ข่าวสาร

อัพเดท [อัพเดท] [เนื้อหา] ประกาศการอัพเดท 14 ก.ค. 2564
Black Desert 2021-07-14 08:00

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน,

 

แจ้งรายละเอียดการแก้ไขต่างๆ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

( ขนาดแพทช์ โดยประมาณ : 1.29 GB )

 

※ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาการอัพเดทแพทช์เพิ่มเติมด้านล่าง

แก้ไขประกาศการอัพเดท 14 ก.ค. 2564

[ ระบบ ]

접기

ก่อนเปลี่ยน

● ปรับเปลี่ยนให้ลดค่าแนวโน้มเดิม ไปพร้อมกับลดค่าชื่อเสียงทางทะเล ในกรณีที่ใช้เรือขนาดใหญ่ บังคับโจมตีตัวละครหรือปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ดังต่อไปนี้

- เมื่อขึ้นเรือขนาดใหญ่แล้วบังคับโจมตีตัวละคร ค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้

* แต่ในกรณีของค่าแนวโน้มที่ลดลง เมื่อกำจัดตัวละครนั้น จะปรับใช้แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีและพลังป้องกัน ของผู้โจมตีและผู้ถูกโจมตี เช่นเดียวกับระบบแนวโน้มที่มีอยู่เดิม

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 50,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลง 200,000 

- เมื่อบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ในสถานะที่ขึ้นเรือขนาดใหญ่ แนวโน้มและค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้  

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะลดลง 30,000 

- เมื่อตัวละครบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะมีค่าแนวโน้มที่ลดลงดังต่อไปนี้ 

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะลดลง 30,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

หลังเปลี่ยน

● ปรับเปลี่ยนให้ลดค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยเดิม ไปพร้อมกับลดค่าชื่อเสียงทางทะเล ในกรณีที่ใช้เรือขนาดใหญ่ บังคับโจมตีตัวละครหรือปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ดังต่อไปนี้

- เมื่อขึ้นเรือขนาดใหญ่แล้วบังคับโจมตีตัวละคร ค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้

* แต่ในกรณีของค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยที่ลดลง เมื่อกำจัดตัวละครนั้น จะปรับใช้แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีและพลังป้องกัน ของผู้โจมตีและผู้ถูกโจมตี เช่นเดียวกับระบบแนวโน้มอุปนิสัยที่มีอยู่เดิม

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 50,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลง 200,000 

- เมื่อบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ในสถานะที่ขึ้นเรือขนาดใหญ่ แนวโน้มค่าอุปนิสัยและค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้  

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะลดลง 30,000 

- เมื่อตัวละครบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะมีค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยที่ลดลงดังต่อไปนี้ 

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะลดลง 30,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:45 น.

[ มอนสเตอร์ ]
접기

ก่อนเปลี่ยน

● เพิ่มให้ <ผลุนผลัน> อาฟอาร์ ปรากฏตัวในอัตราที่ต่ำ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ รังวารากอน, ถ้ำบาซิลิสก์, กองทหารองครักษ์ซูลช์ ที่เป็นพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน ในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น

- สามารถรับของเชลยใน 3 พื้นที่ด้านบนได้สูงสุด 3 คน เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน> อาฟอาร์' ในพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน

- เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน> อาฟอาร์' จะสามารถรับ 'แร่ทูบัลล่า' และ 'หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์' ได้ในอัตราที่แน่นอน และสามารถรับ 'หินดำแห่งคลื่นน้ำเกาะแข็ง' ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับจัตวา (IV) ยกเว้นเครื่องประดับ เป็นระดับเบญจ (V) ได้ในอัตราที่แน่นอน

 

หลังเปลี่ยน

● เพิ่มให้ <ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม> อาฟอาร์ ปรากฏตัวในอัตราที่ต่ำ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ รังวารากอน, ถ้ำบาซิลิสก์, กองทหารองครักษ์ซูลช์ ที่เป็นพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน ในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น

- สามารถรับของเชลยใน 3 พื้นที่ด้านบนได้สูงสุด 3 คน เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม>' ในพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน

- เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม> อาฟอาร์' จะสามารถรับ 'แร่ทูบัลล่า' และ 'หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์' ได้ในอัตราที่แน่นอน และสามารถรับ 'หินดำแห่งคลื่นน้ำเกาะแข็ง' ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับจัตวา (IV) ยกเว้นเครื่องประดับ เป็นระดับเบญจ (V) ได้ในอัตราที่แน่นอน

 

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:33 น.

[ คอร์แซร์ ]
접기

ก่อนเปลี่ยน

● ปรับปรุงให้สามารถยกเลิกทักษะด้วยกดคลิกซ้าย, คลิกขวา, Q หรือ F คีย์ใดก็ตาม ในขณะที่ใช้ทักษะ 'มาเรก้า : ควันหอมสะกดจิต', 'มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น', 'มาเรก้า : นิมิตรวาฬ'

 

หลังเปลี่ยน

● ปรับปรุงให้สามารถยกเลิกทักษะด้วยกดคลิกซ้าย, คลิกขวา, Q หรือ F คีย์ใดก็ตาม ในขณะที่ใช้ทักษะ 'มาเรก้า : ควันหอมสะกดจิต', 'มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น', 'มาเรก้า : นิมิตรวาฬ'

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:51 น.

[ ปรับปรุง & แก้ไข ]
접기
● แก้ไขปัญหาที่ 'คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +10%' ไม่ปรากฏในคำอธิบายของไอเทม '[ชายย์] ถุงมือโคโค่'
แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:56 น.
 
 

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. การกลับมาของคณะละครจรัสแสง!

ระยะเวลากิจกรรม

- 14 กรกฎาคม 2564 ~ 21 กรกฎาคม 2564 (หลัง~ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

กิจกรรมที่ 2. Hot Time ร้อนระอุสุดขีด!

ระยะเวลากิจกรรม

- 14 กรกฎาคม 2564 ~ 21 กรกฎาคม 2564 (หลัง~ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

เนื้อหาเพิ่มเติม & ปรับปรุง

เนื้อหา

● ตามคำบอกเล่าของชาวนาที่ทำการเพาะปลูก ว่ากันว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวลือว่าตุ่นที่มีลักษณะพิเศษได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วหายไป และชาวนาได้เรียกขานตุ่นดังกล่าวว่า 'ชูชู'

- เมื่อตุ่นยักษ์ปรากฏตัว ขณะเพาะปลูก จะเกิดหลุมบนดินหลายหลุมในอัตราที่ต่ำอย่างมาก

- ตุ่นที่มีรูปลักษณ์ภายนอกพิเศษ จะทำให้เกิดฝุ่นบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมากก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้น และตุ่นจะปรากฏตัวเพียงแห่งเดียวแล้วหายตัวไป

- หากขับไล่ตุ่นพิเศษไป มันจะหนีไปโดยทำไอเทม 'กลีบดอกไม้หล่นของชูชู' หล่นไว้ หากรวบรวมไอเทมดังกล่าวได้ 10 อัน จะสามารถรับสัตว์เลี้ยง 'ชูชู' ได้ โดยการรับและสำเร็จเควส 'ร่องรอยของชูชู' จากเจมคัส วอมส์เบน แห่งค่ายทหารรักษาการณ์ภาคเหนือ

- นอกจากนี้ ตุ่นพิเศษยังมีความโลภมากกว่าตุ่นยักษ์เป็นอย่างมาก จึงทำผลผลิตจากการเพาะปลูกหล่นออกมาเป็นจำนวนมาก เมื่อขับไล่มันไป

- สัตว์เลี้ยง 'ชูชู' มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นตุ่น และสามารถผสมได้เฉพาะชูชูด้วยกันเองเท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถผสมกับสัตว์เลี้ยงอย่าง 'กอสปี้' ได้อีกด้วย

- ทักษะพิเศษของสัตว์เลี้ยง 'ชูชู' นั้น คือการ 'ตรวจหาไอเทมสำหรับเก็บรวบรวม' และมีการ 'เพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิต' เป็นทักษะดั้งเดิม

▲ ชูชู ปรากฏตัว!

▲ ชูชูที่หนีไปอย่างรวดเร็ว

● เนื่องจากได้ข่าวว่าเหมืองหินร้างใกล้กับเคปรันถูก 'เงาดำ' ปริศนาโจมตี คาลเพออนจึงเริ่มระดมนักผจญภัยผู้กล้าหาญ ตามคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตนั้น ว่ากันว่า 'เงาดำ' เป็นมังกรซุกซนของเบลมอร์น ที่ได้ยืมร่างของจอร์ดีนผู้เคยเตร็ดเตร่ไปทั่วสนามรบซาวนิล หลังจากที่เบลมอร์นหายตัวไป มันก็ไม่เคยมีอาการคุกคามแต่อย่างใด การโจมตีครั้งนี้จึงมีความผิดปกติอย่างมาก ราวกับว่ามันถูกผู้อื่นควบคุมอยู่
- 'เงาดำ' คือ 'ฟิลด์บอส' แต่จะมีวิธีการปรากฏตัวต่างจากฟิลด์บอสแบบเดิม โดยตำแหน่งในการปรากฏตัวจะถูกกำหนดเอาไว้ และจะปรากฏตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้งในเวลาที่กำหนด ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น.
 

 

- เงาดำจะออกไปจากพื้นที่ต่อสู้นั้นๆ เมื่อได้รับความเสียหายที่คริติคอล พร้อมทิ้งของเชลยเอาไว้ด้วย  

- หลังจากนั้นไม่นาน เงาดำที่ได้รับความเสียหายคริติคอล จะสุ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในทั่วพื้นที่บาเลนอส, เซเรนเดีย และคาลเพออน

- สามารถรับไอเทม ชุดเกราะดวงดาวรัตติกาล (สูงสุด +10), ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์, พลังแห่งผู้ล่วงลับ และกระดาษหนังพลังเวท (+20, 30, 40) ได้ตามอัตราที่กำหนด เมื่อโจมตี 'เงาดำ' สำเร็จ  

- สามารถรับไอเทม 'ผงวิญญาณโบราณ' ในจำนวนที่กำหนดด้วยอัตราที่แน่นอน เมื่อโจมตี 'เงาดำ' สำเร็จ  

เราได้สร้างฟิลด์บอสใหม่อย่าง 'เงาดำ' ตามคำเรียกร้องของนักผจญภัยมากมาย ที่ขอให้เพิ่มบอสใน 'รูปแบบที่ปรากฏตัวอีกครั้ง' หลังจากที่ได้อัพเดทแพทช์ปีศาจโคลนไป โดยเจ้าตัวนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เกิดใหม่ในสถานที่อื่นเมื่อได้รับความเสียหายแบบคริติคอล คล้ายกับปีศาจโคลน แต่ได้ปรับให้มันปรากกฏตัวเป็นครั้งแรก ในสถานที่และเวลาที่กำหนดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความแตกต่าง และในบางครั้งอาจต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล หลังจากกวาดล้าง ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับความนิยมจากนักผจญภัยที่มีม้า 2 ที่นั่ง  

● กิจกรรมการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องของฟิลด์บอส "เบกก์จอมพลัง" ได้สิ้นสุดลงแล้ว

● มีกำหนดการที่จะรีเซ็ตจำนวนแนะนำสะสมของกลุ่มสนทนา ผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

- มอบฉายา 90 วัน (ระยะเวลาจำกัด) แก่ท่านนักผจญภัยที่มีไอคอนภูตดำทอง, เงิน, ทองแดง เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านขยันเข้าร่วมผจญภัยไปกับเรา

- มอบฉายา 90 วัน (ระยะเวลาจำกัด) แก่ท่านนักผจญภัยที่มีไอคอนภูตดำทอง, เงิน, ทองแดง ใน 23 กลุ่มสนทนา ในกรณีที่เป็นกลุ่มสนทนาศูนย์วิจัยของนักผจญภัย

- มีกำหนดการที่จะลบฉายาที่ได้มอบเป็นรางวัลอันดับของกลุ่มสนทนาในวันที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนหน้านี้ ผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ชื่อกลุ่มสนทนา  

เหรียญทอง 

เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง 

บ้านพักพระจันทร์ทรงกลด ผู้ปกครองนักผจญภัยน้องใหม่ พี่เลี้ยงนักผจญภัยน้องใหม่ ผู้ช่วยเหลือนักผจญภัยน้องใหม่
โรงเตี๊ยม ปลาน้อยในถังเหล้า กัปตันเรือแสนดี ต้นหนที่น่าเชื่อถือ นายท้ายเรือแสนขยัน
สนามดวล หมัดเหล็กผู้กล้าแกร่ง นักสู้ผู้แข็งแกร่ง ผู้ครอบครองซอย
จตุรัสฮิสเตรีย นักฆ่าไร้ปราณี นักล่าอัจฉริยะ นักล่าที่ปราดเปรื่อง
การประชุมหมู่บ้านฟลอริน นักผจญภัยมือทองคำ ฝีมือที่แสนประณีต ผู้มีความจริงใจ
คณะละครกาเนียร์ นักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ นักประพันธ์อัจริยะ กวีที่โด่งดัง

สามแยกไฮเดล 

คนดังของเมือง 

นักพูดที่มีชื่อเสียง

นักพูดในซอยบ้าน 

ศูนย์วิจัย ผู้นำทางที่เปล่งประกาย ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม ผู้แนะนำที่อ่อนโยน

● ปรับเปลี่ยนคำอธิบายค่าความเสียหายของทักษะ'ภูตดำ : เกรี้ยวกราดดุดัน I~V' ให้ตรงกับค่าที่ปรับใช้จริง

- แต่ค่าความเสียหายที่ปรับใช้จริง จะถูกปรับใช้ตามเดิม

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

ความเสียหายจากการโจมตี 461% x 16 

ความเสียหายจากการโจมตี 654% x 16 

 

● แก้ไขปัญหาที่ไม่เกิดการปรับใช้ผลเพิ่มอัตราการเกิดคริติคอลของทักษะ 'แข็งแกร่ง : ขวานเกร็ดน้ำค้าง I~V'

 

● ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ NPC บางส่วนที่ปรากฏตัวในเควสสืบทอดพลัง ให้กลมกลืนกับเนื้อหาของการดำเนินเควส

● ปรับปรุงให้สามารถใช้งานทักษะอื่นต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วหลังใช้งานทักษะมาเรก้า : ควันหอมสะกด

● ปรับปรุงให้สามารถใช้ทักษะ 'โต้คลื่น' และ 'กระแส : พิชิตคลื่น' ในขณะที่ใช้ทักษะ 'มาเรก้า : ควันหอมสะกดจิต'

● ปรับปรุงให้สามารถออกท่าโจมตีสุดท้ายได้ทันทีเมื่อใช้งานคีย์เฉพาะขณะเคลื่อนที่ในรูปลักษณ์นางเงือกหลังใช้ทักษะมาเรก้า : แหวกว่ายวิมาน

● ปรับปรุงให้สามารถยกเลิกทักษะด้วยกดคลิกซ้าย, คลิกขวา, Q หรือ F คีย์ใดก็ตาม ในขณะที่ใช้ทักษะ 'มาเรก้า : ควันหอมสะกดจิต', 'มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น', 'มาเรก้า : นิมิตรวาฬ'

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:51 น.

