Wiki

ปาร์ตี้

ปาร์ตี้

ระบบปาร์ตี้เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยในการเอาชนะคอนเทนท์เกมที่ไม่สามารถทำด้วยผู้เล่นเพียงคนเดียวได้

 

การจัดกลุ่มปาร์ตี้

หากท่านต้องการจัดตั้งกลุ่มปาร์ตี้ ท่านสามารถทำการชวนตัวละครท่านอื่นด้วยการเข้าไปใกล้ตัวละครที่ท่านอยากให้เข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้ด้วย เพื่อให้หน้าต่าง ตอบโต้ปรากฏขึ้นมาจากนั้น กดปุ่มCtrl แล้วกดปุ่ม “ชวนปาร์ตี้” ที่อยู่ในแถบเมนูที่ปรากฏขึ้น เมื่อตั้งกลุ่มปาร์ตี้ได้แล้ว

กดปุ่ม Ctrl  อีกครั้ง แล้วท่านจะสามารถใช้ฟังค์ชั่นเกี่ยวกับกลุ่มปาร์ตี้ได้

 

ท่านสามารถสร้างกลุ่มปาร์ตี้ได้โดยการกดปุ่ม  หรือใช้หน้าต่างแชทในการชวนตัวละครท่านนั้น

 

- เมื่อเข้าไปใกล้ตัวละครที่ท่านต้องการจะเชิญเข้ากลุ่มปาร์ตี้แล้ว กดปุ่ม เพื่อให้หน้าต่างตอบโต้ปรากฏออกมา จากนั้น ท่านจะสามารถใช้แผงคำสั่งการเชิญเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้ได้ เมื่อท่านคลิกปลุ่ม [ชวนปาร์ตี้] ท่านจะสามารถเชิญฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วมกลุ่มได้  

 

- หรือหลังจากที่ท่านคลิกที่ชื่อไอดีของนักผจญภัยท่านอื่นที่ท่านจะเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้ที่อยู่ในหน้าต่างแชทแล้ว คลิกปุ่ม [ชวนปาร์ตี้] เพียงแค่นี้ ท่านก็จะสามารถชวนผู้เล่นท่านอื่นเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้ได้แล้ว เพียงแต่นักผจญภัยที่ท่านเชิญเข้ากลุ่มจะต้องอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับท่านเท่านั้น

 

 

 

กลุ่มปาร์ตี้นั้น ท่านสามารถสร้างกลุ่มปาร์ตี้ที่มีสมาชิกได้มากสุดถึง 5 คน รวมถึงตัวท่านเองด้วย รูปโปรไฟล์ของกลุ่มปาร์ตี้จะถูกแสดงผลด้วยขอบสีทอง หัวหน้ากลุ่มปาร์ตี้จะมีอำนาจในการเปลี่ยนวิธีการรับไอเทม หรือขับไล่สมาชิก หรือมอบอำนาจหัวหน้ากลุ่ม เมื่อไหร่ก็ได้อย่างอิสระ

 

หากท่านต้องการถอนกลุ่มปาร์ตี้ เพียงแค่คลิกที่ปุ่มลูกศรตรงชื่อตัวละครของท่าน ท่านก็สามารถเลือกถอนกลุ่มปาร์ตี้ได้

 

หากท่านต้องการขับไล่ตัวละครหรือมอบอำนาจหัวหน้ากลุ่มปาร์ตี้ให้กับตัวละครอื่น เพียงแค่คลิกที่ลูกศรชื่อของตัวละครที่ท่านต้องการแล้วดำเนินการเลือกคำสั่งที่ต้องการ

 

ระบบหากลุ่มปาร์ตี้

หากท่านใช้งานระบบค้นหากลุ่มปาร์ตี้ ท่านจะสามารถหาสมาชิกกลุ่มปาร์ตี้ได้อย่างง่ายดาย ให้ท่านกดปุ่ม (ESC) – ค้นหาปาร์ตี้ ท่านจะสามารถเห็นรายการกลุ่มปาร์ตี้ที่กำลังหาสมาชิกกลุ่มได้ ถ้าหากมีรายการชื่อกลุ่มปาร์ตี้มากเกินไป ท่านสามารถค้นหาประกาศรับคนได้ในหน้าต่างค้นหา

 

หากไม่มีกลุ่มปาร์ตี้ที่ท่านต้องการ ท่านสามารถกดปุ่ม ‘ประกาศหาสมาชิก’ เพื่อประกาศหาสมาชิกของกลุ่มปาร์ตี้ของท่านเองได้ เพียงแค่ท่านเขียนข้อความประกาศรับสมาชิก และกำหนดเลเวลขั้นต่ำของสมาชิกกลุ่มของท่าน ท่านก็สามารถประกาศหาสมาชิกของท่านได้แล้ว

 

▲ หากกดปุ่ม (ESC) – ค้นหาปาร์ตี้ ท่านสามารถค้นหากลุ่มปาร์ตี้ได้จากหน้าต่างค้นหาปาร์ตี้นี้

▲ ท่านสามารถเห็นรายการชื่อกลุ่มปาร์ตี้ที่ประกาศหาสมาชิกอยู่ในหน้าต่างค้นหาปาร์ตี้นี้  

▲ หากท่านกดปุ่มประกาศหาสมาชิก ท่านสามารถค้นหาสมาชิกด้วยการกำหนดเลเวลขั้นต่ำของสมาชิกที่ท่านต้องการ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  

 

ในหน้าต่างค้นหาปาร์ตี้ยังมีฟังค์ชั่นสนับสนุนในการโฆษณาประกาศที่ท่านลงไว้ประกาศหาสมาชิกด้วย หากท่านคลิกปุ่มโฆษณาที่อยู่ข้าง ๆ หัวข้อประกาศค้นหาสมาชิกของท่าน ข้อความประกาศของท่านจะไปปรากฏขึ้นบนหน้าต่างแชทรวมเป็นเวลา 1 นาที ในสถานะที่เป็นข้อความที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ แต่การประกาศนี้จะต้องเสียพลังไป 1 คะแนน  

 

หากท่านต้องการเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้อื่น เพียงแค่ท่านกดปุ่ม  ‘ช่วยเหลือ’ ท่านก็สามารถทำการเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้นั้นได้แล้ว หากปาร์ตี้นั้นกับท่านอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กัน จะมีปุ่ม ‘ย้ายเซิร์ฟเวอร์’ปรากฎออกมา เมื่อกดปุ่มนั้น ท่านสามารถย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านกดปุ่มได้

 

เมื่อทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้ว ท่านจะเป็นปุ่ม ‘ช่วยเหลือ’ ปรากฎออกมาจากข้อความประกาศนั้น หากท่านกดปุ่มช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและเลเวลของสมาชิกที่รับสมัครจะปรากฏออกมาที่หน้าหน้าต่างปาร์ตี้ และหัวหน้ากลุ่มปาร์ตี้ก็จะสามารถทำการเชิญท่านเข้ากลุ่มปาร์ตี้ได้

 

 

ข้อดีของระบบปาร์ตี้

ท่านสามารถเห็นตำแหน่งของสมาชิกในแผนที่โลกและมินิแมพได้ ท่านสามารถใช้คำสั่ง 'SHIFT+คลิกซ้าย' ในแผนที่โลก เพื่อทราบตำแหน่งของสมาชิก หรือ ใช้คำสั่ง 'SHIFT+ดับเบิ้ลคลิก'เพื่อแสดงรูปธงแชร์ตำแหน่งของสมาชิกได้  

ท่านจะสามารถทราบตำแหน่งของสมาชิกได้จากการแชร์ตำแหน่งของสมาชิกนี้ หากระบบไม่แสดงตำแหน่งของสมาชิกในมินิแมพ ระบบจะแสดงผลทิศทางของสมาชิกด้วยลูกศรสีฟ้า

 

การล่าเป็นทีมเป็นหนึ่งในระบบปาร์ตี้หนึ่งในเกม  การล่าร่วมกันหลายๆ คน จะช่วยให้การอัพเลเวลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

จำนวนสมาชิก

ค่าประสบการณ์มอนสเตอร์

ค่าประสบการณ์ที่ได้รับต่อคน

1 คน

100%

100%

2 คน

120%

60%

3 คน

150%

50%

4 คน

200%

50%

5 คน

250%

50%

▲ วิธีการแบ่งค่าประสบการณ์เพื่อรวมกลุ่มปาร์ตี้

 

ถ้าหากค่าประสบการณ์มอนสเตอร์ที่จะได้รับคือ 100 หากท่านทำการจับมอนสเตอร์เพียงคนเดียว ท่านก็จะได้รับทั้ง 100% แต่ถ้าจับมอนสเตอร์โดยมีสมาชิกกลุ่ม 2 คน แล้วได้ค่าประสบการณ์ 120% ท่านก็จะต้องแบ่ง เป็น 60%/60%

 

ด้วยหลักเกณฑ์นี้ หากท่านมีสมาชิกกลุ่มปาร์ตี้ 5 คน แล้วท่านได้รับค่าประสบการณ์มอนสเตอร์ที่ขึ้นไปถึง 250% แล้ว สมาชิกในกลุ่มก็จะได้รับแบ่งค่าประสบการณ์ไปคนละ 50% เพราะฉะนั้น ยิ่งสมาชิกในกลุ่มมากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น  

 

แต่หากสมาชิกกลุ่มอยู่ในระยะที่ห่างกันมากเกินไป ท่านจะไม่สามารถรับผลประโยชน์ในข้อนี้ได้ เมื่อเปิดหน้าตา UI ของกลุ่มปาร์ตี้ ท่านจะสามารถตรวจสอบโบนัสระยะทาง และไวไฟปาร์ตี้ได้ ดังนั้น กลุ่มปาร์ตี้ของท่านจะต้องมีจำนวนสมาชิกเต็มก่อน ท่านถึงจะสามารถรับค่าประสบการณ์อย่างครบถ้วนได้

