ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (9 ม.ค. 2562) - แก้ไขล่าสุดวันที่ 26 ธ.ค. 2561
Black Desert 2018-12-14 15:00

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งเพื่อให้ทราบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดตรวจสอบเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของท่าน

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะมีดังต่อไปนี้

 


 

1. รายการที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

- นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. วันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง

- การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562

- บริษัทจะใช้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเดิมจนถึงวันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง

 

3. สาเหตุในการเปลี่ยนแปลง

- ลบ หมายเลขโทรศัพท์ ออกจากรายการที่จำเป็นขณะลงทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกเก็บก่อนการเปลี่ยน จะถูกลบออกทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลง

 

4. เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

หัวข้อ

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง

ก่อนการเปลี่ยน

หลังการเปลี่ยน

ข้อที่ 1

ลบ หมายเลขโทรศัพท์ ออกจากรายการที่จำเป็นขณะลงทะเบียน

- รายการที่จัดเก็บในขณะลงทะเบียน

1) รายการที่จำเป็น : Login ID(E-MAIL address) ชื่อตัว ชื่อสกุล  วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์

- รายการที่จัดเก็บในขณะลงทะเบียน

1) รายการที่จำเป็น : Login ID(E-MAIL address) ชื่อตัว ชื่อสกุล  วัน เดือน ปีเกิด

 

อ่านรายละเอียดนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( ใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2561 )

 

5. สอบถาม / แจ้งปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

- หากท่านไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กรุณาแจ้งมาให้ทีมงานทราบ

- บริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงการเปลี่ยนแปลง หากไม่ได้ทำการแจ้งปฏิเสธ ก่อนวันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง ( 9 ม.ค. 2562 )

- ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ที่ [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ]

 


 

ทีมงานจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณค่ะ

top