Wiki

หินแปรธาตุ

หินแปรธาตุ

หินแปรธาตุเป็นไอเท็มที่สามารถติดตั้งในช่องอุปกรณ์ได้ ซึ่งหากติดตั้งแล้วหินจะให้ผลประโยชน์แก่ท่านในเวลาจำกัด

ท่านสามารถติดตั้งหินแปรธาตุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

โดยสามารถสับเปลี่ยนเป็นหินแปรธาตุชนิดอื่นได้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ หินแปรธาตุแห่งการทำลาย, หินแปรธาตุแห่งการคุ้มครอง และหินแปรธาตุแห่งชีวิต

 

เมื่อติดตั้งหินแปรธาตุแล้ว ท่านจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของพลังโจมตี พลังป้องกันและค่าประสบการณ์ดำรงชีวิต

โดยค่าเหล่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและเลเวลของหินแปรธาตุซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ และ 8 เลเวลด้วยกัน

 

การคราฟหินแปรธาตุ ควรเป็นขั้นสุดท้ายของทักษะแปรธาตุ

เพราะการคราฟ, เพิ่มระดับ และเพิ่มเลเวลของหินแปรธาตุ ถือว่ามีความยากพอสมควร

แต่ก็แลกมาด้วยผลประโยชน์ที่มากขึ้นหากหินแปรธาตุของท่านมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ท่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรธาตุก่อนจะทำการคราฟหินแปรธาตุ

 

 

การคราฟหินแปรธาตุ

ท่านจะสามารถคราฟหินแปรธาตุได้ก็ต่อเมื่อทักษะแปรธาตุอยู่ในระดับ 1 หรือมากกว่านั้น

โดยใช้อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุ และจะต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟหินแปรธาตุ

โดยวัตถุดิบที่สำคัญมาก คือ 'ผงเรืองแสง' มีโอกาสได้ต่ำ จากการสังเคราะห์น้ำยา, คริสตัล, น้ำมัน, เลือด หรือไอเทมอื่นๆ

นอกเหนือจาก 'ผงเรืองแสง' ท่านจำเป็นที่จะต้องมี เลือดคนบาป, ผงแห่งกาลเวลา, ผงยาชัดบริสุทธิ์ และน้ำยาชัดใส เป็นวัตถุดิบด้วย

เมื่อท่านคราฟหินแปรธาตุสำเร็จ ชนิดของหินแปรธาตุจากการคราฟจะเป็นแบบสุ่ม จาก 3 ชนิด

ได้แก่ หินแปรธาตุทำลายล้าง, หินแปรธาตุแห่งการป้องกัน และหินแปรธาตุแห่งชีวิต นอกจากนี้ท่านจะได้รับ 'ชิ้นส่วนแร่แปรธาตุที่หัก' ซึ่งสามารถนำไปขายในราคา 5,000 ซิลเวอร์

อย่างไรก็ตาม โอกาสในการประสบความสำเร็จจากการคราฟหินแปรธาตุจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเลเวลแปรธาตุของท่านด้วย

▲ ท่านจะต้องมีทักษะแปรธาตุเลเวล 1 หรือมากกว่านั้นในการคราฟหินแปรธาตุ ซึ่งโอกาสสำเร็จจะสูงขึ้นหากเลเวลแปรธาตุของท่านสูง

 

ระดับและเลเวลของหินแปรธาตุ

ระดับของหินแปรธาตุมีความแตกต่างกันโดยสามารถดูได้จากสีข้อความและระดับที่อยู่ด้านหน้าชื่อไอเทม

ซึ่งลักษณะนี้จะเหมือนกับระดับของอุปกรณ์อาวุธและชุดเกราะ โดยระดับเป็นดังนี้ สีขาว > สีเขียว > สีฟ้า > สีเหลือง (ต่ำสุดไปสูงสุด )

หากท่านคราฟหินแปรธาตุไม่สำเร็จ จะได้ระดับ 'ไม่สมบูรณ์' ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ต่ำที่สุดของหินแปรธาตุ

สำหรับเลเวลของหินแปรธาตุจะระบุด้านหน้าชื่อไอเทม

ซึ่งสามารถเรียงเลเวลของหินแปรธาตุได้ดังนี้ หินแปรธาตุหยาบ > หินแปรธาตุขัดเกลา > หินแปรธาตุแข็ง > หินแปรธาตุแหลมคม > หินแปรธาตุเจิดจรัส > หินแปรธาตุเรืองแสง

หากหินแปรธาตุของท่านมีระดับและเลเวลต่ำ ท่านสามารถใช้ระบบขัดเกลาและเติบโตเพื่อเพิ่มระดับและเลเวลให้หินแปรธาตุของท่านได้

▲ แม้ว่าการคราฟหินแปรธาตุจะยาก แต่ก็คุ้มค่าหากทำให้ระดับและเลเวลของหินนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

การใช้และการเพิ่มหินแปรธาตุ

หากท่านติดตั้งหินแปรธาตุในช่องอุปกรณ์ กด U

เพื่อทำการใช้และรับผลของหินแปรธาตุ ซึ่งความทนทานของหินจะลดลง 1 ทุกครั้ง เมื่อทำการกดใช้

ผลของหินแปรธาตุแห่งการทำลาย และ หินแปรธาตุแห่งการป้องกันมีระยะเวลา 3 นาที และมีระยะเวลาคูลดาวน์ 3 นาที เช่นกัน

ซึ่งหากระยะเวลาการคูลดาวน์สิ้นสุด ท่านสามารถกดใช้หินแปรรูปได้อย่างต่อเนื่องทันที

เนื่องจากหินแปรรูปแห่งการทำลาย และ หินแปรรูปแห่งการป้องกันมีระยะเวลาคูลดาวน์ที่เท่ากัน ท่านจึงไม่สามารถใช้หินแปรธาตุ 2 ชนิดนี้ในเวลาเดียวกันได้

 

ในขณะที่หินแปรธาตุแห่งชีวิตมีผลและระยะเวลาคูลดาวน์ 10 นาที

หลังจากที่ท่านทำการติดตั้งหินแปรธาตุแล้ว ให้ทำการกด (I) เพื่อเปิดกระเป๋า และไปที่หน้าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเปิดระบบออโต้ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

ซึ่งอยู่ถัดจากหินแปรธาตุ โดยการเปิดโหมดออโต้นี้จะเป็นการใช้ผลของหินแปรธาตุทันทีเมื่อหมดระยะเวลาคูลดาวน์

 

ท่านสามารถเพิ่มความทนทานของหินแปรธาตุได้โดยการใช้น้ำมัน เลือด และน้ำยา

 

สำหรับปริมาณของน้ำมันที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับเลเวลของหินแปรธาตุ แต่ไม่มีการจำกัดชนิดของน้ำมันและเลือด เพราะฉะนั้นจึงง่ายต่อการหาวัตถุดับเหล่านี้

จำนวนครั้งของการใช้และเติมความทนทานของหินแปรธาตุไม่มีจำกัด นอกจากท่านมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับหินแปรธาตุผ่านการเติบโตและขัดเกลา การเล่นแร่แปรธาตุอยู่แบบ เลเวล 1 ก็ไม่มีปัญหา

 

▲ กด (I) เพื่อเปิดกระเป๋า หลังจากนั้นคลิกที่ แปรธาตุที่ด้านล่างของกระเป๋า หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแปรธาตุปรากฎขึ้น

และแสดงให้ท่านเห็นว่าจำนวนวัตถุดิบที่ใช้สำหรับเพิ่มความทนทานของหินแปรธาตุจำเป็นต้องใช้เท่าไร

 

ระบบการสังเคราะห์และระบบเติบโตของหินแปรธาตุ

เมื่อท่านทำการอัพเกรดหินแปรธาตุ ประสิทธิภาพของหินจะสูงขึ้น และจะสามารถเพิ่มผลของหินแปรธาตุด้วย

 

ก่อนที่ท่านจะใช้ระบบ 'เติบโต' ท่านจำเป็นต้องใช้ระบบ 'สังเคราะห์' เพื่อเพิ่มค่า EXP ของหินแปรธาตุก่อน (80%~150%)

นั่นเป็นเพราะว่า ระบบ 'เติบโต' สามารถใช้ได้ตอนที่หินแปรธาตุมี EXP 80% ขึ้นไป ซึ่งโอกาสในอัพเกรดสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ระบบ 'สังเคราะห์' จะช่วยเพิ่ม EXP ให้กับหินแปรธาตุ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของหินแปรธาตุ

 

หินแปรธาตุแห่งการทำลาย - ใช้โลหะบริสุดธิ์

หินแปรธาตุแห่งการป้องกัน - ใช้ไม้อัดทนนาน

หินแปรธาตุแห่งชีวิต - ใช้พืชผลชั้นหนึึ่ง

 

▲ ใช้ระบบ 'สังเคราะห์' เพื่อเพิ่ม EXP ให้กับหินแปรธาตุ ซึ่่งวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการสังเคราะห์จะต่างกันไปตามแต่ละชนิดของหิน

 

หลังจากทำการเพิ่มค่า EXP ของหินแปรธาตุจนถึง 80% - 150% แล้ว ท่านสามารถใช้ หินดำ (อาวุธ)

เพื่อทำการเพิ่มการเติบโต ซึ่งหากสำเร็จ ระดับและเลเวลจะเพิ่มขึ้นด้วย (แม้ว่าบางครั้ง อัตราความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำก็มีโอกาสที่ระดับและเลเวลจะเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน)

 

- เมื่อระดับของหินแปรธาตุสูงขึ้นผลของหินจะมีเพิ่มขึ้น

- เมื่อระดับเลเวลของหินแปรธาตุสูงขึ้น ประสิทธิภาพของผลจะสูงขึ้น

- หากท่านประสบความสำเร็จในการเพิ่มระดับและเลเวล ค่า EXP ของหินแปรธาตุจะกลับไปที่ 0%

 

หากเลเวลของหินแปรธาตุเพิ่มขึ้น ท่านจำเป็นต้องมีเลเวลของทักษะแปรธาตุที่สูงขึ้นด้วย

เลเวลของหินแปรธาตุ

เลเวลของทักษะแปรธาตุ

หินแปรธาตุที่ไม่สมบูรณ์

ฝึกหัด เลเวล 1

หินแปรธาตุหยาบ

ฝึกหัด เลเวล 1

หินแปรธาตุขัดเกลา

คล่องแคล่ว เลเวล 1

หินแปรธาตุแข็ง

เชี่ยวชาญ เลเวล 1

หินแปรธาตุแหลมคม

ช่าง เลเวล 1

หินแปรธาตุเจิดจรัส

ลือชื่อ เลเวล 1

หินแปรธาตุงดงาม

เซียน เลเวลl 1

 

หากทำการ 'เติบโต' ล้มเหลว ระดับของหินแปรธาตุจะไม่ลดลง ในขณะที่เลเวลของหินมีโอกาสลดลง

สำหรับ หินแปรธาตุเจิดจรัส และ หินแปรธาตุงดงาม อาจถูกทำลายจากการทำให้ 'เติบโต' ล้มเหลว

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างเมื่อทำการเติบโตล้มเหลว คือ EXP ของหินแปรธาตุจะลดลงครึ่งนึงของ EXP ที่หินชิ้นนั้นมี

ตัวอย่างเช่น หากหินแปรธาตุของท่านมี EXP 150% เมื่อทำการเติบโตล้มเหลว จะลดลงไปครึ่งหนึ่ง เหลือ 75% หรือ หากมี EXP อยู่ 80% เมื่อทำการเติบโตล้มเหลว จะลดลงเหลือ 40%

▲ ไม่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายสูง แต่หากทำการเติบโตให้หินแปรธาตุของท่านไม่สำเร็จ

จะมีโอกาสที่ EXP และเลเวลของหินแปรธาตุลดลงไปด้วย

top