ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] เข้าใกล้อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว!
Black Desert 2021-06-08 08:00

 

เข้าใกล้อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว สองก้าว! ◝(・ω・)◟

 

เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์และพาหนะ 50% ตลอด 24 ชั่วโมงภายในระยะเวลากิจกรรม!

เมื่อจัดส่งม้าราชวัง อัตราการได้รับดอกไม้ไร้ความจำจะเพิ่มขึ้น!

และใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวังก็จะพรั่งพรูเข้ามาด้วยนะ (・ิω・)ノิิ

 

เข้าใกล้อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการมากขึ้นอีกก้าวไปด้วยกันเลยตั้งแต่ตอนนี้!

 

กิจกรรมที่ 1. อัพเลเวลฝึกสัตว์, พาหนะกันเลยตอนนี้!

ระยะเวลากิจกรรม

- 8 มิถุนายน ~ 23 มิถุนายน 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

- เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์และพาหนะ 50% ตลอด 24 ชั่วโมงภายในระยะเวลากิจกรรม

ลำดับแรก!

เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์และพาหนะ 50%

ตลอด 24 ชั่วโมงภายในระยะเวลากิจกรรม!

ลำดับที่สอง!

เพิ่มอัตราการเกิดม้ารุ่นที่สูงขึ้น

เมื่อทำการผสมพันธุ์ & แลกเปลี่ยนในระยะเวลากิจกรรม!

* กิจกรรมนี้มีผลกับทุกเซิร์ฟเวอร์

* หากท่านได้รับค่าประสบการณ์จากเควส ท่านจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มจากกิจกรรมที่จัดขึ้น

* ผลของค่าประสบการณ์พาหนะที่ได้รับจะสามารถใช้ซ้ำกับบัฟเพิ่มค่าประสบการณ์อื่นๆ เช่น คัมภีร์, น้ำยาอีลิกเซอร์ และห่อสารพัดประโยชน์ เป็นต้น

 

กิจกรรมที่ 2. เข้าใกล้อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการมากขึ้นอีกหนึ่งก้าว

ระยะเวลากิจกรรม

- 8 มิถุนายน ~ 23 มิถุนายน 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

- เพิ่มจำนวนไอเทม ‘ดอกไม้ไร้ความจำ’ ที่จะได้รับเมื่อจัดส่งม้าราชวัง!

รุ่นที่

จำนวนเดิม

เพิ่มจำนวนที่จะได้รับภายในระยะเวลากิจกรรม!

รุ่นที่ 1

ดอกไม้ไร้ความจำ 1 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 2 อัน

รุ่นที่ 2

ดอกไม้ไร้ความจำ 2 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 3 อัน

รุ่นที่ 3

ดอกไม้ไร้ความจำ 3 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 4 อัน

รุ่นที่ 4

ดอกไม้ไร้ความจำ 4 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 5 อัน

รุ่นที่ 5

ดอกไม้ไร้ความจำ 5 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 7 อัน

รุ่นที่ 6

ดอกไม้ไร้ความจำ 10 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 12 อัน

รุ่นที่ 7

ดอกไม้ไร้ความจำ 15 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 20 อัน

รุ่นที่ 8

ดอกไม้ไร้ความจำ 20 อัน

ดอกไม้ไร้ความจำ 25 อัน

* ‘ดอกไม้ไร้ความจำ’ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการกำเนิดม้า ‘อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการ’

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เนื้อหาอัพเดท] อาดัวนาร์ทแห่งจินตนาการ!

 

กิจกรรมที่ 3. ม้าที่รับรองโดยราชวัง!

ระยะเวลากิจกรรม

- 8 มิถุนายน ~ 23 มิถุนายน 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

① เมื่อจัดส่งม้าที่ฝึกจนมีเลเวล 15 ขึ้นไปให้กับราชวัง จะได้รับ ‘[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง’

รุ่น

จำนวนใบจัดส่งสินค้าที่รับได้

รุ่น

จำนวนใบจัดส่งสินค้าที่รับได้

รุ่นที่ 1

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 2 อัน

รุ่นที่ 5

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 10 อัน

รุ่นที่ 2

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 4 อัน

รุ่นที่ 6

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 12 อัน

รุ่นที่ 3

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 6 อัน

รุ่นที่ 7

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 14 อัน

รุ่นที่ 4

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 8 อัน

รุ่นที่ 8

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 16 อัน

* ท่านสามารถจัดส่งม้าให้แก่ NPC ผู้ดูแลคอกม้าของแต่ละหมู่บ้านได้ เมื่อครอบครองม้าที่มีเลเวล 15 ขึ้นไป

* หากทำการจัดส่งม้ามายาจะไม่สามารถรับ ‘[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง’ ได้

 

③ สามารถนำ ‘[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง’ ไปแลกเป็นไอเทมต่อไปนี้ได้

▲ ลักษณะตอนสวมใส่หน้ากากม้า, เกราะม้า, อานม้า, โกลนม้า

และเกือกม้ากรังเบร์ ที่สามารถรับได้จากการแลกเปลี่ยน!

NPC

จำนวนไอเทมที่ต้องการ

ไอเทมที่สามารถแลกได้

โลเลนโซ่ เมอร์เรย์ (เวเรีย)

อีซาโร่ (ไฮเดล)

บลีสแมน (คาลเพออน)

เมช่า (อัลติโนว่า)

แทนซีน (บาเลนเซีย)

เมลเลอร์บี้ (กร่าน่า)

ลีโอ (เดอร์เวนครูน)

คาร์ซมาล (โอร์ดราเซีย)

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 1 อัน

ชิ้นส่วนสายลมโอนเอน 1 อัน

ชิ้นส่วนแผ่นดินสั่นสะเทือน 1 อัน

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 45 อัน

[กิจกรรม] กล่องแผ่นแลกม้า 1 อัน

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 50 อัน

หน้ากากม้าขนนกกรังเบร์ 1 อัน

เกราะม้าหนังกรังเบร์ 1 อัน

อานม้าหนังกรังเบร์ 1 อัน

โกลนม้าหนังกรังเบร์ 1 อัน

เกือกม้าโลหะกรังเบร์ 1 อัน

[กิจกรรม] ใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวัง 360 อัน

[กิจกรรม] กล่องแผ่นแลกม้ารุ่นที่ 8

* เมื่อเปิดใช้ ‘[กิจกรรม] กล่องแผ่นแลกม้า’ จะได้รับม้า 1 ชนิด จากการสุ่มม้ารุ่นที่ 6~8

 

※ ข้อควรทราบ

- เมื่อเชื่อมต่อเกมภายในระยะเวลากิจกรรม Hot Time หรือก่อนสิ้นสุดกิจกรรม ช่วงเวลาที่ท่านเชื่อมต่อเกมจะแสดงผ่าน UI ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนระยะเวลาที่ได้ใช้ Hot Time หากเชื่อมต่อเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้ Hot Time ได้ ผ่านทาง UI

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าา ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ โดยจะไม่มีการประกาศแยกเพิ่มเติม

- ไอเทมที่ได้รับจากกิจกรรมอาจมีข้อจำกัดในการซื้อ, ขาย และระยะเวลาการใช้งาน โดยไอเทมรางวัลอาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ในกรณีดังกล่าว

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top