 

​​​​​​​

ระบบการแบ่งผลในกลุ่มปาร์ตี้ ยังมีระบบที่หากหัวหน้ากลุ่มปาร์ตี้สามารถตัดสินว่าจะแบ่งไอเทมที่ได้รับมาอย่างไรด้วย

 

วิธีการรับไอเทมและวิธีการแบ่งปันไอเทมที่ได้รับในกลุ่มปาร์ตี้ มี 2 แบบด้วยกัน วิธีการรับไอเทมจะเป็นสิ่งตัดสินว่าจะแบ่งของที่ดร็อปได้อย่างไร โดยจะแบ่งเป็นได้รับอิสระ, ได้รับตามลำดับ, ได้รับโดยการสุ่ม และหัวหน้าปาร์ตี้ได้รับ

 

สำหรับวิธีการแบ่งปันไอเทมที่ได้รับในกลุ่มปาร์ตี้นั้น หมายถึงรูปแบบการแบ่งไอเทมที่สามารถดร็อปได้ ซึ่งไอเทมนี้จะมีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือก็คือไอเทมที่เรียกว่า ‘ไอเทมพิเศษ’นั่นเอง ‘ไอเทมพิเศษ’ ในที่นี้ก็คือ ไอเทมที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ [ฮอตฮีลพิเศษ] ในตลาดซื้อขาย และจะขายในราคาที่ค่อนข้างถูก แต่เมื่อสินค้าเหล่านี้ขายได้แล้ว จะถูกนำมาแบ่งเท่ากับจำนวนสมาชิกในทีม และซิลเวอร์ที่ได้ก็จะถูกส่งไปยังตู้จดหมายของสมาชิก

 

แต่ถ้าหากคลิกปุ่ม ‘ดูสินค้าไอเทมพิเศษ’ ก่อนที่จำการลงทะเบียน ท่านสามารถทำการซื้อไอเทมดังกล่าวโดยการประมูลได้ หรืออาจจะใช้วิธีการทอยลูกเต๋าก็ได้ และแน่นอนว่าจำนวนเงินที่นำไปขายได้ต้องนำมาแบ่งเท่ากับจำนวนสมาชิกในทีม หรือหากชนะการทอยลูกเต๋า ไอเทมนั้นก็จะถูกส่งไปยังตู้จดหมายของผู้ชนะ

 

พื้นที่ล่าใน  จะถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่แคบ ดังนั้น พื้นที่ตรงนั้นจึงได้เป็นสถานที่ที่กลุ่มปาร์ตี้จะมารวมตัวกันทำกิจกรรมล่าร่วมกันได้ หากท่านไม่ยึดติดกับคะแนนค่าประสบการณ์มากนัก สถานที่แห่งนั้นก็คือได้ว่ากว้างใหญ่มากเช่นกัน

 

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ที่ท่านมีนั้นจะยังมีระดับที่ยังไม่ค่อยสูงมากนัก แต่ถ้าหากทำการล่าร่วมกันท่านอื่น ท่านก็สามารถที่จะทำการล่าได้ และยังสามารถเข้าร่วมการล่าในระดับที่สูงกว่านี้ได้ด้วย ถ้าหากท่านมีเวลา เราก็ขอแนะนำให้ท่านเข้าร่วมการล่าแบบกลุ่มปาร์ตี้นี้

 

 

◈ น้ำยาอิลิกเซอร์ที่ควรมีในการล่า

 

เมื่อท่านได้เข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้แล้ว หากท่านได้เตรียมน้ำยาอิลิกเซอร์มาด้วย มันจะช่วยท่านในการล่าเป็นอย่างมาก ไอเทมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ [ปาร์ตี้] น้ำยาอิลิกเซอร์แห่งประสบการณ์ (เรืองแสง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ถึง 10 (15)% เป็นเวลานานถึง 15 นาที

 

น้ำยาอิลิกเซอร์นี้ ยังสามารถใช้ผลร่วมกันในกลุ่มปาร์ตี้ทันทีที่ใช้ หากท่านอยู่ในสภาวะที่รับโบนัสระยะทางกลุ่มปาร์ตี้อยู่ และยังมีไอเทมที่ถ้ามีไว้จะประโยชน์กับท่าน ได้แก่ [ปาร์ตี้] น้ำยาอิลิกเซอร์แห่งความโกรธ (ไม่มีที่สิ้นสุด), [ปาร์ตี้] น้ำยาอิลิกเซอร์นักล่าชนเผ่าอาอิน (คมกริบ) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไอเทม [ปาร์ตี้] น้ำยาอิลิกเซอร์แห่งความว่องไว (ที่กล้าหาญ) ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากต้องเดินทางร่วมกันกับสมาชิกกลุ่มทั้งหมด และยังช่วยเพิ่มความสนุกในการล่าด้วย

top