ชิ้นส่วนแสงของโอฟิน เทดด์

 

https://lh5.googleusercontent.com/akMF5xrGbkvrKD3JnYWQWI8JrG0sA8jjl1lOdLINMvya0EvtGUlP5MESIMPExj20AoiRYGGaGkabchcBmnRteAHwr5Lb-hDFBV6Bb-_nqPISt2LJsaAxIZX03FGSqwzfDsDTXKel

เมื่อรวบรวมชิ้นส่วนแสงของโอฟิน เทดด์ได้ครบ 100 อัน สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น "กล่องอาวุธแสงของโอฟิน เทดด์" ได้

 

[ ตรวจสอบตารางเวลาเวิลด์บอส ]

 


 

ท่านตื่นเต้นที่จะได้พบกับบอสใหม่ "ผู้ทำลายมีลม็อก โอฟิน" หรือไม่? มันไม่เหมือนกับบอสทั่วไป ดังนั้นท่านควรเตรียมตัวให้ดี

ร่วมกันปราบผู้ทำลายมีลม็อก โอฟินที่จะปรากฏตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรับรางวัลอาวุธบอสใหม่ไปเลย!

 

ขอบคุณค่ะ

back prev next
หมวดหมู่ หัวข้อ วันที่อัพโหลด
ไม่พบเนื้อหา