Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

เงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert

หมวดที่ 1 (จุดประสงค์)

เงื่อนไขฉบับนี้สร้างขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในด้านของสิทธิ์ㆍหน้าที่, รายการที่จำเป็นอื่นๆ และรายการสิ่งที่ต้องรับผิดชอบของผู้ใช้งานบริการเกมและบริษัท โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้งานเกมและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ PearlAbyss H.K. Limited และบริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา (หลังจากนี้ จะเรียกว่า "Pearl Abyss" หรือ “บริษัท”) เปิดให้บริการ (บริการทั้งหมดเกี่ยวกับเกมที่ทางบริษัทได้เปิดให้บริการ รวมไปถึงกระทู้, เว็บไซต์, บอร์ดของเกม และอื่นๆ โดยหลังจากนี้ จะเรียกว่า “บริการเกม”)หมวดที่ 2 (นิยามของคำศัพท์เฉพาะ)

① นิยามของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในเงื่อนไขฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

1. "เงื่อนไขการใช้บริการ" หมายถึงสัญญาที่มีการดำเนินการตกลงระหว่างผู้ใช้งานและทางบริษัท โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกมที่ทางบริษัทเปิดให้บริการ
2. "ผู้ใช้งาน" หมายถึงผู้ที่ใช้งานบริการเกมของทางบริษัท ด้วยการรับบัญชีที่สร้างขึ้น หลังจากที่ตกลงดำเนินสัญญาการใช้งาน และยื่นเรื่องขอสมัครตามขั้นตอนที่ทางบริษัทกำหนด
3. "โลกแห่งเกม" หมายถึงโลกเสมือนจริง ซึ่งสร้างความเป็นตัวเกมขึ้นมา เพื่อให้สามารถร่วมเพลิดเพลิน หรือสร้างความเพลิดเพลินในเวลาว่าง, เสริมสร้างมิตรภาพ, สื่อกลางข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ใช้งานส่วนรวมกำหนดขึ้น ผ่านทางบริการเกม
4. "บัญชี" หมายถึงการผสมผสานกันของข้อความ, ตัวเลข หรือข้อความพิเศษ และอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานได้เลือกสรรขึ้นมา เพื่อการแยกแยะผู้ใช้งาน และการใช้บริการเกม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท
5. "ข้อมูลบัญชี" หมายถึงคำเรียกโดยทั่วไป สำหรับข้อมูลการสร้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น วันเดือนปีเกิด, ชื่อ, รหัสผ่าน, บัญชีของผู้ใช้งาน และอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานได้มอบให้กับทางบริษัท รวมไปถึงข้อมูลเกม, สถานะของการชำระเงิน รวมไปถึงค่าใช้บริการ และอื่นๆ
6. "ตัวละคร" หมายถึงข้อมูลเกมที่คัดสรรและควบคุมตามวิธีที่ทางบริษัทได้มอบให้ สำหรับภายในโลกแห่งเกม เพื่อการใช้บริการเกมของผู้ใช้งาน
7. "รหัสผ่าน" หมายถึงการผสมผสานกันของข้อความ, ตัวเลข หรือข้อความพิเศษ และอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานได้เลือกสรรขึ้นมาและจัดการอย่างลับๆ ด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้งานบุคคลเดียวกันกับบัญชีของตนเองหรือไม่
8. "Acoin" หมายถึงรูปแบบการชำระเงินเสมือนจริง ที่ผู้ใช้งานดำเนินการซื้อจากทางบริษัท ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เฉพาะในรูปแบบสำหรับการใช้บริการเกมของทางบริษัทเพียงเท่านั้น
9. "การเติม" หมายถึงการที่ผู้ใช้งานกระทำการซื้อ Acoin ด้วยรูปแบบการชำระเงินที่ทางบริษัทกำหนดไว้
10. "เนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย" หมายถึงบริการเกมและเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถทำการซื้อเพื่อใช้งานได้ด้วยการใช้ Acoin และรูปแบบการชำระเงินที่ทางบริษัทกำหนดไว้
11. "บทความ" หมายถึงข้อความ, เอกสาร, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอเกี่ยวกับการใช้บริการเกม ที่ผู้ใช้งานได้ทำการเผยแพร่ ทางด้านบริการเกม หรือข้อมูลทั้งหมดที่มาจากการผสมผสานของสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวไป
12. "บริการจากความร่วมมือ" หมายถึงบริการที่เชื่อมโยงกับบริการเกมของทางบริษัท และเป็นบริการที่ดำเนินการโดยที่บุคคลที่ 3 ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางบริษัท
13. “ผู้เยาว์” หมายถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่มีการให้บริการ
14. “โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต” หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่ทางบริษัทไม่ได้ทำการอนุญาตหรือเปิดให้บริการ รวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมทั้งหมด ที่มีจุดประสงค์ในการรบกวนการดำเนินการให้บริการเกมตามปกติ

② นิยามของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้งานในเงื่อนไขฉบับนี้ ได้มีการอ้างอิงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสิ่งที่มีการกำหนดในนโยบายการให้บริการ หรือเงื่อนไขสำหรับแต่ละบริการ ยกเว้นสิ่งที่มีการกำหนดในหมวดที่ 1 และในส่วนของสิ่งที่ไม่ได้มีการกำหนดอันใดนั้น จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปฏิบัติทางการค้าทั่วไปหมวดที่ 3 (การให้ข้อมูลบริษัท และอื่นๆ)

ทางบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่รายการแต่ละข้อต่อไปนี้ลงในเงื่อนไขฉบับนี้ในเว็บไซต์ทางการของเกมหรือในหน้าเริ่มต้นของบริการเกม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ ผู้เล่นจะสามารถเรียกดูเงื่อนไขและนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านทางหน้าจอเชื่อมต่อ

 

[ข้อมูลบริษัท]

1. ชื่อทางการค้า : PearlAbyss H.K. Limited.

2. เว็บไซต์ : http://www.th.playblackdesert.com

3. ที่อยู่ : 48 Gwacheon-daero 2-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13824, Rep. of Korea

 

[ความไม่พึงพอใจและข้อขัดแย้งของผู้บริโภค (การบริการลูกค้า)]

1. เว็บไซต์ : https://th.pearlabyss.com/Support/Start

 

[เงื่อนไข]

1. นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

2. เงื่อนไขการใช้บริการ (เงื่อนไขฉบับนี้)หมวดที่ 4 (การแก้ไขและการชี้ชัดของเงื่อนไข)

① ทางบริษัทจะทำการเผยแพร่เนื้อหาของเงื่อนไขฉบับนี้ลงในเว็บไซต์ทางการของเกม หรือผ่านทางหน้าจอเชื่อมต่อสำหรับหน้าจอเริ่มต้นเกม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดาย

② ทางบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามและตอบคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทและเนื้อหาในเงื่อนไขฉบับนี้ได้

③ ทางบริษัทสามารถแก้ไขเงื่อนไขฉบับนี้ได้ โดยอยู่ภายในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

④ กรณีที่ทางบริษัททำการแก้ไขเงื่อนไข ทางบริษัทจะทำการประกาศแจ้ง ผ่านทางหน้าจอเชื่อมต่อสำหรับหน้าจอเริ่มต้นเกม หรือหน้าจอเชื่อมต่อกับหน้าจอเริ่มต้น และเว็บไซต์ทางการของเกม โดยมีการระบุชี้ชัดแจ้งวันที่ปรับใช้, เนื้อหาที่แก้ไข, สาเหตุที่แก้ไข และอื่นๆ เพียงแต่จะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า 30 วัน สำหรับกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน และจะมีการแจ้งเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลง, วันที่ปรับใช้ และสาเหตุที่ปรับเปลี่ยน ให้ผู้ใช้เดิมได้รับทราบผ่านทางอีเมล และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะใช้การประกาศแจ้งในเว็บไซต์ทางการของเกมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้

⑤ หากผู้ใช้งานไม่แสดงความยินยอมหรือปฏิเสธอันใด เมื่อมีการประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไข จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมในเงื่อนไขที่ถูกแก้ไข

⑥ ทางบริษัทหรือผู้ใช้งานสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการเกมได้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ยินยอมในการปรับใช้เงื่อนไขที่ถูกแก้ไขหมวดที่ 5 (กฎเกณฑ์นอกเหนือจากเงื่อนไข)

เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่สอดคล้องกับการตีความของเงื่อนไขฉบับนี้หรือรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้หมวดที่ 6 (นโยบายการให้บริการ)

① ทางบริษัทจะสามารถกำหนดขอบเขตที่เห็นได้ชัดและกำหนดรายการที่แต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นนโยบายการให้บริการเกมได้ (หลังจากนี้ จะเรียกว่า "นโยบายการให้บริการ") เพื่อรักษาระเบียบภายในโลกแห่งเกม และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน รวมไปถึงรายการที่จำเป็นต่อการปรับใช้เงื่อนไข

② ทางบริษัทจะประกาศแจ้งเนื้อหาของนโยบายการให้บริการให้ผู้ใช้งานทราบ ด้วยวิธีแจ้งข้อมูลทางหน้าจอเชื่อมต่อ หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของเกม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้

③ ดำเนินการตาม “หมวดที่ 4 (การแก้ไขและการชี้ชัดของเงื่อนไข)” สำหรับกรณีของการแก้ไขนโยบายการให้บริการเกม ที่ทำให้เกิดผลเฉกเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเงื่อนไข หรือการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต่อหน้าที่หรือสิทธิของผู้ใช้งาน โดยจะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าด้วยวิธีจากหมวดที่ 2 กรณีที่การแก้ไขนโยบายการให้บริการเกมนั้น ตรงตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง

1. กรณีที่กำหนดขอบเขตที่เห็นได้ชัดในเงื่อนไข และแก้ไขรายการที่แต่งตั้งขึ้น
2. กรณีที่แก้ไขรายการที่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับหน้าที่และสิทธิของผู้ใช้งาน
3. กรณีที่แก้ไขนโยบายการให้บริการเกม โดยอยู่ภายในขอบเขตที่ผู้ใช้งานสามารถคาดการณ์ได้ และเนื้อหาของนโยบายการให้บริการเกม ไม่แตกต่างไปจากเนื้อหาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขโดยพื้นฐานหมวดที่ 7 (วิธีและการยื่นขอใช้งาน)

ผู้ที่ต้องการใช้บริการเกมที่ทางบริษัทเปิดให้บริการจะต้องยินยอมในเนื้อหาของเงื่อนไขฉบับนี้หลังจากที่ทำการสมัครสมาชิกหมวดที่ 8 (ข้อจำกัดและการอนุมัติ สำหรับการยื่นขอใช้งาน)

① หากไม่มีสาเหตุที่เห็นสมควร ทางบริษัทจะอนุมัติการยื่นขอใช้งาน กรณีที่ผู้ใช้งานทำการยื่นขอใช้งาน ด้วยการระบุข้อมูลจริงอย่างชัดเจน ในส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทร้องขอจากผู้ใช้งาน

② ทางบริษัทสามารถไม่อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติ แม้จะได้อนุมัติไปแล้วก็ตาม สำหรับกรณีของการยื่นขอใช้งานที่ตรงตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง

1. กรณีของการยื่นขอใช้งานโดยละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเงื่อนไขการใช้บริการของ Pearl Abyss
2. กรณีที่ทำการชำระเงินค่าใช้บริการด้วยการลักลอบใช้งานข้อมูลผู้อื่น หรือใช้งานบัตรเครดิตของบุคคลที่ 3, โทรศัพท์มีสาย/ไร้สาย, บัญชีธนาคาร และอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. กรณีที่ยื่นขอใช้งาน โดยมีจุดประสงค์ที่จะกระทำการละเมิดข้อห้ามในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีที่ผู้เยาว์ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมาย หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เยาว์ได้รับการยินยอมแล้วหรือไม่
5. กรณีที่เกิดปัญหาในรูปแบบการชำระเงินค่าใช้บริการ หรือการใช้สอยที่ไม่ถูกต้อง
6. กรณีที่เป็นการยื่นขอใช้งาน โดยผู้ใช้งานที่ได้มีการยกเลิกสัญญา ตาม “หมวดที่ 15 (หน้าที่ของผู้ใช้งาน)” ข้อที่ 1
7. กรณีที่การอนุมัติการยื่นขอใช้งาน ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าหนักใจ นอกเหนือไปจากเหตุผลที่สอดคล้องกับแต่ละข้อข้างต้น

③ ทางบริษัทสามารถเลื่อนการอนุมัติไปจนกว่าเหตุนั้นๆ ได้รับการคลี่คลาย กรณีที่สอดคล้องตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคหรือไม่มีความคล่องตัวในด้านอุปกรณ์ของทางบริษัท
2. กรณีที่เกิดปัญหาทางการให้บริการ หรือปัญหาในรูปแบบการชำระเงินค่าใช้บริการ
3. กรณีที่การอนุมัติการยื่นขอใช้งานก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าหนักใจ นอกเหนือไปจากเหตุผลที่สอดคล้องกับแต่ละข้อข้างต้นหมวดที่ 9 (การยินยอมของผู้แทนตามกฎหมาย สำหรับสิทธิในการใช้งานของผู้เยาว์)

① ผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้งานอยู่อาศัยจะต้องทำการอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ร่วมกันกับผู้แทนตามกฎหมายหรือผู้ปกครองก่อนใช้บริการเกม

② เมื่อผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ใช้บริการเกมและบริการที่มีค่าใช้จ่าย จะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายหรือผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

③ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียทั้งหมดในภายหลัง สำหรับกรณีที่ตรวจพบว่าเกิดจากการที่ผู้เยาว์ได้หลอกลวง เพื่อให้เชื่อว่าตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหมวดที่ 10 (การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

① ทางบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงข้อมูลบัญชี ตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะปรับใช้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทางบริษัททำการแจ้งเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการใช้งานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

② เนื่องจากการยกเว้นบริการบางส่วนที่มีการเปิดให้บริการแยกแต่ละอัน จึงทำให้ไม่มีการปรับใช้นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัท สำหรับกรณีเกี่ยวกับบริการที่ให้บริการโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งมีเพียงแค่การลิงก์กับเว็บไซต์และเว็บไซต์สำหรับแต่ละบริการเกม

③ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานที่รั่วไหลออกมาโดยมีสาเหตุมาจากผู้ใช้งานหมวดที่ 11 (การใช้งานและการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น)

① ทางบริษัทสามารถจัดเก็บและบันทึกเนื้อหาการติดต่อสื่อสารทั้งหมด เช่น จดหมายภายในเกม, การสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานภายในบริการเกม (หลังจากนี้ จะเรียกว่า "การสนทนา และอื่นๆ") โดยมีเพียงบริษัทเท่านั้นที่สามารถครอบครองข้อมูลดังกล่าวได้

② ทางบริษัทสามารถอ่านการสนทนาและอื่นๆ ได้ กรณีที่ทางบริษัทพินิจแล้วว่ามีความจำเป็นในการรักษาระเบียบของเกม, การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน (กรณีที่จำเป็นจะต้องอ่านการสนทนาของผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการบรรเทาความคิดเห็นต่าง และการสำรวจ·การจัดการ·การตรวจสอบ สำหรับการกระทำที่ละเมิดต่อเงื่อนไขที่สำคัญ ซึ่งกำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ “หมวดที่ 15 (หน้าที่ของผู้ใช้งาน”) และการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ ในปัจจุบัน, การใช้บัคในทางที่ผิด, พฤติกรรมการหลอกลวง เช่น การหลอกลวงภายในเกม, ความรุนแรงทางภาษา, การซื้อขายด้วยเงินสด, การขโมยบัญชี เป็นต้น)

③ ทางบริษัทสามารถรวบรวมเพื่อใช้งานข้อมูลสเปค และการตั้งค่าอุปกรณ์ปลายทาง เช่น PC ของผู้ใช้งาน สำหรับการปรับปรุงคุณภาพบริการเกม เช่น ความเสถียรของโปรแกรม และการดำเนินการบริการเกม เป็นต้น แต่ทางเราจะทำการรวบรวม หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการยินยอมจากผู้ใช้งานเพียงเท่านั้น

④ กรณีที่ตรวจพบการกระทำที่ละเมิดต่อนโยบายและเงื่อนไขฉบับนี้, กรณีที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้โชคดีในกิจกรรม และอื่นๆ, กรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในบริการเกม บางส่วนของข้อมูลเกม เช่น ชื่อตัวละคร, ชื่อตระกูลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการเปิดเผย ผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์หมวดที่ 12 (การระงับและการให้บริการเกม เป็นต้น)

① ทางบริษัทไม่มีหน้าที่ในการให้บริการเกมในช่วงเวลานั้นๆ และอาจไม่มีการให้บริการเกมเป็นระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีความสอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีที่จำเป็นในการดำเนินการบริการเกม, การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลาที่กำหนด, การสับเปลี่ยน, การตรวจสอบซ่อมแซม สำหรับอุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. กรณีที่จำเป็นในการรับมือกับความไม่เสถียรของบริการที่คาดไม่ถึง เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานเกมที่ผิดปกติของผู้ใช้งาน, ความผิดปกติของอุปกรณ์บริการ, อุบัติเหตุทางการติดต่อสื่อสาร หรืออุบัติเหตุจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแฮก เป็นต้น
3. กรณีที่ห้ามให้บริการ เนื่องจากวิธีการต่างๆ เช่น การจำกัดเวลาหรือจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาลและบริษัท, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีที่ไม่สามารถให้บริการเกมได้ตามปกติ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุฉุกเฉิน, ไฟดับ เป็นต้น
5. กรณีที่มีความจำเป็นที่สำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท เช่น รายได้ของบริการเกมที่เกี่ยวข้องตกต่ำลง, การยกเลิกกิจการ, การถ่ายโอนกิจการ, การรวมและการแยกบริษัท
6. กรณีที่จำเป็นต้องหยุดการให้บริการอื่นๆ

② ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่จะหยุดการให้บริการตามประการที่ได้แจ้งไป แต่อาจมีการละเว้นการแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีสถานการณ์เร่งด่วน หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ยากต่อการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

③ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างหากกับทางบริษัทได้ และทางบริษัทจะขยายระยะเวลาการใช้งานฟรีที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เกิดการขัดข้องㆍการหยุดการให้บริการ โดยจำกัดเฉพาะบัญชีที่มีสัญญาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เกิดการขัดข้อง หรือหยุดให้บริการมากกว่า 4 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน (เวลาที่สะสม) โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุความรับผิดชอบของทางบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการแบบชำระเงินที่บริษัทให้บริการ

④ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างหากกับทางบริษัทได้ และทางบริษัทจะขยายระยะเวลาการใช้งานฟรีให้เท่ากับเวลาที่เกินดังกล่าว กรณีที่ระยะเวลาที่เกิดการขัดข้องㆍการหยุดการให้บริการเกินกว่า 10 ชั่วโมง แม้ว่าทางบริษัทจะแจ้งถึงการขัดข้องㆍการหยุดการให้บริการล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการแบบชำระเงินที่บริษัทให้บริการ

⑤ ทางบริษัทสามารถยุติบริการเกมทั้งหมด เนื่องจากความจำเป็นด้านการดำเนินการㆍทางด้านเทคนิค ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางบริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์ 30 วันก่อนวันสิ้นสุด และทางบริษัทอาจแจ้งให้ทราบในภายหลัง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง จนไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

⑥ กรณีที่ทางบริษัทได้ยุติบริการเกมตามประการที่ได้แจ้งไป ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับไอเทมที่ชำระเงินแบบระยะเวลาจำกัดㆍสัญญาการใช้งานแบบชำระเงินอย่างต่อเนื่องㆍการบริการแบบชำระเงินที่ไม่เหลือระยะเวลาการใช้งานและบริการฟรีกับทางบริษัทได้ สำหรับไอเทมแบบชำระเงินที่ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งานนั้น จะถือว่าวันสิ้นสุดการให้บริการ เป็นระยะเวลาการใช้งานของไอเทมแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องหมวดที่ 13 (การแก้ไขเนื้อหาและการปรับเปลี่ยนสำหรับบริการเกม)

① ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบริการเกมที่บริษัทให้บริการได้ ตามเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายที่แยกต่างหาก

② โลกแห่งเกมที่ทางบริษัทให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านทางบริการเกมคือโลกเสมือนจริงที่ทางบริษัทได้สร้างขึ้น ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิต, การปรับเปลี่ยน, การคงสภาพ, การซ่อมแซม และการลบเนื้อหาของเกม โดยเนื้อหาของบริการเกมและบริการจากความร่วมมือที่บริษัทให้บริการอาจได้รับการปรับเปลี่ยน (แพทช์) และอาจถูกนำออกได้บ่อยครั้งตามความจำเป็นทางด้านเทคนิคและการดำเนินการ ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางบริษัทจะแจ้งให้แก่ผู้ใช้งานได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์

③ ทางบริษัทสามารถแยก, ปรับปรุงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและเกมแต่ละประเภทที่ให้บริการ โดยบริการเกมและเว็บไซต์ที่ให้บริการซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริการเกม สำหรับกรณีดังกล่าว ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานได้รับทราบอย่างกระตือรือร้น และผู้ใช้งานจะได้รับบริการจากเว็บไซต์ที่ได้รับการแยกหรือปรับปรุงแล้ว

④ ทางบริษัทสามารถปรับเปลี่ยน, ลบ และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเกมหรือแผนการให้บริการเกมได้ กรณีที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการหมวดที่ 14 (หน้าที่ของบริษัท)

① ทางบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยความสุจริต

② ทางบริษัทจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงประกาศและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทจะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขฉบับนี้

③ ทางบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อซ่อมแซมหรือฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ยืดเยื้อ เว้นแต่จะมีสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ข้อบกพร่องและอุปสรรคทางเทคนิคที่ยากที่จะแก้ไข, เหตุฉุกเฉิน, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่ออุปกรณ์เกิดการขัดข้อง หรือมีข้อมูลต่างๆ สูญหายระหว่างการปรับปรุงการบริการ เพื่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

④ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามรายละเอียด “หมวดที่ 25 (ศูนย์บริการลูกค้า) และบริหารจัดการการให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (การจัดการความขัดข้อง, การจัดการความคิดเห็นและความไม่พอใจของผู้ใช้งาน เป็นต้น) สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้บริการเกม

⑤ ทางบริษัทจะพยายามมอบความความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน สำหรับเนื้อหาและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ใช้งาน เช่น การปรับเปลี่ยนและยกเลิกข้อสัญญา หรือการทำสัญญาการใช้งาน เป็นต้นหมวดที่ 15 (หน้าที่ของผู้ใช้งาน)

① ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามเนื้อหาทั้งหมดที่ได้บัญญัติไว้ในนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขฉบับนี้ สำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบว่าละเมิดนโยบายการให้บริการ และเงื่อนไขฉบับนี้ อาจถูกจำกัดการใช้บริการได้

② ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบหรือบัคที่พบในระหว่างการใช้บริการ และห้ามเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวกับผู้ใช้งานท่านอื่น ซึ่งอาจทำให้ถูกจำกัดการใช้บริการ ตามนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ กรณีที่ใช้งานสิ่งดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้กับทางบริษัทได้ทราบ แม้หลังจากที่เกิดปัญหา เช่น ข้อผิดพลาดของระบบและบัค

③ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง ซึ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลบัญชีนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการจัดการข้อมูลบัญชี

④ สำหรับหัวข้อโดยละเอียดที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเมื่อเล่นเกมนั้น จะเป็นไปตามนโยบายการให้บริการที่มีต่างหาก 

⑤ ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบายต่างหากที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้และประกาศในแต่ละเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ทางการของเกม และข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้อยู่เสมอ

⑥ ผู้ใช้งานต้องไม่รับหรือจัดการ (การโอนสิทธิ์, การซื้อขาย และอื่นๆ) ข้อมูลเกม (บัญชี, ตัวละคร, ไอเทมเกม เป็นต้น) ด้วยวิธีที่ไม่ปกติ หรือต้องไม่ใช้เป็นจุดประสงค์ของสิทธิ (การให้หลักประกัน, การให้เช่า เป็นต้น)หมวดที่ 16 (การจำกัดการใช้งาน และการระงับการใช้งานบริการเกมสำหรับผู้ใช้งาน)

① ทางบริษัทสามารถยุติสัญญาการใช้งาน หรือจำกัดการใช้บริการเกม (หลังจากนี้ จะเรียกว่า "การจำกัดการใช้งาน") รวมถึงสามารถกำหนดเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมของขั้นตอน, สาเหตุ และมาตรการที่จำกัดการใช้งานโดยนโยบายการให้บริการได้ กรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดหน้าที่ของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขฉบับนี้ หรือกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของบริการเกม

② ทางบริษัทจะไม่ชดเชยความเสียหาย เช่น การสูญเสียคะแนน, การสูญเสียเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้งาน แต่จะไม่เป็นตามที่ได้กล่าวไป ในกรณีที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามาตรการที่จำกัดการใช้งานของทางบริษัทไม่ถูกต้องหมวดที่ 17 (การจำกัดการใช้งานเป็นมาตรการชั่วคราว)

① ทางบริษัทสามารถระงับบัญชีได้ จนกว่าจะสิ้นสุดการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาที่มีความสอดคล้องกับข้อดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ได้รับรายงานที่สมเหตุสมผลว่าบัญชีถูกแฮกหรือถูกขโมย
2. กรณีที่สงสัยว่าเป็นผู้ละเมิดนโยบายการให้บริการและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมเหตุสมผล
3. กรณีที่ได้รับการยินยอมของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
4. กรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการชั่วคราวสำหรับบัญชี นอกเหนือไปจากเหตุผลที่สอดคล้องกับแต่ละข้อข้างต้น

② สำหรับกรณีของข้อที่ 1 ทางบริษัทจะทำการเลื่อนระยะเวลาในการใช้บริการเกมของผู้ใช้งานออกไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานด้วยการชำระยอดเงินในสัดส่วนตามระยะเวลาในการใช้บริการเกม ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะไม่กระทำการดังกล่าว ในกรณีที่มีการชี้ชัดว่าเป็นผู้ละเมิดข้อห้ามตามข้อที่ 1 และกรณีที่ความรับผิดชอบในผลลัพธ์จากการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองไม่ได้อยู่กับทางบริษัทหมวดที่ 18 (การยื่นคัดค้าน และแจ้งในการจำกัดการใช้งาน)

① กรณีที่ทางบริษัทดำเนินการจำกัดการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน ทางบริษัทจะทำการแจ้งเกี่ยวกับสาเหตุที่จำกัดการใช้งาน, หมวดหมู่, ระยะเวลาและวิธีการยื่นคัดค้าน ผ่านทางจดหมาย, อีเมล, จดหมายภายในเกม, หน้าต่างป็อบอัปในหน้าเริ่มต้นเกม หรือวิธีอื่นที่สอดคล้องกัน หรือทำการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ และอื่นๆ เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวได้ แต่ทางบริษัทอาจจะดำเนินการจำกัดการใช้งานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการละเมิดที่ร้ายแรง หรือกรณีที่ทางบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วจากลักษณะของการละเมิด หรือกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างความเสียหายแก่บริษัท จากการกระทำความผิดร้ายแรง หรือเจตนาใด

② ผู้ใช้งานสามารถยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าในเว็บไซต์ได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาจำกัดการใช้งาน กรณีที่ได้รับการพิจารณาว่าการยื่นคัดค้านของผู้ใช้งานนั้นสมเหตุสมผล ทางบริษัทจะยกเลิกการจำกัดการใช้งานที่ปรับใช้กับผู้ใช้งานอยู่โดยทันที และดำเนินการกู้คืนข้อมูลเกมที่ถูกปรับ รวมไปถึงดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

③ ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบัญชี โดยผู้ใช้งานต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลที่ 3 หรืออนุญาตให้บุคคลที่ 3 ใช้งานบัญชีของตน ซึ่งหากมีการละเมิดหน้าที่ของผู้ใช้งาน หรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ในขณะที่แชร์บัญชี จะมีการปรับใช้บทลงโทษแก่บัญชีและผู้ใช้งานดังกล่าว

④ สำหรับผู้ใช้งานที่ถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ สิทธิ์ในการใช้บัญชีและเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายจะหายไป และไม่สามารถร้องขอเงินชดเชยความเสียหาย หรือคืนเงินจากเรื่องดังกล่าวได้หมวดที่ 19 (การปลดและยกเลิกผู้ใช้งาน)

① ผู้ใช้งานสามารถยกเลิก (หลังจากนี้ จะเรียกว่า 'ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก') สัญญาการใช้บริการเกมได้ โดยทางบริษัทจะสามารถตรวจสอบตัวตนว่าใช่ผู้ใช้งานหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการยื่นขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิก และทางบริษัทจะดำเนินการตามที่มาตรการตามการยื่นขอของผู้ใช้งาน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่ได้กำหนดขึ้นมา ในกรณีที่ผู้ใช้งานดังกล่าวได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้งานจริง

② สามารถถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ผ่านทางขั้นตอนการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกในศูนย์บริการลูกค้าและบริการได้ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกสัญญาการใช้งาน

③ กรณีที่ผู้ใช้งานทำการยกเลิกสัญญาการใช้งาน ระบบจะลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เว้นแต่กรณีที่ทางบริษัทได้ครอบครองข้อมูลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว

④ เมื่อเสร็จสิ้นการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากที่ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก

⑤ กรณีที่สัญญาระหว่างทางบริษัทกับผู้ใช้งานถูกยกเลิก สัญญาการใช้บริการเกมที่บริษัทมอบให้ก็จะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน และความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการถอนตัวจากการเป็นสมาชิก อาทิ การระงับการใช้บริการเกม, การใช้ข้อมูลเกมและเงินตราแต่ละชนิดที่หลงเหลือภายในบัญชี, การคืนเงิน, การไม่สามารถเรียกคืน และอื่นๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานหมวดที่ 20 (การเติมและใช้ Acoin)

① ท่านสามารถเติม Acoin ได้ ผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ทางบริษัทมอบให้ แต่กรณีที่มีผู้ดำเนินธุรกิจที่ดูแลจัดการรูปแบบการชำระเงินแยกต่างหาก ผู้ใช้งานก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ดำเนินธุรกิจ สำหรับรูปแบบการชำระเงินดังกล่าวได้ชี้แนะ ก่อนที่จะใช้งานรูปแบบการชำระเงินดังกล่าว โดยทางบริษัทจะถือว่าในตอนที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการของทางบริษัทนั้น ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการใช้งาน และดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ดำเนินธุรกิจ สำหรับรูปแบบการชำระเงินดังกล่าว ได้ชี้แนะแล้ว

② ท่านสามารถเติม Acoin ตามหน่วยที่เป็นไปตามนโยบายภายในของทางบริษัทได้ โดยหน่วยในการเติมของแต่ละเกม และรูปแบบการชำระเงินที่ท่านได้เลือกในขณะนั้น อาจแตกต่างกันออกไป อีกทั้ง ทางบริษัทอาจมีการจำกัดขอบเขตการเติมรายเดือนตามนโยบาย ซึ่งอาจมีขอบเขตของการชำระเงินแยกต่างหาก ตามช่องทางการชำระเงินในแต่ละแบบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของทางบริษัทที่ดูแลจัดการรูปแบบการชำระเงินในขณะนั้น

③ Acoin นั้น เป็นสิ่งที่ใช้ในการชำระเงินสำหรับเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับเกมของทางบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบประวัติใช้งาน, การชำระเงินของผู้ใช้งาน และอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์

④ ไม่มีกำไรจากดอกเบี้ยที่เกิดจากยอดคงเหลือของ Acoin

⑤ ทางบริษัทสามารถไม่อนุมัติ หรือยกเลิกการอนุมัติในภายหลัง สำหรับการยื่นขอเติม Acoin ของผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการกระทำที่สอดคล้องกับแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ไม่ทำการชำระค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินไปแล้ว หรือกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ชำระได้
2. กรณีที่มีการลักลอบใช้ข้อมูลการชำระเงินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. กรณีที่ผู้ปกครองทางกฎหมายไม่ยินยอมกับการยื่นขอเติมของผู้เยาว์
4. กรณีที่มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ควรที่จะอนุมัติ นอกเหนือไปจากเหตุผลที่สอดคล้องระหว่างข้อที่ 1 ไปจนถึงข้อที่ 3

⑥ สำหรับลำดับการหัก Acoin, วิธีการใช้ Acoin และอื่นๆ นั้น จะเป็นไปตามที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้แยกต่างหากในเว็บไซต์ทางการของเกม หรือในหน้าเพจสำหรับการเติม Acoin เป็นต้น

⑦ กรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อ Acoin ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ดำเนินธุรกิจที่จัดการดูแลรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะถือว่ามีการแก้ไขปัญหากันเองระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหมวดที่ 21 (เนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย / การขอคืน Acoin)

① การเติมและการซื้อทั้งหมดถือเป็นการดำเนินการขั้นสุดท้าย และไม่สามารถคืนเงินได้ ตราบใดที่ไม่มีการบัญญัติที่ต่างออกไปด้วยข้อตกลงของการให้บริการที่บ่งชี้แน่ชัด หรือกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกจะสามารถยกเลิกการบริการได้ทุกเมื่อ แต่ Acoin ทั้งหมดที่เติมจะไม่ถูกคืนเป็นเงินโดยเด็ดขาด 

② อาจมีการกำจัดการใช้บริการเกมได้ กรณีที่มีการลักลอบใช้กระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย, การเติม Acoin และอื่นๆ ในทางมิชอบหมวดที่ 22 (เนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม Steam / การซื้อ · ขอคืน Acoin)

① ผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม Steam จะสามารถซื้อ Acoin และเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางวิธีการชำระที่ทางแฟลตฟอร์ม Steam ให้บริการได้

② กฎระเบียบการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับ Acoin และเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม Steam ได้ซื้อไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางแพลตฟอร์ม Steam

③ อาจมีการกำจัดการใช้บริการเกมได้ กรณีที่มีการลักลอบใช้กระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย, การซื้อ Acoin, การขอคืนเงิน และอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม Steam ในทางมิชอบหมวดที่ 23 (ความเป็นเจ้าของในด้านลิขสิทธิ์ และอื่นๆ)

① ทางบริษัทเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตในการให้บริการเกม โดยในด้านการให้บริการเกมนั้น ทางบริษัทจะมอบเฉพาะสิทธิ์ที่สามารถใช้งานเนื้อหา และอื่นๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถส่งต่อ, ขายสิทธิ์ดังกล่าว หรือกระทำการใด เช่น มอบให้เป็นการค้ำประกัน และอื่นๆ ได้

② ผู้ใช้งานมิสามารถใช้ข้อมูลที่ผูกมัดด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท หรือผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเกมที่ทางบริษัทได้ให้บริการ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยวิธีการ เช่น คัดลอก, ส่งต่อ, เผยแพร่, แจกจ่าย, ถ่ายทอด และอื่นๆ โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทางบริษัท หรือผู้ให้บริการได้ รวมไปถึงห้ามให้บุคคลที่ 3 ใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยเด็ดขาดด้วยเช่นกัน

③ ผู้ใช้งานอนุญาตให้ทางบริษัทสามารถใช้รายละเอียดและข้อมูลทั้งหมด, เสียง, รูปภาพ, การสื่อสาร ที่รวมไปถึงข้อความการสนทนา (หลังจากนี้ จะเรียกว่า 'เนื้อหาของผู้ใช้งาน') ที่ตัวผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานอื่นได้ส่งต่อ หรืออัปโหลด ผ่านทางการบริการเกม หรือไคลแอนต์เกม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการเกม หรือที่มีการแสดงผลภายในเกม ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทสามารถนำเนื้อหาของผู้ใช้งานมาใช้ ด้วยการแก้ไขหรือใช้ตามเดิม, ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และดัดแปลงอื่นๆ ได้ ซึ่งสามารถใช้งานในรูปแบบใดก็ได้ อาทิ ประกาศ, คัดลอก, แสดง, ส่งต่อ, แจกจ่าย, ถ่ายทอด, สร้างผลงาน ครั้งที่ 2 และอื่นๆ ได้ โดยไม่มีการจำกัดในด้านของระยะเวลาใช้งานและพื้นที่
2. ทางบริษัทจะไม่กระทำการส่งต่อ, กู้ยืม หรือขายเนื้อหาของผู้ใช้งานในจุดประสงค์ทางการค้า โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้า จากผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหาของผู้ใช้งาน

④ อาจมีการแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งาน (เช่น บทความที่อยู่ในบอร์ดทั่วไป เป็นต้น) และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีการแสดงผลภายในเกมและไม่ได้รวมเข้ากับบริการเกม ในผลลัพธ์การค้นหาตลอดจนการบริการเกม, โปรโมชันที่เกี่ยวข้องของทางบริษัท และอื่นๆ โดยทางบริษัทสามารถแก้ไข, คัดลอก, ปรับแต่งบางส่วน ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการแสดงเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้ทำการลบ, ละเว้นจากผลลัพธ์การค้นหา, ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ และอื่นๆ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว ผ่านทางฟังก์ชันจัดการภายในการบริการ หรือศูนย์บริการลูกค้าได้ทุกเมื่อ

⑤ กรณีที่ทางบริษัทประสงค์ที่จะใช้งานบทความของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวในข้อที่ 3 และข้อที่ 4 นั้น ทางบริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า ผ่านทางการโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล, จดหมายภายในเกม และอื่นๆ

⑥ กรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าบทความ, เนื้อหาที่เผยแพร่ซึ่งผู้ใช้งานได้ทำการเผยแพร่ หรือลงทะเบียนนั้น สอดคล้องกับพฤติกรรมต้องห้ามที่ถูกกำหนดตาม "หมวดที่ 15 (หน้าที่ของผู้ใช้งาน)" ทางบริษัทจะสามารถทำการลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือปฏิเสธการเคลื่อนย้ายหรือลงทะเบียนได้

⑦ ผู้ใช้งานที่ถูกละเมิดผลประโยชน์ในทางกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในบอร์ดที่ดำเนินการโดยทางบริษัท และอื่นๆ นั้น สามารถร้องขอให้ลงประกาศเนื้อหาที่โต้แย้ง หรือร้องขอให้ทำการลบข้อมูลดังกล่าวกับทางบริษัทได้ โดยในกรณีนี้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามความจำเป็นให้อย่างโดยด่วน และทำการแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ที่ยื่นเรื่องให้ทราบ

⑧ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 จะมีผลบังคับใช้ในระหว่างที่ทางบริษัทได้ดำเนินการให้บริการเกม โดยที่จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง แม้ภายหลังจากที่ผู้ใช้งานได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกแล้วก็ตามแต่หมวดที่ 24 (การให้ข้อมูล และการลงประกาศโฆษณา)

① บริษัทอาจจัดหาข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานที่จำเป็นในระหว่างการใช้บริการเกม ผ่านทางการประกาศ อีเมล หรือทางโทรศัพท์ 

② บริษัทสามารถลงประกาศโฆษณาที่เกี่ยวกับการบริการเกม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทางการของเกม อีเมล โทรศัพท์ ฯลฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการส่งแจ้งทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล จะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกก่อน และสมาชิกสามารถยกเลิก หรือ ปฏิเสธที่จะรับข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านทางอีเอล หรือ โทรศัพท์

③ บริการที่บริษัทจัดให้อาจมีโฆษณารูปแบบต่างๆ เช่น แบนเนอร์ และลิงก์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลที่สาม

④  หน้าเชื่อมโยงกับหน้าเว็บที่บุคคลที่สามจัดหาให้ตามข้อก่อนหน้านี้ ไม่ใช่พื้นที่ให้บริการของบริษัท บริษัทจึงจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพ และอื่นๆ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากแก่สมาชิก ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือทำให้เกิดความเสียหายโดยตั้งใจ หรือด้วยความประมาทอย่างร้ายแรงหมวดที่ 25 (การช่วยเหลือลูกค้า)   

① บริษัทจะแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการส่งคำถาม ความคิดเห็น และคำร้องจากผู้ใช้งานผ่านทานหน้าเว็บไซต์ หน้าจอเชื่อมต่อ หรือภายในบริการเกม โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

② หากคำถาม ความคิดเห็น และคำร้องจากผู้ใช้งานเป็นที่ยอมรับโดยส่วนรวม บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากสถานการณ์ภายในบริษัท

③ หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผู้ใช้งาน และจำเป็นต้องมีหน่วยงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 เข้ามาไกล่เกลี่ยบริษัทสามารถอ้างอิงข้อจำกัดการใช้งาน หรือรายการที่ดำเนินการกับผู้ใช้งานได้อย่างซื่อสัตย์ ตามการไกล่เกลี่ยของหน่วยงานไกล่เกลี่ยหมวดที่ 26 (การชดเชยความเสียหาย)

① หากบริษัทได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกโดยเจตนา หรือโดยประมาทอย่างร้ายแรง บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายนั้น

② หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นหมวดที่ 27 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท)

① บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม หรือสถานะกึ่งสงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ข้อบกพร่องด้านเทคนิคที่ไม่สามารถควบคุม หรือแก้ปัญหาได้ และข้อจำกัดตามนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น

② บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเป็นไปโดยจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในส่วนของบริษัท ในกรณีที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องระงับ หรือไม่สามารถบริการโทรคมนาคมโดยปกติ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับสมาชิก

③ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเว้นแต่จะเป็นไปโดยตั้งใจ หรือมีความประมาทเลินเล่อเป็นนัยสำคัญในส่วนของบริษัท ในกรณีที่บริการเกมถูกหยุด หรือยกเลิก เนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งได้รับแจ้งล่วงหน้า เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน การตรวจสอบตามระยะที่กำหนด การก่อสร้าง ฯลฯ ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับบริการเกม

④ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการขัดข้อง การหยุดชะงัก การยุติการใช้บริการเกม หรือการยกเลิกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่มาจากผู้ใช้บริการ

⑤ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิก หรือปัญหาที่เกิดจากเครือข่าย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

⑥ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการบิดเบือนความจริงของผู้ใช้ และการละเลยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการระบุตัวตน เป็นต้น

⑦ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลว หรือสูญหายของตัวละคร ค่าประสบการณ์ หรือไอเทม หรือการได้รับผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ไม่พึงพอใจจากการใช้บริการเกม และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการตัดสินใจส่วนบุคคลในบริการเกม เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑧ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลของสมาชิกที่อยู่ในเกม เช่น ทรัพย์สินในเกมของสมาชิก (เงินเกม), เลเวล เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจะมีเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

⑨ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริง และความถูกต้องของข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเว็บไซต์ หรือภายในบริการเกม ที่โพสต์โดยผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม  เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑩ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการแทรกแซง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการให้บริการเกม หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์  ฯลฯ) ระหว่างสมาชิก และบุคคลที่สาม และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

⑪ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการโดยบริษัทผู้ร่วมบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑫ บริษัทอาจจำกัดเวลาในการให้บริการเกม ตามลักษณะของบริการเกมแต่ละเกม หรือขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิกตามกฎหมายนโยบายภาคที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของบริการเกมที่มีผลมาจากข้อจำกัดเหล่านี้

⑬ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ในกรณีของบริการฟรี ในกลุ่มบริการเกมที่บริษัทจัดหาให้  เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑭ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือความเสียหายที่เกิดจากการละเลย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑮ ในกรณีที่สัญญาการให้บริการของสมาชิก และบริษัทสิ้นสุดลง จากสาเหตุต่างๆ เช่น การยกเลิกสัญญาการใช้บริการ บริษัทอาจลบหรือเก็บรักษาบัญชีของผู้ใช้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

⑯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้ใช้งานลบข้อมูลบัญชี หรือเนื้อหาที่บริษัทจัดหาให้ เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑰ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในการใช้งานเกม หรือการชำระเงินผ่านบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความละเลยการจัดการรหัสผ่าน หรือขั้นตอนการยืนยันตัวตน และความประมาทในการป้องกันการโจรกรรม หรือการปลอมแปลงข้อมูล เว้นแต่บริษัทจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

⑱ บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะการบริการที่บริษัทจัดหาให้ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่เท่านั้น โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้บริการผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้แล้วเกิดปัญหา

  

หมวดที่ 28 (การประกาศแจ้งแก่ผู้ใช้)

① หากบริษัทต้องการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้ สามารถดำเนินการผ่านทาง อีเมล กล่องจดหมายในเกม หรือป๊อปอัพในหน้าแรกของเกมได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ บริษัทสามารถแจ้งผ่านทางประกาศในหน้าเว็บไซต์แทนได้

② บริษัทสามารถทำการแจ้งผ่านป๊อปอัพ หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ของแต่ละเกม และหน้าเว็บไซต์ทางการของเกมของบริษัทเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป แก่ผู้ใช้งานทั้งหมด แทนการประกาศในข้อที่หนึ่งได้หมวดที่ 29 (สิทธิในการพิจารณาคดี และเกณฑ์การบังคับใช้)

① ข้อกำหนดและข้อตกลงการใช้บริการนี้ถูกร่างและตีความตามกฎหมายฮ่องกง

② แม้ในกรณีที่เนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการจะได้รับการพิจารณาว่าไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ก็ตาม แต่เนื้อหาที่นอกเหนือจากนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

③ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ศาลที่ตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสินเนื้อหาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป