Wiki

การผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ เป็นชุดเกราะระดับสูงสุดใน Black Desert เพราะมีพลังของเทพที่ล่วงลับที่ไม่เสถียรอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ 

ชุดเกราะนี้ี่สามารถสร้างได้จากการผลิต และความยากในการผลิตก็สูงเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นชุดเกราะที่ได้รับการประเมินว่ามีระดับสูงกว่า เกราะแม่ทัพอิมพ์จมูกแดง, เกราะต้นไม้วิญญาณทึ่ม, ชุดเกราะดวงดาวรัตติกาล  


วัตถุดิบในการผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ

สามารถผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ ด้วยการรวบรวมไอเทม เกราะป้องกันที่เป็นวัตถุดิบ 1 อัน และ เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง 

ชุดเกราะที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 

● เกราะแม่ทัพอิมพ์จมูกแดงระดับเบญจ (V) + เสริมประสิทธิภาพคาพลาสระดับ 10

● เกราะต้นไม้วิญญาณทึ่มระดับเบญจ (V) + เสริมประสิทธิภาพคาพลาสระดับ 10

● ชุดเกราะดวงดาวรัตติกาลระดับเบญจ (V) 

วัตถุดิบในการผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ (1) 

ชื่อไอเทม 

เกราะแม่ทัพอิมพ์จมูกแดง 

 

เกราะต้นไม้วิญญาณทึ่ม 

 

ชุดเกราะดวงดาวรัตติกาล 

ระดับเสริมประสิทธิภาพ 

เบญจ (V) 

เบญจ (V) 

เบญจ (V) 

เสริมประสิทธิภาพคาพลาส 

ระดับ 10 

ระดับ 10 

จำนวนหินคาพลาส 

7,224 อัน 

8,260 อัน 

 
หากมีวัตถุดิบแรกในการผลิตชุดเกราะแล้ว วัตถุดิบที่สองที่จำเป็นต้องใช้ก็คือ เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง 

สามารถรับเปลวไฟแห่งความสิ้นหวังด้วยการรวบรวมไอเทม เชื้อไฟสิ้นหวังที่ลุกโชติขึ้น 100 อัน และทำการหลอม  

เชื้อไฟสิ้นหวังที่ลุกโชติขึ้นนั้น สามารถรับได้ตามอัตรากำหนด ด้วยการกำจัดมอนสเตอร์ชนเผ่าทูโร่  

ว่ากันว่าเมื่อพบและกำจัด 'การเตรียมพร้อมของอูลูทูคา' หรือผู้รุกรานสองคนในพื้นที่ล่าทุนค์ทาร์ อูลูทูคามีโอกาสที่จะปรากฏตัวขึ้น และเมื่อกำจัดสำเร็จจะสามารถรับ ‘เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง' 

อีกทั้งยังสามารถรับเชื้อไฟสิ้นหวังที่ลุกโชติขึ้น และ เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง เมื่อกำจัดบอสที่อัญเชิญด้วยไอเทม ‘คัมภีร์ของอีเบโดร’ ที่สามารถรับจากการนำไอเทม ‘พิษราตรี’ ที่สามารถรับจากการล่าทั่วโอดีลิธรา แล้วนำมาวางเรียงกันจนเกิดรูปตัว [+] 

ทุนค์ทาร์ และ พื้นที่ทั้งหมดของโอดีลิธรา เป็นพื้นที่ล่าที่ต้องการพลังโจมตีและพลังป้องกันสูง ขอแนะนำให้ลองท้าทาย หากท่านเป็นนักผจญภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

วัตถุดิบในการผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ (2) 

ชื่อไอเทม 

เปลวไฟแห่งความสิ้นหวัง 

 

วิธีผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ 

หากมีวัตถุดิบทั้งสองอย่าง สามารถผลิตชุดเกราะเทพที่ล่วงลับผ่านเควสจาก NPC ‘ดอริน มอร์กริม’ ที่อยู่ในถิ่นฐานชนเผ่าเฮลม์ และสามารถทำเควสซ้ำได้ทุกวัน วันละครั้ง 

 

▲ ดอริน มอร์กริม 

 

* แต่ สามารถรับเควสได้เฉพาะตัวละครที่มีเลเวล 56 ขึ้นไป และไม่สามารถรับพร้อมกับเควส [ผลิต] ชุดเกราะดวงดาวรัตติกาล 

 

การเสริมประสิทธิภาพของชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับมีระดับเสริมประสิทธิภาพทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ ‘ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ’ ระดับพื้นฐาน ไปจนถึง ‘ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งการทำลายล้าง’ แต่ละระดับมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

ระดับเสริมประสิทธิภาพ 

พลังป้องกัน 

พลังหลบหลีก 

ลดค่าความเสียหาย 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับ 

99 

45 

54 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งความปรารถนา 

102 

47 

55 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งความบิดเบี้ยว 

105 

48 

57 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งความสงบ 

108 

50 

58 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งความคร่ำครวญ 

111 

52 

59 

ชุดเกราะเทพที่ล่วงลับแห่งการทำลายล้าง 

114 

54 

60 

 

วัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพชุุดเกราะเทพที่ล่วงลับนั้น สามารถหลอม ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง, ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม, ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์, หินคาพลาส 10 อัน เพื่อรับ 'หินดำแห่งความสับสนไร้ที่ติ' และความทนทานของชุดเกราะเทพที่ล่วงลับจะลดลง 30 เมื่อล้มเหลวในการเสริมประสิทธิภาพ

วัตถุดิบในการผลิตหินดำแห่งความสับสนไร้ที่ติ 

ชื่อไอเทม 

ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง 

ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม 

ก้อนเวทมนตร์บริสุทธิ์ 

 

หินคาพลาส 

จำนวน 

1 อัน 

1 อัน

1 อัน 

10 อัน 

 

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี