ข่าวสาร

อัพเดท [อัพเดท] [เนื้อหา] ประกาศการอัพเดท 30 ธ.ค. 2563
Black Desert 2020-12-30 08:00

 

The MMORPG Black Desert.

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน,

 

แจ้งรายละเอียดการแก้ไขต่างๆ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563

( ขนาดแพทช์ โดยประมาณ : 887.58 MB )

 

※ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาการอัพเดทแพทช์เพิ่มเติมด้านล่าง

 


กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. สานฝันให้สำเร็จในปี 2564!

ระยะเวลากิจกรรม

- 1 มกราคม 2564 เวลา 00:00 น. ~ 2 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

กิจกรรมที่ 2. เสริมความแกร่งของทักษะด้วยการฝึกฝนอันแข็งขัน!

ระยะเวลากิจกรรม 

- 30 ธันวาคม 2563 ~ 13 มกราคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ] 

 

กิจกรรมที่ 3. กำจัดเวิลด์บอสเพื่อรับไอเทมพิเศษต้อนรับปีใหม่!

ระยะเวลากิจกรรม

- 30 ธันวาคม 2563 ~ 20 มกราคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

● ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีมงานจะเปิดเผยคูปองเฉลิมฉลองปี 2564 ผ่านทาง GM Note

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม & ปรับปรุง

ทุกอาชีพ

● แก้ไขปัญหาที่สามารถเดินในน้ำได้ ในบางสถานการณ์

● ปรับเปลี่ยนระยะเวลา เมื่อใช้ทักษะความโกรธของภูตดำของทุกตัวละคร 200% ให้ใช้งานได้ทุกๆ 30 นาที

● เมื่อได้รับบัฟทักษะเขตพิทักษ์ของวิทช์, วิซาร์ด และ การคุ้มครองของเอลีออนและของวาลคิรี ผลดังต่อไปนี้จะถูกใช้งานเพิ่มเติมเป็นเวลา 1 นาที

- ในระหว่างที่ใช้งานผลดังกล่าว จะไม่ใช้งานบัฟของผลเดียวกัน

 

● ทักษะที่มีผลเพิ่มพลังป้องกันเดิม 999 ได้รับการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้

ตัวละคร

ชื่อทักษะ

ก่อนเปลี่ยน

หลังเปลี่ยน

วิทช์ / วิซาร์ด

เขตพิทักษ์

พลังป้องกัน +999

อัตราลดค่าความเสียหาย +50%

วาลคิรี

การคุ้มครองของเอลีออน

พลังป้องกัน +999

อัตราลดค่าความเสียหาย +50%

มิสติก

ความแข็งแกร่งเหลือคณา

พลังป้องกัน +999

อัตราลดค่าความเสียหาย +60%

● แก้ไขปัญหาที่เห็นไอเทมผิดปกติในป่าแอช

● แก้ไขปัญหาท่าทางของตัวละครบางตัวละครที่ผิดปกติ เมื่อใช้งานโหมดการต่อสู้แบบประชิด

 

● เพิ่มความเร็วขณะโจมตีและท่าทางก่อนโจมตีของทักษะหมุนตัวโต้กลับ

● ปรับเปลี่ยนผลบางส่วนของทักษะหมุนตัวโต้กลับ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะลอย

เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะลอย (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น) ขณะใช้ทักษะ ป้องกันด้านหน้า 

● ปรับเปลี่ยนระยะเวลาใช้งานใหม่อีกครั้งของทักษะหมุนตัวโต้กลับจาก 7 วินาที เป็น 13 วินาที

● ความเสียหายของทักษะหมุนตัวโต้กลับเพิ่มขึ้นดังนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 886% x 3  

  

โจมตีครั้งที่ 2  ความเสียหาย 1032% x 7 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 995% x 3  

โจมตีครั้งที่ 2  ความเสียหาย 1293% x 7 

● เพิ่มความเร็วโจมตีของทักษะหมุนตัวสนธยา และ เพิ่มขนาดขอบเขตการโจมตีครั้งที่ 2 ให้กว้างขึ้น

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะไล่ล่าศัตรู และ ฟันดาบตรง ขณะใช้ทักษะหมุนตัวสนธยา

 

● ปรับปรุงให้โจมตีศัตรูรวมทั้งศัตรูที่อยู่สูงกว่าตัวละคร เมื่อใช้ทักษะดังต่อไปนี้

- แข็งแกร่ง : ปักษาเล่นลม

● แก้ไขคำผิดในคำอธิบายปุ่มของทักษะดาบพลังวิญญาณ

● เพิ่มความเร็วโจมตีในการโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะยิงศรระเบิดลม

● เพิ่มระยะเคลื่อนที่ถอยหลังขณะโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะยิงศรระเบิดลม

● ปรับเปลี่ยนผลของทักษะยิงศรระเบิดลม ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะสลบ   

เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะสลบ (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น)  

ขณะโจมตีครั้งที่ 1 ป้องกันด้านหน้า   

ขณะโจมตีครั้งที่ 2 ซูเปอร์อาร์เมอร์   

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะดาบพลังวิญญาณ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

1250% x 7 

1437% x 7   

● เพิ่มขอบเขตโจมตีของทักษะวายุคร่ำครวญ

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะวายุคร่ำครวญ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

1368% x 1, สูงสุด 6 ครั้ง   

1464% x 1, สูงสุด 6 ครั้ง 

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะกระแส : วายุสลาตัน ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

