ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ดวงอาทิตย์กลมโตที่ส่องสว่างลอยขึ้นมาแล้ว!
Black Desert 2021-02-09 08:00

 

ดวงอาทิตย์อันแสนกลมโตลอยขึ้นมาใน Black Desert แล้ว-! (◕౪◕✿)

 

เมื่อรวบรวม ชิ้นส่วนอาทิตย์สดใส 5 อัน ที่สามารถพบได้ตามสถานที่ต่างๆ ในโลก Black Desert

ก็จะสามารถปลอมตัวเป็น ‘เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์’ ได้!

 

ท่านสามารถพบกับมอนสเตอร์อันแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะมาทดสอบพลังของท่าน

และนักไล่ล่าสมบัติที่ปรากฏตัวตามอัตราการสุ่ม !

 

ไปตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมกันเลย!

 

กิจกรรม. ดวงอาทิตย์กลมโตที่ส่องสว่างลอยขึ้นมาแล้ว!

ระยะเวลากิจกรรม

- 9 กุมภาพันธ์ ~ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

① เมื่อออกล่าภายในระยะเวลากิจกรรม จะได้รับ ‘ชิ้นส่วนอาทิตย์สดใส’ ตามอัตราการสุ่ม!

ไอเทม

ชิ้นส่วนอาทิตย์สดใส

 

② เมื่อรวบรวม ‘ชิ้นส่วนอาทิตย์สดใส’ 5 อันและจัดวางในรูป [+] จะได้รับ ‘เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์’

ไอเทมที่ต้องการ

วิธีจัดวางให้อยู่ในรูปทรง [+]

ไอเทมที่จะได้รับ

ชิ้นส่วนอาทิตย์สดใส 5 อัน

เปิดกระเป๋าสัมภาระภายในเกม และจัดวางไอเทม 5 อัน ให้เป็นรูป [+]

ทั้งนี้ ต้องยกเลิก ‘การจัดเรียงอัตโนมัติ’ ก่อนจึงจะจัดเรียงได้

เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์ 1 อัน

- เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์ สามารถใช้ได้ด้วยตัวละครเลเวล 56 ขึ้นไปเท่านั้น

 

③ เมื่อคลิกขวาที่ ‘เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์’ และใช้งาน จะสามารถกำจัดมอนสเตอร์ระดับ 1~2 ดังต่อไปนี้ได้

- หาก ‘แม่ทัพอิมพ์จมูกแดง’ ปรากฏตัวในระดับ 1 หนึ่ง ‘เบกก์จอมพลัง’, ‘หัวหน้าหน่วยปิดล้อมซาวนิล’ จะปรากฏตัวในระดับ 2

- หากกำจัดมอนสเตอร์ร่วมกับนักผจญภัยหลายท่าน จะสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น

 

‘หัวหน้าหน่วยปิดล้อมซาวนิล’ ที่ปรากฏตัวขึ้นหลังใช้ไอเทม ‘เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์’

 

มอนสเตอร์เสียงสะท้อนแห่งอาทิตย์ระดับ 1~2

(สุ่ม 1 ใน 3)

ไอเทมที่จะได้รับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์

(สามารถได้รับหลายอันขึ้นอยู่กับอัตราการสุ่ม)

แม่ทัพอิมพ์จมูกแดง

เบกก์จอมพลัง

หัวหน้าหน่วยปิดล้อมซาวนิล

เหรียญตรานักล่าสัตว์ 3~5 อัน

สะเก็ดแห่งความทรงจำ 1 อัน

ผงวิญญาณโบราณ 3~5 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง 1 อัน

* ไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังดำเนินการสงครามฐาน/ครอบครอง

 

④ หากกำจัดมอนสเตอร์ระดับ 1~2 สำเร็จ ‘นักไล่ล่าสมบัติ’ มีโอกาสปรากฏขึ้นตามอัตราการสุ่ม

- หาก ‘นักไล่ล่าสมบัติ’ ไม่ปรากฏขึ้น มอนสเตอร์ระดับ 3 จะปรากฏตัวขึ้นแทน

 

⑤ ‘นักไล่ล่าสมบัติ’ จะปรากฏขึ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ตัว โดยนักผจญภัยสามารถรับรางวัลจากการกำจัด (หินครอน 1 อัน) ได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ตัวเท่านั้น

Tip! หากต่อสู้ร่วมกับนักผจญภัยท่านอื่น มันคงจะดีกว่าถ้าแบ่งกันโจมตีตัวละคนใช่ไหมล่ะ?

 

'กล่องแห่งอาทิตย์ที่คร่ำครวญ’ ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อกำจัด นักไล่ล่าสมบัติ ที่สุ่มปรากฏขึ้น 10 ตัว

 

⑥ หากกำจัด ‘นักไล่ล่าสมบัติ’ ได้มากกว่า 10 ตัวขึ้นไป ‘กล่องแห่งอาทิตย์ที่คร่ำครวญ’ จะปรากฏขึ้น

ไอเทมที่จะได้รับเมื่อกำจัด กล่องแห่งอาทิตย์ที่คร่ำครวญ

(สามารถได้รับหลายอันขึ้นอยู่กับอัตราการสุ่ม)

กล่องเครื่องประดับระดับสูง

[กิจกรรม] หินวิญญาณของทาครอส

คำแนะนำของบาลค์ (+40)

คำแนะนำของบาลค์ (+30)

คำแนะนำของบาลค์ (+20)

เสียงคำรามของบาลค์ 1~2 อัน

หินครอน 1~2 อัน

ผงวิญญาณโบราณ 30~40 อัน

 

⑦ หากกำจัดมอนสเตอร์ระดับ 1~2 หรือกำจัด นักไล่ล่าสมบัติ หนึ่งในมอนสเตอร์ระดับ 3 ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น 1 ตัว

- หากกำจัดมอนสเตอร์ร่วมกับนักผจญภัยหลายท่าน จะสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น

 

นักขี่หมาป่าซาลูนอาฮีฟที่แข็งแกร่งจะปรากฏตัวขึ้น!

 

มอนสเตอร์ระดับ 3 ที่จะปรากฏตัวขึ้นตามอัตราการสุ่ม!

ไอเทมที่จะได้รับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์

(สามารถได้รับหลายอันขึ้นอยู่กับอัตราการสุ่ม

คาบาลี่

สะเก็ดแห่งความทรงจำ 1 อัน

หินครอน 1 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม 1 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง 1 อัน

ผงวิญญาณโบราณ 10~15 อัน

หินดำ (เกราะป้องกัน) 1~2 อัน

หินดำ (อาวุธ) 1~2 อัน

นักขี่หมีซาลูนอาฮีฟ

สะเก็ดแห่งความทรงจำ 2~4 อัน

หินครอน 2~4 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม 1~3 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง 1~3 อัน

ผงวิญญาณโบราณ 15~25 อัน

หินดำ (เกราะป้องกัน) 3~5 อัน

หินดำ (อาวุธ) 3~5 อัน

[กิจกรรม] หินวิญญาณของทาครอส 1 อัน

[กิจกรรม] ยาเสน่ห์ลึกลับ 1 อัน

นักขี่หมาป่าซาลูนอาฮีฟ

กล่องเครื่องประดับระดับสูง 1 อัน

[กิจกรรม] หินวิญญาณของทาครอส 1 อัน

สะเก็ดแห่งความทรงจำ 3~ อัน

หินครอน 2~5 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม 3~5 อัน

ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง 3~5 อัน

ผงวิญญาณโบราณ 20~30 อัน

หินดำ (เกราะป้องกัน) 5~10 อัน

หินดำ (อาวุธ) 5~10 อัน

[กิจกรรม] ยาเสน่ห์ลึกลับ 1 อัน

 

※ ข้อควรทราบ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ

- ไอเทมรางวัล อาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top