โปรไฟล์กิลด์

Arrow

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-18
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-18
  • หัวหน้า Lv.66 KingOfPop ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 60คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี