ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ข้าพูด พา! เจ้าพูด พุ! ข้าพูด คิ้ก! เจ้าพูด คิ้ก!
Black Desert 2020-06-24 08:00

 

พุ!  

....คิ้ก!  

พุ!!!  

.....คิ้ก!!!!  

  


กิจกรรมที่ 1. GM อยู่ไหน~♬  

ระยะเวลากิจกรรม  

- 24 มิถุนายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 04:00 น.  

  

รายละเอียดกิจกรรม 

① ไปยัง แกรนดีลล์ & เกาะพาพุอาร์ครินี ภายในระยะเวลากิจกรรม พุ!  

* เกาะพาพุอาร์ครินีที่อยู่ทางทิศตะวันตกของคามาซิลเวีย สามารถค้นพบได้โดยการเดินเรือไปทางทิศเหนือจาก แกรนดีลล์ ท่าเรือของ <กราน่า> 

 

② ตามหา NPC [GM] เอดัน ที่ซ่อนตัวอยู่ตาม แกรนดีลล์ & เกาะพาพุอาร์ครินี แล้วรับเควส ‘ตามหา GM ที่ซ่อนตัว’ คิ้ก!  

ตำแหน่ง  

เควส 

NPC รับ/สำเร็จเควส 

รางวัลสำเร็จเควส 

แกรนดีลล์   

[กิจกรรม] ตามหา GM ในแกรนดีลล์  

[GM] เอดัน / [GM] มาเรียโน  

คำแนะนำของบาลค์ +50  

เกาะพาพุอาร์ครินี  

[กิจกรรม] ตามหา GM ในพาพุอาร์ครินี  

[GM] เอดัน / [GM] มาเรียโน  

คำแนะนำของบาลค์ +50   

* เควสกิจกรรมแต่ละอัน สามารถดำเนินได้เป็นตระกูล ภายในระยะเวลากิจกรรม และสามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น 

 

▲ [GM] เอดัน ที่เกาะแกรนดีลล์  

  

 

▲ [GM] เอดัน ที่เกาะพาพุอาร์ครินี  

 

③ สำรวจเกาะ ตามหา และสนทนากับ GM ทั้งหมด ที่ซ่อนตัวอยู่เกาะละ 5 คน พุ!  

* GM ที่ซ่อนตัวอยู่ :  [GM] รานี, [GM] เดซี่, [GM] ครอลินซ์, [GM] ซายา, [GM] คลีโอ  

  

④ ตามหาและสนทนากับ NPC [GM] มาเรียโน เป็นลำดับสุดท้าย จึงจะถือว่าภารกิจสำเร็จและจะได้รับรางวัล! คิ๊ก!  

  

วิธีตามหา GM ที่ซ่อนตัวอยู่!  

  

  1. ตามหาNPC [GM] เอดัน และรับเควส 
  2. ตามหาNPC [GM] รานี, [GM] เดซี่, [GM] ครอลินซ์, [GM] ซายา, [GM] คลีโอ และสนทนากับ NPC GM 

ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการสนทนา  

  1. ตามหาNPC [GM] มาเรียโน และสำเร็จเควส 

* NPC [GM] ของ แกรนดีลล์ และ เกาะพาพุอาร์ครินี นั้นเป็น NPC ที่แยกกัน ท่านสามารถดำเนินเควสของแต่ละเกาะได้ 

* NPC [GM] แต่ละคนอาจมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากปกติ  

* เหล่า NPC [GM] นั้น จะปรากฏตัวที่ แกรนดีลล์ และ เกาะพาพุอาร์ครินี เกาะละ 1 คน ถึงแม้ว่าจะเป็น NPC [GM] ที่ชื่อเดียวกัน แต่ลักษณะภายนอกของเหล่า NPC [GM] แต่ละคนที่ปรากฏตัวในแต่ละเกาะอาจแตกต่างกันได้ 

  


กิจกรรมที่ 2. หอยมุก~ ลั้ลลั้ลลา♬  

ระยะเวลากิจกรรม  

- 24 มิถุนายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น. 

* แต่สามารถรวบรวมหอยมุกได้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 04:00 น. 

  

รายละเอียดกิจกรรม  

① เชื่อมต่อเกมภายในระยะเวลากิจกรรม และรับ ‘[กิจกรรม] จอบของจาโบ’ วันละ 3 อันได้ที่ภารกิจท้าทาย (Y) พุ!  

  

ภารกิจท้าทาย 

รางวัลสำเร็จภารกิจท้าทาย 

มอบ [กิจกรรม] จอบของจาโบ!  

24 มิถุนายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น. 

[กิจกรรม] จอบของจาโบ 3 อัน 

* ภารกิจท้าทายดังกล่าวสามารถดำเนินได้เป็นตระกูล และสำเร็จได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น 

   

② ตามหา ‘หอยมุก’ ที่อยู่ในถ้ำใต้ทะเลในหมู่บ้านคลีโอที่เกาะพาพุอาร์ครินี คิ้ก!

▲ ลักษณะหมู่บ้านคลีโอ 

 

 

▲ ตำแหน่งของถ้ำใต้ทะเลในหมู่บ้านคลีโอ เกาะพาพุอาร์ครินี 

  

③ เมื่อรวบรวมหอยมุกที่อยู่ในถ้ำใต้ทะเลผ่าน  ‘[กิจกรรม] จอบของจาโบ’ แล้วนั้น จะได้รับหินครอน 5 อัน พุ!  

* หลังจากที่รวบรวมหอยมุกสำเร็จแล้ว ต้องให้เวลาที่กำหนดผ่านไปก่อน จึงจะเก็บรวบรวมหอยมุกเดิมได้อีก 

  

※ ข้อควรทราบ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert] 

top