ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการรีเซ็ตข้อมูลสงครามครอบครอง
Black Desert 2021-07-30 15:00

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งให้ทราบว่า สงครามครอบครองในพื้นที่บาเลนอสและเซเรนเดียจะเข้าสู่การดำเนินการปรับปรุง พร้อมการปรับเปลี่ยนกฎของสงครามครอบครองบางส่วน

และหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น จะมีการปรับรูปแบบการดำเนินสงครามครอบครองให้เป็นรูปแบบอื่นในพื้นที่บาเลนอสและเซเรนเดีย

 

โดยก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลสงครามครอบครองจะถูกรีเซ็ตในระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2564

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการนี้ประกอบการใช้งานเกม

 

แจ้งการรีเซ็ตข้อมูลสงครามครอบครอง

กำหนดการรีเซ็ตข้อมูล

สงครามครอบครอง

4 สิงหาคม 2564 ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดการดำเนินการ

- รีเซ็ตข้อมูลสงครามครอบครอง

- รื้อถอนป้อมปราการ/ฐานบัญชาการ/กองบัญชาการทหารราบและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่สงครามครอบครอง

ขณะนี้กำลังมีการเตรียมการปรับปรุงกฎและรูปแบบใหม่ในการดำเนินสงครามฐานในพื้นที่บาเลนอสและเซเรนเดีย

กรุณาติดตามข้อมูลการอัพเดทเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ทางการ

 

ขอบคุณค่ะ

top