ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] เปิดโรงผลิต Stack ท้าทายเพื่อแร่แสงจันทร์หลากสี !
Black Desert 2020-11-04 08:00

 

หินขนาดใหญ่ที่ไร้ประโยชน์... ༼◉_◉ ༽  

เมื่อนำหินนี้ไปเผา 60 ครั้ง จะได้แร่ที่หายากงั้นเหรอ?  

โรงผลิต Stack เปิดแล้วงั้นเหรอ? ทำใจให้สบายแล้วลองไปท้าทายกันดูสักตั้งสิ... ! 

  

ผลิตไอเทมสุดพิเศษที่รับได้จากภูตดำและภารกิจท้าทาย 

และลองท้าทายเพื่อรับ แร่แสงจันทร์หลากสี ที่หาไม่ได้ที่ไหนอีก! 

 

 

กิจกรรม. ท้าทายเพื่อแร่แสงจันทร์หลากสี!

ระยะเวลากิจกรรม 

- กรุณาตรวจสอบระยะเวลาของเควสภูตดำ และภารกิจท้าทาย

  

รายละเอียดกิจกรรม 

① สามารถรับไอเทมสุดพิเศษด้วยวิธีต่างๆ ภายในระยะเวลากิจกรรม 

  

[เควสภูตดำ]  

- สามารถรับเควสต่อไปนี้ได้ที่ภูตดำ (/) 

- ระยะเวลาการดำเนินเควสภูตดำ : วันที่ 4 พฤศจิกายน ~ 2 ธันวาคม 2563 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

NPC เควส

เควส

รางวัลสำเร็จเควส

ภูตดำ

[กิจกรรม] คัมภีร์ของช่างตีเหล็กที่หายไป

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 200

ทรานัน อันเดอร์โฟ

[กิจกรรม] ช่างตีเหล็กที่โกรธแค้น

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 200

ดอริน มอร์กริม

[กิจกรรม] โอกาสสุดท้าย

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 250

ทรานัน อันเดอร์โฟ

[กิจกรรม] ข้าคือยอดนักสืบ !

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 250

รอยเท้าน่าสงสัย

[กิจกรรม] หลักฐานสำคัญ

 

[กิจกรรม] หินขนาดใหญ่ไร้ประโยชน์ 1 อัน

(ไอเทมสำหรับการดำเนินเควส)

เมอร์ดิน เทอร์เนอร์

[กิจกรรม] เรื่องพลิกผันที่น่ายินดี

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 300

ทรานัน อันเดอร์โฟ

[กิจกรรม] ผู้ที่ฟื้นคืนจากความสงบ

[กิจกรรม] หินขนาดใหญ่ไร้ประโยชน์ 1 อัน

(แปรรูป - ไอเทมที่ใช้ในการผลิต)

* เควสนี้สามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น  

* เควสนี้สามารถดำเนินได้ตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

* สามารถใช้ [กิจกรรม] หินขนาดใหญ่ไร้ประโยชน์ ที่ได้รับเป็นรางวัลสำเร็จเควส ‘[กิจกรรม] ผู้ที่ฟื้นคืนจากความสงบ’ ในการผลิต (L) ได้ 

  

[ภารกิจท้าทายที่ 1]  

- รับ ‘[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์’ ได้ที่ภารกิจท้าทาย (Y) ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้ 

- ระยะเวลาการดำเนินภารกิจท้าทายที่ 1 : วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.

ระยะเวลา

ระยะเวลากิจกรรมภารกิจท้าทาย

น้ำหล่อเย็นที่ทำให้ความร้อนเย็นลง

รางวัลสำเร็จภารกิจท้าทาย

เมื่อเชื่อมต่อเกมสัปดาห์ที่ 1

5 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น.

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

เมื่อเชื่อมต่อเกมสัปดาห์ที่ 2

12 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น.

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

เมื่อเชื่อมต่อเกมสัปดาห์ที่ 3

19 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น.

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

เมื่อเชื่อมต่อเกมสัปดาห์ที่ 4

26 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

* ภารกิจท้าทายนี้ สามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งในแต่ละสัปดาห์เท่านั้น  

  

[ภารกิจท้าทายที่ 2]  

- ระยะเวลาการดำเนินภารกิจท้าทายที่ 2 : วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 00:00 น. ~ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.

ภารกิจท้าทาย

รางวัลสำเร็จภารกิจท้าทาย

อัตราเสริมประสิทธิภาพ!

เชื่อมต่อเกม 30 นาที

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 1 อัน

[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

เชื่อมต่อเกม 60 นาที

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 1 อัน

[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

เชื่อมต่อเกม 90 นาที

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 1 อัน

[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

* ภารกิจท้าทายนี้สามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งต่อวัน 

 

② ไอเทมที่ได้รับจากเควสภูตดำและภารกิจท้าทาย สามารถนำไปแปรรูปได้โดยการผลิต (L) 

- การแปรรูปโดยการผลิต(Lเริ่มจากผลิต ‘[กิจกรรม] หินขนาดใหญ่ไร้ประโยชน์’ กับไอเทมที่ได้รับอื่นๆ จากนั้นใช้หินที่ผ่านการเผามาผลิตต่อ ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ 

ไอเทมที่จำเป็นต่อการผลิต

ไอเทมที่ได้รับ

[การเผาครั้งที่ 1]

 

[กิจกรรม] หินขนาดใหญ่ไร้ประโยชน์ 1 อัน

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 1 อัน

[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 1 ครั้ง 1 อัน

[การเผาครั้งที่ 2] 

 

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 1 ครั้ง 1 อัน

[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 1 อัน

[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 2 ครั้ง 1 อัน

[การเผาครั้งสุดท้าย] 

 

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 60 ครั้ง 1 อัน

+[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 5 อัน

+[กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 5 อัน

+[กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 5 อัน

+[กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

[กิจกรรม] แร่แสงจันทร์หลากสี 1 อัน

* สามารถดำเนินการเผาด้วยวิธีการดังกล่าวได้สูงสุด 60 ครั้ง 

เมื่อเผาครั้งสุดท้ายหลังจากเผาครบ 60 ครั้ง จะได้รับ [กิจกรรมแร่แสงจันทร์หลากสี 

 

③ หินที่ผ่านการเผา 20 ครั้ง, 40 ครั้ง, 60 ครั้ง ต้องนำไปแปรรูปด้วยการผลิต (L) ดังต่อไปนี้  

-ในการผลิต [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 20 ครั้ง / [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 40 ครั้ง / [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 60 ครั้ง จะต้องใช้ [กิจกรรมน้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ ที่ไม่ใช่ [กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นแห่งการอธิษฐาน 

ไอเทมที่จำเป็นต่อการผลิต

ไอเทมที่ได้รับ

[การเผาครั้งที่ 20] 

 

[กิจกรรมหินที่ผ่านการเผา 19 ครั้ง 1 อัน

+ [กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

+ [กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

+ [กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 20 ครั้ง 1 อัน

[การเผาครั้งที่ 40] 

 

[กิจกรรมหินที่ผ่านการเผา 39 ครั้ง 1 อัน

+ [กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

+ [กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

+ [กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 40 ครั้ง 1 อัน

[การเผาครั้งที่ 60] 

 

[กิจกรรมหินที่ผ่านการเผา 59 ครั้ง 1 อัน

+ [กิจกรรม] น้ำหล่อเย็นจูลลาเทียร์ 1 อัน

+ [กิจกรรม] ค้อนที่สั่นไหว 1 อัน

+ [กิจกรรม] สารละลายโอมาร์ 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 60 ครั้ง 1 อัน

 

④ หินที่ผ่านการเผา สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่ NPC เมอร์ดิน เทอร์เนอร์ ซึ่งอยู่ ณ คลังเก็บของที่ไร่องุ่น NPC ทรานัน อันเดอร์โฟ <หมู่บ้านเวเรีย> โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการเผา 

- แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.
- สามารถแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  

ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้

ไอเทมที่ได้รับ

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 1 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 10 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+100) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 11 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 20 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+105) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 21 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 30 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+110) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 31 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 40 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+115) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 41 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 50 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+120) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 51 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 55 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+125) 1 อัน

[กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 56 ครั้ง ~ [กิจกรรม] หินที่ผ่านการเผา 60 ครั้ง

คำแนะนำของบาลค์ (+135) 1 อัน

[กิจกรรม] แร่แสงจันทร์หลากสี

คำแนะนำของบาลค์ (+150) 1 อัน

 

※ ข้อควรทราบ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- ไอเทมรางวัล อาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ 

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม 

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert] 

top