Black Desert Remastered

Black Desert
กำลังจะเริ่ม ในอีกสักครู่

ในกรณีที่เกมไม่เริ่มต้นขึ้นกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

เพื่อเริ่มต้นเกมกรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert

หากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกมจะเริ่มในอีกสักครู่
หากลันเชอร์ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณากดสั่งใช้งานลันเชอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง

ไกด์ติดตั้ง

1 กรุณาติดตั้งลันเชอร์ Black Desert ด้วยการดำเนินการ BlackDesert_Installer_TH.exe ที่ดาวน์โหลด

2 การติดตั้งเสร็จสิ้น กรุณาเริ่มเกม

คู่มือการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ

เราขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ ภายใต้ IP ของบริษัท Pearl Abyss ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจมีหลายจุดที่ทำให้ทุกท่านเกิดข้อสงสัยในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ ด้วยโอกาสนี้ ทีมงานจึงได้จัดเตรียม ‘คู่มือการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ’ เพื่อที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับได้อย่างราบรื่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์ภายใต้ IP ของบริษัท Pearl Abyss อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ?

คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับคืออะไร?

คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับคือ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Pearl Abyss (รวมถึงรูปภาพ, ดนตรี, เสียง, เสียงพูด, วิดีโอ, เรื่องราว และส่วนประกอบอื่นๆ ภายในเกม) เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ขึ้นมาด้วยตนเอง ทีมงานจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามคู่มือการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับฉบับนี้

การสร้างสรรค์คอนเทน์ต์สำหรับแฟนคลับมีขอบเขตอย่างไรบ้าง?

ท่านสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เกือบทุกประเภท ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในคู่มือสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ กรุณาตรวจสอบตัวอย่างดังต่อไปนี้

  1. 1. การสร้างหรือถ่ายทอดสดวิดีโอการเล่นเกมผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube หรือ Twitch
    2. การสร้างภาพแฟนอาร์ทและโพสต์ลงในคอมมูนิตี้ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ
    3. การแชร์หรือโพสต์ภาพหน้าจอภายในเกม และคอนเทนต์ที่มีการใช้ภาพหน้าจอภายในเกม
    4. การสร้างบล็อก, เว็บไซต์คอมมูนิตี้ และแฟนเพจสำหรับแฟนคลับ

 

หากท่านใด้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการสร้างคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ กรุณาติดต่อมาทาง fancontent@pearlabyss.com

 

ข้อควรทราบ

ไม่สามารถใช้งานคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ เพื่อผลประโยชน์ด้านการค้า

ท่านสามารถสร้างและใช้งานคอนเทนต์ ในรูปแบบและจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านการค้า และไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงคอนเทนต์แก่ผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท Pearl Abyss ล่วงหน้า รวมถึงไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือสิ่งตอบแทน ในการส่งมอบสิทธิ์การครอบครองต่างๆ

แต่หากเป็นกรณีที่กำหนดให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะสามารถรับรายได้จากการโฆษณา, บริจา, ผลประโยชน์จากการติดตาม และผลประโยชน์จากบริการพรีเมี่ยม ผ่านทางระบบของเว็บไซต์ที่ได้เผยแพร่คอนเทนต์ดังกล่าวไว้ (ตัวอย่าง : YouTube, Twitch และอื่นๆ)

 

กรุณาระบุว่าคอนเทนต์ของท่านไม่ใช่คอนเทนต์ทางการ

ท่านไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสนหรือทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ว่าคอนเทนต์ของท่านเป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการจากบริษัท Pearl Abyss โดยเด็ดขาด ซึ่งจำเป็นต้องระบุข้อความต่อไปนี้ในผลงานของท่านทุกครั้งที่ทำการแชร์หรือเผยแพร่คอนเทนต์ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดหรือความสับสน

 

คอนทนต์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นผลงานทางการของบริษัท Pearl Abyss และในคอนเทนต์จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์หรือผลงานที่เป็นสิทธิ์การครอบครองของบริษัท Pearl Abyss

 

