ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] พาพุหรือนาก! นากหรือพาพุ!
Black Desert 2020-06-24 08:00

 

ปราบชนเผ่าพาพุที่ชั่วร้ายกันเถอะ คิ๊ก!   

บอกข้ามาสิว่าจะอยู่ข้างพวกพาพุที่โง่เขลา หรืออยู่ข้างพวกเรานากทะเลผู้ชำนาญการว่ายน้ำ คิ๊ก!  

  

  

ออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวกนากทะเลโง่ พุ!  

เลือกมาว่าจะอยู่ข้างพวกนากทะเลตัวเหม็น หรืออยู่ข้างพวกเราที่ตาโตกว่า พา!  

  

● สามารถนำเหรียญตรากิจกรรมไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่อไปนี้ได้ตามผลกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

NPC แลกเปลี่ยน 

ไอเทมที่ใช้แลกเปลี่ยน 

ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยน 

NPC เบอร์นีย์ทรู 

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 1 อัน 

หินครอน 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 20 อัน 

คำแนะนำของบาลค์ (+30) 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 30 อัน 

ชิ้นส่วนสายลมโอนเอน 15 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 40 อัน 

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ชีวิต) 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 40 อัน 

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ต่อสู้) 1 อัน 

 

NPC แลกเปลี่ยน 

ไอเทมที่ใช้แลกเปลี่ยน 

ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยน 

NPC จาโบ 

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 1อัน 

หินครอน 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 15 อัน 

คำแนะนำของบาลค์ (+30) 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 20 อัน 

ชิ้นส่วนสายลมโอนเอน 15 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 30 อัน 

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ชีวิต) 1 อัน 

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 30 อัน 

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ต่อสู้) 1 อัน 

 


กิจกรรม. พาพุหรือนาก! นากหรือพาพุ!  

ระยะเวลากิจกรรม 

- 24 มิถุนายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น. 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

① ไปยังเกาะพาพุอาร์ครินีภายในระยะเวลากิจกรรม 

* เกาะพาพุอาร์ครินีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคามาซิลเวีย (ใกล้ๆ ถิ่นฐานพาดิวส์)   

② เลือกและสำเร็จเควสกิจกรรมระหว่าง NPC ‘คิตท์มาร์ ฝ่ายเสบียงของพาพุ’ หรือ NPC ‘นัททิโอ ฝ่ายเสบียงของนากทะเล’ จากนั้นจะได้รับเหรียญตรากิจกรรม 

* เควสดังกล่าวสามารถดำเนินซ้ำได้ทุกวัน  

  

NPC 

เควส 

รางวัลสำเร็จเควส 

คิตท์มาร์  

<ฝ่ายเสบียงของพาพุ>  

[กิจกรรม] เพื่อชัยชนะของพาพุ !  

[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง 5 อัน 

คัมภีร์เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม (60 นาที) 1 อัน 

นัททิโอ  

<ฝ่ายเสบียงของนากทะเล> 

[กิจกรรม] เพื่อชัยชนะของนากทะเล !  

[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง 5 อัน  

คัมภีร์เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม (60 นาที) 1 อัน 

  

▲ ตำแหน่งของ NPC ‘คิตท์มาร์ ฝ่ายเสบียงของพาพุ’ และ ‘นัททิโอ ฝ่ายเสบียงของนากทะเล’ 

 

 

▲ หน้าตาของ ‘นัททิโอ ฝ่ายเสบียงของนากทะเล’ และ ‘คิตท์มาร์ ฝ่ายเสบียงของพาพุ’ 

  

③ สัดส่วนของ ‘[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง’ และ ‘[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง’ ที่นักผจญภัยทุกท่านรับ จะเปิดเผยผ่านหน้าประกาศนี้ 

  

ฉันชอบพาพุ!  

(สัดส่วนการรับ [กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง)  

ฉันชอบนาก!  

(สัดส่วนการรับ [กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง)  

54.78% (7 กรกฎาคม เวลา 08:00 น.)

45.22% (7 กรกฎาคม เวลา 08:00 น.)

  

* สัดส่วนการได้รับเหรียญจะเปิดเผยทั้งหมด 2 ครั้ง 

ยอดรวมสัดส่วนสัดส่วนการได้รับเหรียญระหว่างดำเนินกิจกรรม : 30 มิถุนายน เวลา 08:00 น  

ยอดรวมสุดท้ายของสัดส่วนการได้รับเหรียญหลังสิ้นสุดกิจกรรม : 7 กรกฎาคม เวลา 08:00 น.  

④ ภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม เมื่อใช้ ‘[กิจกรรม] เหรียญตรากลีบดอกไม้สีทอง’ และ ‘[กิจกรรม] เหรียญตราก้างปลาสีทอง’ จะสามารถแลกไอเทมดังต่อไปนี้ได้ 

  

* เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จำนวนเหรียญตราของชนเผ่าที่นักผจญภัยเลือกมากกว่านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะยิ่งทำให้ความหมายของเหรียญตรานั้นลดลง ในทางกลับกัน หากจำนวนเหรียญตราของชนเผ่าที่นักผจญภัยเลือกน้อยกว่านั้นมีปริมาณน้อยลง จะยิ่งทำให้ความหมายของเหรียญตรานั้นมีมากขึ้น 

  

* ถ้าอยากให้เหรียญตราของชนเผ่าที่ท่านชื่นชอบมีความหมาย ควรจะต้องเลือกชนเผ่าที่ท่านชอบ หรือช่วยฝั่งตรงข้ามกันนะ~? (ง˙∇˙)ว  

ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยน 

เหรียญตราที่ได้รับเลือกมากกว่า  

เหนียญตราที่ได้รับเลือกน้อยกว่า 

หินครอน 1 อัน  

1  

1  

คำแนะนำของบาลค์ (+30)  

20  

15  

ห่อชิ้นส่วนสายลมโอนเอน 15 อัน 

30  

20  

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ชีวิต) 1 อัน  

40  

30  

[กิจกรรม] กล่องระยิบระยับของชาคาทู (ต่อสู้) 1 อัน  

40  

30  

* รายการไอเทมดังกล่าว สามารถแลกได้หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง 

 

นากกับพาพุ, พาพุกับนาก!  

ชนเผ่าไหนจะได้รับเลือกจากเหล่านักผจญภัยมากกว่ากันนะ? 

 

※ ข้อควรทราบ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert] 

top