Black Desert Remastered

ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ของขวัญที่ยาจจ์ทิ้งไว้
Black Desert 2021-12-01 08:00

 

ดันเจี้ยนร่วมมือที่หลับใหลอยู่ใต้ทะเลลึก ‘ชิคาราเคีย’!

 

พบกับ NPC เอดัน ที่อยู่ใน <ห้องหินโบราณ> ในระยะเวลากิจกรรม

เพื่อรับเควส '[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า' และเควส [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย

จากนั้น รวมพลังกับเหล่าสหายนักผจญภัยเพื่อเข้าท้าทายใน อาโธรัคซีออน - ชิคาราเคีย ดูสิ!

 

เมื่อสำเร็จเควสจะสามารถรับอาวุธโบราณชิ้นสุดท้ายของชิคาราเคียอย่างไอเทมเครื่องเรือนเซนทีลูโทสแห่งโทสะ, ของขวัญสุดพิเศษที่ยาจจ์ทิ้งไว้, ชิคาราเคีย : หีบอเวจี ได้เพิ่มด้วยนะ


กิจกรรม 1. กำจัดเซนทีลูโทสแห่งโทสะ!

ระยะเวลากิจกรรม

- 1 ธันวาคม ~ 15 ธันวาคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

① สามารถรับเควสกิจกรรมพิเศษจาก NPC เอดัน <ห้องหินโบราณ> ได้ในระยะเวลากิจกรรม

- จะต้องสำเร็จเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะเข้าไปในอาโธรัคซีออน

เงื่อนไขการเข้าครั้งแรก

(ผ่านเงื่อนไขทั้งหมด)

- ตัวละครเลเวล 60 ขึ้นไป

- สำเร็จเควสต่อเนื่อง เควสหลักจากภูตดำ [บัตรเชิญของ I]

วิธีเข้าครั้งแรก

- สามารถเข้าครั้งแรกได้ผ่านเควสหลักจากภูตดำ [อาโธรัคซีออน] เมื่อผ่านเงื่อนไขด้านบนทั้งหมดแล้ว!

② สามารถรับเควสได้เมื่อเชื่อมต่อใน 'เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป' หรือ 'เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย' !

- สามารถรับเควสที่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อได้เท่านั้น และสามารถดำเนินได้เพียงหนึ่งเควสในระยะเวลากิจกรรม

- สามารถดำเนินเควสกิจกรรมดังกล่าวได้ในเซิร์ฟเวอร์ที่รับเท่านั้น (ไม่สามารถดำเนินเควสที่รับในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปในเซิร์ฟเวอร์เออร์เวียได้)

เควส

เงื่อนไขการรับ

[เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป]

[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับได้ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเท่านั้น

- อยู่ในสถานะที่ไม่ได้ดำเนินการและสำเร็จเควส

[กิจกรรม][เออร์เวีย] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับความรู้เกี่ยวกับเซนทีลูโทสแห่งโทสะ

[เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย]

[กิจกรรม][เออร์เวีย] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับได้ในเซิร์ฟเวอร์เออร์เวียเท่านั้น

- อยู่ในสถานะที่ไม่ได้ดำเนินการและสำเร็จเควส

[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับความรู้เกี่ยวกับเซนทีลูโทสแห่งโทสะ

 

③ ท่านนักผจญภัยที่สำเร็จเงื่อนไขด้านบนทั้งหมดจะสามารถดำเนินและสำเร็จเควสต่อไปนี้ได้

▲ ไอเทมเครื่องเรือน [กิจกรรม] เซนทีลูโทสแห่งโทสะ !

เควส

เงื่อนไขสำเร็จเควส

รางวัลสำเร็จเควส

[เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป]

[กิจกรรม] รายงาน :

อาวุธโบราณแห่งซีก้า

กำจัดอาวุธโบราณอันสุดท้ายชิคาราเคียในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 1000

[กิจกรรม] เซนทีลูโทสแห่งโทสะ

[เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย]

[กิจกรรม][เออร์เวีย] รายงาน :

อาวุธโบราณแห่งซีก้า

กำจัดอาวุธโบราณอันสุดท้ายชิคาราเคียในเซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย

* สามารถสำเร็จเควสกิจกรรมดังกล่าวได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น

* สามารถเลือกสำเร็จเควส [เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป] หรือเควส [เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย] ได้เพียงตระกูลละ 1 เควสเท่านั้น

 

Tip! วิธีการรับความรู้เกี่ยวกับเซนทีลูโทสแห่งโทสะ!

จำเป็นต้องรับ [ความรู้] เซนทีลูโทสแห่งโทสะ จึงจะรับเควสกิจกรรมดังกล่าวได้

สามารถรับความรู้ดังกล่าวเป็นรางวัลจากเควส '[อาโธรัคซีออน] เสียงกังวานแห่งคลื่นซัดกระหน่ำ' ได้ใน

เควส (O) ▶ หลัก ▶ [ร่วมมือ : 5 คน] อาโธรัคซีออน : ชิคาราเคีย ป้อมสุดท้ายแห่งยุคโบราณ

▲ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับชิคาราเคียที่ [เนื้อหา] ประกาศการอัพเดท 6 ต.ค. 2564 ได้เลย!

 

กิจกรรม 2. ของขวัญที่ยาจจ์ทิ้งไว้

ระยะเวลากิจกรรม

- 2 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น. ~ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

① รับเควส [อาโธรัคซีออน] - [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย และร่วมมือกับเหล่าสหายนักผจญภัยในการสำรวจดันเจี้ยนร่วมมือ ‘อาโธรัคซีออน - ชิคาราเคีย’ และสำเร็จเควสภายในระยะเวลากิจกรรม

▲ สามารถตรวจสอบเควส [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย ได้ที่ เควส (O) - เควสซ้ำ

 

② จะสามารถรับและสำเร็จเควสพิเศษได้เมื่อไปหา NPC เอดันที่อยู่ใน <ห้องหินโบราณ> หลังจากสำเร็จเควส [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย

NPC เควส

เงื่อนไขการรับเควส

เควส

รางวัลสำเร็จเควส

<ห้องหินโบราณ>

NPC เอดัน

สามารถรับเควสพิเศษได้เมื่อสำเร็จ 1 ใน 4 เควสต่อไปนี้!

 

- [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย : หีบอเวจี

- [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย : หีบอัสทรัน

- [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย : หีบโพรเทีย I

- [รายสัปดาห์] ชิคาราเคีย : หีบโพรเทีย II

[กิจกรรม] ของขวัญที่ยาจจ์ทิ้งไว้

ชิคาราเคีย : หีบอเวจี 1 อัน

* เควสนี้เป็นเควสรายสัปดาห์ จึงสามารถสำเร็จเควสได้ตระกูลละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (รีเซ็ตทุกวันพฤหัสบดี เวลา 00:00 น.)

* เควสดังกล่าวจะไม่นับรวมกับจำนวนครั้งที่สำเร็จเควสใน ‘บันทึกการเดินทางของลูลูฟี่’

 

※ ข้อควรทราบ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, หรือระงับกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผ่านหน้ากิจกรรมเท่านั้น

- ไอเทมรางวัลอาจมีข้อจำกัดในการซื้อขายและระยะเวลาการใช้งาน และอาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกัน โดยบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ในกรณีดังกล่าว

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้

- หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและอาจมีการดำเนินการระงับการใช้งานเกมของผู้เล่น

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี