Black Desert Remastered

ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] ประกาศสิ้นสุดซีซั่น+ประจำปี 2564
Black Desert 2021-11-26 17:10

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งให้ทราบเนื่องจาก 'ซีซั่น+ ประจำปี 2564' จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการสิ้นสุดซีซั่น+ และฝากติดตามซีซั่นฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ด้วยนะคะ

 

สำหรับการจบการศึกษาซีซั่น+ ในครั้งนี้ เดิมจะไม่มี ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’ รวมอยู่ในรายการไอเทมใน ‘กล่องรางวัลในความทรงจำ’ ที่สามารถรับได้เมื่อจบการศึกษา แต่ในระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้มีการส่งมอบกล่องที่มี ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’ รวมอยู่ด้วยให้กับท่านนักผจญภัยที่ถูกเปลี่ยนจากตัวละครซีซั่น+ เป็นตัวละครทั่วไปโดยอัตโนมัติ

 

จากการดำเนินการดังกล่าว จึงจะมีการส่งมอบ ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’ ให้กับท่านนักผจญภัยที่ทำการเปลี่ยนตัวละครผ่าน NPC พุคาร์ ก่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จึงไม่ได้รับใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสดังกล่าว โดยจะมีการส่งมอบให้ผ่านจดหมาย (B) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

■ แจ้งส่งมอบ ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’

เงื่อนไขการส่งมอบ 

นักผจญภัยที่สำเร็จเควส ‘[สำเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น] สู่โลกที่กว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าเดิม’ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ~ 1 ธันวาคม 2564 (หลัง~ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

วิธีการส่งมอบ 

ส่งมอบผ่านจดหมาย (B) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 

ข้อควรทราบ 

จดหมายที่ส่งมอบจะมีระยะเวลาการใช้งานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น. 

โดยเมื่อผ่านระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ไอเทมที่เก็บไว้จะหายไป 

* ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’ ที่ส่งมอบผ่านจดหมาย (B) สามารถใช้งานในซีซั่นฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่่ 22 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเช่นกัน

 

■ กำหนดการ 

วันสิ้นสุด ‘ซีซั่น+ประจำปี 2564’

1 ธันวาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

วันเริ่มต้น 'ซีซั่นฤดูหนาว ประจำปี 2564'

22 ธันวาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

 

■ ตัวละครและเควส  

- ตัวละครซีซั่น+ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘ตัวละครทั่วไป’ ระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

- ‘เควสซีซั่น’ ที่รับอยู่จะถูกลบทิ้งทั้งหมด (ยกเว้นเควสที่อยู่ในหัวข้อ ■ ‘เควส’ ที่สามารถทำต่อได้แม้จะสิ้นสุดลง)

   

■ บัตรผ่านซีซั่นและบัตรภูตดำ   

- สิ้นสุดการขาย 'บัตรภูตดำ' ในร้านค้าเพิร์ล (F3) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

- กรุณารับรางวัลบัตรผ่านซีซั่นและบัตรภูตดำที่สำเร็จทั้งหมดก่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ไม่ได้รับจะถูกลบทิ้งทั้งหมดระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

(เมื่อรับรางวัลทั่วไปของบัตรผ่านซีซั่นแล้ว รางวัลของบัตรภูตดำจะถูกเปิดการใช้งาน โดยท่านจะสามารถรับรางวัลบัตรผ่านซีซั่นและบัตรภูตดำได้ตามลำดับ)

 

■ ภารกิจท้าทายที่จะถูกนำออก 

ภารกิจท้าทายที่จะถูกนำออกหลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตัวละครซีซั่นบรรลุเลเวล 30~61 !!

* ภารกิจท้าทายดังกล่าวจะถูกนำออกทั้งหมดในระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 1 ธันวาคม 2564

กรุณารับรางวัลสำเร็จภารกิจท้าทายทั้งหมดก่อนถูกลบออก

* สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลของภารกิจท้าทายดังกล่าวได้ที่ [GM Note] 'ซีซั่น+' เสริมประสิทธิภาพ & ความสะดวกแบบ PLUS+!  

 

■ ไอเทมที่จะถูกลบ   

ไอเทมที่จะถูกลบหลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

- ใบรับรองชื่อเสียงนักผจญภัย  

- หินดำแห่งกาลเวลา  

- หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์   

- แร่ทูบัลล่า  

- ห่อหินดำแห่งกาลเวลา    

- ห่อหินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์  

- ห่อแร่ทูบัลล่า  

- [ซีซั่น] คัมภีร์สายหมอกแห่งวายุ  

- [ซีซั่น] กล่องหินแลกเปลี่ยนทูบัลล่า และ [ซีซั่น] หินแลกเปลี่ยนทูบัลล่า แต่ละส่วน   

- [ซีซั่น] กล่องสนับสนุนการเติบโตในแต่ละเลเวล และ [ซีซั่น] กล่องการผจญภัยครั้งใหม่   

- อุปกรณ์และเครื่องประดับทูบัลล่าทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยน   

- ชิ้นส่วนรอยร้าว   

- เสียงสะท้อนจากรอยร้าว   

- [ซีซั่น] หนามแห่งรอยแยก   

- หินดำแห่งคลื่นน้ำเกาะแข็ง   

- นาฬิกาจับเวลาของพุคาร์   

- บามาเคีย : หีบแห่งรอยแยก 

- [ซีซั่น] คัมภีร์แห่งสายหมอกแดง

* ‘[ซีซั่น] ใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส’ ที่ท่านมีอยู่จะไม่ถูกลบ และจะยังสามารถใช้งานไอเทมดังกล่าวได้ตามปกติในซีซั่นถัดไปได้

   

■ ไอเทมที่จะมีการส่งมอบ 

นักผจญภัยที่ยังทำเควส '[สำเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น] ในทางแยกของการเลือก' หรือ '[สำเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น] สู่โลกที่กว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าเดิม' ไม่สำเร็จ จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้ผ่านทางจดหมาย (B)

รางวัลสำเร็จเควสที่จะมอบให้แก่นักผจญภัยที่ยังทำเควสไม่สำเร็จ

กล่องรางวัลในความทรงจำ 

กำลังใจจากพุคาร์ 

* หากในระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พบว่า ท่านได้ลบตัวละครซีซั่น+ ไปแล้วหรือไม่มีตัวละครดังกล่าวอยู่ ท่านจะไม่ได้รับการส่งมอบรางวัลดังกล่าว 

 

■ ‘เควส’ ที่สามารถทำต่อได้แม้จะสิ้นสุดลง  

เควสที่สามารถดำเนินการและใช้งานได้อยู่หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

- [บัตรผ่านซีซั่น/ภูตดำ] ของขวัญจากกลุ่มการค้าอีกาดำ

- [รางวัลพิเศษซีซั่น] ความฝันแห่งช่วงพระอาทิตย์อัสดง

- เควสแลกเปลี่ยน [ซีซั่น] ใบต้นเมเปิ้ลสีรุ่งอรุณ

- เควสหลักที่ปรับให้เรียบง่ายขึ้น

- เควสแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอส

 

■ อุปกรณ์ทูบัลล่าที่ไม่ได้ใช้หินแลกเปลี่ยนทูบัลล่า 

หากท่านไม่ได้ใช้หินแลกเปลี่ยนกับอุปกรณ์ทูบัลล่าที่ได้รับภายในระยะเวลาซีซั่น+ ทีมงานจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ขณะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (แต่ในส่วนที่ใช้หินแลกเปลี่ยนทูบัลล่าแล้วจะไม่ถูกส่งมอบ)

ลำดับการเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัลล่า   

① อุปกรณ์ทูบัลล่าที่ไม่ได้ใช้หินแลกเปลี่ยนที่มีระดับเสริมประสิทธิภาพสูงที่สุดในแต่ละส่วน (ส่วนละ 1 อัน แต่ต่างหูกับแหวนสามารถทำได้สูงสุดส่วนละ 2 อัน = สูงสุด 13 อัน)  

เช่น : หากมี ‘ถุงมือทูบัลล่า : เบญจ (V)’ , ‘ถุงมือทูบัลล่า : ตรี (III)’ ที่ไม่ได้ใช้ [ซีซั่น] หินแลกเปลี่ยนถุงมือทูบัลล่า ‘ถุงมือทูบัลล่า : เบญจ (V)’ จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ  

 

หากมีอุปกรณ์ระดับเดียวกัน 2 อันขึ้นไป จะถูกเปลี่ยนตามลำดับที่ ②

    

② อุปกรณ์ทูบัลล่าที่ใช้หินคาถาอาคมตอกตราไอเทม  

เช่น : หากมี ‘ถุงมือทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่ตอกตรา กับ ‘ถุงมือทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่ไม่ได้ตอกตรา ไอเทมที่จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติคือ ‘ถุงมือทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่ตอกตราไอเทม    

 

หากมีอุปกรณ์ที่มีระดับเดียวกัน และตอกตราเหมือนกันทั้ง 2 อัน หรือ ไม่ได้ตอกตราเหมือนกัน 2 อันขึ้นไป  

จะถูกเปลี่ยนตามลำดับที่ ③

   

③ อุปกรณ์ทูบัลล่าที่ผลิตล่าสุด  

เช่น : เมื่อมี ‘ดาบยาวทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่ไม่ได้ทำการตอกตราที่ถูกผลิตในวันที่ 1 กันยายน กับ ‘เครื่องรางทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่ไม่ได้ทำการตอกตราที่ถูกผลิตในวันที่ 10 กันยายน =>  ‘เครื่องรางทูบัลล่า : เบญจ (V)’ ที่เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตล่าสุดที่สุด จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติ  

* อุปกรณ์ทูบัลล่าอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ทูบัลล่าแต่ละส่วนที่ถูกเปลี่ยนตามลำดับด้านบนนี้จะไม่สามารถกู้คืนได้

* อุปกรณ์ทูบัลล่าที่ถูกเปลี่ยนดังกล่าวจะมอบให้ทางกระเป๋าของตัวละครที่จบการศึกษาซีซั่นฤดร้อน หากช่องในกระเป๋าเต็มทั้ง 192 ช่อง จะส่งมอบให้ทางคลังเก็บของไฮเดล

※ ข้อควรทราบ   

- หากต้องการใช้อุปกรณ์อื่นที่ถูกลบ โดยไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนอัตโนมัติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 ก่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการแลกเปลี่ยน โดยอยู่ในสถานะที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์นั้นอยู่

- หากกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ขณะแจ้งเรื่องจะทำให้ทีมงานของเราช่วยเหลือท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: ชื่อและระดับของอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนอัตโนมัติที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยน / ชื่อและระดับของอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยน

- ท่านสามารถยื่นเรื่องขอแลกอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนอัตโนมัติได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น กรุณาเลือกอย่างระมัดระวัง

 

ขอขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านที่มอบความสนใจและการสนับสนุนให้กับซีซั่น+ ในครั้งนี้

และเราได้เตรียมคูปองสนับสนุนทุกท่านในการเล่นซีซัน+ ที่ใกล้จะสิ้นสุดลงด้วย!

รหัสคูปอง

ไอเทมในคูปอง

SEAS-ONPL-USTH-ANKU

หินดำแห่งกาลเวลา 200 อัน

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 60 อัน

แร่ทูบัลล่า 150 อัน

คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะ & ต่อสู้ 300% 2 อัน

คำแนะนำของบาลค์ (+40) 1 อัน

* สามารถใช้คูปองดังกล่าวได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น

* คูปองทั้งหมดมีระยะเวลาใช้งานและระยะเวลาเก็บในหน้าคลังเว็บถึงก่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

* เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของคูปองตามที่แจ้ง จะไม่สามารถลงทะเบียนคูปองได้และไอเทมในคลังเว็บและจดหมาย (B) จะหายไป

 

ขอบคุณค่ะ  

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี