Wiki

กิลด์

กิลด์เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

มีเนื้อหาจำนวนมากที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อร่วมอยู่ในกิลด์เท่านั้น และมีรางวัลสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถแบ่งปันให้ได้เฉพาะสมาชิกในกิลด์อีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงครามครอบครอง/สงครามฐาน ที่ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาหลักของการ PvP ก็ต้องเข้าร่วมเป็นกิลด์เท่านั้น

 

การสร้างกิลด์

สามารถสร้างกิลด์ ผ่านทาง NPC ผู้จัดการกิลด์ ในแต่ละเมือง ได้ตั้งแต่เลเวล 1

การสร้างกิลด์นั้น มีค่าใช้จ่าย 100,000 เหรียญเงิน ซึ่งแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสร้างกิลด์ 20,000 เหรียญเงิน และที่เหลือ 80,000 เหรียญเงินนั้น จะใช้เป็นกองทุนสำหรับกิลด์

 

TIP!

เงื่อนไขในการสร้างแคลน/กิลด์

- ไม่เป็นสมาชิกแคลน หรือ กิลด์

- หากออกจากแคลน หรือ กิลด์เก่า ต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- สามารถตั้งชื่อกิลด์ด้วยภาษาไทย/อังกฤษ/ตัวเลข, ตัวอักษรแรกต้องไม่ใช่ตัวเลข, ไม่สามารถใช้ไอคอนพิเศษ หรือ ตัวอักษรเดียวกัน ซ้ำกันเกิน 3 ครั้ง, ต้องตั้งชื่อที่มีความยาวตั้งแต่ 4 ~ 16 ตัว, ในกรณีที่ใช้ตัวอักษรแรกเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

 

หากต้องการที่จะพัฒนาจากแคลน เป็นกิลด์ ก็สามารถทำได้ที่ ผู้จัดการกิลด์ ประจำแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100,000 เหรียญเงิน

(เช่นเดียวกับการสร้างกิลด์ 80,000 เหรียญเงิน จะถูกเก็บไว้เป็นกองทุนสำหรับกิลด์)

 

 

ลงทะเบียนสัญลักษณ์กิลด์

จำเป็นต้องซื้อ ‘ใบลงทะเบียนเครื่องยศกิลด์’ จากผู้จัดการกิลด์ ในการลงทะเบียนสัญลักษณ์กิลด์, สัญลักษณ์กิลด์นั้น เปรียบเสมือนหน้าตาของกิลด์

สามารถลงทะเบียนสัญลักษณ์กิลด์ได้ในหน้าต่างกิลด์ (G) จากนั้นสร้างไฟล์รูปภาพขนาด 60x60 พิกเซล เช่น Gmark.png’ ลงในโฟลเดอร์ ‘My documents/Black Desert’

 

แต่โปรดจำไว้ว่า การลงทะเบียน และเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์กิลด์นั้น ทำได้ในวันจันทร์เท่านั้น


▲ เมื่อมี ‘ใบลงทะเบียนเครื่องยศกิลด์’ และคลิกที่ หน้าต่างลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์กิลด์ แล้วจะ

 

▲ มีหน้าต่างยืนยันเช่นนี้ปรากฎขึ้น และสัญลักษณ์ก็จะถูกลงทะเบียน

การทำสัญญาเพื่อเป็นสมาชิกกิลด์ และการออกจากกิลด์

สามารถเชิญชวนผู้เล่นอื่นให้เข้าร่วมกิลด์ ได้โดยการกดปุ่ม ชวนเข้ากิลด์

หลังจากนั้นที่หน้าต่างสนทนา คลิกที่ชื่อของผู้ที่ต้องการชวน เป็นอันเสร็จการชวนเข้ากิลด์

แต่, การชวนนี้ จะสามารถทำได้เมื่อ คนเชิญ (หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์) อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับ สมาชิกที่ต้องการเชิญ


 

เงื่อนไขของการเข้าร่วมกิลด์

  1. กิลด์นั้นจะเชื่อมต่อกับทุกตัวละคร ดังนั้นสามารถสมัครได้เพียง 1 กิลด์ต่อ 1 ตระกูลเท่านั้น

2. หากออกจากกิลด์ต้องรอ 24 ชั่วโมง เพื่อสมัครเข้ากิลด์ใหม่ หรือกิลด์เดิม

 

การสมัครเข้ากิลด์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้ทำการเซ็นสัญญาที่ส่งมาจากหัวหน้ากิลด์

ในสัญญา จะมีรายละเอียดของ การจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวัน, ค่าธรรมเนียมการยกเลิก และระยะเวลาของสัญญา (1 วัน, 7 วัน, 14 วัน หรือ 30 วัน)

เงื่อนไขของสัญญา จะสามารถกำหนดโดยหัวหน้ากิลด์ และการจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวัน และค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเชื่อมโยงกับเงื่อนไขของสัญญา

เมื่อมีการทำสัญญากันในครั้งแรก การจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันจะสามารถเป็น 0 วัน (0 เหรียญเงิน) / 1 วัน (1,000 เหรียญเงิน) / 7 วัน (7,000 เหรียญเงิน) / 14 วัน (14,000 เหรียญเงิน) / 30 วัน (30,000 เหรียญเงิน) และสามารถต่ออายุสัญญาได้หลังผ่านไป 1 วันหลังจากที่ทำสัญญา

เมื่อมีการต่อสัญญา จะสามารถเพิ่ม 1% ของการจ่ายปัจจุบันสำหรับ 100 คะแนน ของระดับค่ากิจกรรม และการเพิ่มจะถูกจำกัดไว้ที่ 100% สำหรับแต่ละสัญญา

ตัวอย่าง หากมีเบี้ยเลี้ยงรายวันอยู่ที่ 30,000 เหรียญเงิน และ ระดับกิจกรรมเป็น 10,000 สามารถต่อสัญญาได้สูงสุดที่ 60,000 เหรียญเงิน

การต่อสัญญาสามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง และจะต่ออายุสัญญาในเวลาเที่ยงคืน (24 นาฬิกา) ตามเวลาจริง

หากสัญญากับกิลด์สิ้นสุดลง สามารถออกจากกิลด์โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ แต่หากออกจากกิลด์ในระยะเวลาสัญญา จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และหากไม่มีเงิน จะไม่สามารถออกจากกิลด์ได้

หากสมาชิกกิลด์ถูกบังคับให้ออกจากกิลด์ โดยหัวหน้ากิลด์หรือรองหัวหน้ากิลด์

จะได้รับค่าชดเชยเป็น 3เท่า ของเบี้ยเลี้ยงรายวัน

▲ ค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าปรับขั้นต่ำจะแตกต่างกัน ตามระยะเวลาของสัญญา

 

หน้าที่ของกิลด์ และสิทธิ

กิลด์แตกต่างจากแคลน เพราะสามารถแต่งตั้งรองหัวหน้ากิลด์ และผู้จัดการกิลด์ได้

รองหัวหน้ากิลด์จะช่วยเหลือหัวหน้ากิลด์ และมีอำนาจในการจัดการกิลด์

ไม่มีการจำกัดจำนวนของรองหัวหน้ากิลด์

หัวหน้ากิลด์สามารถแต่งตั้งสมาชิกกิลด์ทั้งหมดเป็นรองหัวหน้ากิลด์ หรือจะไม่แต่งตั้งใครเลยก็ได้

หัวหน้ากิลด์

เป็นผู้ดูแลกิลด์ เนื่องจากมีอำนาจมาก ภาระหน้าที่ก็มากเช่นเดียวกัน

หากกิลด์คือบริษัท หัวหน้ากิลด์ก็คือประธานบริษัท

หากหัวหน้ากิลด์หายไปเป็นระยะเวลานาน มีความเป็นไปได้สูงที่กิลด์จะไม่ได้รับการจัดการที่ดี

 

รองหัวหน้ากิลด์

ได้รับอำนาจบางส่วน และช่วยเหลือหัวหน้ากิลด์ในการจัดการกิลด์

หากเป็นบริษัท ก็เทียบได้เป็น ผู้ดูแลระบบ

 

ผู้จัดการกิลด์

รับผิดชอบการจัดหาอุปกรณ์สงคราม

สามารถซื้อ และใช้อุปกรณ์สงครามส่วนใหญ่ที่ร้านค้ากิลด์

 

สมาชิกกิลด์

หากสมัครเข้ากิลด์ จะกลายเป็นสมาชิกกิลด์โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้ความสามารถ หรือทักษะต่างๆ ของกิลด์ได้ แต่ไม่มีสิทธิในการจัดการเกี่ยวกับกิลด์

 

 

สิทธิตามตำแหน่ง

 

หัวหน้ากิลด์

รองหัวหน้ากิลด์

ผู้จัดการกิลด์

สมาชิกกิลด์

ชักชวน/ทำสัญญา/ไล่ออก

O

O

X

X

แต่งตั้งตำแหน่ง

O

X

X

X

ใช้ร้านค้ากิลด์

O

O

O

X

เปลี่ยนสัญลักษณ์กิลด์

O

X

X

X

สร้างหรือทำลายป้อม

O

O

X

X

เก็บอาวุธบุกตีเมือง

O

O

X

X

ประกาศหรือถอนตัว จากสงคราม

O

O

X

X

ตั้งค่าป้องกันสมาชิกกิลด์

O

X

X

X

ร้องขอและยอมรับสงครามกิลด์

O

X

X

X

จ่ายเงินจูงใจ

O

X

X

X

เรียนรู้ทักษะกิลด์

O

X

X

X

ประมูลบ้านกิลด์

O

X

X

X

ยุบกิลด์

O

X

X

X

ใช้คลังเก็บของกิลด์

O

O

O

O

 

TIP!

หากตั้งรองหัวหน้ากิลด์จำนวนมาก คนหลายคนก็จะมีอำนาจในการจัดการกิลด์

แต่มีเฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้น ที่สามารถทำสัญญากับรองหัวหน้ากิลด์ได้ ดังนั้นหัวหน้ากิลด์ก็จะมีงานมากมายที่จะต้องทำ

 

หน้าต่างกิลด์

 

 

  • ประกาศ

สามารถเขียนข้อความเพื่อประกาศแก่สมาชิกกิลด์ (สามารถใช้ได้เฉพาะหัวหน้ากิลด์/รองหัวหน้ากิลด์เท่านั้น)

 

  •  แนะนำกิลด์  

สามารถเขียนรายละเอียดของกิลด์ ซึ่งจะแสดงต่อผู้เล่นทุกคนบนการจัดอันดับกิลด์ (สามารถใช้ได้เฉพาะหัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์เท่านั้น)

 

  •  คำพูดประจำวัน  

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้เขียนข้อความที่สมาชิกกิลด์ต้องการบอกแก่กัน และจะแสดงให้เห็นแค่สมาชิกภายในกิลด์เท่านั้น

 

  •  การเพิ่มจำนวนสมาชิกสูงสุด

สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้สูงสุด 100 คน

ตามขนาดของกิลด์ที่ใหญ่ขึ้น จำนวนสมาชิกสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้น และจำนวนการป้องกันสมาชิกสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ใช้คะแนนกิลด์ 2 คะแนน ในการเพิ่มสมาชิก 5 คน

แต่ขนาดของกิลด์จะถูกกำหนดโดยจำนวนของคนที่เข้าร่วม นอกเหนือจากจำนวนสมาชิกสูงสุด

  • การเพิ่มจำนวนการป้องกันสมาชิกกิลด์  

นอกเหนือจากความสามารถในการป้องกันแล้ว จำนวนสูงสุดของการป้องกันสมาชิกกิลด์สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้คะแนนกิลด์ สามารถเพิ่มได้ถึง 10% ของจำนวนสมาชิกปัจจุบัน และหากมีจำนวนสมาชิกสูงสุด 100 คน เมื่อความสามารถในการป้องกันสมาชิกพื้นฐานเป็น 10 คน  และอีก 10 คนสามารถเพิ่มเข้าไปได้ ดังนั้นเท่ากับว่าสามารถปกป้องสมาชิกกิลด์ได้สูงสุด 20 คน ทุกครั้งๆ ที่จำนวนการป้องกันสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 คน 1 คะแนนกิลด์จะถูกใช้ สมาชิกกิลด์ที่เลือก จะไม่ถูกโจมตีจากสมาชิกของกิลด์ที่เป็นศัตรู แต่หากกิลด์ที่เป็นศัตรูเปิดใช้งานบังคับโจมตี (ALT+C) ก็จะสามารถโดนโจมตีได้

 

  •  การประกาศสงคราม

สามารถประสงครามกับกิลด์อื่น (สามารถใช้เฉพาะหัวหน้ากิลด์/รองหัวหน้ากิลด์)

 

  •  คลังเก็บของกิลด์

สามารถเปิดคลังเก็บของของกิลด์ ได้เฉพาะที่หมู่บ้าน

 

  •  ข้อมูลกิลด์

ถ้าหน้าข้อมูลกิลด์ถูกเปิดใช้งาน จะสามารถใช้งานสมุดเยี่ยมชมได้

 

  •  สงครามกิลด์

จากทางด้านซ้ายเป็นปุ่มสำหรับ การบังคับลงโทษ/ร้องขอทำสงคราม/ถอนตัวออกจากสงคราม

 

การติดต่อสื่อสารภายในกิลด์

สมาชิกกิลด์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารกิลด์

สามารถสื่อสารผ่านหน้าต่างสนทนา โดยการพิมพ์ /G หรือเปิดใช้หน้าต่างสนทนาจากนั้นกด ALT+5

หากใส่เครื่องหมาย ! (เครื่องหมายอัศเจรีย์) ข้างหน้าข้อความ จะสามารถแสดงข้อความที่ด้านบนหน้าจอเกม แก่สมาชิกกิลด์ทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่ในเกมได้

หากสมาชิกกิลด์ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เสียชีวิต ระหว่างช่วงสงครามกิลด์ จะถูกแสดงเป็นรูปหัวกะโหลกในแผนที่โลก

เป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการตรวจสอบตำแหน่งของสมาชิกกิลด์ ในระหว่างการต่อสู้

นอกจากนั้น, สมาชิกกิลด์ทั้งหลาย จะถูกแสดงด้วยแสงสีเขียว บนมินิแมพ และ บนแผนที่โลก

 

เงินทุนกิลด์

เงินทุนกิลด์จะเริ่มต้นต่ำสุดที่ 80,000 เหรียญเงิน ในตอนที่สร้างกิลด์ ไม่มีใครที่สามารถถอนเงินทุนกิลด์ได้ และจะใช้สำหรับการจัดการกิลด์เท่านั้น

 

 

วิธีการรับเงินทุนกิลด์

1. ภารกิจกิลด์

วิธีที่ง่ายที่สุด ในการได้รับเงินทุนกิลด์ คือ การทำภารกิจให้สำเร็จ เงินทุนกิลด์ที่ได้รับจะต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด และประเภทของภารกิจกิลด์

 

2. สงครามครอบครอง/สงครามฐาน

หากมีสมาชิกกิลด์ที่ชื่นชอบการ PvP และต้องการที่จะได้รับเงินทุนกิลด์ แนะนำให้เข้าร่วมในสงครามครอบครอง และสงครามฐาน

หากชนะ จะได้รับภาษีอาณาเขต ซึ่งสามารถหักส่วนหนึ่งของภาษี มาเป็นเงินทุนกิลด์ได้

เพียงแค่ชนะในฐานระดับ 1 ก็สามารถหาเงินได้เกือบๆ 100 ล้าน

 

ภาษีที่ได้รับจากการชนะสงครามนั้น จะสามารถจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดสงครามเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการจัดเก็บภาษีจาก ค่ายป้องกันตะวันตก ซึ่งอยู่ในเขต เซเรนเดีย ก็จะต้องไปยัง เซเรนเดีย เซิร์ฟเวอร์ 1

หากไม่จัดเก็บภาษี จนกระทั้ง 15 นาที ก่อนที่สงครามครอบครอง/สงครามฐานครั้งถัดไปจะเริ่มขึ้น ภาษีจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ และภาษีจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติอีกครั้ง 5 นาทีก่อน สงครามครอบครอง/สงครามฐานจะเริ่มขึ้น

 

3. การล่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่ในมหาสมุทร

หากมีเรือกิลด์ติดอาวุธ หรือ เรือสำเภาเอเฟเรียส่วนบุคคล ก็สามารถล่ามอนสเตอร์ที่ปรากฎอยู่ในมหาสมุทร เพื่อค้นหาไอเทมต่างๆ ได้

ไอเทมเหล่านี้สามารถขายในร้านค้ากิลด์ และ บางครั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมหายาก ซึ่งจะสามารถขายได้ถึง 100,000,000 เหรียญเงิน

 

การใช้เงินทุนกิลด์

1. ค่าจ้างรายวัน และเงินจูงใจสมาชิกกิลด์

2. ภาษีกิลด์

3. ซื้อบ้านกิลด์

4. ค่าใช้จ่ายสงคราม

5. รับภารกิจกิลด์

6. ซื้อไอเทมพิเศษของกิลด์

 

สินน้ำใจกิลด์

ทุกกิลด์ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป สามารถทำการแจกจ่ายสินน้ำใจกิลด์ได้ 

สินน้ำใจกิลด์ สามารถแจกได้ทุก 7 วัน และแจกได้สูงสุดถึง 40% ของเงินทุนกิลด์

สินน้ำใจกิลด์ สามารถแจกจ่ายได้โดย “หัวหน้ากิลด์” เท่านั้น

 

เงินสำรองสวัสดิการของกิลด์

เงินสำรองสวัสดิการของกิลด์ เป็นประเภทของภาษีที่จัดเก็บจากแต่ละกิลด์ โดยจะจัดเก็บในสัดส่วนของเงินทุนกิลด์ และจัดเก็บอัตโนมัติในทุกวันอาทิตย์เวลา 24.00 น. (วันจันทร์ 0 นาฬิกา)

ถ้าเงินทุนกิลด์น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญเงิน กิลด์จะได้รับการยกเว้นการชำระค่าเงินสำรองสวัสดิการกิลด์

 

เงินทุนกิลด์ 

ชำระค่าเงินสำรองสวัสดิการกิลด์

1 พันล้าน~4.9 พันล้าน เหรียญเงิน

1% ของ เงินทุนกิลด์

5 พันล้าน~9.9 พันล้าน เหรียญเงิน

3% ของ เงินทุนกิลด์

10 พันล้าน~19.9 พันล้าน เหรียญเงิน

5% ของ เงินทุนกิลด์

20 พันล้าน~29.9 พันล้าน เหรียญเงิน

10% ของ เงินทุนกิลด์

30 พันล้าน~49.9 พันล้าน เหรียญเงิน

15% ของ เงินทุนกิลด์

50 พันล้าน~89.9 พันล้าน เหรียญเงิน

20% ของ เงินทุนกิลด์

90 พันล้าน เหรียญเงิน ~

20% ของ เงินทุนกิลด์

 

 

เงินทุนสนับสนุนกิลด์

เงินทุนสนับสนุนกิลด์จะได้รับทุกวันอาทิตย์ 24 นาฬิกา (วันจันทร์ 0 นาฬิกา) ขึ้นอยู่กับขนาดของกิลด์

กิลด์จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น หากกิลด์มีขนาดใหญ่

(ขนาดของกิลด์ถูกกำหนด จากจำนวนของสมาชิกกิลด์ที่มีอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน)

 

ขนาดของกิลด์ 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนกิลด์ 

เล็ก

100 ล้านเหรียญเงิน

กลาง

200 ล้านเหรียญเงิน

ใหญ่

300 ล้านเหรียญเงิน

ใหญ่ที่สุด

400 ล้านเหรียญเงิน

 

หัวหน้ากิลด์สามารถจัดเก็บเงินทุนสนับสนุนกิลด์ด้วยการคลิกปุ่ม ‘รับ’ หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ และ กรณีที่จะจัดเก็บต้องมีสมาชิกกิลด์มากกว่า 10 คน ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น (รองหัวหน้ากิลด์ไม่สามารถรับเงินทุนสนับสนุน)

 

การได้รับคะแนนกิลด์

ภารกิจกิลด์

วิธีพื้นฐานในการรับคะแนนกิลด์ คือ การบรรลุภารกิจกิลด์

สามารถรับค่าประสบการณ์ทักษะกิลด์ได้ตั้งแต่ ต่ำสุด 500 ~ สูงสุด 24,000 ขึ้นอยู่กับขนาดของภารกิจ และประเภท หากค่าประสบการณ์ครบเต็มที่ 100% จะได้รับคะแนนกิลด์ 2 คะแนน

 

ถ้าขนาดของภารกิจกิลด์ใหญ่ และมีเวลาในการทำภารกิจมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่จะได้รับคะแนนกิลด์ ก็จะมากขึ้นเท่านั้น, แต่ถ้าเป็นภารกิจขนาดเท่ากันแล้ว คะแนนที่ได้รับ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของภารกิจ เช่น การทำภารกิจเกี่ยวกับ การล่า จะได้คะแนนมากกว่า การทำภารกิจเกี่ยวกับ การรวบรวม/การค้า/การตกปลา

 

เพิ่มระดับ lv และทักษะของสมาชิกกิลด์

ในกรณีของนักผจญภัยมือใหม่ที่มีเลเวลต่ำ อาจจะคิดว่า ตนไม่สามารถช่วยเหลือกิลด์ได้มากนัก แต่รู้หรือไม่ว่า เพียงแค่ตั้งใจอัพเลเวล และ ค่าประสบการณ์ต่างๆ ของตนให้มากขึ้น ก็เป็นการช่วยเหลือกิลด์อย่างหนึ่ง

เพราะเลเวลของนักผจญภัยมือใหม่นั้น ขึ้นเร็วมาก ทำให้สามารถร่วมกิจกรรมกับกิลด์ได้มากกว่าที่คิด

 

ภารกิจกิลด์

ภารกิจกิลด์นั้น จำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำ เพื่อเป็นการเริ่มทำภารกิจกิลด์ ซึ่งถ้าทำภารกิจสำเร็จ จะสามารถได้รับเงินรางวัล, ภารกิจกิลด์สามารถทำได้วันละ 5 ครั้ง ต่อกิลด์

 

แบ่งเป็น ภารกิจครอบครอง และภารกิจทั่วไป, หากมีสมาชิกกิลด์ที่ชอบการไล่ล่า แนะนำให้ทำ ภารกิจเกี่ยวกับ การครอบครอง แต่ถ้ามีสมาชิกที่ชอบทำภารกิจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ก็แนะนำให้รับภารกิจทั่วไป

 

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ การทำภารกิจให้เสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด

ภารกิจต่างๆ แบ่งเป็น ภารกิจเกี่ยวกับ การล่าสัตว์, การรวบรวม (แปรรูป), การตกปลา, การค้า

หากไม่สามารถทำภารกิจให้เสร็จภายในเวลา จะต้องกด ยกเลิก ภารกิจ

ซึ่งถ้ายกเลิกแล้ว จะไม่ได้รับรางวัล กับคะแนนกิลด์ (เมื่อยกเลิก จำนวนภารกิจที่สามารถรับได้จะไม่คืนกลับมา)

 

สำหรับจำนวนสมาชิกที่จำเป็นต้องเข้าร่วมในแต่ละภารกิจนั้น แตกต่างกันไปตามขนาดของภารกิจ คือ 1-5 คน สำหรับขนาดเล็ก, 6-10 คน สำหรับขนาดกลาง, 10-15 คน สำหรับขนาดใหญ่, และ 16-20 คน สำหรับขนาดใหญ่ที่สุด หากมีสมาชิกกิลด์ที่มีเลเวลสูง หรือมีอุปกรณ์ดีๆ เข้าร่วม จำนวนสมาชิกที่ต้องการก็จะลดลง


▲ ภารกิจกิลด์สามารถตรวจสอบได้ที่ปุ่มด้านบนหลังจากเปิดหน้าต่างกิลด์ด้วยการกดปุ่มลัด

 

ภารกิจครอบครอง

ภารกิจครอบครองส่วนใหญ่ ประกอบด้วย พื้นที่ล่าต่างๆ

จึงเป็นการดีในการอัพเลเวล ไปพร้อมๆ กับการทำภารกิจกิลด์

 

การรับภารกิจนั้น นอกจากขนาดของกิลด์จะสำคัญแล้ว เลเวลของสมาชิกกิลด์ ก็มีส่วนสำคัญในการได้รับสิทธิ ในการเข้าร่วมล่าของแต่ละพื้นที่ล่าอีกด้วย

เพราะระดับของมอนสเตอร์ในแต่ละพื้นที่ จะแตกต่างกัน ทำให้ระดับความยากของแต่ละภารกิจแตกต่างกันไปด้วย

นอกจากนี้ หากขนาดและพื้นที่เหมือนกัน แต่ระยะในการทำภารกิจต่างกัน เวลาที่มากกว่า ก็จะเป็นภารกิจที่ยากกว่า

 

หากระดับ lv ของสมาชิกอยู่ที่ 45-50 แนะนำให้ล่าที่คาลเพออน ภารกิจครอบครองสำหรับคาลเพออน ประกอบด้วยการกำจัด ชนเผ่าลูทุม, ชนเผ่ามานชา, โครงกระดูกเฮ็กซ์, วิญญาณแอนท์, วิหารคาลเพออน และ ยักษ์ตาเดียว โดยการเลือกแบบสุ่ม

 

 

หากระดับเลเวลเฉลี่ยของสมาชิกกิลด์อยู่ที่ 51-55 แนะนำให้ล่าที่ เมเดีย ภารกิจครอบครองสำหรับเมเดีย ประกอบด้วย การทำลายล้าง ซ่องโจรพเนจร, ชนเผ่าเฮล์ม, คนคลั่งศาสนาวิหารแอลริค, ชนเผ่าเมนน์, ชนเผ่าโซซัน และ ชนเผ่ายามาญในเหมืองแร่ร้าง โดยจะเป็นการเลือกแบบสุ่ม

 

หากระดับเลเวลเฉลี่ยของสมาชิกกิลด์มากกว่า 55 แนะนำให้ล่าที่ บาเลนเซีย ภารกิจครอบครองสำหรับบาเลนเซียประกอบด้วย การปราบฟอร์กันทะเลทราย, คนคลั่งศาสนาพระจันทร์เสี้ยว, นากาทะเลทราย กลุ่มโจรกาฮาซ, วารากอน, คนคลั่งศาสนาคาดรี, เผ่าบาซิมบาเลนเซีย, บาซิลิสก์บาเลนเซีย และ เซนทอร์ โดยเป็นการเลือกแบบสุ่ม

 

ภารกิจทั่วไป

 

ภารกิจทั่วไปประกอบด้วย ภารกิจเกี่ยวกับ การรวบรวม (แปรรูป), การตกปลา และ การค้าขาย ซึ่งมีข้อดีที่สามารถเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิต ขณะทำภารกิจ

หากสมาชิกกิลด์ส่วนมากมีเลเวลต่ำ หรือ ชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วภารกิจทั่วไปเหล่านี้เหมาะสมมาก

 

ภารกิจการรวบรวม และตกปลาจะถูกแสดงเป็นไอคอนสีเขียว และสีน้ำตาล สำหรับการค้า

 

ภารกิจการค้า จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการเข้าร่วม และหัวหน้ากิลด์จะต้องเข้าร่วมด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นภารกิจที่ยาก จึงต้องอาศัยความสามัคคีระหว่างสมาชิกกิลด์เป็นอย่างสูง

 

TIPระบบเรด

ขณะที่ทำภารกิจทั่วไป และได้รับภารกิจ ที่มีคำว่า ‘[การปราบปรามบอส]’ นำหน้าแล้วนั้น หมายความว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ จะได้รับรางวัลพิเศษ

สามารถลุ้นรับไอเทมดีๆ เช่น อาวุธรีเบลโทร, เกราะกลูนิล หรือ อัญมณีระดับสูง

เงินมัดจำในการรับภารกิจค่อนข้างแพง จึงเหมาะสำหรับกิลด์ที่มีเงินทุนเยอะ

 

 

ทักษะกิลด์

ทักษะกิลด์เป็นเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ที่มีผลต่อสมาชิกกิลด์

ซึ่งแบ่งเป็น ทักษะประเภทพาสซีฟที่มีผลหลังจากเรียนรู้ และประเภทกดเพื่อเรียกใช้งาน ในช่วงเวลาที่จำกัด

 

เกี่ยวกับการต่อสู้

 

ทักษะเกี่ยวกับการต่อสู้ เช่น เสียงคำรามดุดัน (เพิ่มความแม่นยำ), สมรภูมิคำราม (เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด), ดอกไม้ไฟแห่งชีวิต (เพิ่มค่า HP สูงสุด) และ เพลิงพิทักษ์ (ลดค่าความเสียหาย)

 

ทักษะกิลด์เหล่านี้ มีประโยชน์สำหรับการล่า ดังนั้นหากมีสมาชิกกิลด์ที่ชื่นชอบการล่า หรือ PvP นี่คือทักษะที่ควรจะพิจารณารับเป็นอันดับแรกๆ

 

 

เกี่ยวกับชีวิต

 

ทักษะเกี่ยวกับชีวิต แบ่งเป็น หัตถ์ว่องไว (เพิ่มระดับการเก็บรวบรวม), รสชาติที่น่าตื่นเต้น (เพิ่มระดับการตกปลา) และ ขับขี่คล่องแคล่ว

ทักษะที่เป็นที่นิยมในเหล่านักผจญภัย คือ หัตถ์ว่องไว และ รสชาติที่น่าตื่นเต้น

 

หากมีสมาชิกกิลด์จำนวนมากที่ชอบการรวบรวม และการผลิต แนะนำให้เรียนรู้ทักษะชีวิต

แม้ว่า เมื่อเทียบกับทักษะด้านการต่อสู้แล้ว จะใช้คะแนนกิลด์มากกว่า ในการเรียนรู้ก็ตาม

แต่การเรียนรู้ทักษะ ที่เป็นที่สนใจของสมาชิกกิลด์ส่วนมากนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

 

เกี่ยวกับการล้อม/สงครามฐาน

 

ทักษะที่มีผลต่อสงครามล้อม/สงครามฐาน คือ คุ้มครอง (ป้องกันอาวุธโจมตีเมือง), การกู่ร้องของราชา (เพิ่มกำลังใจกิลด์), คำสั่งรวบรวม (รวมสมาชิกกิลด์) และ ธงแห่งความไม่ย่อท้อ (ติดตั้งด่านหน้า)

 

หลังจาก เสียงคำรามดุดัน และ สมรภูมิคำราม ถึง level 5 จะสามารถเรียนรู้ การกู่ร้องของราชา และหาก ดอกไม้ไฟแห่งชีวิต และ เพลิงพิทักษ์ ถึง level 5 จะสามารถเรียน คำสั่งรวบรวม

 

คำสั่งรวบรวม มีระยะเวลาในการเรียกใช้อีกครั้งที่นานมาก (22 ชั่วโมง)

แต่เป็นทักษะ ที่ทรงพลัง เพราะสามารถใช้เรียกรวมสมาชิกกิลด์ทุกคน ที่ออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับหัวหน้ากิลด์ ภายในพริบตา (ยกเว้น ในบางกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ในทะเลทราย)

 

ธงแห่งความไม่ย่อท้อ เป็นทักษะที่ใช้สร้างด่านบนสนามรบ เพื่อตั้งเป็นจุดฟื้นคืนชีพของสมาชิกกิลด์ นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในสนามรบ

 

คำสั่งรวบรวม และ ธงแห่งความไม่ย่อท้อ มีประโยชน์มากสำหรับกิลด์ในช่วงสงคราม หากมีคะแนนมากพอ ก็แนะนำให้เรียนรู้ทักษะทั้ง 2 อย่างนี้

 

เกี่ยวกับบ้านกิลด์

ทักษะนี้ ช่วยในการสร้างฐานต่างๆ หรือ ขยายคลังเก็บของกิลด์

เมื่อเรียนรู้ จะสามารถสร้างพาหนะกิลด์ และ เกราะเพื่อพาหนะกิลด์ได้, นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการขยายคลังเก็บของกิลด์ได้สูงสุดถึง 8 ช่อง

ทักษะเกี่ยวกับบ้านกิลด์นั้นต้องใช้ทักษะคะแนนกิลด์มาก และจำเป็นต้องมีบ้านกิลด์ในครอบครอง

ดังนั้นทักษะเหล่านี้ จึงเหมาะกับกิลด์ที่โตเต็มที่ และเรียนรู้ทักษะด้านการต่อสู้, ทักษะเกี่ยวกับชีวิตจนครบแล้ว และควรพิจารณาให้ดีว่า มีความจำเป็นในการเรียนรู้จริงๆ หรือไม่ ก่อนตัดสินใจเรียน

 

สงครามกิลด์

เนื้อหาในการเข้าร่วม PvP ในทุกที่ โดยไม่คำนึงถึงเลเวลของสมาชิกกิลด์ในการประกาศสงครามกับกิลด์อื่น

การประกาศสงคราม

เป็นประกาศสงคราม โดยปราศจากการยินยอมของฝ่ายตรงข้าม และสามารถประกาศสงครามได้สูงสุด 6 กิลด์

แต่, จะไม่สามารถประกาศสงครามได้ หากกิลด์นั้นไม่มีอาณาเขต หรือ ฐานในครอบครอง

สามารถประกาศสงครามได้โดยฝ่ายเดียว

ในการประกาศสงคราม จะต้องใช้เงินจำนวน 1 ล้านเหรียญเงิน

กิลด์ที่มีการประกาศสงคราม จะแสดงสถานะสงคราม และสถานะ PvP ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

หากหัวหน้าหรือรองหัวหน้าผู้ที่เริ่มสงคราม กดปุ่ม ‘หยุด’ จะเป็นการหยุดสงครามในทันที

แต่ การยุติสงครามนั้น สามารถทำได้หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง หลังจากการประกาศสงคราม

การประกาศ และยุติสงครามกิลด์ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าต่างกิลด์

※ กรณีที่เสียชีวิต ระหว่างสงครามกิลด์ จะไม่มีการติดโทษค่าอุปนิสัย

 

การตัดสินแพ้ชนะ

หากหัวหน้าของทั้งสองกิลด์อยู่ในสงครามในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน พวกเขาสามารถดำเนินการต่อสู้เพื่อตัดสินการแพ้ ชนะได้

ด้วยการกดปุ่ม ต่อสู้ ในหน้ารายชื่อกิลด์ที่ประกาศสงคราม สามารถเลือกเงื่อนไขชัยชนะ และเริ่มต้นเดิมพันได้

การต่อสู้นี้ ต้องการ การตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งปฎิเสธ การต่อสู้จะถูกยกเลิก, แต่สงครามกิลด์ ยังคงดำเนินต่อไป

การต่อสู้นี้ดำเนินการได้ 1 ครั้ง / 1 วัน

เงินทุนกิลด์ที่ได้จากการพนัน จะส่งไปให้กิลด์ที่ชนะ หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว

ถึงแม้จะไม่มีกิลด์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของการชนะ สงครามกิลด์ก็จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้

หากไม่มีผู้ชนะหลังจาก 24 ชั่วโมง ทั้งสองกิลด์จะถูกประกาศว่าแพ้ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามทั้งคู่

 

ความสามารถในการป้องกันกิลด์

ความสามารถในการป้องกันกิลด์ ช่วยให้สมาชิกผู้ที่ไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามได้รับการปกป้องจากสงคราม แต่หากฝ่ายศัตรูใช้งานการบังคับโจมตี (ALT+C) สมาชิกกิลด์ก็จะสามารถถูกโจมตีได้

จำนวนพื้นฐานของการป้องกันสมาชิกกิลด์ คือ 10 คน และจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของกิลด์ หากไม่สามารถป้องกันสมาชิกกิลด์ทั้งหมดด้วยจำนวนพื้นฐานแล้ว แนะนำให้ใช้คะแนนกิลด์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันสมาชิกได้

สามารถเพิ่มจำนวนได้ถึง 10% ของจำนวนปัจจุบัน และจะต้องใช้ 3 คะแนน สำหรับการเพิ่มจำนวน 1 คน หัวหน้ากิลด์เท่านั้นสามารถตั้งได้ว่าใครจะได้รับการป้องกัน, หัวหน้ากิลด์/รองหัวหน้ากิลด์ ไม่สามารถได้รับความปกป้องจากฟังก์ชั่นนี้

 

ไอเทมกิลด์

สามารถซื้อไอเทมกิลด์จาก ผู้จัดการกิลด์ในแต่ละหมู่บ้าน

ไอเทมส่วนมาก จะเป็นไอเทมที่ใช้ในสงครามครอบครอง/สงครามฐาน

 

ประเภท

รายละเอียด

น้ำยาฟื้นฟู

สามารถใช้ได้เฉพาะในสงครามครอบครอง/สงครามฐานเท่านั้น เป็นเพียงน้ำยาฟื้นฟูระดับธรรมดา คุณภาพไม่ดีมากนัก

กระสุนปืนใหญ่สำหรับฝึก

กระสุนปืนใหญ่สำหรับฝึก สามารถนำมาใช้ฝึกได้ทุกเวลา แต่ไม่มีความสามารถในการทำความเสียหายแก่ศัตรู

กับดัก

เป็นไอเทมที่สามารถทำให้ มึนงง หรือ เผาศัตรูได้ สามารถติดตั้งรอบๆ ด่าน ติดตั้งกับดักได้เพียง คนละ 3 อันเท่านั้น

กับดักช้าง

ไอเทมที่สามารถทำร้ายอาวุธปิดล้อม และหากอาวุธปิดล้อมของศัตรู (ช้าง) มาโดนกับดัก ตัวละครที่อยู่บนช้างของศัตรูจะตกลงมา เหมือนกันกับ กับดักปกติ สามารถติดตั้งกับดับช้าง 3 อันต่อคน

ป้อม และฐานบัญชาการ

หากเป็นสงครามครอบครอง/สงครามฐานในเขตที่มีปราสาท (คาลเพออน, เมเดีย, บาเลนเซีย) จะสามารถติดตั้งได้แค่ฐานบัญชาการเท่านั้น, นอกเหนือเขตปราสาทจะสามารถติดตั้ง ป้อมบัญชาการ ซึ่งแบ่งเป็น ป้อมปราการสี่เหลี่ยม, ป้อมปราการสี่เหลี่ยมแข็ง, ป้อมปราการแปดเหลี่ยมหนักแน่น

หอคอยป้องกันปิดล้อม

ใช้ในการปกป้องป้อมปราการรอบๆ สามารถใช้ได้ในสงครามเท่านั้น

ถั่วทะเลทราย

ใช้เมื่อต้องการจับช้าง

ใบลงทะเบียนเครื่องยศ

ใช้เมื่อต้องการลงทะเบียน หรือเปลี่ยนสัญลักษณ์กิลด์

วัสดุการสร้าง

ใช้เมื่อต้องการสร้างกิลด์

สิ่งของในสังกัด

หอคอยเพลิง, เครื่องยิงลูกศร, คลังเสบียง ไอเทมที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สำหรับสงคราม

 

การทำหน้าที่แทน หัวหน้ากิลด์

สิทธิในกิลด์ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหัวหน้ากิลด์ ดังนั้นหากหัวหน้ากิลด์ไม่เข้าสู่ระบบเกมเป็นเวลานาน ระบบต่างๆ ของกิลด์อาจจะทำงานได้ไม่ดีพอ สร้างความกังวลใจให้แก่สมาชิกกิลด์ ในตอนนี้สามารถใช้ระบบการทำหน้าที่แทนหัวหน้ากิลด์ เพื่อเปลี่ยนหัวหน้ากิลด์ได้

การเปลี่ยนหัวหน้ากิลด์นั้น ทำได้ 2 อย่าง ซึ่งเงินค่าธรรมเนียม และ เงื่อนไขต่างกันไป ดังนี้

อย่างแรก หากหัวหน้ากิลด์ไม่เข้าสู่ระบบเกมเป็นเวลา 15 วัน รองหัวหน้ากิลด์สามารถใช้เงินทุนกิลด์ 20 ล้าน เพื่อรับสิทธิในการทำหน้าที่แทนหัวหน้ากิลด์ได้

 

อีกอย่างหนึ่ง คือ การที่หัวหน้ากิลด์มอบหมายตำแหน่งหัวหน้า ให้แก่รองหัวหน้ากิลด์ด้วยความสมัครใจ แต่ในกรณีนี้ มีเงื่อนไขมากกว่าวิธีแรก คือ

• การมอบอำนาจ จะไม่สามารถทำได้ หากมีอาณาเขต, ฐาน หรือ บ้านกิลด์ในครอบครอง

• การมอบอำนาจ จะไม่สามารถทำได้ หากมีไอเทมในคลังเก็บของกิลด์ และ คอกม้ากิลด์

• การมอบอำนาจ จะไม่สามารถทำได้ หากมีไอเทมกิลด์ ในกระเป๋าของหัวหน้ากิลด์

• เมื่อทำการมอบอำนาจ 50% ของเงินทุนกิลด์จะถูกหักทิ้งไป

•  การมอบอำนาจ จะไม่สามารถทำได้ หากช้างในคอก มีการสวมใส่อุปกรณ์ หรือหัวหน้ากิลด์มีไอเทมกิลด์อยู่ในครอบครอง

ดังนั้นควรต้องพิจารณาว่าสามารถทำตามเงื่อนไขได้ทุกข้อหรือไม่ ก่อนทำการมอบอำนาจ


▲ หัวหน้ากิลด์สามารถเลือกรองหัวหน้ากิลด์ เพื่อมอบอำนาจให้ได้

 

การยุบกิลด์

หากไม่สามารถดูแลกิลด์ได้อีกต่อไป ขั้นตอนสุดท้าย คือ การยุบกิลด์

ในหน้าแรกของหน้าต่างกิลด์ (G) กดปุ่ม ‘ยุบกิบด์’

 

เงื่อนไขสำหรับการยุบกิลด์มีดังนี้

 

เงื่อนไขของการยุบกิลด์

1. จะต้องไม่มีสมาชิกกิลด์หลงเหลืออยู่ ยกเว้นหัวหน้ากิลด์

2. ไม่มีไอเทมในคลังเก็บของกิลด์

3. จะต้องไม่มีการสร้างป้อมในสงครามครอบครอง

 

อันดับกิลด์

สามารถตรวจสอบอันดับกิลด์โดยการกดปุ่ม ESC และ ตรวจสอบเมนู อันดับกิลด์ โดยพื้นฐานแล้วรายการจะแสดงกิลด์ที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าหากคะแนนกิลด์เท่ากัน อันดับจะถูกตัดสินโดยยึดจาก คะแนนประสบการณ์กิลด์

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับกิลด์ตาม จำนวนดินแดน/ฐานที่ครอบครอง, จำนวนครั้งที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ, จำนวนสมาชิกกิลด์, สมุดเยี่ยม, คำแนะนำกิลด์ รวมไปถึง เลเวลในการใช้ชีวิตแบบต่างๆ

 

ที่อันดับกิลด์ หากนำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อกิลด์ จะสามารถตรวจสอบ คำแนะนำกิลด์แบบคร่าวๆ ได้ และถ้าหากคลิกที่ชื่อกิลด์ จะย้ายไปยังหน้ากิลด์ ซึ่งสามารถตรวจสอบบทนำกิลด์ และสมุดเยี่ยมได้

มาตราฐานต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักผจญภัยแต่ละคนเลือกกิลด์ได้ตามสไตล์การเล่นของตนเอง

▲ สามารถตรวจสอบอันดับกิลด์ได้โดยการกด ESC – อันดับกิลด์

top