Wiki

การเก็บรวบรวม

การเริ่มกิจกรรมการผลิตทุกอย่างนั้นจำเป็นต้องเริ่มจากการเก็บรวบรวมก่อน สำหรับวิธีการเก็บวัตถุดิบนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ การเก็บวัตถุดิบเองจากธรรมชาติ ซึ่งเราจะเรียกการเก็บวัตถุดิบแบบนี้ว่า การเก็บรวบรวม

หากสังเกตุธรรมชาติอันสวยงามตามที่ต่างๆ ในเกม Black Desert ดูดีๆ แล้ว ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามเหล่านั้นมีวัตถุดิบต่างๆ ซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียว

 

วิธีการเก็บรวบรวม

เมื่อท่านเข้าใกล้วัตถุที่สามารถเก็บรวบรวมได้แล้ว หน้าต่างอินเตอร์เฟสจะปรากฏออกมา และเมื่อท่านกดปุ่มลัด (R)  ตัวละครจะทำการเก็บรวบรวมวัตถุดิบนั้นไว้

หากเข้าไปใกล้วัตถุที่เจอแล้ว หน้าต่างอินเตอร์เฟสไม่ปรากฏออกมา แสดงว่าไอเทมนั้น อาจจะเป็นไอเทมที่ตัวละครของผู้เล่นท่านอื่นได้ทำการเก็บไปแล้ว ให้ทำการรอสักครู่ ไอเทมนั้นก็จะกลับมาสามารถเก็บรวบรวมได้ใหม่อีกครั้ง

ถ้าหากท่านไม่มีอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บไอเทมนั้น ระบบก็จะทำการแจ้งให้ท่านทราบว่าจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเก็บรวบรวม วัตถุชนิดเดียวกัน หากใช้อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมแตกต่างกัน วัตถุดิบที่ได้รับก็จะได้ชนิดที่แตกต่างกันไปด้วย

อย่างเช่น ในกรณีของวัตถุที่เป็นต้นไม้ ท่านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อย่างขวานตัดไม้ หรือเครื่องมือเก็บยางไม้เพื่อเก็บเกี่ยววัตถุดิบจากต้นไม้นั้น หากท่านใช้ขวานตัดไม้ ท่านก็จะสามารถรับวัตถุดิบเป็นท่อนซุงหรือไม้ หากท่านใช้เครื่องมือเก็บยางไม้ ท่านก็จะได้รับยางไม้จากต้นไม้นั้น เครื่องมือเก็บยางไม้นี้ นอกจากจะใช้เก็บยางไม้แล้ว ยังสามารถใช้เก็บเลือดของสัตว์ที่ล่ามาได้อีกด้วย

 

▲ หากต้องการเก็บรวบรวม ก่อนอื่นท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะกับอาชีพแต่ละประเภทก่อน เช่น หากท่านต้องการแล่เนื้อสัตว์ ท่านก็ต้องติดตั้งมีดสำหรับแล่สัตว์ไว้ที่ตัวละครของท่านก่อน

▲ การแล่เนื้อสัตว์นั้น สามารถทำโดยการล่าสัตว์ที่ต้องการก่อน เมื่อกำจัดและเก็บรวบรวมสัตว์ที่ต้องการได้แล้ว (หรืออาจไม่มีไอเทมปรากฏ) 'กดปุ่มลัด(R)' เพื่อทำการแล่เนื้อสัตว์ที่ล่ามานั้น

 

▲ ท่านจะได้รับวัตถุดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวม

 

 

ประเภทของการเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมนั้น อาจมีวัตถุดิบบางชนิดที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม และมูลค่าของวัตถุดิบแต่ละชนิดอาจเพิ่มขึ้นได้เมื่อนำไปทำการแปรรูปด้วยวิธีการต่าง ๆ


▲ ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวมได้ที่นักขายวัตถุดิบหรือได้รับเป็นของรางวัลจากการทำเควสสำเร็จ  

 

