ข่าวสาร

ประกาศ [ประกาศ] แจ้งเกี่ยวกับการใช้งานถาดสีเมิร์ฟจากห่อสารพัดประโยชน์บางชนิด
Black Desert 2019-06-12 08:00

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

แจ้งเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่สามารถใช้ถาดสีเมิร์ฟได้เวลากดใช้งานห่อสารพัดประโยชน์บางชนิด ตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

ทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และรายละเอียดการดำเนินการสำหรับนักผจญภัยที่ได้รับผลถาดสีเมิร์ฟผิดปกติ มีดังต่อไปนี้

 

 [รายละเอียด]

 - ผู้ที่เกี่ยวข้อง : นักผจญภัยที่ได้รับผลถาดสีเมิร์ฟผิดปกติในระยะเวลาดังต่อไปนี้

 - ระยะเวลา : วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ~ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 - เนื้อหาที่ดำเนินการ : ทำการลบระยะเวลาผลถาดสีเมิร์ฟที่ได้รับมาผิดปกติออก

 

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

 

ขอบคุณค่ะ

top