Black Desert Remastered

ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] Hot Time ระยิบระยับรับงานเลี้ยงคาลเพON!
Black Desert 2021-12-08 08:00

 

ระหว่างรอคอยงานเลี้ยงคาลเพON... ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱

Hot Time ค่าประสบการณ์ต่อสู้ & ค่าประสบการณ์ทักษะ เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

 

จัดเต็มตั้งแต่วันศุกร์ขณะรอคอยงานเลี้ยงไปจนถึงควันหลงงานเลี้ยงในวันจันทร์

ตรวจสอบช่วงเวลา Hot Time แล้วมาพัฒนาตัวละครให้เติบโตอย่างรวดเร็วกันเลย!

Tip! ค่าประสบการณ์ต่อสู้/ทักษะ ที่ได้รับจากการล่าเพิ่มขึ้นในระยะเวลา Hot time

ถือเป็นโอกาสทองที่จะพัฒนาตัวละครขอองท่าน!

ลองมาเพิ่มเลเวลและเก็บคะแนนทักษะอย่างล้นหลามด้วย Hot time ในครั้งนี้กันเถอะ~

 

กิจกรรม. Hot Time ระยิบระยับรับงานเลี้ยงคาลเพON!

ระยะเวลากิจกรรม

- 10 ธันวาคม 2564 เวลา 19:00 น. ~ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 02:00 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

- อัตราการได้รับค่าประสบการณ์ต่อสู้/ทักษะจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลากิจกรรมเพื่อฉลองงานเลี้ยงคาลเพON!

ช่วงเวลา Hot Time

ตลอด 24 ชั่วโมงภายในระยะเวลากิจกรรม!

10 ธันวาคม 2564 (ศุกร์) เวลา 19:00 น.

~ 13 ธันวาคม 2564 (จันทร์) เวลา 02:00 น.

ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +300%

ค่าประสบการณ์ทักษะ +50%

* กิจกรรมดังกล่าวมีผลใช้งานในทุกเซิร์ฟเวอร์

* Hot Time ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกับค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเควส

* ผลประโยชน์เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ดำเนินตามปกติในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ จะไม่มีผลใช้งานซ้ำกับ Hot Time ดังกล่าว

* Hot Time ดังกล่าวจะมีผลใช้งานภายในระยะเวลากิจกรรม และ Hot Time ที่มีตามปกติของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีผลใช้งานเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง

 

※ ข้อควรทราบ

- เมื่อเชื่อมต่อเกมภายในระยะเวลากิจกรรม Hot Time หรือก่อนสิ้นสุดกิจกรรม ช่วงเวลาที่ท่านเชื่อมต่อเกมจะแสดงผ่าน UI ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนระยะเวลาที่ได้ใช้ Hot Time หากเชื่อมต่อเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้ Hot Time ได้ ผ่านทาง UI

- ผลการเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้จากกิจกรรมจะไม่ปรับใช้กับตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า 50 แต่ผลการเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะจะมีการปรับใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเลเวล

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ทางการ

- ไอเทมรางวัลอาจมีข้อจำกัดในการซื้อขายและระยะเวลาการใช้งาน และอาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกัน โดยบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ในกรณีดังกล่าว

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้

- หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและอาจมีการดำเนินการระงับการใช้งานเกมของผู้เล่น

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี