ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตลาดซื้อขายรวม
Black Desert 2021-04-26 16:20

 

The MMORPG Black Desert 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน 

 

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตลาดซื้อขายรวม 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ตรวจพบปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกม Black Desert บางส่วนที่ผิดปกติ

จึงได้ดำเนินการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 02:35 – 03:37 น. และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว 

 

แต่ทีมงานได้ตรวจสอบพบว่า มีนักผจญภัยบางท่านที่เข้าใช้งานตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลา 01:40 – 01:45 น.

ประสบปัญหาไอเทมสูญหาย และกำลังตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ขณะนี้ เรากำลังดำเนินการตรวจสอบประวัติการใช้งานตลาดซื้อขายรวมของนักผจญภัยที่ใช้งานตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลาดังกล่าว และจะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้นักผจญภัยทุกท่านทราบผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์ทางการภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น

 

สำหรับนักผจญภัยที่ประสบปัญหาการใช้งานตลาดซื้อขายรวมที่ผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

กรุณางดเว้นจากการใช้งานไอเทมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการจัดการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

และสำหรับนักผจญภัยที่ประสบปัญหาไอเทมสูญหาย

กรุณาติดต่อ [ศูนย์บริการลูกค้า] โดยทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด 

 

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่คงที่และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 

 

ขอบคุณค่ะ 

top