Black Desert Remastered

ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินสงครามฐานในเซิร์ฟเวอร์คาลเพออน-1 (5 ธ.ค. 2564)
Black Desert 2021-12-05 21:26

 

The MMORPG Black Desert
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!


แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินสงครามฐานในเซิร์ฟเวอร์คาลเพออน-1 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
เนื่องจากพบปัญหาที่ไม่สามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์คาลเพออน-1 ระหว่างการดำเนินสงครามฐาน โดยปัญหาการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวถูกแก้ไขให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
และทีมงานได้ทำการหยุดการดำเนินการสงครามฐานในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวทันที หลังจากแก้ไขปัญหาการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์


ทีมงานจะทำการตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมสงครามฐานในเซิร์ฟเวอร์คาลเพออน-1
และจะมอบรางวัลชดเชยให้แก่กิลด์ที่เข้าร่วมสงครามฐานในเซิร์ฟเวอร์คาลเพออน-1ในภายหลัง โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น


ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้


ขอบคุณค่ะ

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี