ข่าวสาร

อัพเดท [อัพเดท] [แพทช์] ประกาศการอัพเดท 7 ก.ค. 2564
Black Desert 2021-07-07 18:52

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

ประกาศรายละเอียดอัพเดทประจำวันที่ 7 ก.ค. 2564

 

■ รายละเอียดการอัพเดท :

● ปรับเปลี่ยนให้นักผจญภัยที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 7 ก.ค. สามารถรับเควส '[การเติบโตพิเศษ] การเริ่มต้นของตระกูลที่มีชื่อเสียง' อย่างอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อเข้าเกมใหม่

(หากตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด ท่านจะได้รับเควส '[การเติบโตพิเศษ] การเริ่มต้นของตระกูลที่มีชื่อเสียง' อย่างอัตโนมัติ)

- สำเร็จเควส '[สัตว์เลี้ยง] แมวจูไนด์ของบาเรส' และ 'นักปราชญ์แห่งเวเรีย'

- ยังไม่ได้รับหรือสำเร็จเควส'เตรียมออกผจญภัย'

* หากท่านอยากดำเนินเควสหลักแบบเดิมที่ไม่ใช่ [การเติบโตพิเศษ] เควสหลักที่ปรับให้เรียบง่ายขึ้น กรุณายอมแพ้เควสหลักที่ปรับให้เรียบง่ายขึ้น และสำเร็จเควสหลักจนถึงเควส 'เตรียมออกผจญภัย'

* หากท่านยังไม่ได้รับหรือสำเร็จเควส 'เตรียมออกผจญภัย' ท่านจะได้รับเควส '[การเติบโตพิเศษ] การเริ่มต้นของตระกูลที่มีชื่อเสียง' อย่างอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อเข้าเกมใหม่ และท่านจะสามารถดำเนินเควสหลักแบบเดิมได้เมื่อยอมแพ้เควสดังกล่าว

* ตัวละครซีซั่นเท่านั้นที่จะรับเควส '[การเติบโตพิเศษ] การเริ่มต้นของตระกูลที่มีชื่อเสียง' อย่างอัตโนมัติ

 

ขอบคุณค่ะ 

top