ประเภทของการเก็บรวบรวมสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 

วัตถุเป้าหมาย

วิธีการเก็บ

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ

วัตถุดิบที่ได้รับ

วีธีการแปรรูป

ต้นไม้

ตัดไม้

ขวาตัดไม้

ไม้ซุง, ไม้

การตัดฟืน

เก็บยางไม้

เครื่องมือเก็บยางไม้

ยางไม้

การแปรธาตุ

สัตว์

เก็บเลือด

เครื่องมือเก็บยางไม้

เลือดสัตว์

การแปรธาตุ

ฟอกหนัง

มีดฟอกหนัง

หนัง, ขน

ตากแห้ง

แล่เนื้อ

มีดแล่เนื้อ

เนื้อ

ตากแห้ง, ทำอาหาร

พืช

เก็บด้วยมือ

ไม่จำเป็นต้องใช้

พืช, เมล็ด

ทำอาหาร

ป่า, พงไม้,

ผลไม้, ต้นไม้เตี้ย

เก็บด้วยมือ

จอบ

เมล็ด

ไม่มี

สมุนไพรป่า

เก็บด้วยมือ

เก็บด้วยมือ

สมุนไพร

การแปรธาตุ

สมุนไพร

เก็บด้วยมือ

เก็บด้วยมือ

สมุนไพร,เมล็ด

การแปรธาตุ

เห็ด

เก็บด้วยมือ

จอบ

เห็ด, เส้นใยเห็ด

การแปรธาตุ

น้ำ

ตักน้ำ

ขวดเปล่า

ขวดน้ำ

การหลอม, การถอน

แร่

ขุดแร่

พลั่ว

แร่

การหลอม, การบด

ทรายในทะเลทราย

ขุดทราย

เสียม

แร่, อัญมณี,

กระเป๋าน้ำโคลน

การหลอม, การบด, การถอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการเก็บเกี่ยว

กิจกรรมการผลิตนั้น นอกจากการเก็บรวบรวมแล้ว ยังมีการแปรรูป, การทำอาหาร, การฝึกสัตว์, การเล่นแร่แปรธาตุ, การตกปลา, การล่าสัตว์, การค้า และการผสมพันธุ์ รวมทั้งหมด 9 ประเภทด้วยกัน สำหรับกิจกรรมการผลิตนั้น กิจกรรมแต่ละประเภทจะมีระดับกำหนดเอาไว้ ยิ่งระดับเลเวลสูงมากเท่าไหร่ ผลผลิตและค่าตอบแทนที่ได้ก็จะยิ่งสูงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบระดับของกิจกรรมการผลิตได้ที่หน้าต่างข้อมูลของฉัน (ปุ่มลัด P)

 

สำหรับการเก็บรวบรวม ยิ่งระดับเลเวลสูง ก็จะยิ่งสามารถใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมที่มีระดับสูงขึ้นได้ อุปกรณ์เก็บรวบรวมที่มีระดับสูง จะช่วยลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม แต่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ผลิตที่ผ่านของผู้เล่นเองเท่านั้น

 

หากท่านต้องการใส่ชุดนักรวบรวมให้กับตัวละคร ท่านจะต้องมีระดับเลเวลตามที่เครื่องแต่งกายชนิดนั้นๆกำหนดไว้เสียก่อน

 

 

ชุดนักรวบรวมนั้นจะมีพลังป้องกันน้อย แต่จะมีผลทำให้มอนสเตอร์ไม่เข้ามาโจมตีผู้สวมใส่ชุดก่อน หากผู้สวมใส่อยู่ในสถานะตามที่กำหนดไว้ เช่น หากท่านสวมใส่ชุดนักรวบรวม และกำลังนั่งเก็บรวบรวมอยู่ มอนสเตอร์ส่วนหนึ่งจะไม่เข้ามาโจมตีท่านก่อน แต่หากท่านการเก็บรวบรวมเสร็จ แล้วลุกขึ้นยืน มอนสเตอร์ก็จะเข้ามาโจมตีท่าน (รวมถึงตอนยืนก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวมด้วย)

 

นอกจากนี้ ยังมีผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมและช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์เก็บเกี่ยวด้วย ยิ่งหากท่านต้องการทำกิจกรรมเก็บรวบรวมเป็นหลักแล้ว ชุดนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับท่านเป็นอย่างมาก วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะได้รับชุดนักเก็บเกี่ยวมาไว้ในครอบครองนั้นก็คือ การขยันทำเควสที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวนั่นเอง

 

นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตชุดนักรวบรวมปักด้ายเงินได้ที่บ้าน (โรงผลิตเสื้อ) ได้อีกด้วย

ถึงแม้ว่าชุดนี้จะไม่มีผลในการยับยั้งการจู่โจมของมอนสเตอร์ แต่มีผลในการช่วยเพิ่มระดับประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว และยังช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่ามีผลใกล้เคียงกับชุดนักเก็บรวบรวมมาก

 

นอกจากนี้ ชุดนักรวบรวมปักด้ายเงินยังไม่มีเงื่อนไขเรื่องระดับเลเวลในการใส่อีกด้วย ชุดนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไอเทมชนิดเดียวกันได้ ซึ่งเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ผลของชุดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

