ข้อควรทราบ
 • ไอเทมรางวัลจะแจกให้กับตระกูลที่สร้างตัวละครด้วยบัญชี Black Desert ก่อนวันแจกรางวัล
 • ไอเทมรางวัล จะถูกแจกพร้อมกันทั้งหมด ทางกล่องจดหมาย (B) ภายในเกม ระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป หลังวันสิ้นสุดกิจกรรม
 • รางวัลกิจกรรมสร้างตัวละครอาชีพอาร์เชอร์ล่วงหน้า จะแจกให้กับนักผจญภัยที่สร้างตัวละครอาร์เชอร์ก่อนวันสิ้นสุดกิจกรรม
 • โพสต์ที่แชร์ใน SNS จะต้องตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" และทีมงานจะต้องสามารถตรวจสอบ URL ของโพสต์ที่แชร์ เพื่อการคัดเลือกผู้ชนะ
 • เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ฉบับที่สอง รวมถึงสกรีนช็อตที่ถูกเลือกผ่านกิจกรรมนี้ จะถือว่าเป็นของบริษัท Pearl Abyss ผู้พัฒนาเกม Black Desert ทั้งหมด
 • เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์ ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ทางการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือ ใช้โพสต์ของผู้อื่น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เข้าร่วมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดเงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ชื่อหรือวาจาที่ไม่เหมาะสม
 • หากพบว่าผลงานที่ได้รับคัดเลือกละเมิดข้อกำหนดและนโยบายการใช้งาน ภายหลังประกาศผลผู้ชนะ ท่านผู้นั้นอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ชนะและเรียกคืนรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1]
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Black Desert]
 • รางวัลสร้างตัวละคร "อาร์เชอร์" ล่วงหน้า จะถูกส่งเช้าไปที่กระเป๋าสัมภาระของตัวละคร "อาร์เชอร์" ระหว่างการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่มีตัวละครอาร์เชอร์มากกว่า 1 ตัว รางวัลจะถูกส่งเข้าไปที่กระเป๋าสัมภาระของตัวละครใดตัวหนึ่ง ผ่านการสุ่ม