ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ
Black Desert 2021-07-26 14:00

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งให้ทราบเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ

โปรดตรวจสอบเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของท่าน

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

 


 

1. รายการที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

- นโยบายการให้บริการ

 

2. วันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง

- การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564

- บริษัทจะใช้นโยบายการให้บริการเดิมจนถึงวันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง

 


 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดนโยบายการให้บริการก่อน/หลังเปลี่ยนแปลงได้ในลิงก์ด้านล่างนี้

 

▶ ก่อนการเปลี่ยนแปลง ( ประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 )

▶ หลังการเปลี่ยนแปลง ( มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 )

 


 

3. สอบถาม / แจ้งปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

- บริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงการเปลี่ยนแปลง หากไม่ได้ทำการแจ้งปฏิเสธ ก่อนวันที่มีผลในการเปลี่ยนแปลง (25 สิงหาคม 2564)

- หากท่านไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ สามารถแจ้งมาให้ทีมงานทราบหรือขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ผ่าน [ศูนย์บริการลูกค้า] ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกการเป็นสมาชิก ตัวละคร, ไอเทม และข้อมูลเกมทั้งหมดที่ท่านครอบครองอยู่จะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

- ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ที่ [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ]

 

ทีมงานจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ขอบคุณค่ะ

top