Black Desert Remastered

ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งดำเนินการให้ไม่สามารถเสริมประสิทธิภาพไอเทมบางส่วนได้
Black Desert 2022-01-23 15:17

 

The MMORPG Black Desert
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งให้ทราบเนื่องจากขณะนี้มีการตรวจสอบพบปัญหาที่อัตราการเสริมประสิทธิภาพตามค่าเพิ่มอัตราเสริมประสิทธิภาพ (สแตค)

ของไอเทมประเภทเข็มขัดที่ถูกแปรสภาพโดยการใช้ ‘แก้วเหล้าแห่งคลื่นแสนวิเวก’ และ ‘แก้วเหล้าแห่งอัสดงอันโศกา’ ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องประดับ

 

จากเหตุขัดข้องดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาที่มีการปรับใช้อัตราการเสริมประสิทธิภาพสูงผิดปกติ

เมื่อทำการเสริมประสิทธิภาพเข็มขัดผ่านการแปรสภาพแก้วเหล้าแห่งคลื่นแสนวิเวกและแก้วเหล้าแห่งอัสดงอันโศกา

 

จึงได้มีการดำเนินการระงับให้ไม่สามารถเสริมประสิทธิภาพเข็มขัดที่ถูกแปรสภาพเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 15.17 น. และกำลังมีการดำเนินการตรวจสอบรายการการเสริมประสิทธิภาพเข็มขัดที่แปรสภาพแล้วดังกล่าวสำเร็จทั้งหมดก่อนหน้านี้อยู่ในขณะนี้

 

หากการตรวจสอบเสร็จสิ้นลง จะมีการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านประกาศฉบับนี้

 

ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบบริการเกมที่ดียิ่งขึ้นแก่นักผจญภัยทุกท่าน

 

ขอบคุณค่ะ

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี