ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตลาดซื้อขายรวม
Black Desert 2021-04-28 15:35

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

ตามที่ได้แจ้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่าน [ประกาศ] แจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตลาดซื้อขายรวม ว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ได้เกิดปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกม Black Desert บางส่วนที่ผิดปกติ

 

จากเหตุดังกล่าวทำให้นักผจญภัยบางท่านที่เข้าใช้งานตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลา 01:40 – 01:45 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2564 เกิดความไม่สะดวก เราจึงได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติการใช้งานของนักผจญภัยที่ใช้งานตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลาดังกล่าว

 

โดยเบื้องต้นตรวจสอบพบว่า มีนักผจญภัยผู้ใช้งานบางส่วนประสบปัญหาไอเทมสูญหาย

และจากการตรวจสอบเหตุดังกล่าวเพิ่มเติม พบว่า มีนักผจญภัยบางท่านที่ใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับไอเทมซ้ำ

 

ทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

และขอแจ้งการดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตลาดซื้อขายรวม ดังนี้

 

การดำเนินการจัดการ

ช่วงเวลาการใช้งานตลาดซื้อขายรวม: 25 เมษายน 2564 เวลา 01:40 – 01:45 น.

 

[ผู้ที่จะได้รับการส่งคืน]

ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินการ

นักผจญภัยที่ทำการเก็บไอเทมเข้าตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่งคืนไอเทมที่สูญหายจากการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านทาง ‘จดหมาย (B)’ ภายในเกม

กำหนดการดำเนินการ: วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

[ผู้ที่จะถูกเรียกคืน]

ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินการ

นักผจญภัยที่นำไอเทมออกจากตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลาดังกล่าว

กรณีที่มีไอเทมที่ได้รับซ้ำจากการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่

- เรียกคืนไอเทมที่ได้รับซ้ำ

กำหนดการดำเนินการ : 28 เมษายน 2564 จนถึงเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินการ
นักผจญภัยที่นำไอเทมออกจากตลาดซื้อขายรวมในช่วงเวลาดังกล่าว

กรณีที่ไม่มีไอเทมที่ได้รับซ้ำจากการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว

- เรียกคืนซิลเวอร์ตามราคาซิลเวอร์ที่ไอเทมดังกล่าวถูกซื้อขายไปล่าสุดในช่วงเวลาดังกล่าวในตลาดซื้อขายรวม

กำหนดการดำเนินการ : จะมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง 4 พฤษภาคม 2564 ระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09:03 น.

※ สำหรับผู้ที่จะถูกเรียกคืนไอเทมและซิลเวอร์ ได้มีการแจ้งล่วงหน้าผ่านทาง ‘จดหมาย (B)’

 

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเกมเป็นอย่างสูง

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่คงที่และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณค่ะ

top