Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

ข่าวสาร

GM Note 26/01/2023 18:06 อัลบั้มดิจิทัลออนไลน์: อาชีพ 'วิซาร์ด'
16

 

ทางเราต้องขอขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านที่รอคอยการปรับปรุงรูปร่างของอาชีพ 'วิซาร์ด'

และขอแจ้งให้ทราบว่า การอัพเดทการปรับปรุงรูปร่างนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย

โดยเรากำลังเตรียมการเพื่อให้สามารถอัพเดทได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

เมื่อมีการอัพเดทการปรับปรุงรูปร่าง ก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
เนื่องจาก
ท่านจะไม่สามารถใช้งานการปรับแต่งรูปลักษณ์ของ 'วิซาร์ด' ที่สร้างขึ้นก่อนการปรับปรุงได้

 

จึงได้มีการเตรียมอัลบั้มดิจิทัลออนไลน์เพื่อให้นักผจญภัยทุกท่าน

สามารถเก็บการปรับแต่งรูปลักษณ์ของ 'วิซาร์ด' เดิมเป็นที่ระลึกได้

 
▲ เราได้นำรูปลักษณ์ปรับแต่งของ 'วิซาร์ด' ที่ท่านผูกพันไปใส่ไว้ล่วงหน้าแล้ว!
(คลิกขวาเพื่อไปหน้าต่อไป)
 

หากนักผจญภัยมีอาชีพ 'วิซาร์ด' ที่คอยร่วมเดินทางใน Black Desert กับท่านมาตลอด

ขอเชิญชวนให้พิมพ์คอมเมนต์ 'รหัส (CODE) อัลบั้มปรับแต่ง' ไว้ใน GM Note นี้ก่อนการอัพเดทการปรับปรุงดังกล่าว

 

เราจะเก็บรักษาอาชีพ 'วิซาร์ด' ที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำล้ำค่าของนักผจญภัยเอาไว้

อย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงผ่านการเก็บลงในอัลบั้มดิจิทัลออนไลน์

 

และยังได้มีการเตรียมกิจกรรมสกรีนช็อตร่วมกับ 'วิซาร์ด' ที่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างได้เลยนะคะ!

 

 

1

คอมเมนต์รหัส (CODE) อัลบั้มปรับแต่ง
ของวิซาร์ด
ที่ท่านนักผจญภัยผูกพัน!

ระยะเวลากิจกรรม : 26 มกราคม 2566 ~ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

① ตรวจสอบรหัส (CODE) อัลบั้มปรับแต่งวิซาร์ดที่ท่านรัก!


▲ เมื่อกดเมนู (ESC) ภายในเกม - ค้นหาอัลบั้มปรับแต่ง
แล้วคลิกที่รูปตัวละครที่ถูกปรับแต่ง ท่านจะสามารถตรวจสอบหมายเลขรหัส (CODE) ได้ที่ด้านขวา

 

คอมเมนต์รหัส (CODE) อัลบั้มปรับแต่งที่ได้รับมา ลงใน GM Note นี้

③ อัลบั้มปรับแต่งวิซาร์ดที่ท่านคอมเมนต์เอาไว้จะถูกนำไปลงใน 'อัลบั้มดิจิทัลออนไลน์' ข้างต้น

- แต่โพสต์ที่ละเมิดนโยบายการให้บริการ Black Desert จะไม่ถูกเพิ่มลงไป

 


 

2

กิจกรรมถ่ายภาพ & บอกเล่าเรื่องราว

ร่วมกับ 'วิซาร์ด' ของท่านในตอนนี้!

 

ระยะเวลากิจกรรม : 26 มกราคม 2566 ~ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

 

① ถ่ายภาพ 'สกรีนช็อต' กับวิซาร์ดที่อยู่ร่วมกับท่านนักผจญภัยในช่วงเวลานี้

② อัปโหลดภาพสกรีนช็อตพร้อมกับเรื่องราวลงในเว็บบอร์ด [สกรีนช็อต/วิดีโอ] ตามรูปแบบที่กำหนด

เงื่อนไขที่จำเป็นในการโพสต์
 
- จะต้องมีคำนำหน้าหัวข้อโพสต์ว่า [วิซาร์ด] (จำเป็น)
- ถ่ายภาพสกรีนช็อตที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของอาชีพวิซาร์ด และบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำที่ท่านมีกับวิซาร์ดที่อยู่ร่วมกับท่านในตอนนี้ (จำเป็น)

③ จะมีการคัดเลือกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลต่อไปนี้

กล่องเครื่องแต่งกายใหม่ของวิซาร์ด - 10 คน

ห่อสารพัดประโยชน์ (20 วัน) - 10 คน 

 

รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งอาชีพ 'วิซาร์ด' พร้อมรางวัลที่หลากหลายเมื่อการอัพเดทปรับปรุงเสร็จสิ้น

เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานอัลบั้มปรับแต่ง 'วิซาร์ด' ปรับใหม่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

 

3

 การปรับแต่งวิซาร์ดที่จะมีการจัดขึ้นในภายหลัง

ดูตัวอย่างรางวัลคัดเลือกล่วงหน้า!

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มหลังอัพเดทปรับปรุงรูปร่างวิซาร์ด!

พรของคามาซิลฟ์ (20 วัน) - 10 คน

หนังสือลับแห่งโอลด์มูน (20 วัน)- 10 คน

[กิจกรรม] กล่องอาวุธ, ชุดระลึกความทรงจำ - 10 คน

- เนื้อหากิจกรรมและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้
- หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ทางการ
- จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทางประกาศในภายหลัง

 

4

กิจกรรมสกรีนช็อตวิซาร์ดที่จะมีการจัดขึ้นในภายหลัง

ดูตัวอย่างรางวัลคัดเลือกล่วงหน้า!

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มหลังอัพเดทปรับปรุงรูปร่างวิซาร์ด!


[กิจกรรม] กล่องอาวุธ, ชุดระลึกความทรงจำ - 10 คน

ห่อสารพัดประโยชน์ (20 วัน) - 10 คน

- เนื้อหากิจกรรมและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้
- หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ทางการ
- จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทางประกาศในภายหลัง

 

 

สุดท้ายนี้ ขอแจ้งให้นักผจญภัยที่มอบความรักให้แก่อาชีพ 'วิซาร์ด' ทราบว่า

แม้ว่าหลังการปรับปรุง ท่านจะไม่สามารถใช้งานอัลบั้มปรับแต่งที่ลงทะเบียนก่อนการปรับปรุงรูปร่างได้ก็ตาม

แต่ก็จะมีการคงข้อมูลเอาไว้เพื่อให้ยังคงเหลืออยู่ในหัวข้ออัลบั้มปรับแต่งต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

ความคิดเห็น 16 อัน