Wiki

กระเป๋า

กระเป๋า

สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของนักผจญภัย คือกระเป๋า กระเป๋าในเกมจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวละครมาอย่างต่อเนื่อง

กระเป๋าจึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องทำการซ่อมแซม หากจำนวนช่องที่คุณสามารถใส่ไอเทมได้เพิ่มขึ้น คุณจะสามารถทำการล่าได้นานขึ้น เกม Black desert จะให้ช่องกระเป๋าแก่นักผจญภัย 16 ช่องเป็นพื้นฐาน และท่านสามารถเพิ่มช่องกระเป๋าได้มากสุดถึง 192 ช่อง ท่านสามารถใช้ช่องกระเป๋าเพิร์ลอีก 192 ช่อง เพื่อเก็บไอเทมเพิร์ลของคุณแยกต่างหากได้อีกด้วย ช่องกระเป๋าพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อท่านได้รับรางวัล จากการทำเควสต่างๆ สำเร็จ

ถ้าท่านสงสัยว่ามีเควสใดที่ทำให้เพิ่มช่องกระเป๋าได้หรือไม่ กรุณาเปิดหน้าต่างเควส (ปุ่มลัด O) แล้วเข้าไปในหน้าต่างเควสแนะนำ แล้วท่านจะได้เห็นรายการเควสที่ให้รางวัลเป็นช่องกระเป๋าได้

 

 

 

 

 

คลังเก็บของ และกระเป๋าของพาหนะ

ในเกมของ   Black Desert จะมีคลังเก็บของที่ใช้งานได้เฉพาะในแต่ละเมือง ท่านเพียงต้องติดต่อกับผู้จัดการคลังเก็บของ เพื่อที่จะขอใช้งานคลังเก็บของนั้น

ในตอนแรก ท่านสามารถใช้งานคลังเก็บของได้เพียง 8 ช่อง แต่ถ้าท่านซื้อบ้าน และเปลี่ยนการใช้งานบ้านให้เป็นคลังสินค้า ช่องที่สามารถใช้เก็บของได้ก็จะเพิ่มขึ้น คลังเก็บของสามารถขยายช่องได้มากถึง 192 ช่อง เช่นเดียวกับกระเป๋า

 

กระเป๋าของพาหนะ เช่น ลา ม้า รถม้า ช้าง มีจำนวนช่องที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพาหนะ

กระเป๋าของพาหนะจะแตกต่างจากกระเป๋าของตัวละคร หรือคลังเก็บของ ท่านไม่สามารถขยายกระเป๋าของพาหนะได้ แต่ท่านสามารถเก็บไอเทมไว้ที่คอกม้าของแต่ละพื้นที่ได้ ดังนั้น ท่านสามารถเก็บไอเทมต่างๆ ได้เยอะมาก ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะจัดการบริการพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บของอย่างไร

 

▲ แต่ละเมืองจะให้ช่องเก็บของในคลังสินค้า 8 ช่อง

▲ ท่านยังสามารถเพิ่มจำนวนช่องในคลังเก็บของได้ (ขึ้นอยู่กับเลเวลของท่าน) ด้วยการซื้อบ้าน และเปลี่ยนการใช้งานให้เป็นคลังสินค้า

 

การจัดการกระเป๋า

หากท่านไม่มีการจัดการกระเป๋าที่ดี ท่านจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากน้ำหนักของไอเทมที่คุณพกพาอยู่มีมากเกินไป

ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องจัดการพื้นที่ของกระเป๋าของท่านตั้งแต่ต้น เพราะมีหลายไอเทมที่อาจต้องใช้ในกิจกรรมการผลิต และการทำเควสต่างๆ

ท่านสามารถใส่ไอเทมชนิดเดียวกันซ้อนกันได้หลายอัน เช่น ไอเทมทั่วไป, ไอเทมที่ผลิตขึ้น, ไอเทมอุปโภคบริโภค และไอเทมการค้า อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถทำเช่นนี้ได้กับไอเทมต่อไปนี้ เช่น อุปกรณ์, อุปกรณ์ติดตั้ง, ไอเทมติดตั้ง และไอเทมการค้าที่มีน้ำหนักบางอย่าง

โปรดจำเอาไว้ว่าไอเทมที่สามารถวางซ้อนกันได้ จะต้องเป็นไอเทมที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน หากไอเทมนั้น มีต้นกำเนิดต่างกัน จะไม่สามารถนำมาวางซ้อนด้วยกันได้

หากท่านมีไอเทมมากเกินไป จนทำให้จัดเรียงไอเทมได้ยาก หรือหากท่านต้องการวางไอเทมในตำแหน่งที่ต้องการ ให้ใช้ฟังก์ชัน 'จัดเรียงอัตโนมัติ'

ถ้าท่านทำเครื่องหมายที่ช่อง 'จัดเรียงอัตโนมัติ' รายการในกระเป๋าจะถูกจัดเรียงตามลำดับต่อไปนี้ อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้, ไอเทมอุปโภคบริโภค, วัตถุดิบ และไอเทมทั่วไป

หากท่านต้องการเก็บอุปกรณ์ที่ต้องการในตำแหน่งที่ต้องการในกระเป๋า ให้ปิดฟังค์ชั่น 'จัดเรียงอัตโนมัติ'

ท่านจะสามารถวางไอเทมของท่านไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้

 

▲ ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของไอเทมในกระเป๋าได้ตามที่ต้องการ โดยปิดฟังค์ชั่น 'จัดเรียงอัตโนมัติ'

 

หากคุณมี "ชิ้นส่วนไอเทม" ที่สามารถแปรรูปเป็นไอเทมใหม่ ด้วยการจัดเรียงลำดับตามข้อแม้ที่กำหนดไว้ เช่น ชิ้นส่วนของอัญมณีวัตถุโบราณ คุณสามารถรวมส่วนประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้ได้ โดยยกเลิกการใช้ฟังก์ชัน "จัดเรียงอัตโนมัติ"

ในหน้าต่างกระเป๋า คุณจะต้องจัดเรียง 'ชิ้นส่วนไอเทม' ให้เป็นลักษณะตามจำนวนที่กำหนดไว้เท่านั้น จากนั้นกดปุ่มการรวมไอเทม ท่านก็จะสามารรถจัดการรวม 'ชิ้นส่วนไอเทม' เหล่านี้ ให้กลายเป็นไอเทมใหม่ได้ วิธีการรวมกันแบบต่างๆ จะมีคำอธิบายไว้ในคำแนะนำไอเทมในแต่ละชนิด

หากท่านไม่สามารถดำเนินการรวมส่วนประกอบไอเทมได้ แม้ว่าคุณจะปิดการใช้งานฟังค์ชั่น 'จัดเรียงอัตโนมัติ' และจัดเรียง 'ชิ้นส่วนไอเทม' ตามลำดับ และรูปร่างที่ถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามี "ชิ้นส่วนไอเทม" อื่นๆ สำหรับการรวมกันในกระเป๋าอีกหรือไม่

หากมี "ชิ้นส่วนไอเทม" ที่ถูกนำมาจัดเรียงตามลำดับจำนวนและรูปร่างถูกต้อง และปรากฏปุ่มสำหรับรวมไอเทมขึ้นมาแล้ว ท่านต้องทำการรวมไอเทมเซตแรกนี้ก่อน ท่านจึงจะสามารถจัดการรวมชิ้นส่วนเซตอื่นๆ ได้ หากท่านไม่ทำการรวมชิ้นส่วนเซ็ตแรกก่อน และทำการรวมชิ้นส่วนไอเทมเซตอื่น ท่านจะไม่สามารถเปิดฟังค์ชั่นรวมชิ้นส่วนในชิ้นส่วนไอเทมอีกเซตหนึ่งได้

▲ หากท่านต้องการจัดเรียงชิ้นส่วนไอเทมที่สามารถนำมาประกอบรวมกันได้ ท่านต้องทำการปิดฟังค์ชั่น 'จัดเรียงอัตโนมัติ' ก่อน

▲ หากท่านปิดฟังค์ชั่น 'จัดเรียงอัตโนมัติ' แล้ว แต่ปุ่มฟังค์ชั่นรวมชิ้นส่วนก็ยังไม่ปรากฏขึ้น แม้ว่าท่านจะทำการเรียงลำดับตามจำนวนและรูปร่างตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ตาม ให้ท่านลองเช็คว่า มีชิ้นส่วนอื่นรวมกันตามเงื่อนไขก่อนแล้วหรือไม่

 

น้ำหนักกระเป๋า

แม้ว่าท่านจะมีช่องสำหรับจัดเก็บไอเทมอยู่เหลืออยู่ แต่ถ้าหากกระเป๋าของท่านมีน้ำหนักมากเกินไป ท่านก็จะไม่สามารถเก็บไอเทมเพิ่มได้อีก หากกระเป๋าท่านมีน้ำหนักเกิน 170% ของน้ำหนักสูงสุด คุณจะไม่สามารถเก็บไอเทมเพิ่มเติมได้ แม้ว่าคุณจะมีช่องกระเป๋าสำหรับมันก็ตาม

นอกจากนี้ ความเร็วในการเคลื่อนย้าย และความเร็วในการโจมตีของคุณก็จะลดลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ตัวละครของท่านต้องเผชิญกับอันตรายได้

ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญซิลเวอร์ของท่านให้เป็นทองได้ และสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ การแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยผ่อนนำหนักของเหรียญซิลเวอร์ให้ท่านได้ หรือจะนำเหรียญซิลเวอร์ไปฝากไว้ที่คลังเก็บของก็ได้ และท่านสามารถจ่ายเหรียญซิลเวอร์เพื่อชำระเงินค่าไอเทมที่ท่านต้องการ เมื่อท่านใช้บริการร้านค้า NPC ได้

หากท่านต้องการทิ้งไอเทม เพื่อจะทำให้น้ำหนักของตัวละครของท่านเบาขึ้น ให้ลากไอเทมออกจากกระเป๋าของท่านไปวางที่ไอคอนถังขยะ

แม้ว่าระบบจะมีหน้าต่างถามยืนยันความต้องการของท่านก่อนทำการทิ้งสินค้า แต่ท่านก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าท่านไม่ได้ทิ้งไอเทมผิดโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจ

ท่านสามารถทิ้งไอเทมทั้งหมดในกระเป๋าได้ เช่น ไอเทมที่สวมใส่ได้ หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น แต่ท่านควรระวังว่าท่านไม่ได้ทิ้งเงิน หรือนำเหรียญซิลเวอร์ไปไว้บนพาหนะ

 

▲ ถ้าน้ำหนักของกระเป๋าขึ้นถึง 170% จะไม่สามารถเก็บไอเทมเพิ่มได้อีก

 

กระเป๋าเพิร์ล

ไอเทมที่ซื้อที่ร้านค้าเพิร์ล เช่น ชุดเพิร์ล และชุดเครื่องม้า จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเพิร์ล

ท่านสามารถใช้ทั้ง 192 ช่องของกระเป๋าเพิร์ลได้ โดยไม่ต้องขยายเพิ่มเติมจากที่ตัวละครสร้างขึ้น ไอเทมเพิร์ลไม่มีน้ำหนัก ดังนั้น จึงไม่มีขีดจำกัดของน้ำหนัก สำหรับการใช้กระเป๋าเพิร์ล

เมื่อท่านต้องการที่จะทิ้งไอเทมที่ถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าเพิร์ล ให้ทำเช่นเดียวกับที่ท่านทำกับกระเป๋าปกติ โดยการลากไอเทมไปไว้ในไอคอนถังขยะที่ด้านล่างขวา หรือลากไอเทมออกจากกระเป๋า

เพื่อป้องกันการทิ้งไอเทมเพิร์ลโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านต้องตั้งรหัสผ่านทางการค้าที่จะต้องใช้ในการทิ้งแต่ละครั้ง รหัสผ่านการค้าคือรหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านตั้งไว้ เมื่อท่านจดทะเบียนไอเทมเพิร์ลในตลาดซื้อขาย

หากท่านจะทิ้งไอเทมเพิร์ลหลายรายการอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถป้อนรหัสผ่านทางการค้าเพียงครั้งเดียว ในตอนที่ท่านเริ่มทิ้งไอเทมครั้งแรก

▲ ท่านสามารถใช้ช่องกระเป๋าเพิร์ลได้ถึง 192 ช่อง โดยไม่ต้องมีการขยายเพิ่มเติม

 

เมนูกระเป๋า

​​​​​​​

 

 1. จัดเรียงอัตโนมัติ : แสดงไอเทมเรียงตามประเภท
 2. กระเป๋า : แสดงไอเทมเกมทั่วไปที่ถูกเก็บอยู่ในกระเป๋า
 3. กระเป๋าเพิร์ล : แสดงไอเทมเพิร์ลที่คุณซื้อผ่านร้านค้าเพิร์ล
 4. ไอเทมทั่วไป : แสดงไอเทมทั้งหมด
 5. ไอเทมการค้า : แสดงไอเทมทั้งหมดเป็นสีเทา ยกเว้นไอเทมการค้า
 6. ไอเทมตกแต่งบ้าน : แสดงไอเทมทั้งหมดเป็นสีเทา ยกเว้นไอเทมเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปไว้ในบ้านของคุณได้
 7. โทเทม :  คุณสามารถลองที่จะเลี้ยงโทเทมทะเลที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ จากการติดตั้งบนธนูของคุณ
 8. แร่แปรธาตุ : คุณสามารถลองบรรจุ ขัด และปรับปรุงแร่แปรธาตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณ หากคุณใช้งานมัน
 9. การแปรรูป : แสดงหน้าต่างกิจกรรมการผลิตสำหรับการแปรรูป
 10. จานสี : แสดงหน้าต่างจานสีสำหรับการย้อมสี
 11. น้ำหนัก : แสดงสถานะน้ำหนักของตัวละคร
 12. เงิน : แสดงเงินที่คุณมีอยู่ เหรียญเงินมีน้ำหนักที่กำหนดไว้แล้ว และคุณสามารถเก็บเหรียญเงินของคุณได้ในคลังสินค้า
 13. เพิร์ล : แสดงจำนวนเพิร์ลที่คุณมี
 14. ไมล์ : แสดงจำนวนไมล์ที่คุณมี
 15. ขยะ : ถังขยะที่คุณสามารถลากไอเทมมาทิ้งได้ กรุณาระวังเมื่อคุณจะทิ้งไอเทม เพราะว่ามันไม่สามารถกู้คืนได้

 

※ เนื้อหาคู่มือการเล่นเกมอาจมีความแตกต่างจากเนื้อหาที่มีในเกมได้ เนื่องจากมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเกม

top