กรุณาอย่าใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

บริษัท Pearl Abyss มีความประสงค์ที่จะรักษาวัฒนธรรมที่ขาวสะอาดในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ จึงขอความกรุณาอย่าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, เนื้อหาที่ทำให้รู้สึกไม่สะดวกใจ, สร้างความเสียหาย หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่ผู้อื่นและบริษัท หากทางบริษัทตรวจพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมภายในคอนเทนต์ บริษัทอาจดำเนินการเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่คอนเทนต์ดังกล่าว

กรุณาให้เกียรติแก่ IP ของบริษัท Pearl Abyss

ท่านไม่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับด้วยที่มีการล่วงละเมิดสิทธิของบริษัท Pearl Abyss และบุคคลที่ 3 หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Pearl Abyss ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ รวมถึงไม่สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Pearl Abyss ไปใช้ในผลงานของบุคคลที่ 3 ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดอันดับของเกมและคอนเทนต์ ตามประเทศหรือพื้นที่ต่างๆ จะต้องคำนึงถึงการจัดอันดับตามเกณฑ์ของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Pearl Abyss ทุกครั้งที่สร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับขึ้นมา

 

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎข้อบังคับทีเกี่ยข้อง

คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของท่าน จึงขอความกรุณาให้ตรวจให้แน่ชัดว่าผลงานของท่านไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศและพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และเมื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการของบริษัท Pearl Abyss รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ จะถือว่าเป็นไปตามนโยบายการใช้งานของบริษัท Pearl Abyss เช่นกัน ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฏระเบียบของคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์และนโยบายภายในบริษัท

 

FAQ

(1) ใครคือผู้ถือสิทธิ์ของคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ?

ท่านคือผู้สิทธิ์ของทุกผลงานที่ท่านสร้างขึ้น แต่สิทธิ์ของคอนเทนต์เกมที่มีคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับรวมอยู่นั้น จะเป็นของบริษัท Pearl Abyss และบริษัทสามารถนำคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับของท่านไปใช้ เพื่อแนะนำคอนเทนต์ดังกล่าวให้กับผู้อื่นตามเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ทางบริษัทต้องการใช้ผลงานโดยมีวัตถุประสงค์อื่น ทางบริษัทจะมีการติดต่อท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

(2) ถ้าหากมีการระบุว่าไม่ใช่คอนเทนตทางการแล้ว จะสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่รวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้เท่านั้น

 

(3) สามารถผลิตสิ่งที่เป็นสินค้าภายใต้ IP ของบริษัท Pearl Abyss ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าภายใต้ IP ของบริษัท Pearl Abyss เช่น ของสมณาคุณ เป็นต้น จะต้องมีการปรึกษาหรือและร่วมมือกับทางบริษัท Pearl Abyss ล่วงหน้า แต่ในกรณีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อครอบครองไว้เป็นของตนเอง, มอบให้เป็นของขวัญแก่เพื่อน หรือไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้า จะสามารถผลิตออกมาได้ หากท่านมีจุดประสงค์ในด้านการค้า, ผลิตของสมณาคุณ หรือร่วมมือกับบริษัทเรา กรุณาติดต่อ business@pearlabyss.com

(4) สามารถนำโลโก้ของบริษัท Pearl Abyss ไปไว้บนหมวกหรือเสื้อผ้าได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีโลโก้ของบริษัท Pearl Abyss นั้น จะต้องมีการปรึกษาหรือร่วมมือกับทางบริษัท Pearl Abyss ล่วงหน้า

 

(5) สามารถเปลี่ยนแปลง IP ของบริษัท Pearl Abyss แล้วนำไปใช้ได้หรือไม่?

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น แต่ในส่วนของโลโก้หรือสัญลักษณ์ของบริษัท Pearl Abyss จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

 

(6) สามารถตรวจสอบเนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้จากที่ไหน?

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับ สามารถติดต่อมาทาง fancontent@pearlabysscorp.com ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะติดต่อกลับไป ซึ่งในกรณีที่ทีมงานไม่ได้ตอบกลับนั้น ไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับการอนุญาตการใช้งาน IP ของบริษัท Pearl Abyss