ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] MEET & GREET : PEARL ABYSS X G-STAR
Black Desert 2019-10-08 15:30

 

The MMORPG Black Desert

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน

 

G-STAR เทศกาลเกมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 

นักผจญภัยทราบหรือไม่ว่าบริษัท Pearl Abyss ก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน

 

เหตุผลที่เรามาแจ้งข่าวนี้ให้ทุกท่านทราบนั้น ก็เพราะ...

 

กิจกรรมเล็กๆ ที่เคยเปิดเผยในงาน Voice of Adventurers III เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ได้กลายเป็นโปรเจ็กต์ Meet & Greet ที่พร้อมจะเชิญชวนนักผจญภัยทุกท่านมาพบกับ Pearl Abyss แล้ว

 

รายละเอียดเกี่ยวกับงานจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมๆ กันเลย ~ ♥

 


 

■ ระยะเวลาสมัคร : ~ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59 น.

■ จำนวนที่รับสมัคร : นักผจญภัย 2 ท่านจากประเทศไทย

■ เงื่อนไขการสมัคร :  

  1. 1. นักผจญภัยที่มีบัญชีและได้สร้างตระกูล Black Desert
  2. 2. นักผจญภัยชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  3. 3. นักผจญภัยที่สามารถเดินทางในวันกำหนดการด้านล่างได้
  4. 4. นักผจญภัยที่มีอายุพาสปอร์ตเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก่อนเดินทาง

 

■ สมัครเข้าร่วมงาน MEET & GREET[ลิงค์]

 

■ กำหนดการเดินทางและตารางกิจกรรม

วันที่

รายละเอียด

14 พฤศจิกายน 2562

- ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

- เช็คอินเข้าที่พัก

15 พฤศจิกายน 2562

- เยี่ยมชมบริษัท Pearl Abyss

- เดินทางจากบริษัท Pearl Abyss → เมืองปูซาน

- เช็คอินเข้าที่พัก

16 พฤศจิกายน 2562

- เยี่ยมชมงาน G-STAR (เมืองปูซาน)

17 พฤศจิกายน 2562

- เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

- เยี่ยมชมเมืองปูซาน

- เดินทางออกจากเมืองปูซาน → ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และเดินทางกลับประเทศไทย

※ ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานที่สามารถพูดคุยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วตลอดระยะเวลาที่มาเยี่ยมเยือนประเทศเกาหลีร่วมกับเรา

※ กำหนดการเดินทางมาถึงสาธารณรัฐเกาหลี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 14 หรือ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้ากว่าวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสายการบิน (หากท่านเดินทางมาถึงสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15 เราจะปฏิบัติตามตารางงานของวันที่ 15 โดยทีมงานจะทำการส่งข้อมูลกำหนดการเดินทางให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง)

 


■ ข้อควรทราบ

- ทีมงานจะทำการประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกทางอีเมลและเว็บไซต์ทางการ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

- หากท่านไม่ยินยอมให้เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนตัว ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

- บริษัท Pearl Abyss จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง และค่าอาหาร

- นักผจญภัยที่อยู่ในประเทศที่จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเข้าหรือออกจากประเทศเกาหลีใต้ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าและเตรียมวีซ่าล่วงหน้าให้เรียบร้อย ก่อนวันออกเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ อันเนื่องมาจากพาสปอร์ตหรือวีซ่าที่มีปัญหา

- เนื่องจากภายในงานจะมีการถ่ายภาพและวิดีโอ ดังนั้น ท่านที่ลงสมัครเข้าร่วมงานจะต้องยินยอมที่จะให้สิทธิ์ในการใช้ภาพของท่าน หากไม่ยินยอม อาจทำให้การเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างยากลำบาก

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น

- วันและเวลาในการเดินทางมาถึงและเดินทางออกจากประเทศที่ชัดเจน จะถูกแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในภายหลัง และในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเดินทางในวันและเวลาที่กำหนดได้ ทีมงานจะทำการคัดเลือกนักผจญภัยท่านอื่นที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการเดินทาง

- เมื่อลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น ข้อมูลพาสปอร์ต และจะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้สมัคร

- ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อสมัครเข้าร่วมงาน จะถูกลบทันทีหลังจากทีมงานใช้ข้อมูลตามจุดประสงค์ของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

- หากพบว่าเป็นบัญชีที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายเกม ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านผู้นั้น อาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ได้รับรางวัลและอาจถูกเรียกคืนรางวัล แม้รางวัลจะถูกแจกออกไปแล้ว

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top