ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ออกเดินทางไปยังแท่นบูชาแห่งเลือด, ภาพลวงตาที่บิดเบือน!
Black Desert 2021-02-24 08:00

 

เพิ่มอัตราการได้รับ ‘หินคาพลาส’ เมื่อกำจัดบอสแท่นบูชาแห่งเลือดภายในระยะเวลากิจกรรม! 

รับไอเทม 'สะเก็ดแห่งภาพลวงตา' ตามระดับของบอสที่กำจัดไปเลย!  (ง •̀_•́)ง  

   

ออกเดินทางไปยังแท่นบูชาแห่งเลือดที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยาม ความน่าสงสัย… และความน่ากลัว!  

 

กิจกรรมที่ 1. กำจัดบอสแท่นบูชาแห่งเลือด รับรางวัลเพิ่มขึ้น!

ระยะเวลากิจกรรม 

- 24 กุมภาพันธ์ ~ 10 17 มีนาคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

- เพิ่มจำนวน ‘หินคาพลาส’ ที่สามารถรับได้ในแต่ละระดับ เมื่อกำจัดบอส ‘แท่นบูชาแห่งเลือด’ ภายในระยะเวลากิจกรรม!  

แท่นบูชาแห่งเลือด

ก่อนเปลี่ยน

เพิ่มรางวัลภายในระยะเวลากิจกรรม!

เมื่อกำจัดบอสระดับ 2

หินคาพลาส 1 อัน

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 3

หินคาพลาส 1 อัน

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 4

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 - 3 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 5

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 6

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 - 3 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 7

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 - 3 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 8

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 - 3 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 9

หินคาพลาส 1 - 2 อัน

หินคาพลาส 2 - 3 อัน

เมื่อกำจัดบอสระดับ 10

หินคาพลาส 1 - 3 อัน

หินคาพลาส 3 อัน

 

กิจกรรม 2. อยากเห็นสะเก็ดแห่งภาพลวงตาไหม?  

ระยะเวลากิจกรรม 

- 24 กุมภาพันธ์ ~ 10 17 มีนาคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

① รับไอเทมดังต่อไปนี้ตามแต่ละระดับ เมื่อกำจัดบอส ‘แท่นบูชาแห่งเลือด’ ภายในระยะเวลากิจกรรม 

แท่นบูชา แห่งเลือด

ไอเทมที่ได้รับ

กำจัดบอส ระดับ 1

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความดุร้าย

กำจัดบอส ระดับ 2

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การเหยียดหยาม

กำจัดบอส ระดับ 3

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การหลบหนี

กำจัดบอส ระดับ 4

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความปรารถนา

กำจัดบอส ระดับ 5

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความหวาดระแวง

กำจัดบอส ระดับ 6

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความสิ้นหวัง

กำจัดบอส ระดับ 7

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การลืมเลือน

กำจัดบอส ระดับ 8

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การทรยศ

กำจัดบอส ระดับ 9

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความหวาดกลัว

กำจัดบอส ระดับ 10

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความสำนึกผิด

 

② [กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา ที่ได้รับ สามารถใช้ได้เมื่อสำเร็จเควส [กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ ด้านล่างนี้ 

- รับเควสได้ที่ ภูตดำ (/) - เควส - เควสกิจกรรม!  

NPC

ชื่อเควส

เงื่อนไขในการสำเร็จเควส

รางวัลสำเร็จเควส

ภูตดำ

(/) 

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความดุร้าย

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความดุร้าย

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

[กิจกรรม] กล่องน้ำยาวิเศษระดับสูง 3 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - การเหยียดหยาม

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การเหยียดหยาม

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

คำแนะนำของบาลค์ (+30) 1 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - การหลบหนี

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การหลบหนี

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

หินคาพลาส 10 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความปรารถนา

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความปรารถนา

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

[กิจกรรม] ชิ้นส่วนภาพลวงตาแห่งแท่นบูชา - ความปรารถนา 1 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความหวาดระแวง

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความหวาดระแวง

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

กล่องน้ำยาอีลิกเซอร์ระดับสูง 5 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความสิ้นหวัง

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความสิ้นหวัง

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

หินคาพลาส 30 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - การลืมเลือน

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การลืมเลือน

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

คำแนะนำของบาลค์ (+50) 1 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - การทรยศ

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - การทรยศ

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

หินคาพลาส 50 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความหวาดกลัว

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความหวาดกลัว

 

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

หินคาพลาส 60 อัน

[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความสำนึกผิด

[กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา - ความสำนึกผิด

  

แสดงไอเทมให้ภูตดำเห็น

ทองแท่ง 1000G 1 อัน

 

 

[กิจกรรม] ยาเสน่ห์ลึกลับ 5 อัน

* เควสดังกล่าว สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวละครเลเวล 56 ขึ้นไปและสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น  

Tip! หลังจากให้ภูตดำดูไอเทม [กิจกรรม] สะเก็ดแห่งภาพลวงตา แล้ว ลองนำไปขายที่ NPC ร้านค้าในราคา 2,000,000 ซิลเวอร์ดูสิ!  

* หลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม เควส '[กิจกรรม] ภาพลวงตาของภูตดำ - ความปรารถนา' จะถูกลบ และจะไม่สามารถรับรางวัลเควสที่ยังไม่สำเร็จได้ 

  

③ ‘[กิจกรรม] ชิ้นส่วนภาพลวงตาแห่งแท่นบูชา - มุ่งปรารถนา’ ที่ได้รับเป็นรางวัลสำเร็จเควสด้านบนนั้น สามารถใช้ได้เมื่อดำเนิน ภาพลวงตาที่บิดเบือน - มุ่งปรารถนา 

- 'ภาพลวงตาที่บิดเบือน - มุ่งปรารถนา' สามารถเข้าได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น  

- ไอเทม '[กิจกรรม] ชิ้นส่วนภาพลวงตาแห่งแท่นบูชา - มุ่งปรารถนา' จะถูกลบหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม 

หัวข้อ

เงื่อนไขการเข้า (ต้องตรงตามเกณฑ์ทุกข้อ)

รางวัลที่จะได้รับ 

ภาพลวงตาที่บิดเบือน - มุ่งปรารถนา

① สำเร็จเควส ‘[Lv.56] แท่นบูชาแห่งเลือดสุสานแห่งดวงดาว’

② สำเร็จ ‘ภาพลวงตาที่ 2 - การเหยียดหยาม’

③ สมาชิกในปาร์ตี้ทุกคนมีไอเทม ‘[กิจกรรม] ชิ้นส่วนภาพลวงตาแห่งแท่นบูชา - มุ่งปรารถนา’

เงินแท่งฟอร์กิล

ทองแท่ง 1G

หินครอน

[กิจกรรม] กล่องเครื่องประดับทุนกราทที่ล้ำค่า

* [กิจกรรม] กล่องเครื่องประดับทุนกราทที่ล้ำค่า จะได้รับตามอัตราการสุ่ม  

 

■ วิธีดำเนินระดับภาพลวงตาที่บิดเบือน

  

① สำเร็จเควสก่อนหน้า ‘[Lv.56] แท่นบูชาแห่งเลือดสุสานแห่งดวงดาว’ เพื่อเข้าร่วมแท่นบูชาแห่งเลือด

 

② รับไอเทมที่สามารถเข้าร่วม ภาพลวงตาที่บิดเบือน ได้ ผ่านเควสภูตดำด้านบนที่ได้แจ้งไว้ 

 

③ หลังจากรวมตัวปาร์ตี้ครบ 3 คน เข้าสู่แท่นบูชาแห่งเลือดที่ปุ่ม เมนู [ESC] → [สงคราม]  

- สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ต้องมีไอเทมสำหรับเข้าร่วม ภาพลวงตาที่บิดเบือน 

- สามารถรวมปาร์ตี้นักผจญภัยที่ต้องการเข้าร่วม ภาพลวงตาที่บิดเบือน ด้วยกันได้ 

 

④ หลังจากเริ่ม ‘ภาพลวงตาที่ 1 - ความดุร้าย’  และไปถึงระดับที่เข้าสู่ ภาพลวงตาที่บิดเบือน 

- ‘ภาพลวงตาที่บิดเบือน - มุ่งปรารถนา’ นั้น สามารถเข้าได้หลังสำเร็จ ‘ภาพลวงตาที่ 2 - การเหยียดหยาม’ 

  

⑤ หลังสำเร็จแท่นบูชาแห่งเลือดในแต่ละระดับที่ตรงตามเงื่อนไข ให้หัวหน้าปาร์ตี้ทำการสนทนากับ NPC <ผู้นำทางแห่งหุบเหวลึก> ที่ปรากฏตัวตรงกลาง เพื่อเข้าสู่ ภาพลวงตาที่บิดเบือน 

- หัวหน้าปาร์ตี้ต้องมีไอเทมที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ ภาพลวงตาที่บิดเบือน 

(ไอเทมที่ใช้ในการเข้าจะไม่หายไปในขั้นตอนนี้)

  

⑥ หลังเข้าสู่ ภาพลวงตาที่บิดเบือน ให้สมาชิกทั้ง 3 คน ใช้ไอเทมที่ใช้ในการเข้าที่ตรงกลางของแท่นบูชาแห่งเลือด  

 

⑦ เมื่อสมาชิกปาร์ตี้ทั้ง 3 คน ใช้ไอเทมสำหรับเข้าแล้วนั้น NPC <แสงสีฟ้า> จะปรากฏตัวขึ้น 

 

⑧ เมื่อหัวหน้าปาร์ตี้สนทนากับ NPC <แสงสีฟ้า> ภาพลวงตาที่บิดเบือน ก็จะเริ่มขึ้น (ไอเทมที่ใช้เข้าร่วมของสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนจะหายไปในขั้นตอนนี้)  

* หลังจากที่ไอเทมหายไป และ ภาพลวงตาที่บิดเบือน เริ่มขึ้น หากออกจากแท่นบูชา หรือออกจากเกม จะไม่สามารถเข้าร่วมระดับ ‘ภาพลวงตาที่บิดเบือน - มุ่งปรารถนา’ ได้อีก 

※ ข้อควรทราบ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ 

- ไอเทมรางวัล อาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกันและบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ 

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม 

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง 

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1] 

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert] 

top