Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

รัน

ORIGINAL

การร่ายรำอันรุนแรง
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

 • อาวุธทั่วไปลูกตุ้มขวาน / กระบี่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันหญิงสาวผู้มีทักษะการโจมตีที่อ้อนช้อยราวกับกำลังฟ้อนรำ
ใช้เชือกที่มีลูกตุ้มขวานผูกติดไว้ กับกระบี่ที่แหลมคมในการโจมตีศัตรู
มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรู
หรือหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่คับขันอย่างทันท่วงที
รันเป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่มีทักษะพิเศษ ทำให้เดินเหินในอากาศได้
คู่ต่อกรของรันจะไม่สามารถหลุดพ้นไปจากลูกตุ้มขวานที่คอยกวัดแกว่งในวงกว้าง
และกระบี่ที่ฟาดฟันในระยะประชิด

AWAKENING TALENT

เลือดนั้น
ต้องล้างด้วยเลือด

 • อาวุธปลุกพลังดาบคู่
 • เครื่องดนตรีดาบคู่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันปลุกพลังที่มีพลังในการโจมตีอันรุนแรงจากศิลปะดาบ จะถือดาบคู่ที่เชื่อมคล้องกันด้วยโซ่เหล็กอาบเลือด
ถึงดาบคู่ของเธอจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้จากการโยนดาบคู่ออกไป แล้วดึงกลับมาด้วยโซ่เหล็ก
เนื่องจากมีทักษะพิเศษที่ช่วยให้สามารถบินไปในอากาศได้ เธอจึงสามารถบินไปหาศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้ในพริบตา
เพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เธอมีระยะในการโจมตีศัตรูที่ไกลที่สุดในบรรดาอาชีพต่างๆ
ถ้าใช้ทักษะคอมโบของเธอได้อย่างคล่องแคล่ว ความเสียหายที่จะสร้างได้นั้นก็เหนือคำบรรยาย

SUCCESSION

คมมีดภายใต้
ความงดงาม

 • อาวุธสืบทอดพลังลูกตุ้มขวาน / กระบี่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันสืบทอดพลังจะกลับมาใช้ลูกตุ้มขวานและกระบี่อีกครั้ง เพื่อทำการร่ายรำที่งดงามและเฉียบคมยิ่งกว่าเดิม
ด้วยความทรงจำเปื้อนเลือดที่ตราตรึงอยู่ด้านใน รันจะจัดการกับทุกสิ่งให้สิ้นซากภายในกระบวนท่าเดียว ด้วยทักษะการโจมตีที่หลากหลาย เธอจะทะลวงเข้าไปยังใจกลางของศัตรู และโจมตีด้วยกระบวนท่าที่สวยงามและเด็ดเดี่ยว
การโจมตีจากท้องฟ้าที่ไร้ที่สิ้นสุด บวกกับทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ ศัตรูที่เธอหมายปองนั้นไม่อาจรอดชีวิตไปได้

เลือกอาชีพ

กรุณาเลือกตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกัน

รัน

 • อาวุธทั่วไปลูกตุ้มขวาน / กระบี่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันหญิงสาวผู้มีทักษะการโจมตีที่อ้อนช้อยราวกับกำลังฟ้อนรำ
ใช้เชือกที่มีลูกตุ้มขวานผูกติดไว้ กับกระบี่ที่แหลมคมในการโจมตีศัตรู
มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรู
หรือหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่คับขันอย่างทันท่วงที
รันเป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่มีทักษะพิเศษ ทำให้เดินเหินในอากาศได้
คู่ต่อกรของรันจะไม่สามารถหลุดพ้นไปจากลูกตุ้มขวานที่คอยกวัดแกว่งในวงกว้าง
และกระบี่ที่ฟาดฟันในระยะประชิด

 • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีดาบคู่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันปลุกพลังที่มีพลังในการโจมตีอันรุนแรงจากศิลปะดาบ จะถือดาบคู่ที่เชื่อมคล้องกันด้วยโซ่เหล็กอาบเลือด
ถึงดาบคู่ของเธอจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้จากการโยนดาบคู่ออกไป แล้วดึงกลับมาด้วยโซ่เหล็ก
เนื่องจากมีทักษะพิเศษที่ช่วยให้สามารถบินไปในอากาศได้ เธอจึงสามารถบินไปหาศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้ในพริบตา
เพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เธอมีระยะในการโจมตีศัตรูที่ไกลที่สุดในบรรดาอาชีพต่างๆ
ถ้าใช้ทักษะคอมโบของเธอได้อย่างคล่องแคล่ว ความเสียหายที่จะสร้างได้นั้นก็เหนือคำบรรยาย

 • อาวุธสืบทอดพลัง ลูกตุ้มขวาน / กระบี่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

รันสืบทอดพลังจะกลับมาใช้ลูกตุ้มขวานและกระบี่อีกครั้ง เพื่อทำการร่ายรำที่งดงามและเฉียบคมยิ่งกว่าเดิม
ด้วยความทรงจำเปื้อนเลือดที่ตราตรึงอยู่ด้านใน รันจะจัดการกับทุกสิ่งให้สิ้นซากภายในกระบวนท่าเดียว ด้วยทักษะการโจมตีที่หลากหลาย เธอจะทะลวงเข้าไปยังใจกลางของศัตรู และโจมตีด้วยกระบวนท่าที่สวยงามและเด็ดเดี่ยว
การโจมตีจากท้องฟ้าที่ไร้ที่สิ้นสุด บวกกับทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ ศัตรูที่เธอหมายปองนั้นไม่อาจรอดชีวิตไปได้

ปิด