931% x 13 

1024% x 13  

อัตราการติดคริติคอล +35% (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น) 

● ลดปัญหาที่ตัวละครช้าลงเป็นระยะ เมื่อโจมตีสำเร็จด้วยทักษะวายุร่ายรำ

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะกระแส : วายุหลั่งไหล ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

1320% x 6 

1425% x 6 

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะกระแสลม ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

1610% x 3 

1610% x 3  

  

อัตราการติดคริติคอล +100% (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น) 

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย PvE ของทักษะวายุสะเทือนพิภพ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

1034% x 8 

1189% x 8 

 

● แก้ไขปัญหาที่นักผจญภัยท่านอื่นไม่เห็นเอฟเฟคทักษะ เมื่อใช้ทักษะแข็งแกร่ง : ความฝันแห่งความพินาศ

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะอีกาดำ ขณะใช้ทักษะคลื่นเงา และทักษะมัจจุราชเงา

● เพิ่มความเร็วท่าทางก่อนโจมตีของทักษะคลื่นเงา

 

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะกระโดดกระแทก และทักษะหลบหลีก ขณะใช้ทักษะทักษะวายุคลั่ง และทักษะผู้ปกครองที่คุ้มคลั่ง

● เพิ่มความเร็วท่าทางก่อนโจมตีของทักษะวายุคลั่ง และทักษะผู้ปกครองที่คุ้มคลั่ง

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายของทักษะวายุคลั่ง ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

ความเสียหายโจมตี 961% x 4, สูงสุด 2 ครั้ง  

 

โจมตีครั้งสุดท้าย ความเสียหาย 961% x 4 

ความเสียหายโจมตี 1383% x 4, สูงสุด 2 ครั้ง  

  

โจมตีครั้งสุดท้าย ความเสียหาย 1383% x 4  

  

อัตราการติดคริติคอล 50% 

● เพิ่มขนาดขอบเขตโจมตีของทักษะผู้ปกครองที่คุ้มคลั่ง

● ปรับเปลี่ยนผลบางส่วนของทักษะผู้ปกครองที่คุ้มคลั่ง ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

เมื่อโจมตีสำเร็จ ความเร็วในการเคลื่อนไหวลดลง 30% (10 วินาที)  

  

เมื่อโจมตีครั้งแรกสำเร็จ จะล้มลง (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น) 

ล่อสายตาของศัตรูรอบๆ 

 

● ปรับเปลี่ยนซูเปอร์อาร์เมอร์ขณะเคลื่อนที่ของผลทักษะสายฟ้าเผา เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ขณะใช้ทักษะ

● ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะได้เร็วขึ้น เมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหลัง หลังจากโจมตีด้วยทักษะสายฟ้าเผา

● ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะได้เร็วขึ้นกว่าทักษะอื่น หลังจากลงสู่พื้นด้วยทักษะสายฟ้าเผา

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายของทักษะตัดชีพจร ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 920% x 4  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 1012% x 7  

  

อัตราการติดคริติคอล 25% 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 972% x 4  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 1106% x 7  

  

อัตราการติดคริติคอล 25% 

● ลบผลผลัก เมื่อโจมตีครั้งที่ 2 สำเร็จ ด้วยทักษะตัดชีพจร

● ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะตัดชีพจรได้ทันที เมื่อคลิกขวา ขณะใช้ทักษะแทงพลังคลื่น

 

วิทช์, วิซาร์ด

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะหลบพลังเวท และ ทักษะคำตอบของพสุธา ขณะใช้ทักษะศรพลังวิญญาณ

● เพิ่มความเร็วก่อนการโจมตีครั้งที่ 1, 2 จะทำงาน และความเร็วขณะโจมตีครั้งที่ 1 ของทักษะศรพลังวิญญาณ

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายของทักษะศรพลังวิญญาณ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 865% x 4, สูงสุด 3 ครั้ง  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 973% x 7 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 1296% x 4, สูงสุด 3 ครั้ง  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 231% x 7 

 

● ปรับปรุงให้โจมตีศัตรูรวมทั้งศัตรูที่อยู่สูงกว่าตัวละคร เมื่อใช้ทักษะดังต่อไปนี้

- พายุอัศนีบาต, กระแส : โทสะของเทดด์, ภูตดำ : พายุอัศนีบาต, กระแส : สัญญาณอันตราย

 

● เพิ่มความเร็วในท่าทางก่อนใช้ทำการโจมตีด้วยทักษะหอกสายฟ้า

● ปรับปรุงให้โจมตีศัตรูรวมทั้งศัตรูที่อยู่สูงกว่าตัวละคร เมื่อใช้ทักษะดังต่อไปนี้

- ลูกไฟประลัยกัลป์

- ภูตดำ : ลูกไฟประลัยกัลป์

 

● เพิ่มความเร็วของท่าทางก่อนโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะผู้พิพากษาแสงเจิดจรัส

● เพิ่มขนาดขอบเขตโจมตีครั้งที่ 1 ของทักษะผู้พิพากษาแสงเจิดจรัส

● เพิ่มผลดังต่อไปนี้ในทักษะผู้พิพากษาแสงเจิดจรัส

- เมื่อโจมตีสำเร็จจะดึงฝ่ายตรงข้ามเข้ามา (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น)

