sub visual

Client Download

ตั้งตัวละครหลัก/ชื่อเล่น

ยังไม่มีตัวละครในเกม

สามารถใช้ชื่อเล่นได้จนกว่าจะสร้างตัวละคร

กรุณากรอกชื่อเล่นที่ต้องการใช้

เลือกตัวละครหลัก

   แฟ้มรูปสกรีนช็อต

   [แฟ้มรูป] คืออะไร?

   • สามารถดูสกรีนช็อตต่างๆ ของเกม Black Desert ได้ที่ [อัลบั้มรูป] ภายในเกม
   • ท่านสามารถลงทะเบียน, ดู, แนะนำ และออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณะภายในเกมของท่าน
   • ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดที่ลงได้ที่นี่ (ท่านสามารถทำการลงทะเบียนรูปเมื่อล็อกอินเข้าเกม)
   search