ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ดอกไม้หิมะ ท่วงทำนองอันงดงาม ♬
Black Desert 2021-01-06 08:00

 

[ตู้เพลง] ดอกไม้หิมะ ที่มีท่วงทำนองอันไพเราะ ♬  

ส่งมอบโน้ตเพลงให้แก่ NPC ลาร่า 

และตกแต่งบ้านพักที่แสนจะอบอุ่นให้งดงามดั่งเกล็ดหิมะ!  

 

กิจกรรม.  ดอกไม้หิมะ ท่วงทำนองอันงดงาม ♬  

ระยะเวลากิจกรรม 

- 6 มกราคม ~ 20 มกราคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

① รับเควสพิเศษภายในระยะเวลากิจกรรม 

NPC เควส

เควส

เงื่อนไขสำเร็จเควส

รางวัลสำเร็จเควส

ภูตดำ (/)

[กิจกรรม] บทเพลงที่ไพเราะ

- สนทนากับ NPC ลาร่า

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 100

NPC ลาร่า

[กิจกรรม] เตรียมการเพื่อเด็กๆ

- ตามหา NPC ซิวต้า ไฮเดล <นักการค้า>

- ส่งมอบ  ‘โน้ตเพลง : ทำนองอันแสนอบอุ่น’ ให้แก่ NPC ลาร่า

[ตู้เพลง] ดอกไม้หิมะ

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 100

NPC ซิวต้า

[กิจกรรม] การค้าต้องทำด้วยความชัดเจน ?

- ส่งมอบ ‘ผ้าไหม 10 อัน’ ให้แก่ NPC ซิวต้า ไฮเดล <นักการค้า>

โน้ตเพลง : ทำนองอันแสนอบอุ่น

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 100

* เควสนี้ สามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น 

* เควสนี้ สามารถรับได้ด้วยตัวละครเลเวล 15 ขึ้นไปเท่านั้น 

* เควสนี้เป็นเควสต่อเนื่อง จึงต้องสำเร็จเควสลำดับก่อนหน้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินเควสถัดไปได้  

(เช่น : ต้องสำเร็จเควส ‘[กิจกรรม] บทเพลงที่ไพเราะ ’ ก่อน จึงจะดำเนินเควส ‘[กิจกรรม] เตรียมการเพื่อเด็กๆ’ ได้)  

* เควส ‘[กิจกรรม] การค้าต้องทำด้วยความชัดเจน ?’ จะสามารถรับได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระหว่างการดำเนินเควส ‘[กิจกรรม] เตรียมการเพื่อเด็กๆ’ เท่านั้น  

* หากท่านทำไอเทม ‘โน้ตเพลง : ทำนองอันแสนอบอุ่น’ ที่เป็นรางวัลสำเร็จเควส ‘[กิจกรรม] การค้าต้องทำด้วยความชัดเจน ?’ หาย ท่านสามารถรับได้อีกครั้งที่ NPC ซิวต้า ไฮเดล <นักการค้า> 

  

② [ตู้เพลง] ดอกไม้หิมะ ที่ได้รับเป็นของรางวัลสำเร็จเควส มีความสวยงามดังรูปต่อไปนี้!  

  

 

※ ข้อควรทราบ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- ไอเทมรางวัล อาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ 

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม 

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top