 

ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว

 

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบระดับประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมได้ที่หน้าข้อมูลของฉัน โดยการกด (ปุ่มลัด P) เช่นเดียวกับการตรวจสอบระดับเลเวลกาใช้ชีวิต

 

ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมนั้น สามารถเพิ่มระดับได้โดยการทำอาหาร, เสื้อผ้า, น้ำยาอีลิกเซอร์, หินเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น หากประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมก็จะลดลง ดังนั้น หากท่านต้องการเก็บรวบรวมวัตถุดิบให้ได้มากๆ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท่านก็จำเป็นต้องใส่ใจต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวนี้

 

 

 

ไอเทมที่ได้รับเป็นผลพลอยได้จากการเก็บรวบรวม

หากเริ่มทำกิจกรรมการเก็บรวบรวมไปเรื่อย ๆ แล้ว ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่านอกจากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวมาได้แล้ว ท่านยังสามารถรับสินค้าการค้า, วัตถุดิบเล่นแร่แปรธาตุ (ผงต่างๆ , กิ่งไม้ของผู้ออกบวช เป็นต้น), ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม, ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง เป็นต้น ได้อีกด้วย

 

ประเภทของสินค้าการค้าที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามแต่วัตถุที่ไปเก็บรวบรวมมา หรือตามแต่สถานที่ที่ไปเก็บรวบรวมมา แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ การเชื่อมฐานที่ขายวัตถุดิบในแต่ละที่ทำการขายไอเทมนั้น ๆ กับผู้จัดการการค้า หากผู้เล่นไม่ทำการเชื่อมต่อฐานไว้ ท่านจะได้รับของที่มีมูลค่าเพียง 30% ของราคาขายไอเทมเท่านั้น

 

ไอเทมผลพลอยได้ที่ผู้เล่นได้รับจากการตัดต้นไม้ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเล่นแร่แปรธาตุ แต่ถ้าหากผู้เล่นไม่ต้องการนำไอเทมที่ได้ไปใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุ ท่านสามารถนำไปขายที่ตลาดซื้อขายเพื่อรับเงินเพิ่มได้

 

สำหรับชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมและชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่งนั้น สามารถนำไปหลอมกับหินดำ (อาวุธ) และหินดำ (เกราะป้องกัน) เพื่อทำเป็นหินดำเวทมนตร์ควบแน่น (อาวุธ) และหินดำเวทมนตร์ควบแน่น (เกราะป้องกัน) ได้

หินดำเวทมนตร์ควบแน่นเป็นไอเทมสำคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระดับเอกขึ้นไป ถึงขนาดที่มีนักผจญภัยบางท่านต้องออกไปเก็บรวบรวมเพื่อไปหาหินดำเวทมนตร์ควบแน่นโดยเฉพาะกันเลยทีเดียว

 

เควสเก็บรวบรวม

ท่านสามารถรับเควสเก็บรวบรวมได้จาก NPC ต่าง ๆ ในโลก Black Desert เราขอแนะนำให้ท่านเริ่มทำเควสเก็บเกี่ยวโดยเริ่มจากหมู่บ้านเวเรีย.

 

หากท่านต้องการทำเควสเก็บรวบรวม อาจจำเป้นต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่อทำเควสแต่ละเควสให้สำเร็จ แต่ผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสมทบ, ค่าประสบการณ์ รวมไปถึงไอเทมหายากอย่างผลึกดำแหลมคม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่คุ้มค่าต่อเวลาเสียไปทั้งนั้น  

 

นอกจากนี้ หากท่านต้องการเพิ่มระดับเลเวลการเก็บรวบรวม เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการทำเควสเพิ่มระดับ หากท่านทำเควสเพิ่มระดับสำเร็จ ท่านจะสามารถรับค่าประสบการณ์เก็บเกี่ยวปริมาณมากได้ในครั้งเดียว

 

เควสเพิ่มระดับนั้นสามารถทำได้เมื่อมีระดับเก็บรวบรวม ระดับต้น Lv.10 ขึ้นไป

หากท่านใช้เมนูภูตดำนำทาง ท่านจะได้รับคำแนะนำได้ง่ายกว่าการไปหา NPC เพื่อรับเควสดังกล่าวก

​​​​​​​​​​​​​​

 

 

* เนื้อหาคู่มือการเล่นเกมอาจมีความแตกต่างจากเนื้อหาที่มีในเกมได้ เนื่องจากมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเกม

top