Black Desert Remastered

แฟ้มรูปสกรีนช็อต

แฟ้มรูปสกรีนช็อตคือ ?

ท่านสามารถรับชมสกรีนช็อตอันหลากหลาย ที่ถ่ายจริงจากในเกม Black Desert ได้ที่ [แฟ้มรูปสกรีนช็อต]
เมื่อลงทะเบียนสกรีนช็อตในเกมแล้วจะสามารถเผยแพร่สกรีนช็อตนั้นๆ บนเว็บไซต์ทางการได้อีกด้วย

1 2 3 4 5 ... 57
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี