ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ทายผลผู้ชนะสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์!
Black Desert 2020-06-30 08:00

 

ศึกสงครามครอบครองระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ 

 

กิลด์ [WHAT] และกิลด์ [SAVIOR] จากเซิร์ฟเวอร์ไทย 

กิลด์ [Nemesis] และกิลด์ [BlackOrder] จากเซิร์ฟเวอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้! 

 

ร่วมทายผลผู้ชนะสงครามครอบครองระหว่าง TH vs SEA! SEA vs TH!  

หากนักผจญภัยทุกท่านทายผลถูกต้อง ก็จะได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้น! 
 

ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกสงครามครั้งนี้? 

ร่วมกันส่งกำลังใจและร่วมทายผลกันเยอะๆ นะคะ! 

 


กิจกรรมทายผลผู้ชนะสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์! 

ระยะเวลากิจกรรม 

 

ระยะเวลาทายผล 

กำหนดการแข่งขันสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์ 

รอบที่ 1 

30 มิถุนายน (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น. 

5 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น.~ 

รอบที่ 2 

7 กรกฎาคม (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ~ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น. 

12 กรกฏภาคม 2563 เวลา 15:00 น. ~ 

 

 รายละเอียดกิจกรรม 

① รับไอเทม ‘ตาชั่งแห่งการเลือก’ ทางภารกิจท้าทาย (Y) ภายในระยะเวลากิจกรรม 

สามารถรับผ่านทางภารกิจท้าทาย (Yภายในระยะเวลากิจกรรม 

ตาชั่งแห่งการเลือก 

* รับ ตาชั่งแห่งการเลือก ภายในระยะเวลาทายผลรอบที่ 1 ได้จำนวน 1 อัน และรับภายในระยะเวลาทายผลรอบที่ 2 ได้อีก 1 อัน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  

 

② หลังจากที่ได้รับไอเทม ‘ตาชั่งแห่งการเลือก’ กรุณาไปหา ‘NPC ฟินแกรนน์’ ที่อยู่ ณ จตุรัสไฮเดล เมืองไฮเดลและรับเควสกิจกรรม  

 

 

เควส 

NPC เควส 

รางวัลสำเร็จเควส 

[สงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์] การวัดพลัง I : ใครจะเป็นผู้ชนะ! 

(สามารถรับได้เฉพาะระยะเวลาทายผลรอบที่ 1) 

NPC ฟินแกรนน์

คะแนนสมทบ 50 

[สงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์] การวัดพลัง II : ใครจะเป็นผู้ชนะ! 

(สามารถรับได้เฉพาะระยะเวลาทายผลรอบที่ 2) 

คะแนนสมทบ 50 

 

③ ส่งมอบ ‘ตาชั่งแห่งการเลือก’ และทายผลผู้ชนะให้แก่ NPC ราเทโร่ ที่อยู่บ้านพักคางคกทอง <ไฮเดล> เพื่อดำเนินเควสภายในระยะเวลาทายผลรอบที่ 1 และ 2  

 

④ เมื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกระหว่าง ‘[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือไทย’ และ ‘[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้  

 

ตัวเลือกทายผล 

ไอเทมที่ได้รับ 

[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือไทย 

ดอกไม้แดงไทย 

[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดอกไม้ขาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

※ เกณฑ์ชัยชนะรอบที่ 1 : เมื่อป้องกันหรือโจมตีสำเร็จ

※ เกณฑ์ชัยชนะรอบที่ 2 : เซิร์ฟเวอร์ที่ชนะ

 

⑤ ไปหา NPC ฟินแกรนน์ เพื่อสำเร็จเควส (หากไม่สำเร็จเควสผ่าน NPC ฟินแกรนน์ จะไม่ได้รับรางวัลกิจกิจกรรม) 

 

⑥ อัตราผลการทายทั้งหมดทั้ง 2 รอบ ที่นักผจญภัยทุกท่านเลือกระหว่าง ‘[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือไทย’ และ ‘[คาดเดา] ฝ่ายชนะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ จะประกาศให้ทราบในหน้ากิจกรรมนี้ 

 

ผลการแข่งขันสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์ TH vs SEA จะประกาศให้ทราบหลังสิ้นสุดสงครามครอบครองรอบที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 

[สงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์การต่อสู้แห่งศตวรรษใครคือผู้ชนะ! 

ผู้ชนะระหว่าง ไทย vs เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม คือ? 

เซิร์ฟเวอร์ไทย (ชนะ)

เซิร์ฟเวอร์ SEA (แพ้)

  

ผลการแข่งขันสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์ TH vs SEA จะประกาศให้ทราบหลังสิ้นสุดสงครามครอบครองรอบที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 

[สงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์การต่อสู้แห่งศตวรรษ ⅠⅠใครคือผู้ชนะ 

 ผู้ชนะระหว่าง ไทย vs เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม คือ? 

เซิร์ฟเวอร์ไทย (ชนะ)

เซิร์ฟเวอร์ SEA (แพ้)

  

⑦ รางวัลต่อไปนี้ จะมอบให้ตามผลการแข่งขันและการทายผลสงครามครอบครองระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ไทย vs เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักผจญภัยทุกท่านเลือก  

ประเภท 

รางวัล 

ทายผลถูกต้อง 

คำแนะนำของบาลค์ (+35~45) 1 อัน 

[กิจกรรม] กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ II 1 อัน 

ทายผลผิด 

คำแนะนำของบาลค์ (+25~35) 1 อัน 

[กิจกรรม] กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ I 1 อัน 

※ ของรางวัลมอบให้ตามผลการแข่งขันในแต่ละรอบ 

※ ของรางวัลจะถูกส่งมอบให้พร้อมกันทั้งรอบ 1 และ 2 ระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 15 กรกฎาคม  

  


※ ข้อควรทราบ 

- กรุณาสำเร็จเควส เนื่องจากหากไม่สำเร็จเควสจะไม่ได้รับรางวัล 

- ไอเทม ตาชั่งแห่งการเลือก สามารถนำไปขายให้แก่ NPC ร้านค้าได้ในราคา 10,000 ซิลเวอร์ ถึงแม้จะนำไอเทมไปขายให้แก่ NPC ร้านค้าหลังสำเร็จเควสแล้ว ก็ยังถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมทายผลตามปกติ 

- ไอเทมรางวัล อาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ 

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert] 

 

top