sub visual

Client Download

ข่าวสาร

ประกาศ

แจ้งเกี่ยวกับรางวัลเข้าร่วมสนามรบแห่งเงาแบบทีม - อัพเดท

  • 2019.02.09 11:00
  • / by Black Desert

The MMORPG Black Desert
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

ทีมงานได้แก้ไขปัญหาที่สมาชิกปาร์ตี้ที่ได้อันดับ 1 ไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสนามรบแห่งเงาแบบทีมสร็จสิ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

 

และได้ดำเนินการมอบรางวัลเข้าร่วมสนามรบแห่งเงาที่ไม่ได้รับตามปกติ หลังจากแก้ไขเสร็จสิ้น

 

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้


ขอบคุณค่ะ

 


 

ทีมงานได้ดำเนินการมอบรางวัลเข้าร่วมสนามรบแห่งเงาที่ไม่ได้รับตามปกติ รอบที่ 1 ตามเนื้อหาที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้

 

หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
และดำเนินการมอบรางวัลที่ไม่ได้รับตามปกติจนกว่าปัญหาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจนเสร็จสิ้น

 

ขอบคุณค่ะ

 


 

The MMORPG Black Desert
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมสนามรบแห่งเงา : Battle Royale แบบทีม หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา 

 

ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแจ้งปัญหาให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว
เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ทีมงานจะรีบดำเนินการส่งรางวัลให้นักผจญภัยที่ไม่ได้รับรางวัลตามปกติ ภายในสัปดาห์หน้า

 

หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
และดำเนินการมอบรางวัลที่ไม่ได้รับตามปกติจนกว่าปัญหาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจนเสร็จสิ้น

 

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
ขอบคุณค่ะ

back prev next
หมวดหมู่ หัวข้อ วันที่อัพโหลด
ประกาศ
19.02.07