Maegu & Woosa

ลงทะเบียนรับแจ้งเตือน อาชีพใหม่ วูซา

วันที่ 22 พ.ย. 2565 ~ 14 ธ.ค. 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระบบจะทำการส่งข่าวสารอัพเดทล่าสุด พร้อมรางวัลพิเศษไปยังอีเมลที่ท่านทำการลงทะเบียน

  • พรแห่งธรณีเปี่ยมชีวิต 1 อัน
  • พรแห่งวายุหอมหวาน 1 อัน
  • สิงห์น้อยนำโชค รุ่นที่ 1 - 1 อัน
  • ใบแลกเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูล 1 อัน
  • 2,000 ไมล์ 2000
  • [กิจกรรม] เหรียญตราชาคาทูเรืองแสง 10 อัน 10
  • [กิจกรรม] แพ็คเกจพรแห่งโอลด์มูน (7 วัน) 1 อัน
  • [วูซา] ปิ่นปักผมผีเสื้อ 1 อัน
  • กระเป๋าของแพทรีจีโอ 1 อัน
  • พรของเอลีออน 3 อัน 3
BDO-GL

ลงทะเบียนรับแจ้งเตือน


กรุณากรอกที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง
ไม่ได้รับรหัสยืนยันตัวตน

กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลว่าถูกต้องหรือไม่

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายขยะ หรือกล่องจดหมายอื่นๆ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หากผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน

กรุณายอมรับนโยบายที่จำเป็นทั้งหมด
พรแห่งธรณีเปี่ยมชีวิต 1 อัน พรแห่งธรณีเปี่ยมชีวิต 1 อัน
พรแห่งวายุหอมหวาน 1 อัน พรแห่งวายุหอมหวาน 1 อัน
สิงห์น้อยนำโชค รุ่นที่ 1 - 1 อัน สิงห์น้อยนำโชค รุ่นที่ 1 - 1 อัน
ใบแลกเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูล 1 อัน ใบแลกเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูล 1 อัน
2,000 ไมล์ 2,000 ไมล์
[กิจกรรม] เหรียญตราชาคาทูเรืองแสง 10 อัน [กิจกรรม] เหรียญตราชาคาทูเรืองแสง 10 อัน
[กิจกรรม] แพ็คเกจพรแห่งโอลด์มูน (7 วัน) 1 อัน [กิจกรรม] แพ็คเกจพรแห่งโอลด์มูน (7 วัน) 1 อัน
[วูซา] ปิ่นปักผมผีเสื้อ 1 อัน [วูซา] ปิ่นปักผมผีเสื้อ 1 อัน
กระเป๋าของแพทรีจีโอ 1 อัน กระเป๋าของแพทรีจีโอ 1 อัน
พรของเอลีออน 3 อัน พรของเอลีออน 3 อัน