- ทุกครั้งเมื่อโจมตีสำเร็จ จะฟื้นฟู BP +20

● ปรับเปลี่ยนขอบเขตโจมตีครั้งที่ 1, 2 ของทักษะผู้พิพากษาแสงศักดิ์สิทธิ์

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะโล่ไล่ล่า และท่าทางหลบหลีกซ้ายขวา ขณะใช้ทักษะผู้พิพากษาแสงศักดิ์สิทธิ์ และทักษะผู้พิพากษาแสงเจิดจรัส

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายและการโจมตีพิเศษของทักษะผู้พิพากษาแสงศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 615% x 1, สูงสุด 8 ครั้ง  

  

โจมตีครั้งสุดท้าย ความเสียหาย 970% x 8  

  

เมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายสำเร็จ จะทุบลง   

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 835% x 7  

  

โจมตีครั้งสุดท้าย ความเสียหาย 1130% x 9  

  

เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะทุบลง  

  

เมื่อโจมตีสำเร็จ ความเร็วในการเคลื่อนไหวลดลง 10% (5 วินาที) 

● ปรับเปลี่ยนผลเพิ่มเติมของทักษะผู้พิพากษาแสงศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

เมื่อโจมตีสำเร็จ ความเร็วในการโจมตีลดลง 15% (10 วินาที) 

เมื่อโจมตีสำเร็จ ความเร็วในการเคลื่อนไหวลดลง 10% (5 วินาที) 

 

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะไล่ล่า ขณะใช้ทักษะดาบวายุหมุน และทักษะดาบลมพายุ

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะดาบลมพายุ จาก 20 วินาที เป็น 15 วินาที

● เพิ่มความเร็วของท่าทางก่อนโจมตีครั้งที่ 1 ของทักษะดาบลมพายุ

● เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อทักษะอื่น หลังใช้ทักษะ และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อการโจมตีครั้งที่ 1, 2 ของทักษะดาบลมพายุ

● เพิ่มผลป้องกันด้านหน้า ขณะโจมตีครั้งที่ 1 ด้วยทักษะดาบวายุหมุน

 

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะตัดเศียรพลิกกลับ และทักษะพายุตัดเศียร จาก 22 วินาที เป็น 17 วินาที

● เพิ่มผลป้องกันด้านหน้า ขณะโจมตีครั้งที่ 1 ด้วยทักษะพายุตัดเศียร

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะไล่ล่า ขณะใช้ทักษะตัดเศียรพลิกกลับ และทักษะพายุตัดเศียร

● เพิ่มผลความเร็วโจมตี +15% (10 วินาที) เมื่อโจมตีสำเร็จด้วยทักษะตัดเศียรพลิกกลับ

 

● เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อทักษะก้าวย่างอสูร หลังใช้ทักษะฟาดฟันอสูร และทักษะเล็บเท้าอสูร

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะเล็บเท้าอสูร จาก 20 วินาที เป็น 15 วินาที

● เพิ่มผล 'ความเร็วโจมตี +10% (10 วินาที) เมื่อใช้ทักษะ' ในทักษะเล็บเท้าอสูร

 

● ปรับเปลี่ยนคำอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับการหายตัวของทักษะนินจุทสึ : ตัดเส้นเอ็น ให้ตรงกับผลจริง

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะนินจุทสึ : ตัดข้อเท้า จาก 30 วินาที เป็น 22 วินาที

● เพิ่มผล 'พลังป้องกันทั้งหมด -15 (10 วินาที) เมื่อโจมตีสำร็จ' ในทักษะนินจุทสึ : ตัดข้อเท้า

 

● เพิ่มผลซูเปอร์อาร์เมอร์ ขณะใช้ทักษะ และปรับเปลี่ยนให้ผลล้มลงของทักษะคลื่นระเบิด ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น

● ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะเสือคำราม, สัตว์ป่าหิวกระหาย, แข็งแกร่ง : สัตว์ป่าหิวกระหาย หลังใช้ทักษะคลื่นระเบิด

● เพิ่มความเร็วในการโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะคลื่นระเบิด

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหาย และลบการโจมตีผลักด้านหน้าของทักษะคลื่นกระสุนหอก ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1, 2 ความเสียหาย 629% x 6  

  

อัตราการติดคริติคอล 100% 

โจมตีครั้งที่ 1, 2 ความเสียหาย 782% x 6  

  

อัตราการติดคริติคอล 100% 

● ปรับเปลี่ยนให้วิธีโจมตีของทักษะคลื่นกระสุนหอก ใช้งานค่าความเสียหายเดียวกันโดยไม่เกี่ยวกับระยะทาง

● ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะกรงเล็บหมัดพสุธา ขณะใช้ทักษะคลื่นกระสุนหอก

● เพิ่มให้หลบหลีกไปด้านหลัง เมื่อกดคีย์ S ขณะใช้ทักษะคลื่นกระสุนหอก

 

● เพิ่มระยะเคลื่อนที่ และ เพิ่มความเร็วท่าทางก่อนโจมตีของทักษะลูกเตะวิญญาณปัจเจกโพธิ

● ปรับเปลี่ยนขอบเขตการโจมตีของทักษะลูกเตะวิญญาณปัจเจกโพธิ

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะก้าวย่างดุจแสง และ ทักษะย่องเบา ขณะใช้ทักษะหมาป่ายักษ์

● เพิ่มผล 'ความเร็วโจมตี +20% (10 วินาที) เมื่อใช้ทักษะ' ในทักษะหมาป่ายักษ์

 

● ปรับปรุงให้โจมตีศัตรูรวมทั้งศัตรูที่อยู่สูงกว่าตัวละคร เมื่อใช้ทักษะดังต่อไปนี้

- ภูตดำ : เถ้าถ่านแห่งความมืด

● เพิ่มความเร็วเชื่อมต่อทักษะแสงสลัว ขณะใช้ทักษะทักษะลมหมุนเอนเอียง

● ปรับเปลี่ยนผลบางส่วนของทักษะลมหมุนเอนเอียง ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จ จะสลบ 

โจมตีเพิ่มเติมสำเร็จ จะลอย  

● เพิ่มระยะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า ขณะโจมตีเพิ่มเติม ด้วยทักษะลมหมุนเอนเอียง

 

● ปรับปรุงให้โจมตีศัตรูรวมทั้งศัตรูที่อยู่สูงกว่าตัวละคร เมื่อใช้ทักษะดังต่อไปนี้

- ระเบิดลูกศร

● ปรับเปลี่ยนท่าทางโจมตี และ ค่าความเสียหายของทักษะดินแดนแห่งผู้พิพากษา ดังนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 1031% x 1, สูงสุด 5 ครั้ง  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 1031% x 1, สูงสุด 5 ครั้ง 

ความเสียหาย 1031% x 2, สูงสุด 5 ครั้ง 

● เพิ่มระยะเคลื่อนที่ไปด้านหลัง ก่อนทำการโจมตีด้วยทักษะดินแดนแห่งผู้พิพากษา

● ปรับเปลี่ยนผลบางอย่างของทักษะดินแดนแห่งผู้พิพากษา ดังนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

เมื่อโจมตีสำเร็จ จะกระเด็น  

โจมตีด้านล่าง 

เมื่อโจมตีสำเร็จ จะกระเด็น (ใช้งานกับมอนสเตอร์เท่านั้น)  

ป้องกันด้านหน้า ขณะใช้ทักษะ 

● เพิ่มความรวดเร็วของท่าทางก่อนโจมตีครั้งที่ 1, 2 ของทักษะศรทะลวงบ่อเกิด

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้ทักษะหลบหลีก, ไถล, พายุมัจจุราช ต่อเนื่องขณะใช้ทักษะดินแดนแห่งผู้พิพากษา และ ทะลวงบ่อเกิดได้

 

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะร้อยดาบวิญญาณ และทักษะจตุรเทพวิญญาณ จาก 22 วินาที เป็น 17 วินาที

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายของทักษะจตุรเทพวิญญาณ ดังต่อไปนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 614% x 6  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 913% x 4 

โจมตีครั้งที่ 1 ความเสียหาย 614% x 6  

  

โจมตีครั้งที่ 2 ความเสียหาย 1036% x 6 

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะก้าวปีศาจ ขณะใช้ทักษะร้อยดาบวิญญาณ

● ปรับเปลี่ยนให้เชื่อมต่อการโจมตีครั้งที่ 2 ทำงานทันที เมื่อโจมตีครั้งที่ 1 สำเร็จด้วยทักษะร้อยดาบวิญญาณ

● เพิ่มระยะเคลื่อนที่ ขณะโจมตีครั้งที่ 2 และเพิ่มความเร็วของท่าทางก่อนโจมตีครั้งที่ 1 ด้วยทักษะร้อยดาบวิญญาณ

● เพิ่มผลอัตราการเกิดคริติคอล 100% ให้กับทักษะร้อยดาบวิญญาณ เมื่อโจมตีครั้งที่ 2

 

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะ ตอนนี้ล่ะ! จาก 15 วินาที เป็น 12 วินาที

● เปลี่ยนให้สามารถรับใบไม้ฟลอริน 3 อัน ได้เมื่อใช้ทักษะตอนนี้ล่ะ!

 

● แก้ไขปัญหาที่ท่าทางบางส่วนไม่มีเสียง เมื่อเริ่มใช้ทักษะภูตดำ : จิน : อาณาเขตเลือดสีดำ

● ปรับปรุงให้เปลี่ยนทิศทางได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะทำการเคลื่อนไหวครั้งแรกด้วยทักษะลงทัณฑ์หนักหน่วง

● ปรับเปลี่ยนให้ปรับใช้ทักษะลงทัณฑ์หนักหน่วงทันที เมื่อปะทะกับศัตรูขณะเคลื่อนไหว

● ปรับเปลี่ยนให้ปรับใช้ทักษะลงทัณฑ์หนักหน่วง เมื่อคลิกซ้ายขณะเคลื่อนไหว

● ปรับเปลี่ยนให้ตัวละครทำการปะทะ เมื่อกระโดดขณะใช้ทักษะลงทัณฑ์หนักหน่วง

● ปรับเปลี่ยนผลจาก พลังป้องกันทั้งหมดลดลง 20 (10 วินาที) เป็นพลังป้องกันระยะใกล้ลดลง 10 (10 วินาที) เมื่อโจมตีสำเร็จด้วยทักษะลงทัณฑ์หนักหน่วง

 

● ลดระยะเวลาใช้งานครั้งต่อไปของทักษะ พายุหมุนทราย จาก 35 วินาที เป็น 30 วินาที

● ลดพละกำลังที่จำเป็นต่อการใช้ทักษะพายุหมุนทราย จาก 300 เป็น 250

● ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายของทักษะพายุหมุนทราย ดังนี้

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

ความเสียหาย 738% x 4 

ความเสียหาย 870% x 6 

 

● ปรับปรุงให้หลายทักษะที่ใช้งานต่อเนื่องทำงานได้ลื่นขึ้น หลังจากโจมตีด้วยคำสั่งอำมหิต 1 ครั้ง ขณะใช้ทักษะคาร์ทุมพิทักษ์

● ปรับปรุงให้คาร์ทุมสังหารทำงาน แม้หลังใช้ทักษะหมอกน้ำแข็งซ้ายขวา

● แก้ไขปัญหาที่พละกำลังถูกใช้งาน 2 ครั้ง เมื่อกระโดดโจมตี

● แก้ไขปัญหาที่คาร์ทุมสังหารไม่ทำงาน หลังใช้ทักษะหมอกน้ำแข็งด้านหน้า ในสถานะทั่วไป

● แก้ไขปัญหาที่ปรับใช้ผลเพิ่มความเร็วในการโจมตี เมื่อการดูดซึมความโกรธ

● เปลี่ยนให้ไม่ร่ายเวทคาร์ทุมพิทักษ์อัตโนมัติ หลังจากใช้ทักษะด้านล่าง

- เผชิญความมืด, บ่วงลงทัณฑ์, คาร์ทุมสังหาร, คาร์ทุมผงาด, คำสั่ง : เกล็ดน้ำค้าง

● แก้ไขปัญหาที่ทิศทางไม่ได้รับการแก้ไข แม้เป้าหมายโจมตีจะเคลื่อนที่ ในกรณีที่จะใช้การโจมตีอยู่กับที่และก้าวหน้าพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิดโหมดการต่อสู้แบบประชิด

● ปรับเปลี่ยนให้ยกเลิกอัญเชิญสัตว์อัญเชิญ เมื่อสัตว์อัญเชิญถูกอัญเชิญมาแล้ว และใช้ปุ่ม Tab ทำให้กลายเป็นท่าเตรียมตัว

● แก้ไขปัญหาที่สัตว์อัญเชิญปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้อยู่ในสถานะคาร์ทุมพิทักษ์

● แก้ไขปัญหาการมีเอฟเฟคปรากฏค้างอยู่บนไหล่ เมื่อขี่พาหนะและยกเลิกการอัญเชิญสัตว์อัญเชิญแล้ว

● ปรับเปลี่ยนเวลาต่อเนื่องของทักษะเทพารักษ์เหมันต์เป็น 5 วินาที

- ลดระยะเวลาใช้ทักษะอีกครั้ง จาก 3 นาที เป็น 2 นาที

● ปรับเปลี่ยนไม่ให้ปรับใช้ผลของทักษะเทพารักษ์เหมันต์ เมื่อใช้ทักษะในสถานะที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามครอบครอง หรือ สงครามปิดล้อม

● แก้ไขปัญหาการผลักตัวละครอื่นออกไป เมื่อใช้ทักษะเทพารักษ์เหมันต์ในพื้นที่ปลอดภัย

● แก้ไขปัญหาที่โนวาไม่กระพริบตาในหน้าปรับแต่ง

● แก้ไขปัญหาที่คำแนะนำคอมโบไม่แสดง เมื่อ UI คำแนะนำทักษะเปิดอยู่

● เพิ่มทักษะที่แสดงในคำแนะนำทักษะ

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ทักษะขณะวิ่งเต็มฝีเท้าให้เป็นปกติ

 

ไอเทม

● แก้ไขปัญหาที่ระยะเวลาในคำอธิบายไอเทมแสดงเป็น 5 นาที แต่ระยะเวลาผลจริงของน้ำยาอีลิกเซอร์แห่งเกราะที่เสื่อมคือ 8 นาที

- ระยะเวลาผลจริงคือ 8 นาที

● ปรับเปลี่ยนข้อความที่แสดงเมื่อใช้การ์ดอาร์คานาและลูกเต๋าเมื่อเริ่มการผจญภัยของภูตดำ ให้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

● แก้ไขปัญหา ที่มีชื่อตัวละคร 'โนวา' ปรากฏขึ้นในคำอธิบายไอเทม 'กล่องเซตชุดฮันบก'

● แก้ไขปัญหา ที่ไม่สามารถทำการแปรธาตุอย่างง่าย ด้วย 'กระดาษหนังพลังเวท (+45)' ที่ได้รับเป็นรางวัลจากภารกิจบัตรผ่านซีซั่น 'ราชินีแห่งฮาร์ปี้, คารานด้า'

● แก้ไขให้สามารถรับ 'คำแนะนำของบาลค์ (+45) 1 อัน' ได้โดยใช้ 'กระดาษหนังพลังเวท (+45) 1 อัน + หินดำ (อาวุธ) 40 อัน + หินดำ (เกราะป้องกัน) 40 อัน' ตามคำอธิบายไอเทม

● เพิ่มข้อความเกี่ยวกับการไม่สามารถยกเว้นภาษีของไอเทมร้านเพิร์ล ที่ได้รับจากอั่งเปาแห่งโชค

 

มอนสเตอร์

● โรชาร์ว นักล่าผู้โด่งดังกล่าวว่า สัตว์ที่มีพลังแห่งชีวิตกำลังเดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่ในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธรา

- เพิ่มมอนสเตอร์บอสสำหรับล่า 4 ชนิด (แรดหญ้า, หมาป่าราตรี, สิงโตราตรี, กวางตัวผู้นางไม้) ในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธรา

- เมื่อทำการแล่เนื้อ หลังกำจัดมอนสเตอร์สำหรับล่าในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธรา แล้วได้รับไอเทมสายลมแห่งชีวิต มอนสเตอร์บอสสำหรับล่าจะปรากฏตัวบริเวณรอบๆ

- เมื่อทำการแล่เนื้อมอนสเตอร์บอสสำหรับล่าในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธรา จะสามารถรับไอเทมเก็บรวบรวมพื้นฐานและลมหายใจแห่งน็อคซีออนมากขึ้น โดยมีโอกาสได้รับสูงกว่ามอนสเตอร์สำหรับล่าทั่วไป

- พละกำลังของแรดหญ้า มอนสเตอร์สำหรับล่าที่ปรากฏตัวในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธราลดลง 30% เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

 
 
 

 

● เพิ่มค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ที่สามารถรับ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ (แรดหญ้า, หมาป่าราตรี, สิงโตราตรี) ที่ปรากฏในพื้นที่น็อคซีออนแห่งโอดีลิธรา

- ค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ที่สามารถรับเมื่อทำการแล่เนื้อ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ หลังกำจัดแรดหญ้า

- ค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ที่สามารถรับเมื่อทำการแล่เนื้อ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่า เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ หลังกำจัดหมาป่าราตรี

- ค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ที่สามารถรับเมื่อทำการแล่เนื้อ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ หลังกำจัดสิงโตราตรี

● ปรับปรุงปัญหาที่นูเวอร์แห่งวาโยสีเลือดเคลื่อนที่มากจนเกินไป

● เพิ่มจำนวนการได้รับซิลเวอร์และไอเทมของจุกจิกประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่เมเดียด้านล่างนี้ ดังนั้นอัตราการดรอปจึงลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ เมื่อล่าสัตว์โดยไม่ใช้บัฟเพิ่มอัตราการดรอปไอเทม ผลจากการใช้สัตว์เลี้ยงจะลดลงกว่าเดิม

- เหมืองแร่ร้าง

- ถิ่นฐานโจรพเนจร

- ซ่องชนเผ่าเมนน์

- ถิ่นฐานชนเผ่าเฮลม์

- วิหารแอลริค

- สุสานทหาร"

● แก้ไขปัญหาที่นักขี่หมาป่าซาลูนอาฮีฟแห่งป่ากิ่งไม้หนาม ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เฉพาะ

● เปลี่ยนแปลงให้เหล่ามอนสเตอร์ในเขตที่อยู่อาศัยของฟันเหล็กสีดำแห่งเขตทะเลบาดาบิน เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ทำการโจมตีผู้เล่นก่อน

- เหล่า 'ฟันเหล็กสีดำเด็ก' จะเข้าร่วมโจมตีนักผจญภัย เมื่อทำการโจมตี 'ฟันเหล็กสีดำ'

 

พาหนะ

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้การตั้งค่าระบบใช้ทักษะอัตโนมัติ ขณะพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติ เมื่อตัวละครมีเลเวลฝึกสัตว์ระดับช่าง Lv.1 ขึ้นไป
- สามารถใช้ระบบใช้ทักษะอัตโนมัติ ขณะพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติได้ เมื่อตัวละครมีเลเวลฝึกสัตว์ระดับช่าง Lv.1 ขึ้นไป และตรงตามเงื่อนไขการใช้งาน
- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานได้โดยการวางเมาส์บนหน้าต่างระบบใช้ทักษะอัตโนมัติ ขณะพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติ
 

NPC, พื้นหลัง, เสียงประกอบ

● ชนเผ่านากทะเลแห่งเกาะคลีโอเนียได้อุดช่องโหว่ของพื้นในท่าเรือ

● แก้ไขปัญหาที่กล้องส่องทางไกลเห็นไม่ปกติ เมื่อเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพเกม

● แก้ไขปัญหาที่เสียงของทักษะศรทะลวงบ่อเกิด, ดินแดนแห่งผู้พิพากษาได้ยินผิดแปลกไป ขณะที่ใช้การรวมทักษะของอาร์เชอร์

 

เควส & ความรู้

● โพวีออส หนึ่งในสังกัดกลุ่มการค้าเซียนคาลเพออน ถูกส่งไปยังฟาร์มโคนมกราน่าแห่งคามาซิลเวีย ได้เสนอเควสที่น่าสนใจเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของพวกคาเนล

- สามารถรับเควส ฟาร์มปศุสัตว์โคนมกราน่าจากโพวีออส เมื่อมี Lv.58 ขึ้นไป และมีคะแนนมิตรภาพกับดูร์เคฟ ผู้ใหญ่บ้านดรีกันมากกว่า 1

- หากปฏิเสธข้อเสนอของโพวีออส จะได้รับเควส 'วีรชนสองหน้า' ผ่านภูตดำ และสามารถทำเควสเนื้อเรื่องอื่น

- สามารถสำเร็จเควสรางวัลสุดท้ายได้ตระกูลละ 1 ครั้ง และสามารถทำเควสต่อเนื่องด้านบนได้ตัวละครละ 1 ครั้ง

- อาจเสียผลประโยชน์ที่มีกับฝ่ายตรงข้าม ขึ้นอยู่กับว่าร่วมมือกับใคร

- ต้องสำเร็จเควสหลักคามาซิลเวียฉบับปรับปรุงใหม่ก่อน จึงจะสามารถพบกับโพวีออส ที่ฟาร์มปศุสัตว์โคนมกราน่า

● ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ NPC ทหารยามหน้าห้องหินโบราณ

● ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับเควส 'เปลี่ยนอาวุธม่านสีดำ' จาก NPC 'อับดุล จาอุม' ครูฝึกทักษะแห่งอัลทิโนว่า ซึ่งเป็นเควสที่ช่วยเปลี่ยน 'อาวุธม่านสีดำ' ที่ใช้งานอยู่ ให้เป็น 'กล่องอาวุธม่านสีดำ' ที่บรรจุอาวุธของตัวละครอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อนเปลี่ยน : เมื่อสำเร็จเควสต่อเนื่อง 'เกียรติแห่งอดีต' ที่สามารถรับได้จาก NPC 'โคน่า' แห่งสนามดวลอัลทิโนว่า ในขณะที่มีเลเวลสูงกว่า 55

- หลังเปลี่ยน : สำเร็จตามเงื่อนไขด้านบน หรือเมื่อสำเร็จเควส 'เกียรติแห่งอดีต' ที่สามารถรับได้ เมื่อดำเนินเควสหลักเมเดีย '[เลือก] จนกว่าจะพบกันอีก' หรือเมื่อสำเร็จเควส 'เส้นทางกลับ' ที่สามารถรับได้ เมื่อดำเนินเควสหลักเมเดีย '[เลือก] เพื่ออัลทิโนว่า’

● เพิ่มเควสมอบสัตว์เลี้ยง ที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขในการเดินทางอันแสนยาวนานของเหล่านักผจญภัยทุกท่านในพื้นที่บาเลนเซีย ดังต่อไปนี้

* เควสต่อไปนี้ เป็นเควสที่สามารถดำเนินการได้โดยตัวละครซีซั่น เพียงตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ที่ [สนับสนุนการผจญภัย] สัตว์เลี้ยง, เพื่อนร่วมผจญภัย ในแท็บเควสแนะนำ ของหน้าต่างเควส (คีย์ลัด O)

-[ซีซั่น][สัตว์เลี้ยง] เจ้าเสียงใสของมาลูมิน

● เพิ่ม 'เควสพื้นที่' ที่สามารถดำเนินการได้โดยตัวละครซีซั่นเท่านั้น ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

พื้นที่ 

เควส 

เงื่อนไขในการรับเควส 

เงื่อนไขในการสำเร็จเควส 

รางวัล 

ซากปรักหักพังทชีร่า 

[ซีซั่น] กวาดใบไม้ในซากปรักหักพังทชีร่า 

เลเวล 57 ขึ้นไป 

กำจัดซากปรักหักพังทชีร่า 250 ตัว 

หินดำแห่งกาลเวลา 120 อัน 

[ซีซั่น] ปรับตัวให้เข้ากับซากปรักหักพังทชีร่า 

เลเวล 57 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] กวาดใบไม้ในซากปรักหักพังทชีร่า' 

กำจัดซากปรักหักพังทชีร่า 500 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 30 อัน 

ถ้ำพรอตี้ 

[ซีซั่น] สำรวจถ้ำพรอตี้ 

เลเวล 57 ขึ้นไป 

กำจัดพรอตี้ 250 ตัว 

หินดำแห่งกาลเวลา 120 อัน 

[ซีซั่น] ทำความสะอาดถ้ำพรอตี้ 

เลเวล 57 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] สำรวจถ้ำพรอตี้' 

กำจัดพรอตี้ 500 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 30 อัน 

รังวารากอน 

[ซีซั่น] ลาดตระเวนรังวารากอน 

เลเวล 58 ขึ้นไป 

กำจัดวารากอน 250 ตัว 

หินดำแห่งกาลเวลา 120 อัน 

[ซีซั่น] สำรวจรังวารากอน 

เลเวล 58 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] สำรวจรังวารากอน' 

กำจัดวารากอน 500 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 30 อัน 

ทุ่งทัฟทาร์ 

[ซีซั่น] ซุ่มโจมตีเซนทอร์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดเซนทอร์ 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] โจมตีเซนทอร์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] ซุ่มโจมตีเซนทอร์' 

กำจัดเซนทอร์ 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

ถ้ำบาซิลิสก์ 

[ซีซั่น] สังหารหมู่ถ้ำบาซิลิสก์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดบาซิลิสก์ 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] ทำลายถ้ำบาซิลิสก์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] สังหารหมู่ถ้ำบาซิลิสก์' 

กำจัดบาซิลิสก์ 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

เหมืองแร่กำมะถันลูด 

[ซีซั่น] ปรับตัวให้เข้ากับเหมืองแร่กำมะถันลูด 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดเหมืองแร่กำมะถันลูด 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] จัดการเหมืองแร่กำมะถันลูด 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] ปรับตัวให้เข้ากับเหมืองแร่กำมะถันลูด' 

กำจัดเหมืองแร่กำมะถันลูด 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

คุกฟิลลาคูห์ 

[ซีซั่น] รอดชีวิตในคุกฟิลลาคูห์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดคุกฟิลลาคูห์ 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] หนีออกจากคุกฟิลลาคูห์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] รอดชีวิตในคุกฟิลลาคูห์' 

กำจัดคุกฟิลลาคูห์ 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

ทุ่งหญ้านาบัน 

[ซีซั่น] เข้าสู่ทุ่งหญ้านาบัน 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดทุ่งหญ้านาบัน 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] จัดการทุ่งหญ้านาบัน 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] เข้าสู่ทุ่งหญ้านาบัน' 

กำจัดทุ่งหญ้านาบัน 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

ป่ามานชาวม์ 

[ซีซั่น] ท้าทายป่ามานชาวม์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดป่ามานชาวม์ 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] กวาดล้างป่ามานชาวม์ 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] ท้าทายป่ามานชาวม์' 

กำจัดป่ามานชาวม์ 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

ป่าโลนารอส 

[ซีซั่น] ท้าทายป่าโลนารอส 

เลเวล 60 ขึ้นไป 

กำจัดป่าโลนารอส 250 ตัว 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 40 อัน 

[ซีซั่น] กวาดล้างป่าโลนารอส 

เลเวล 60 ขึ้นไป, สำเร็จเควส '[ซีซั่น] ท้าทายป่าโลนารอส' 

กำจัดป่าโลนารอส 500 ตัว 

แร่ทูบัลล่า 50 อัน 

● มีข่าวลือไปทั่วว่าครอยส์ ผู้ดูแลท่าเรือแห่งเวเรีย เริ่มทำแผนที่เดินทะเล ลองออกไปสำรวจเขตทะเลคาลเพออน, เอเฟเรีย และ บาเลนอส เพื่อช่วยเหลือครอยส์ ที่กำลังประสบกับความลำบากในการเตรียมงาน และรับของขวัญพิเศษ

* ตัวละซีซั่นที่มีเลเวล 20 ขึ้นไป สามารถรับเควสด้านล่างได้จาก ครอยส์ ผู้ดูแลท่าเรือแห่งเวเรีย

- [ซีซั่น] ประกอบแผนที่เดินทะเล I

- [ซีซั่น] ประกอบแผนที่เดินทะเล II

- [ซีซั่น] ประกอบแผนที่เดินทะเล III

- [ซีซั่น] ประกอบแผนที่เดินทะเล IV

- [ซีซั่น] ประกอบแผนที่เดินทะเล V

* สามารถสำเร็จเควสดังกล่าวได้โดยการรับความรู้เกี่ยวกับผู้จัดการฐาน บางฐานในเขตทะเลคาลเพออน, เอเฟเรีย และ บาเลนอส

* เมื่อสำเร็จเควส จะสามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่า

* เมื่อสำเร็จเควสด้านบนทั้งหมด จะสามารถรับเควส [ซีซั่น] ก้าวของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และเมื่อสำเร็จเควส จะสามารถรับรางวัลด้านล่าง

ชื่อเควส 

รางวัล 

[ซีซั่น] ก้าวของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 

ฉายา - <อยากติดเกาะกับเธอ> 

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 1000 
รางวัลพิเศษที่ครอยส์เตรียมไว้ 

 

UI

● เปลี่ยนชื่อทักษะ 'คาร์ทุมพิทักษ์' ของตัวละครโนวา ให้แสดงผลเป็น 'ท่าโล่ป้องกัน' ใน UI คำแนะนำทักษะ เพื่อความสะดวกในการมองหา

● ปรับเปลี่ยนให้สามารถทำการลาก UI สำหรับตรวจสอบข้อมูลพืชผลได้

 

ปรับปรุง & แก้ไข

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถรวบรวมเห็ดโคนในถ้ำลี้ลับ

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีเป็นครั้งคราว แม้จะไม่ได้ขี่พาหนะอยู่ก็ตาม

● [การ์เดียน] แก้ไขปัญหาการแสดงกราฟิก ที่ร่างกายดูเหมือนทะลุ และชุดดูขาดอย่างไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อความทนทานลดลง หลังจากที่สวมชุดโนเอล

● แก้ไขปัญหาที่ระยะเวลาใช้งานทักษะใหม่อีกครั้งแสดงผิดปกติเป็นครั้งคราว หลังจากโหลด

● [โนวา] แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกล่อง หรือ อุปกรณ์นารุได้ด้วยหินดำแห่งการเริ่มต้น (อาวุธ), หินดำแห่งการเริ่มต้น (เกราะป้องกัน) จาก <ตัวแทนของกลุ่มการค้าอีกาดำ> พุคาร์ เมื่อสำเร็จเควส 'ผู้เห็นเหตุการณ์' หนึงในเควส '[เลือก] คำร้องของหัวหน้ากลุ่มนักการค้า' ของเซเรนเดีย

● แก้ไขการที่โนวาไม่ทำท่าทางต่อสู้ เมื่อเลือกที่อาวุธหลัก, อาวุธเสริมที่หน้าต่างย้อมสี

● [โนวา] แก้ไขปัญหากระโปรงของชุดเกราะเลอเบรย์, ชุดเกราะเฮอร์คิวลิสที่ดูผิดปกติ เมื่อมองจากที่ไกล

● [โนวา] แก้ไขปัญหาดาบของชุดทหารเซเรนเดียที่ดูผิดปกติ

● [ชายย์] แก้ไขปัญหาการแสดงกราฟิก ที่ไอเทม 'ประดับหูอิคนิส' ดูเหมือนทะลุออกมานอกไอเทม 'หมวกทหารเครยอน'

 

ขอให้นักผจญภัยทุกท่านสนุกไปกับการเล่นเกม Black Desert

ขอบคุณค่ะ

top