● ปรับปรุงให้สามารถใช้ทักษะ 'มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น' ต่อเนื่องจากทักษะ 'มาเรก้า : ควันหอมสะกดจิต'

● ปรับปรุงให้สามารถปรับใช้โจมตีครั้งสุดท้าย (โดยกดคีย์ ↓) ต่อเนื่องได้อย่างไวขึ้น ในขณะที่ใช้ทักษะ 'มาเรก้า : แหวกว่ายวิมาน'

● ปรับปรุงให้คอร์แซร์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในใต้น้ำในทิศทางของมุมกล้อง เมื่อเปลี่ยนร่างเป็นนางเงือก

● ปรับเปลี่ยนเลเวลที่สามารถเรียนรู้ทักษะ 'ลมหายใจแห่งคลื่นน้ำ' ให้เป็นเลเวล 1

● แก้ไขคำอธิบายการโจมตีสูงสุดของความเสียหายโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะ 'มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น I - จิน' ต่างจากความจริง ให้ถูกต้อง

● แก้ไขคำอธิบายความเสียหายโจมตีครั้งที่ 2 ของทักษะ 'แข็งแกร่ง : มาเรก้า : ละอองน้ำอันแสนสดชื่น' ที่ระบุไว้ว่าเป็นการโจมตีครั้งที่ 1 ให้ถูกต้อง

● มีการสับเปลี่ยนระหว่างท่าทางที่ 1 และท่าทางที่ 2 ที่สามารถตรวจสอบได้ตรงหน้าต่าง 'ปรับแต่ง (F4)'

● ปรับเปลี่ยนคำอธิบายเกี่ยวกับผลฟื้นฟู HP ของสมาชิกในทีม สำหรับทักษะ 'ภูตดำ : มาเรก้า : แหวกว่ายวิมาน' และ 'ภูตดำ : แข็งแกร่ง : มาเรก้า : แหวกว่ายวิมาน'

 

ไอเทม

● ลดเวลาในการทำงาน 50% เมื่อเทียบกับค่าเดิม ในกรณีที่ทำการขุดในสุสานแห่งดวงดาว และหลุมศพที่จมอยู่กับความคิด

● ปรับเปลี่ยนอัตราการดรอปไอเทมของ 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' ที่สามารถรับได้ เมื่อขุดฐานสุสานแห่งดวงดาว และหลุมศพที่จมอยู่กับความคิด ให้เป็น 100%

● เพิ่มอัตราการได้รับ 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' ที่สามารถรับได้ เมื่อทำการขุดที่ภูผาที่แบ่งแยก ให้เป็น 4 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเดิม

● เพิ่มให้สามารถรับ 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' เป็นของเชลย ตามการเพิ่มขึ้นของโอกาสได้รับไอเทม 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' ผ่านการขุดฐาน แม้จะกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ต่อไปนี้

พื้นที่ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นากาทะเลทราย 

ถิ่นฐานชนเผ่าบาซิม 

หุบเขาทิเทียม 

ถิ่นฐานพาดิวส์ 

วิหารพระจันทร์เสี้ยว 

ซากปรักหักพังทชีร่า 

ซากปรักหักพังคาดรี 

ซ่องกลุ่มโจรกาฮาซ 

ป่าโพลี่ 

รังวารากอน 

ถ้ำพรอตี้ 

ดงหมาป่าแดง 

ฝูงเซนทอร์ 

ถ้ำบาซิลิสก์ 

เหมืองแร่กำมะถันลูด 

คุกฟิลลาคูห์ 

หลุมศพของเซเรคาน (กลางวัน), (กลางคืน) 

ทุ่งหญ้านาบัน 

กองทหารองครักษ์ซูลช์ 

ซีไครอา ชั้นบน 

ป่ามานชาวม์ 

อาณาเขตป่าโลนารอส 

ซากปรักหักพังมีลม็อก 

วิหารอาร์คมาน 

ป่ากิ่งไม้หนาม 

ถ้ำมารี (สุสานของผู้ทรยศ) 

ซากปรักหักพังฮิสเตรีย 

ซากปรักหักพังโบราณคาร์ทูคา 

เราได้ขยายสถานที่ในการรับ 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' และปรับให้สามารถรับ 'ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์' แม้อยู่พื้นที่ล่าที่มีระดับต่ำ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงอัตราและเวลาในการทำงานของฐานการผลิต นอกจากนี้ยังปรับให้ท่านนักผจญภัยที่กำลังเตรียม 'อุปกรณ์ดวงดาวรัตติกาล' สามารถรับไอเทมได้อย่างเพียงพออีกด้วย

● เพิ่ม 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด I' และ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด II' ที่สามารถทำให้ใบอัญเชิญบอสปลุกพลังจำนวนมากเป็นใบอัญเชิญที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

- สามารถรับ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด I' และ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด II' ได้ผ่านเควสซ้ำรายสัปดาห์จากภูตดำ เมื่อมี 'ใบอัญเชิญบอสปลุกพลัง' ต่อไปนี้ 1 ชนิด จำนวน 10 อันขึ้นไป

- เมื่อนำ 'ใบอัญเชิญบอสปลุกพลัง' 1 ชนิด จำนวน 10 อัน และ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด I' หรือ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด II' 1 อัน มาแปรธาตุอย่างง่าย จะสามารถรับ 'ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด' ได้

วัตถุดิบ 

ผลการแปรธาตุอย่างง่าย 

ใบอัญเชิญแม่ทัพอิมพ์ปลุกพลัง 

ใบอัญเชิญหัวหน้าเผ่าก็อบลินปลุกพลัง  

ใบอัญเชิญแม่ทัพอิมพ์อัลตาร์ปลุกพลัง 

ใบอัญเชิญหัวหน้าเผ่ามานชาวม์ปลุกพลัง  

ใบอัญเชิญผู้พิทักษ์ป่าโลนารอสปลุกพลัง 

1 ชนิด

(10 อัน)

กระดาษหนังที่มี

พลังความมืด I

1 อัน

ใบอัญเชิญบอส

ที่มีพลังความมืด I

ใบอัญเชิญบอสวิหารปลุกพลัง 

ใบอัญเชิญต้นไม้วิญญาณทึ่มปลุกพลัง 

ใบอัญเชิญแม่มดแห่งความกลัวปลุกพลัง 

ใบอัญเชิญราชาแห่งทุ่งหญ้านาบันปลุกพลัง  

ใบอัญเชิญแม่ทัพหน่วยจู่โจมไกฟินราห์เซีย

ปลุกพลัง

1 ชนิด

(10 อัน)

กระดาษหนังที่มี

พลังความมืด II

1 อัน

ใบอัญเชิญบอส

ที่มีพลังความมืด II

ตัวอย่าง: เมื่อนำ 'ใบอัญเชิญบอสวิหารปลุกพลัง' 10 อัน และ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด II' 1 อัน มาแปรธาตุอย่างง่าย จะสามารถรับ 'ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด II' 1 อันได้

- สามารถนำ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด I' กับ 'ใบอัญเชิญบอสปลุกพลัง' ที่สามารถรับได้จากเควสรายวันมาแปรธาตุอย่างง่ายได้ และสามารถนำ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด II' กับ'ใบอัญเชิญบอสปลุกพลัง' ที่สามารถรับได้จากเควสรายสัปดาห์มาแปรธาตุอย่างง่ายได้

- สามารถใช้ 'กระดาษหนังที่มีพลังความมืด' และ 'ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด' ได้เพียง 7 วันนับจากวันที่ได้รับ

- สามารถใช้ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืดได้ทั่วทั้ง Black Desert และตัวละครที่มีเลเวล 60 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้

- เมื่อใช้ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด บอสดังต่อไปนี้ จะปรากฏตัวตามประเภทของใบอัญเชิญ

ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด I 

ปรากฏตัวแบบสุ่ม 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> แม่ทัพอิมพ์จมูกแดง 

<บอสที่มีพลังความมืด> กีอัส 

 <บอสที่มีพลังความมืด> เบกก์จอมขี้ขลาด 

ปรากฏตัว 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> นาร์ค บลีซีก้า 

ปรากฏตัว 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> โลนิน 

ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด II 

ปรากฏตัวแบบสุ่ม 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> มอสคาห์น 

<บอสที่มีพลังความมืด> ต้นไม้วิญญาณทึ่ม 

<บอสที่มีพลังความมืด> เฮ็กซ์มารีย์ 

ปรากฏตัว 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> กรีฟอน 

ปรากฏตัว 1 ครั้ง 

<บอสที่มีพลังความมืด> อูรูกอน 

- นักผจญภัยที่ได้กำจัดบอสสูงสุด 5 คนเท่านั้น จะสามารถรับของเชลยของบอส ที่ปรากฏตัวจากใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด

- หากใช้ใบอัญเชิญบอสที่มีพลังความมืด จะสามารถรับเควส '[ร่วมมือ] กำจัดบอสที่มีพลังความมืด' ได้ แต่จะต้องมีเควสที่กำลังดำเนินอยู่ต่ำกว่า 30 เควส เพื่อรับเควสดังกล่าว

- เมื่อสำเร็จเควส '[ร่วมมือ] กำจัดบอสที่มีพลังความมืด' จะสามารถรับ 'ห่อรางวัลบอสที่มีพลังความมืด' ได้ และเมื่อใช้งาน จะสามารถรับห่อของเชลยเท่ากับ 'ใบอัญเชิญบอสปลุกพลัง' 9 อัน แต่อัตราการได้รับ 'เศษเสี้ยวแห่งรอยแยก' จะต่ำกว่าตอนที่ไม่ได้รวบรวมใบอัญเชิญประมาณ 40%

 

● เพิ่มข้อความที่ระบุว่า 'ไม่สามารถใช้กับม้าแข่งได้' ในคำอธิบายไอเทม 'ขนคร็อกดัลโล'

● ปรับเปลี่ยนให้แสดงข้อความแจ้งเตือนระบบ เมื่อได้รับไอเทม 'น้ำตาแห่งสายธารที่แห้งแล้ง' และ 'กรงเล็บแห่งจันทราแตกสลาย' ที่สามารถรับได้จากเออร์เวีย

● เพิ่มข้อความที่ระบุว่า 'ที่ตัวละครทั่วไปสามารถใช้ได้ จากการใช้งานหินแลกเปลี่ยนทูบัลล่า' ในคำอธิบายไอเทม 'หินวิญญาณนักสู้ (อาวุธ)' และ 'หินวิญญาณนักสู้ (เกราะป้องกัน)'

● เพิ่มข้อความที่ระบุว่า สามารถตรวจสอบและรับเควสได้ เมื่อตัวละครซีซั่นมีไอเทม ในคำอธิบายไอเทม '[ซีซั่น] ใบรับรองกลุ่มการค้าอีกาดำ I, II'

● แก้ไขคำอธิบายของไอเทม 'กล่องยาสำหรับจัดส่งสินค้าราชวัง' ให้ถูกต้อง

● ปรับเปลี่ยนคำอธิบายการโอนย้ายคะแนนทักษะ ในคำอธิบายของไอเทม 'นาฬิกาจับเวลาของพุคาร์' ให้เป็นการโอนย้ายคะแนนทักษะที่ได้รับจากการต่อสู้ เมื่อดำเนินการเปลี่ยนตัวละคร

 

มอนสเตอร์

● เพิ่มให้ <ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม> อาฟอาร์ ปรากฏตัวในอัตราที่ต่ำ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ รังวารากอน, ถ้ำบาซิลิสก์, กองทหารองครักษ์ซูลช์ ที่เป็นพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน ในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น

- สามารถรับของเชลยใน 3 พื้นที่ด้านบนได้สูงสุด 3 คน เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม>' ในพื้นที่ล่าที่แนะนำสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ 3 คน

- เมื่อกำจัด '<ผลุนผลัน><ซุ่มซ่าม> อาฟอาร์' จะสามารถรับ 'แร่ทูบัลล่า' และ 'หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์' ได้ในอัตราที่แน่นอน และสามารถรับ 'หินดำแห่งคลื่นน้ำเกาะแข็ง' ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับจัตวา (IV) ยกเว้นเครื่องประดับ เป็นระดับเบญจ (V) ได้ในอัตราที่แน่นอน

(แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:33 น.)

● ปรับใช้เกณฑ์ค่าความเสียหายขั้นต่ำสำหรับการรับของเชลยเมื่อโจมตีเวิลด์บอสที่กำหนด

- จะมีสิทธิ์รับรางวัลก็ต่อเมื่อบรรลุเกณฑ์ค่าความเสียหายขึ้นไปเท่านั้น

- เกณฑ์ค่าความเสียหายขั้นต่ำ จะเทียบเท่ากับ 0.01% ของเกณฑ์พละกำลังที่ใช้ร่วมกันในทุกเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละเวิลด์บอส

- เวิลด์บอสที่ปรับใช้ค่าความเสียหายเกณฑ์ขั้นต่ำ มีดังต่อไปนี้

เวิลด์บอส 

ฝันร้ายแห่งคจาคาร์ 

นูเวอร์แห่งวาโยสีเลือด 

คารานด้าที่ขับกล่อมพายุ 

คูทุมที่ปล่อยเมฆฝนออกมา 

เราได้ปรับปรุงในส่วนของนักผจญภัยที่มีส่วนร่วมอย่างหนัก และผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ได้รับ 'รางวัลเดียวกัน' เมื่อเผชิญหน้ากับบอสตัวจริงอย่าง 'นูเวอร์แห่งวาโยสีเลือด' โดยเราได้ปรับใช้เกณฑ์ค่าความเสียหายขั้นต่ำในเงื่อนไขการได้รับของเชลย ซึ่งหมายความว่าจากนี้ ท่านจำเป็นต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการเผชิญหน้ากับบอสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้สูงเกินไปเมื่อคำนึงถึงเวลาในการโจมตีบอสตัวที่สอง (เวลาในการโจมตีบอสหนึ่งตัว และโจมตีอีกหนึ่งตัวที่เหลือ เนื่องจากบอสจะปรากฏตัวขึ้นสองตัว) และผู้ที่มีค่าการเติบโตต่ำ

และเราขอแจ้งให้ทราบว่ากำลังเตรียมการสำหรับการปรับปรุง สำหรับกรณีของ 'นูเวอร์และ 'นูเวอร์แห่งวาโยสีเลือดที่ปัจจุปันนี้ ตำแหน่งคืนชีพของนักผจญภัยอยู่ไกลเกินไปอยู่

● เพิ่มให้สามารถรับ 'หินคาพลาส' เปฺ็นของเชลย และปรับเพิ่มอัตราการได้รับ 'หินคาพลาส' เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

พื้นที่ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นากาทะเลทราย 

ถิ่นฐานชนเผ่าบาซิม 

หุบเขาทิเทียม 

ถิ่นฐานพาดิวส์ 

วิหารพระจันทร์เสี้ยว 

ซากปรักหักพังทชีร่า 

ซากปรักหักพังคาดรี 

ซ่องกลุ่มโจรกาฮาซ 

ป่าโพลี่ 

รังวารากอน 

ถ้ำพรอตี้ 

ดงหมาป่าแดง 

ฝูงเซนทอร์ 

ถ้ำบาซิลิสก์ 

เหมืองแร่กำมะถันลูด 

คุกฟิลลาคูห์ 

กวาดล้างหลุมศพของเซเรคาน (กลางวัน), (กลางคืน) 

ทุ่งหญ้านาบัน 

กองทหารองครักษ์ซูลช์ 

ซากปรักหักพังใต้ทะเลซีไครอา(ชั้นบน), (ชั้นล่าง) 

ป่ามานชาวม์ 

อาณาเขตป่าโลนารอส 

ซากปรักหักพังมีลม็อก 

วิหารอาร์คมาน 

ป่ากิ่งไม้หนาม 

ถ้ำมารี (สุสานของผู้ทรยศ) 

ซากปรักหักพังฮิสเตรีย 

ซากปรักหักพังโบราณคาร์ทูคา 

สุสานแห่งดวงดาว 

ทุนค์ทาร์ 

เกาะพาดิกซ์ 

วิหารไกฟินราห์เซีย 

ป่าแอช 

หลุมศพที่จมอยู่กับความคิด 

เราได้เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของพื้นที่ล่าแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถรับ 'หินคาพลาส' ได้อย่างราบรื่นกว่าตอนนี้ และได้ปรับจำนวนที่ได้รับเพิ่ม ในส่วนของพื้นที่ล่าที่มีการดรอป 'หินคาพลาส' และ 'ผงวิญญาณโบราณ' อยู่แล้ว อีกทั้งยังได้เพิ่มการดรอปไอเทมในพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับไอเทมดังกล่าวเลย อย่าง 'คาร์ทูคา', 'วิหารอาร์คมาน', 'ซากปรักหักพังฮิสเตรีย' อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จำนวนที่สามารถรับไอเทมได้นั้น จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหุบเขาโอลลุน ซึ่งถูกตั้งค่าไว้สูงสุดในปัจจุบัน ส่วนพื้นที่อื่นๆ นั้น ได้รับการปรับไม่ให้ถึงระดับนี้ (ยกเว้น หลุมศพที่จมอยู่กับความคิด) ดังนั้นเราจึงได้ปรับปรุงกรณีของรางวัลเควสรายวันที่สามารถดำเนินได้ในทุกพื้นที่ไปพร้อมกัน โดยได้เพิ่มโอกาสในการรับจากเดิมที่น้อยเกินไป เพื่อให้สามารถรับไอเทมได้ราบรื่นขึ้นกว่าเดิม หากท่านทำการล่าอย่างหนัก แม้ในช่วงเริ่มต้นของบาเลนเซีย ซึ่งเป็นช่วงของการเติบโต ท่านจะได้รับหินคาพลาสประมาณ 5-10 อัน (เกณฑ์ 1 ชั่วโมง)

นอกจากนี้ พื้นที่เออร์เวียไม่ได้รวมอยู่ในการปรับพื้นที่ล่าในครั้งนี้ เนื่องจากเรากำลังพิจารณาการใช้อาวุธวิญญาณเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันสามารถหาได้จากพื้นที่เออร์เวียเท่านั้น ซึ่งหากได้รับการพิจารณาว่ายังมีความบกพร่อง หลังจากที่อัพเดตแพทช์เกี่ยวกับอาวุธวิญญาณในพื้นที่เออร์เวียแล้ว เราจะทำการอัพเดตเพิ่มเติมต่อไป

 

เรายังจะตรวจสอบการรับ 'หินคาพลาส' กันอย่างต่อเนื่อง แม้จะอัพเดทแพทช์ของวันนี้ไปแล้ว และเราจะตรวจสอบในส่วนของท่านที่ได้รับผลกระทบจากการขยายสถานที่รับของ (เก็บรวบรวม, วิธีแลกเปลี่ยนแต่ละประเภท, รางวัลสงครามฐาน, อุปกรณ์ดวงดาวรัตติกาล และอื่นๆ) กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการปรับสมดุลต่อไป

NPC, พื้นหลัง, เสียงประกอบ

● แก้ไขปัญหาที่พื้นหลังของพื้นที่ต่อไปนี้ดูไม่เป็นธรรมชาติ

- บ้านพักบนภูเขาโฟนีแอล

- วิหารคจาคาร์

- ปราสาทบาเลนเซีย

 

เควส & ความรู้

● ปรับเพิ่มรางวัลของเควสรายวัน, ซ้ำ และรายสัปดาห์ รวมไปถึงรางวัลที่มี 'หินคาพลาส' หรือ 'ผงวิญญาณโบราณ' ดังต่อไปนี้

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในแต่ละบ้านพักท้องถิ่นของพื้นที่บาเลนเซีย มีดังต่อไปนี้

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

[รายวัน] ข่าวคราวของคูนิดด์  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของคาราช  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของอามีล  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของอัลซาบี  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] คำบอกเล่าของกาฮาซ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของทาซาอิลล่า  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของชานดีห์  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของอาโทซ่า  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] คำบอกเล่าของดิวโดร่า  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

[รายวัน] ข่าวคราวของโอเบริน  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่บาเลนเซีย มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

วิหารอาร์คมาน 

[รายวัน] เพื่อโบเลโร่  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

เหมืองแร่กำมะถันลูด 

[รายวัน] ระเบียบแห่งเหมืองแร่  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

ซากปรักหักพังฮิสเตรีย 

[รายวัน] การข่มขู่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

คุกฟิลลาคูห์ 

[รายวัน] พลังที่เหนือกว่า  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

ถิ่นฐานชนเผ่าบาซิม  

 [รายวัน] ชนเผ่าที่ก้าวร้าว  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

ทุ่งทัฟทาร์  

 [รายวัน] เพื่อตามหาแผ่นดิน  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

รังวารากอน 

[รายวัน] จิตใจแห่งการทดลองของโมเรีย 

หินคาพลาส 1 อัน 

หินคาพลาส 3 อัน 

ถ้ำบาซิลิสก์  

 [รายวัน] ความแค้นที่ไม่เคยดับลง  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

ซากปรักหักพังคาดรี  

 [รายวัน] ลองกระโดดกันดูไหม ?  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

ซ่องกลุ่มโจรกาฮาซ  

 [รายวัน] ควบคุมอำนาจ  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

วิหารพระจันทร์เสี้ยว  

 [รายวัน] ความบ้าคลั่งที่ไม่หืดแห้ง  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นากาทะเลทราย  

 [รายวัน] กลยุทธ์การก่อความไม่สงบ  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

หุบเขาทิเทียม  

 [รายวัน] ความต้องการอันลึกซึ้ง  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่มุยคูนห์ มีดังต่อไปนี้  

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

กวาดล้างคุกฟิลลาคูห์ 

ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

กวาดล้างฟอร์กันทะเลทราย 

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

[รายวัน] ผลึกดำอาร์โกส 

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่โอดีลิธรา มีดังต่อไปนี้  

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

ป่ากิ่งไม้หนาม  

 [รายวัน] แผนการจับอาฮีฟเสื่อมโทรม  

 หินคาพลาส 2 อัน  

หินคาพลาส 5 อัน 

 [รายวัน] รูปปั้นส่องประกายเจิดจรัส  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [รายวัน] เรื่องราวของผู้ที่ถูกปกครอง  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

หลุมศพที่จมอยู่กับความคิด 

 [รายวัน] พลังแห่งทูราซิลที่ยังไม่เพียงพอ  

 หินคาพลาส 2 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

หินคาพลาส 5 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [รายวัน] การ์กอยล์ที่หลงใหลอยู่ในความบ้าคลั่ง  

 หินคาพลาส 1 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 หินคาพลาส 2 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [รายวัน] ความมืดที่ไปยังความมืดที่ใหญ่ยิ่งกว่า  

 หินคาพลาส 2 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

ทุนค์ทาร์  

 [รายวัน] กลิ่นอบอวลของกลิ่นเหม็นปริศนา  

 หินคาพลาส 2 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน, 

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [รายวัน] ทหารพรานชนเผ่าทูโร่ที่เสื่อมโทรม  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

 [รายวัน] การบุกรุกของพวกแปลกหน้า  

 หินคาพลาส 2 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

 [รายวัน] ความไม่เชื่อใจระหว่างพวกชนเผ่าทูโร่  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

ทั่วทั้งโอดีลิธรา  

 [รายวัน] เหล่าวัตถุสีดำน่าสงสัย  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่คามาซิลเวีย มีดังต่อไปนี้  

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

ป่ามานชาวม์ 

 [ซ้ำ] การทุ่มเทเพื่อผืนป่า  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

 [ซ้ำ] ความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันล้มเลิก  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

ทุ่งหญ้านาบัน 

 [ซ้ำ] สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 2 อัน 

 [ซ้ำ] ขนนกที่สวยงามที่สุด  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ราวกับเคลือบด้วยน้ำมันสีดำ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

ป่าไม้นางฟ้าฟัน 

 [ซ้ำ] ผู้พิทักษ์แห่งป่า? น่าขำ!  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] สิ่งที่ขัดขวางพวกเรา  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [ซ้ำ] สิ่งของแห่งป่าแปลกประหลาด  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [ซ้ำ] อาวุธแห่งป่าโลนารอส  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

 [ซ้ำ] ขนนกแห่งป่าโลนารอส  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] การใช้สะเก็ดหินต้นไม้วิญญาณ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] ผู้พิทักษ์แห่งป่าที่ชั่วร้าย  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 5 อัน 

ป่าไม้บิดเบี้ยว 

 [ซ้ำ] การได้รับเครื่องมืออาเคล  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] อุปกรณ์ทำความสะอาดอันใหม่  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] พาดิวส์ผู้ดื้อดึง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] ปราบบอส  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] สงครามรอบทิศ  

 หินคาพลาส 1 อัน  

 หินคาพลาส 3 อัน 

ทั่วทั้งคามาซิลเวีย 

 [ซ้ำ] การลงทุนอันกล้าหาญ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] สุดยอดนักแสดง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่ดรีกัน มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

ซากปรักหักพังทชีร่า 

 [ซ้ำ] บร๊องซ์ที่ใกล้เข้ามา  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ย้ายถิ่นฐานบร๊องซ์  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ผู้ชี้นำแห่งหนองน้ำ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] รูปร่างที่ทำให้คนเข้าใจผิด  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ไม่สามารถนั่งได้เลย  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [รายสัปดาห์] กวาดล้างซากปรักหักพังทชีร่า  

 ผงวิญญาณโบราณ 150 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 250 อัน 

ดงหมาป่าแดง 

 [ซ้ำ] เวลา ณ ตอนนั้น  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] สัญญาณจากหอไฟสัญญาณ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] ทุ่มเทพลังทั้งหมด, 
การต่อสู้ที่หุบผาชัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] การต่อสู้ที่ไม่เหมาะสม  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] หมาป่าแดงใหญ่  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ความเชื่อแห่งกาทุมม์  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

 [ซ้ำ] กำจัดกองกำลังหลัก  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ก่อนได้รับพลัง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] กวาดล้างเผ่าหมาป่าแดง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 15 อัน 

 [รายสัปดาห์] กวาดล้างดงหมาป่าแดง  

 ผงวิญญาณโบราณ 150 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 250 อัน 

 [ซ้ำ] ต้องเอาคืนให้ได้  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

หลุมศพของเซเรคาน 

 [ซ้ำ] ผู้เผชิญกับความยากลำบาก  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 15 อัน 

 [ซ้ำ] กาวด์บ้าคลั่ง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ราเต้แห่งการทำลาย  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] เบลล์คลาทแห่งมิตรภาพ  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] ไนบริก้าว่องไว  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [ซ้ำ] เฟรดริกแห่งการคุ้มครอง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [รายสัปดาห์] กวาดล้างหลุมศพของเซเรคาน (กลางวัน)  

 ผงวิญญาณโบราณ 150 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 250 อัน 

 [รายสัปดาห์] กวาดล้างหลุมศพของเซเรคาน (กลางคืน)  

 ผงวิญญาณโบราณ 150 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 250 อัน 

เขตความขัดแย้งอาฮีฟ  

 [ซ้ำ] ล็อคประตูหลัง  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

ทั่วทั้งดรีกัน  

 [ซ้ำ] หินที่ด้านนอกขยับได้  

 ผงวิญญาณโบราณ 1 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่ล่าถ้ำพรอตี้ มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

ถ้ำพรอตี้ 

[รายวัน] ตรวจจับความอันตราย 

ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน 

ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในพื้นที่ล่าซากปรักหักพังใต้ทะเลซีไครอา มีดังต่อไปนี้  

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

ซากปรักหักพังใต้ทะเลซีไครอา 

 [รายวัน] เตรียมตัวออกสู่โลกภายนอก  

 ผงวิญญาณโบราณ 2 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน 

 [รายวัน] ขอเวลาหน่อย !  

 ผงวิญญาณโบราณ 3 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 15 อัน 

 [รายวัน] การเตรียมการขั้นที่สอง  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

ซากปรักหักพังใต้ทะเลซีไครอา (ชั้นล่าง) 

 [รายวัน] การสำรวจปริศนา  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 15 อัน 

 [รายวัน] เจ้าพวกโหดร้าย  

 ผงวิญญาณโบราณ 5 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 25 อัน 

 [รายวัน] ต้นตอของเสียงประหลาด  

 ผงวิญญาณโบราณ 2 อัน  

 ผงวิญญาณโบราณ 10 อัน 

- รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับเควสที่สามารถดำเนินในเนื้อหาสนามรบแดง มีดังต่อไปนี้  

ตำแหน่งดำเนินเควส 

ชื่อเควส 

รางวัลก่อนเปลี่ยน 

รางวัลหลังเปลี่ยน 

สนามรบแดง 

จงชนะในสนามรบแดง! 

ผงวิญญาณโบราณ 50 อัน 

ผงวิญญาณโบราณ 100 อัน 

● แก้ไขข้อความที่ปรากฏขึ้น เมื่อรับความรู้ 'โต๊ะหัตถกรรมเวเรีย' จาก NPC ซีรูส ให้ถูกต้อง

● ปรับเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยน 'ปีกนางฟ้าปิดผนึก' ด้วย 'กลีบดอกไม้ของเรย์รา' ให้เป็นวิธีการใช้ปุ่มกดเพื่อแลกเปลี่ยนได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละครั้ง

- เพิ่มเควส 'สหายตลอดกาล' ในเควส 'นางฟ้า, ผู้ร่วมทางที่น่าลึกลับ' ซึ่งเป็นเควสแนะนำ ที่สามารถดำเนินได้ตระกูลละ 1 ครั้ง

- สามารถแลกเปลี่ยน 'กลีบดอกไม้ของเรย์รา' 2 อัน เป็น 'ปีกนางฟ้าปิดผนึก' 1 อัน ได้ในจำนวนที่ต้องการในคราวเดียว ผ่านการแลกเปลี่ยนจากเธอาห์แห่งวิหารคามาซิลฟ์ เมื่อสำเร็จเควส 'สหายตลอดกาล'

- ดังนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถรับเควส '[ซ้ำ] ผู้ร่วมทางลึกลับ' ได้อีกต่อไป

- แก้ไขให้ระบุชื่อของ NPC 'ชีเอลีน' ที่สามารถแลกเปลี่ยน 'ไวน์น้ำผึ้งหอมหวาน' เป็น 'นางฟ้า' ได้

 

● 'ทักษะห่อของแบบคาโลริน' สาวรับใช้ของท่านเจ้าเมืองไฮเดล ได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจากผู้จัดการโอลด์มูนในแต่ละเมืองใหญ่ เริ่มนำ 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' ที่ถูกลืมไปนานกลับมาขายอีกครั้ง หากใช้ 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' คู่กับความรู้ 'ทักษะห่อของแบบคาโลริน' ในการห่อกล่องอาหารราชวังหรือกล่องเล่นแร่แปรธาตุราชวังได้ จะสามารถห่อวัตถุดิบได้ 10 ที่ในคราวเดียว

- สามารถรับ 2 เควสต่อไปนี้ จากคาโลริน สาวรับใช้ของท่านเจ้าเมืองไฮเดลได้ ตระกูลละ 1 ครั้ง เมื่อมีเลเวลการแปรรูปช่าง Lv.1 ขึ้นไป และเปิดใช้งาน 'การดำรงชีวิต' ในประเภทเควสโปรด

ชื่อเควส 

เงื่อนไขในการสำเร็จเควส 

รางวัลเควส 

ทักษะห่อของแบบคาโลริน (อาหาร) 

แสดงเหรียญตราตอบแทนทองคำ - [อาหารราชวัง] 500 อันให้ดู 

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 500 

ความรู้ : ทักษะห่อของแบบคาโลริน (อาหาร) 

ทักษะห่อของแบบคาโลริน (แปรธาตุ) 

แสดงเหรียญตราตอบแทนทองคำ - [แปรธาตุราชวัง] 500 อันให้ดู 

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 500 

ความรู้ : ทักษะห่อของแบบคาโลริน (แปรธาตุ) 

- เพิ่มความรู้ 'ทักษะห่อของแบบคาโลริน (อาหาร)' และ 'ทักษะห่อของแบบคาโลริน (แปรธาตุ)' ที่ประเภท ความรู้ (คีย์ลัด H) - การดำรงชีวิต - ประกาศนียบัตร

- หากสนทนากับผู้จัดการสินค้าผลิตราชวังด้านล่าง เมื่อมีเลเวลการแปรรูปช่าง Lv.1 ขึ้นไป ในสถานะที่ไม่ได้ครอบครองทั้งสองความรู้อยู่ จะสามารถรับการนำทางไปหาคาโลรินได้

พื้นที่ 

ผู้จัดการสินค้าผลิตราชวัง 

ไฮเดล 

เมืองหลวงคาลเพออน 

โอลเบีย 

เมืองหลวงบาเลนเซีย 

กราน่า 

เดอร์เวนครูน 

โอร์ดราเซีย 

แพซวินเดอร์ 

เบห์ 

โรส พาบาโรที 

ชานดีห์ ยูท 

มิเซลล่า 

เดรชินส์ 

ด๊อกซ์เซีย 

- เพิ่ม 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' ในร้านค้าโอลด์มูนของผู้จัดการโอลด์มูนที่อยู่ในแต่ละเมืองใหญ่

* สามารถซื้อ 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' ได้จากร้านค้าของ NPC ด้านล่าง ในราคา 1,000 ซิลเวอร์

พื้นที่ 

ผู้จัดการโอลด์มูน 

เวเรีย 

ไฮเดล 

เมืองหลวงคาลเพออน 

อัลทิโนว่า 

เมืองหลวงบาเลนเซีย 

กราน่า 

เดอร์เวนครูน 

โอร์ดราเซีย 

โคลวล์ 

สตีร์ 

ลาร์ช 

แจ็ค 

ชาฮิน 

จื่อหยา 

ทายาร์ 

เมย์เนย์ 

- เพิ่มวิธีแปรรูปที่สามารถห่อของได้ 10 ที่ได้ในคราวเดียว เมื่อตัวละครที่ห่ออาหารและแปรธาตุราชวังมีเลเวลการแปรรูปช่าง Lv.1 ขึ้นไป และมีความรู้ 'ทักษะห่อของแบบคาโลริน (อาหารและแปรธาตุ)' เมื่อห่อกล่องอาหารและแปรธาตุราชวังที่ตรงกับแต่ละเลเวล

* จะสามารถ 'ห่ออาหารราชวัง' และ 'ห่อแร่แปรธาตุราชวัง' ได้ 10 ที่ในคราวเดียว โดยใช้วัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการห่อ 10 เท่า และ 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' 1 อัน

เช่น ในกรณีของเซตอาหารบาเลนอส ที่สามารถห่อเซตอาหารบาเลนอส 24 อันเป็นกล่องอาหาร - เซียน 1 อัน

เมื่อใช้ 'เชือกป่านสำหรับห่อของจำนวนมาก' 1 อันและ 'เซตอาหารบาเลนอส' 240 อัน ในการห่ออาหารราชวัง จะสามารถห่อ 'กล่องอาหาร - เซียน' ได้ 10 อันในคราวเดียว

สารจากผู้พัฒนา : ในการการจัดส่งสินค้าราชวัง นอกจากการห่อของในปริมาณมากแล้ว ยังมีความไม่สะดวกในแง่ของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ ซึ่งเราจะทำการปรับปรุงทีละรายการโดยเร็วที่สุด

● เมื่อไม่นานมานี้ ในหมู่บ้านทารีฟเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่ชาวบ้านต่างพากันสูญเสียพลังเวท ผู้ใหญ่บ้านอาฮอน คีรุส จึงกำลังขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากแก้ไขปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ จะสามารถรับ "บัตรเชิญของ I" ได้

- เพิ่มเควส '[บัตรเชิญของ I] เสียงเรียกของใครบางคน' ที่ปรากฏบนแถบเควส (คีย์ลีด O) - เควสแนะนำ เฉพาะตัวละครที่มีเลเวล 57 ขึ้นไป

- เควสดังกล่าวสามารถดำเนินได้ตระกูลละ 1 ครั้ง และตัวละครต้องมีเลเวล 57 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับเควสได้จาก ภูตดำ (คีย์ลัด /) - แนะนำ

- จะต้องเปิดใช้งาน "ต่อสู้" ในเควส (คีย์ลัด O) - ประเภทเควสโปรด เพื่อรับเควสดังกล่าว

- "I" ที่ปรากฏใน "บัตรเชิญของ I" กำลังจะถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้ใดกัน ในป้อมแห่งความลับโบราณในอีกไม่ช้า

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถส่งมอบ 'เซเรนาก้ารีเบลโทร' ขณะดำเนินเควส '[รายสัปดาห์ : เออร์เวีย] สิ่งสุดท้ายที่เตรียมการ' ได้

● แก้ไขปัญหาที่มีเควสที่ตัวละครไม่สามารถรับได้ (ตัวละครที่เปลี่ยนเป็นตัวละครซีซั่นจากการใช้ 'นาฬิกาจับเวลาของพุคาร์') ปรากฏบนหน้าต่างเควสและวิดเจ็ตเควส

● แก้ไขเงื่อนไขในการรับเควส '[การเติบโตพิเศษ] การเริ่มต้นของตระกูลที่มีชื่อเสียง' ในหน้าต่างเควส ให้ตรงกับเงื่อนไขในการรับเควสจริง

● แก้ไขให้เลเวลที่แนะนำที่ระบุในหน้าต่างเควส ตรงกับเลเวลที่สามารถรับเควสด้านล่างได้จริง

- [เควส Oasis] เผชิญหน้ากับหัวหน้าหน่วยปิดล้อมซาวนิล (1 ครั้งต่อวัน)

- [เควส Oasis] ความลับของไม้แอนท์

● แก้ไขให้แสดงเควส '[ซีซั่น : ประจำสัปดาห์] อุปกรณ์ทูบัลล่าที่แข็งแกร่งขึ้น' ในหน้าต่างเควส - แถบเควสซ้ำ ที่ด้านบนของแถบ เมื่อเชื่อมต่อเข้าเกมด้วยตัวละครซีซั่น

● แก้ไขให้รูปลักษณะภายนอกของภูตดำที่เปลี่ยนไป เมื่อดำเนินเควสหลัก รวมไปถึงเควสหลักที่ปรับให้เรียบง่าย มีความหลากหลายขึ้น

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถสำเร็จเควส 2 เควส ซึ่งเป็นส่วนของบัตรผ่านซีซั่น ในส่วนที่จำเป็นต้องสำเร็จได้ กรณีที่เปลี่ยนมาเป็นตัวละครซีซั่น ก่อนที่จะใช้งาน 'นาฬิกาจับเวลาของพุคาร์' โดยผ่านการสำเร็จเควส '[เควสหลัก] [บอส] แม่ทัพอิมพ์จมูกแดงในความมืด' และ '[เควสหลัก] [บอส] หัวหน้าก็อบลิน กีอัส' แล้วทำการใช้งาน 'นาฬิกาจับเวลาของพุคาร์'

- สามารถสำเร็จเควสได้โดยการสนทนากับภูตดำ

 

UI

● ปรับเปลี่ยนให้ย่อคำลง เมื่อชื่อสินค้าในตลาดซื้อขายรวมยาวเกินไป เนื่องจากขนาดของฟอนต์

● ปรับเปลี่ยนไม่ให้ UI สติกเกอร์ปิดลง แม้จะกดปุ่ม ESC เมื่อสนทนากับ NPC ผู้ดูแลคอกม้าและผู้จัดการท่าเรือ หลังตั้งค่า UI แลกเปลี่ยนสินค้า เป็น UI สติกเกอร์

● ปรับเปลี่ยนให้การเว้นบรรทัดข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏ แสดงผลอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ในกรณีที่ห่อสารพัดประโยชน์จะหมดอายุการใช้งาน เมื่อกำลังสั่งจองขายสินค้าในตลาดซื้อขายรวม

● เพิ่มให้สามารถตรวจสอบคำอธิบายเกี่ยวกับคะแนนสมทบและกำลัง ในกรณีที่การสนทนากับ NPC ต้องใช้คะแนนสมทบและกำลัง

● แก้ไขให้ระบุชื่อตระกูลในบทสนทนาของ NPC หรืออื่นๆ ในกรณีที่เป็นนักผจญภัยที่กำลังเริ่มต้น

- เมื่อนักผจญภัยที่กำลังเริ่มต้นตั้งชื่อตระกูล จะแสดงชื่อตระกูลที่ได้ตั้งไว้ในบทสนทนาที่จะปรากฏหลังจากนี้

● ปรับเปลี่ยนข้อความเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์สำเร็จที่ปรากฏบริเวณกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอเกม ให้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ระดับจัตวา (IV) ไม่ใช่ระดับตรี (III)

- ข้อความเสริมประสิทธิภาพสำเร็จ/ล้มเหลว จะปรากฏตั้งแต่ระดับตรี (III) ดังเดิม เมื่อเสริมประสิทธิภาพเครื่องประดับ

- ข้อความที่ถูกบันทึกในข้อความระบบ จะแสดงขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ระดับตรี (III) ดังเดิม

- จะแสดงข้อความ 'เสริมประสิทธิภาพล้มเหลว' ตั้งแต่ระดับจัตวา (IV) ขึ้นไปเช่นเดิม

● ปรับเปลี่ยนให้การค้นหาเส้นทางที่ระบุ เมื่อลงทุนคะแนนสมทบในฐานนั้นๆ หายไป หลังจากระบุการค้นหาเส้นทางด้วยปุ่มดูฐานก่อนหน้า ในแผนที่โลก (คีย์ลัด M)

● ปรับเปลี่ยนไม่ให้แสดงข้อความเสริมประสิทธิภาพสำเร็จ/ล้มเหลวของนักผจญภัยท่านอื่น ที่บริเวณกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ เมื่อสนทนากับภูตดำและ NPC ส่วนข้อความเสริมประสิทธิภาพสำเร็จ/ล้มเหลวของตนเองนั้น จะปรากฏดังเดิม

● แก้ไขคำอธิบายเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นที่ปรากฏในหน้าต่างเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นธรรมชาติ

● ปรับให้ข้อความยินดีที่ปรากฏ เมื่อเลเวลดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น แสดงผลนานขึ้นกว่าเดิม

● แก้ไขปัญหา UI ที่เลือกตำแหน่งที่จะย้ายไอเทม ยังคงแสดงผลค้างอยู่ เมื่อย้ายไอเทมจากกระเป๋าของพาหนะ ไปยังคลังเก็บของ ในสถานะที่เปิด UI กระเป๋าของพาหนะและคลังเก็บของพร้อมกัน

● แก้ไขปัญหาค่าความสามารถที่ผิดปกติปรากฏขึ้น เมื่อลงจากเรือแล้วตรวจสอบข้อมูลเรือ

● เพิ่มผลเอฟเฟกต์ให้เน้นไอคอน 'ค้นหา NPC' ที่มุมขวาบนของหน้าจอเกม ในเขตปลอดภัย

● แก้ไขให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน UI กระเป๋าของพาหนะ แม้เรือแกลลีย์ของกิลด์ถูกออกมาอยู่ในท่าเรือก็ตาม

 

ระบบ

● แก้ไขปัญหาที่เรือขนาดใหญ่ระหว่างกิลด์ที่กำลังครอบครองดินแดนคาลเพออน, เมเดีย และบาเลนเซียไม่แสดงเป็นสีแดง

● ปรับปรุงปริมาณการใช้หน่วยความจำ เมื่อมีการเล่นวิดีโอซ้ำระหว่างเล่นเกม

● แก้ไขปัญหาที่ชื่อเสียงทางทะเลไม่ลดลง เมื่อบังคับโจมตีและทำลายเรือของสมาชิกกิลด์ปกป้อง ในสถานะที่กำลังทำสงครามระหว่างกิลด์

● ปรับเปลี่ยนให้ลดค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยเดิม ไปพร้อมกับลดค่าชื่อเสียงทางทะเล ในกรณีที่ใช้เรือขนาดใหญ่ บังคับโจมตีตัวละครหรือปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ดังต่อไปนี้

- เมื่อขึ้นเรือขนาดใหญ่แล้วบังคับโจมตีตัวละคร ค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้

* แต่ในกรณีของค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยที่ลดลง เมื่อกำจัดตัวละครนั้น จะปรับใช้แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีและพลังป้องกัน ของผู้โจมตีและผู้ถูกโจมตี เช่นเดียวกับระบบแนวโน้มอุปนิสัยที่มีอยู่เดิม

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลงสูงสุด 50,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 50,000 

เมื่อโจมตีตัวละคร จะลดลง 200,000 

- เมื่อบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด ในสถานะที่ขึ้นเรือขนาดใหญ่ แนวโน้มค่าอุปนิสัยและค่าชื่อเสียงทางทะเลที่ลดลง มีดังต่อไปนี้  

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะลดลง 30,000 

- เมื่อตัวละครบังคับโจมตีปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด จะมีค่าแนวโน้มค่าอุปนิสัยที่ลดลงดังต่อไปนี้ 

ก่อนเปลี่ยน 

หลังเปลี่ยน 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แนวโน้ม ค่าอุปนิสัย

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะลดลง 3,000 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะลดลง 30,000 

 

ชื่อเสียงทางทะเล 

เมื่อโจมตีครั้งแรก จะไม่มีค่าที่ลดลง 

เมื่อทำลายปืนใหญ่สำหรับจับสัตว์ประหลาด

จะไม่มีค่าที่ลดลง 

แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:20 น.

 

● ปรับเปลี่ยนให้ลดระดับเสริมประสิทธิภาพของแต่ละไอเทมที่ติดตั้งบนเรือลง 1 ระดับ ในกรณีที่เรือที่กำลังขึ้นอยู่นั้นถูกทำลาย ในสถานะที่เป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงทางทะเลต่ำกว่า 0

● ปรับเปลี่ยนให้ตัวละครที่อยู่ในสถานะโจรสลัดที่มีชื่อเสียงทางทะเลต่ำว่า 0 สามารถติดตั้งและยกเลิกไอเทมติดตั้งของเรือได้ เฉพาะเขตปลอดภัย

สารจากผู้พัฒนา : ทิศทางที่เป็นอุปสรรคในการรับมือกับเรดบอสอย่าง คานน์ เป็นปัญหาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่เราเพิ่งจะได้แก้ไขกันในคราวนี้ จึงต้องขออภัยท่านนักผจญภัยที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถรับมือกับคานน์ได้ และในอนาคต เราก็จะรักษานโยบาย เพื่อติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมที่คุกคามนักผจญภัยท่านอื่นไม่ว่าทางบกหรือทางทะเล ให้ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อผลที่กระทำและมีส่วนรับผิดชอบต่อพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เรากำลังเสาะหาวิธีแก้ไขบักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเรือหรือปืนใหญ่เรือ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้แจ้งข่าวดีให้ทุกท่านได้ทราบกันในเร็ววัน

● แก้ไขปัญหาที่แท็ก EVENT, UPDATE, HOT, NEW ของเมนู (ใหม่) หายไปเร็วกว่าเวลาที่ตั้งค่าไว้

● แก้ไขปัญหาที่เกิดประวัติผิดพลาดที่ไม่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอันดับผู้เล่น

 

เว็บไซต์ทางการ

● ขยายความกว้างของช่องค้นหาในหน้าต่างอัลบั้มและประพันธ์เพลง  

 

ปรับปรุง & แก้ไข

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถติดตั้งไอเทมสังกัดของค่าย ในสถานการณ์เฉพาะได้

● แก้ไขปัญหาที่ข้อความผิดปกติปรากฏขึ้น เมื่อลองแลกเปลี่ยนม้า ในสถานการณ์เฉพาะ

● แก้ไขปัญหาที่ประเภทความรู้ของหน้าต่างความรู้ (คีย์ลัด H) แสดงผลผิดปกติ ในสถานการณ์เฉพาะ

● แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกระเป๋าของพาหนะที่นำออกมาจากคอกม้าได้

● [ชายย์] แก้ไขปัญหาที่แสดงเครื่องประดับบางส่วน เมื่อสวมใส่หมวกของชุดโคโค่

● [เรนเจอร์] แก้ไขปัญหาที่ไม่แสดงปลอกมีดของกริชสเตลล่า ในสถานการณ์เฉพาะ

● [โนวา] แก้ไขปัญหาที่การย้อมสีเกิดหลุด เมื่อสวมใส่อาวุธปลุกพลัง หลังสวมใส่ 'ชุดคณะละครกาเนียร์'

● แก้ไขให้ UI พื้นหลังของคีย์ไกด์ปรับขนาดตามความยาวข้อความ เมื่อปฏิสัมพันธ์กับบันไดพาด

● แก้ไขปัญหาที่หน้าต่างคลังเก็บของปิดอย่างอัตโนมัติ เมื่อทำการขนส่ง ในขณะที่ดำเนินการแปรรูปไอเทมชนิดเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

● แก้ไขปัญหาที่ส่วนศีรษะของตัวละครชายย์ปรากฏไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อติดตั้ง [ชายย์] หมวกโคโค่ แล้วพยายามปรับความยาวของผม

● แก้ไขให้ UI ปรากฏขึ้นตามปกติ เมื่อสนทนากับ NPC ผู้จัดการฐานในฐานที่ไม่ได้ลงทุนคะแนนสมทบ

● แก้ไขให้ UI เกี่ยวข้องกับฐานปรากฏขึ้นตามปกติ เมื่อใช้โหมด UI สำหรับจอยสติ๊ก

● แก้ไขให้ไม่ส่งผลต่อขนาดฟอนต์ของคะแนนพรสวรรค์ของตัวละคร 'ชายย์' ใน UI อุปกรณ์ เมื่อปรับขนาดฟอนต์ในตั้งค่าเกม

● แก้ไขปัญหาที่ไม่ปรากฎ UI และ NPC สำหรับดำเนินขั้นตอนต่อไปหลังกำจัดบอสแต่ละระดับในแท่นบูชาสีเลือดแล้ว

● แก้ไขปัญหาที่ 'คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +10%' ไม่ปรากฏในคำอธิบายของไอเทม '[ชายย์] ถุงมือโคโค่'
แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:56 น.
 

ขอให้นักผจญภัยทุกท่านสนุกไปกับการเล่นเกม Black Desert

ขอบคุณค่ะ

top