ข่าวสาร

กิจกรรม [กิจกรรม] ดันเจี้ยนร่วมมือที่หลับใหลใต้ก้นมหาสมุทร ‘ชิคาราเคีย’
Black Desert 2021-10-06 08:00

 

เรื่องราวที่สองของอาโธรัคซีออน - ชิคาราเคีย เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 

มาร่วมค้นพบเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นและเปิดเผยปริศนาที่ซ่อนอยู่ใน ‘ชิคาราเคีย’ ธีมมหาสมุทรลึกลับแห่งอาโธรัคซีออนกันเถอะ!

 

กิจกรรมที่ 1. มอบไอเทมสำหรับเข้าร่วมชิคาราเคีย

ระยะเวลากิจกรรม

- 6 ตุลาคม ~ 20 ตุลาคม 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

① รับ ‘น้ำตาแห่งทาริเบร์‘ ได้จากภารกิจท้าทาย(Y) เมื่อเชื่อมต่อเข้าเกมภายในระยะเวลากิจกรรม

ภารกิจท้าทาย

รางวัลสำเร็จภารกิจท้าทาย

เมื่อเชื่อมต่อเข้าเกม

น้ำตาแห่งทาริเบร์ 1 อัน

* ภารกิจท้าทายนี้สามารถสำเร็จได้ตระกูลละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

② ‘น้ำตาแห่งทาริเบร์‘ เป็นไอเทมที่ใช้เข้าอาโธรัคซีออน

- จะต้องสำเร็จเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมดจึงจะเข้าอาโธรัคซีออนได้

เงื่อนไขในการเข้าครั้งแรก

(สำเร็จเงื่อนไขทั้งหมด)

- ตัวละครเลเวล 60 ขึ้นไป

- สำเร็จเควสต่อเนื่อง [บัตรเชิญของ I] ที่เป็นเควสหลักจากภูตดำ

วิธีเข้าครั้งแรก

- เมื่อสำเร็จเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด สามารถเข้าอาโธรัคซีออนเป็นครั้งแรกได้ทางเควสหลักจากภูตดำ [อาโธรัคซีออน]

 

กิจกรรมที่ 2. ดันเจี้ยนร่วมมือที่หลับใหลใต้ก้นมหาสมุทร ‘ชิคาราเคีย’

ระยะเวลากิจกรรม

- 6 ตุลาคม ~ 3 พฤศจิกายน 2564 (หลัง ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

① สามารถรับเควสกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับการอัพเดทดันเจี้ยนร่วมมืออาโธรัคซีออน (ชิคาราเคีย) ได้ที่ NPC <ห้องหินโบราณ>

 

② เชื่อมต่อ ‘เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป’ หรือ ‘เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย’ เพื่อรับเควส!

- สามารถรับได้เฉพาะเควสที่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านเชื่อมต่อ และสามารถดำเนินเควสได้เพียง 1 เควสภายในระยะเวลากิจกรรม

- สามารถดำเนินเควสกิจกรรมนี้ได้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่รับเควสเท่านั้น

(ไม่สามารถดำเนินเควสที่รับในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปในเซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย)

ชื่อเควส

เงื่อนไขการรับเควส

[เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป]

[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับเควสได้ที่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเท่านั้น

- อยู่ในสถานะที่ไม่เคยดำเนินและสำเร็จเควส ‘[กิจกรรม][เออร์เวีย] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า’ มาก่อน

- ได้รับความรู้เซนทีลูโทสแห่งโทสะ

[เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย]

[กิจกรรม][เออร์เวีย]

รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

- รับเควสได้ที่เซิร์ฟเวอร์เออร์เวียเท่านั้น

- อยู่ในสถานะที่ไม่เคยดำเนินและสำเร็จเควส ‘[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า’ มาก่อน

- ได้รับความรู้เซนทีลูโทสแห่งโทสะ

 

③ นักผจญภัยที่สำเร็จเงื่อนไขด้านบนจะสามารถดำเนินและสำเร็จเควสดังต่อไปนี้ได้

ชื่อเควส

เงื่อนไขการสำเร็จเควส

รางวัลสำเร็จเควส

[เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป]

[กิจกรรม] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

กำจัดอาวุธโบราณอันสุดท้ายในชิคาราเคียที่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 1000

 

[กิจกรรม] เซนทีลูโทสแห่งโทสะ

[เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย]

[กิจกรรม][เออร์เวีย] รายงาน : อาวุธโบราณแห่งซีก้า

กำจัดอาวุธโบราณอันสุดท้ายในชิคาราเคียที่เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย

* สามารถสำเร็จเควสกิจกรรมเควสนี้ได้ตระกูลละ 1 ครั้ง

* สามารถเลือกทำเควสได้เพียง 1 ครั้งต่อตระกูล โดยเลือกจากเควส [เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป] หรือเควส [เซิร์ฟเวอร์เออร์เวีย]

 

Tip! วิธีการรับความรู้เซนทีลูโทสแห่งโทสะ!

ท่านจำเป็นจะต้องได้รับ ‘[ความรู้] เซนทีลูโทสแห่งโทสะ’ เพื่อรับเควสกิจกรรมนี้

โดยสามารถรับความรู้ดังกล่าวได้จากการเป็นรางวัลสำเร็จเควส ‘[อาโธรัคซีออน] เสียงกังวานแห่งคลื่นซัดกระหน่ำ’

ซึ่งเป็นหนึ่งใน เควส (O) ▶เควสหลัก ▶ [ร่วมมือ : 5 คน] อาโธรัคซีออน : ชิคาราเคีย ป้อมสุดท้ายแห่งยุคโบราณ

 

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับชิคาราเคียได้ที่ [อัพเดท] [เนื้อหา] ประกาศการอัพเดท 6 ต.ค. 2564 !

 

※ ข้อควรทราบ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ลบ หรือระงับรางวัลจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ทางการ

- ไอเทมรางวัลอาจมีข้อจำกัดในการซื้อขายและระยะเวลาการใช้งาน และอาจมีการตั้งค่าการผูกมัดที่แตกต่างกัน โดยบริษัทจะไม่สามารถทำการย้ายหรือกู้คืนไอเทมให้ได้ในกรณีดังกล่าว

- ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผูกมัดของไอเทมรางวัลได้ที่คำอธิบายภายในเกม

- ไอเทมที่ถูกส่งไปหรือใช้งานไปแล้ว ไม่สามารถทำการกู้คืนได้

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

- หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]

- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี