ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] กวาดล้างมอนสเตอร์ในมหาสมุทร
Black Desert 2019-10-30 08:00

 

กำจัดมอนสเตอร์ในมหาสมุทรและรับค่าประสบการณ์ทักษะเดินเรือเพิ่มขึ้น 5 เท่า ✦‿✦

 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่เนื้อหาด้านล่าง :)


กิจกรรม ‘กวาดล้างมอนสเตอร์ในมหาสมุทร’

● ระยะเวลากิจกรรม

- 30 ตุลาคม ~ 13 พฤศจิกายน 2552 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

● รายละเอียดกิจกรรม

① กำจัดมอนสเตอร์ในมหาสมุทรต่อไปนี้ ภายในระยะเวลากิจกรรม

  - เฮคารุที่หิวโหย, ผู้ไล่ล่าในมหาสมุทรที่หิวโหย

  - แคนดิดูมเด็ก, ฟันเหล็กสีดำเด็ก, ไนน์ชาร์กเด็ก, เฮคารุเด็ก, ผู้ไล่ล่าในมหาสมุทรเด็ก

  - แคนดิดูม, ฟันเหล็กสีดำ, ไนน์ชาร์ก, เฮคารุ, ผู้ไล่ล่าในมหาสมุทร

  - เรือประจัญบานโกลด์มอนท์เล็ก, เรือประจัญบานโกลด์มอนท์กลาง, เรือประจัญบานโกลด์มอนท์ใหญ่

② รับค่าประสบการณ์ทักษะเดินเรือเพิ่มขึ้น 5 เท่า

  * กิจกรรม ‘Hot Time ค่าประสบการณ์การเดินเรือ’ จะไม่ส่งผลต่อค่าประสบการณ์ทักษะเดินเรือที่ได้รับจากการกำจัดมอนสเตอร์ในมหาสมุทร

  * ท่านสามารถรับค่าประสบการณ์ทักษะเดินเรือได้หากกำจัด เฮคารุที่หิวโหย, ผู้ไล่ล่าในมหาสมุทรที่หิวโหย ระหว่างระยะเวลากิจกรรม แต่จะไม่สามารถรับค่าประสบการณ์ทักษะเดินเรือจากการกำจัดมอนสเตอร์ดังกล่าวเหมือนเดิมได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

 


※ ข้อควรทราบ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ

- กิจกรรม ‘กวาดล้างมอนสเตอร์ในมหาสมุทร’ ดำเนินการในทุกเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์โอลเบียและ เซิร์ฟเวอร์อาร์ชา

- โปรดระมัดระวังความปลอดภัยของตัวละคร เนื่องจากพื้นที่ที่มอนสเตอร์ในมหาสมุทรปรากฏตัว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การต่อสู้ ทำให้ท่านอาจได้รับค่าปรับจากการเสียชีวิตได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่าโดยปกติในเกม ไม่สามารถดำเนินการชดเชยหรือกู้คืนให้ได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top