Wiki

การโอนย้ายประสิทธิภาพ

การโอนย้ายประสิทธิภาพ

 

การโอนย้ายประสิทธิภาพ เป็นระบบการเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษให้แก่อุปกรณ์ ด้วยอัญมณีเวทมนตร์

 

สามารถใช้งานได้เมื่อสำเร็จ เควส “[ปลุกพลัง] ร่องรอยของเอดาน่า” จากภูตดำ และจำเป็นต้องใช้ 'อัญมณีเวทมนตร์' ในการดำเนินการ

หลังจากทำเควส 'ร่องรอยของเอดาน่า' เสร็จสิ้น และเรียกภูตดำแล้ว เมนู 'โอนย้ายประสิทธิภาพ ' จะปรากฏขึ้น สามารถคลิกที่ปุ่มเมนู เพื่อโอนการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

 

การโอนย้ายประสิทธิภาพ

สามารถโอนย้ายประสิทธิภาพ โดยการติดตั้ง อัญมณีเวทมนตร์ ที่อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหลังจากประสบผลสำเร็จแล้ว อุปกรณ์นั้นๆ จะได้รับประสิทธิภาพพิเศษเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์แต่ละชนิด ต้องการ “อัญมณีเวทมนตร์” ที่ต่างกัน, แต่มีอัญมณีบางชนิด ที่สามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น 'อัญมณีเวทมนตร์บูรณภาพ' เป็นต้น

และสามารถติดตั้งอัญมณีได้สูงสุด 3 อัน (อุปกรณ์บางอย่างไม่มีช่องซ็อกเก็ต)

▲ หากมีช่องว่างเหลือ สามารถคลิกขวาที่อัญมณีจากกระเป๋าสัมภาระ เพื่อนำมาติดตั้งได้

 

สามารถซื้ออัญมณีเวทมนตร์ จาก NPC นักค้าอัญมณี, รับเป็นรางวัลจากการทำเควส หรือ อาจได้รับเป็นของเชลยในขณะที่ทำการล่ามอนสเตอร์

สามารถทำให้อัญมณีเวทมนตร์ที่ได้จากการล่าสัตว์ มีพลังมากยิ่งขึ้นได้

โดยการเก็บรวบรวม 'เหรียญตราแดง' จากสนามรบ หรือ เก็บรวบรวม 'น้ำบริสุทธิ์' จากการฝึกสัตว์ในวัง, กองกำลังในวัง และแร่แปรธาตุราชวัง ด้วยการแปรรูปน้ำบริสุทธิ์ กับ อัญมณีพิเศษ เข้ากับอัญมณีเวทมนตร์แล้ว จะได้รับอัญมณีเวทมนตร์ที่ทรงพลังกว่าเดิม

​​​​​​​

▲ อัญมณีเวทมนตร์บางตัวสามารถแปรรูป ให้มีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นได้

 

'อัญมณีเวทมนตร์' ที่ใช้สำหรับการโยกย้าย สามารถนำมาสกัดได้ และสามารถคลิกขวาที่อัญมณีที่ทำการติดตั้งแล้ว ก็จะเป็นการทำลายอัญมณีนั้นๆ

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสถูกทำลาย หากตัวละครเสียชีวิตอีกด้วย

 

* คำแนะนำต่างๆ ของเกม อาจจะมีข้อแตกต่างไปจากสถานการณ์จริงภายในเกม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วน จากการอัพเดทเกม

top