Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

สไตรเกอร์

ORIGINAL

ก้าวข้ามขีดจำกัด
ของร่างกาย

 • อาวุธทั่วไปเกราะมือ / เกราะแขน
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์ผู้มีร่างกายเป็นอาวุธ ปกป้องมือที่ทรงพลังด้วยเกราะมือ และแขนอันแข็งแกร่งด้วยเกราะแขน
ผสมผสานทักษะต่างๆ ได้อย่างลงตัว ราวกับใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวในการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อน
นอกจากจะมีความสามารถในการจับและลอยที่โดดเด่นแล้ว
ยังสามารถใช้ทุกทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ราวกับสายน้ำที่ไหลอย่างไม่มีวันหยุด

AWAKENING TALENT

เคยเสี่ยงชีวิตตัวเอง
เพื่อการต่อสู้หรือไม่ ?

 • อาวุธปลุกพลังเกราะไหล่
 • เครื่องดนตรีเกราะไหล่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์ที่สามารถเอาชนะในการต่อสู้กับตนเองได้ จะเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของตนว่า 'จิตเลียนแบบ'
สไตรเกอร์ปลุกพลังนั้น จะต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมราวกับสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ได้หลุดหายไป
ทักษะการจับเดิมที่มีอยู่ก็จะแตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ที่มีคู่ต่อสู้จำนวนไม่มาก
ถ้าได้ลองสู้กับศัตรูแล้ว จะเชื่อมต่อตนเองกับจิตเลียนแบบแล้วโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยไร้ความปรานี

SUCCESSION

ความกล้าแกร่งที่ฝังอยู่
ในสัตว์ร้ายที่ดุดัน

 • อาวุธสืบทอดพลังเกราะมือ / เกราะแขน
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์สืบทอดพลังนั้น สามารถดึงเอาพลังความกล้าอันดุดันของสัตว์ร้ายมาเก็บไว้ และเรียกใช้ได้ตามต้องการ
ความสามารถอันเที่ยงแท้ภายใน ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเกราะที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอก ที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่น จะสามารถควบคุมพลังของเกราะได้เป็นอย่างดี หลังจากทำการโจมตีอันรวดเร็ว เขาก็จะปล่อยพลังความกล้าออกมาอย่างเฉียบพลัน
เพื่อโจมตีและปกป้องบริเวณรอบๆ ของตนเอง หากละสายตาไปจากสไตรเกอร์ ที่ซุ่มจู่โจมด้วยพลังอันแข็งแกร่งแล้ว
ก็อาจจะล้มทั้งยืนด้วยหมัดอันแข็งแกร่งของเขา

เลือกอาชีพ

กรุณาเลือกตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกัน

สไตรเกอร์

 • อาวุธทั่วไปเกราะมือ / เกราะแขน
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์ผู้มีร่างกายเป็นอาวุธ ปกป้องมือที่ทรงพลังด้วยเกราะมือ และแขนอันแข็งแกร่งด้วยเกราะแขน
ผสมผสานทักษะต่างๆ ได้อย่างลงตัว ราวกับใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวในการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อน
นอกจากจะมีความสามารถในการจับและลอยที่โดดเด่นแล้ว
ยังสามารถใช้ทุกทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ราวกับสายน้ำที่ไหลอย่างไม่มีวันหยุด

 • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีเกราะไหล่
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์ที่สามารถเอาชนะในการต่อสู้กับตนเองได้ จะเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของตนว่า 'จิตเลียนแบบ'
สไตรเกอร์ปลุกพลังนั้น จะต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมราวกับสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ได้หลุดหายไป
ทักษะการจับเดิมที่มีอยู่ก็จะแตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ที่มีคู่ต่อสู้จำนวนไม่มาก
ถ้าได้ลองสู้กับศัตรูแล้ว จะเชื่อมต่อตนเองกับจิตเลียนแบบแล้วโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยไร้ความปรานี

 • อาวุธสืบทอดพลัง เกราะมือ / เกราะแขน
 • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

สไตรเกอร์สืบทอดพลังนั้น สามารถดึงเอาพลังความกล้าอันดุดันของสัตว์ร้ายมาเก็บไว้ และเรียกใช้ได้ตามต้องการ
ความสามารถอันเที่ยงแท้ภายใน ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเกราะที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอก ที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่น จะสามารถควบคุมพลังของเกราะได้เป็นอย่างดี หลังจากทำการโจมตีอันรวดเร็ว เขาก็จะปล่อยพลังความกล้าออกมาอย่างเฉียบพลัน
เพื่อโจมตีและปกป้องบริเวณรอบๆ ของตนเอง หากละสายตาไปจากสไตรเกอร์ ที่ซุ่มจู่โจมด้วยพลังอันแข็งแกร่งแล้ว
ก็อาจจะล้มทั้งยืนด้วยหมัดอันแข็งแกร่งของเขา

ปิด