ข่าวสาร

อัพเดท [อัพเดท] [แพทช์] ประกาศการอัพเดท 15 ต.ค. 2563
Black Desert 2020-10-14 09:21

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

ประกาศรายละเอียดอัพเดทประจำวันที่ 15 ต.ค. 2563

 

■ รายละเอียดการอัพเดท :

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถสกัดอัญมณีจากชุดเพิร์ลได้เป็นบางครั้งให้เป็นปกติ

 

ขอบคุณค่ะ 

top